ДСТУ 4592:2006. Масло вершкове з наповнювачами


ДСТУ 4592:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАСЛО ВЕРШКОВЕ З НАПОВНЮВАЧАМИ

Технічні умови

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ

Технические условия

BUTTER CREAM WITH ADDITIONS Specification

Чинний від 2007-04-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на масло вершкове з наповнювачами (далі за текстом — масло), яке виробляють лише з коров'ячого молока і (або) продуктів його перероблення з додаванням наповнювачів, із (без) харчових добавок та вітамінів.
 2. Масло вершкове з наповнювачами призначено для безпосереднього вживання в їжу, використовування на підприємствах ресторанного господарства та харчової промисловості.
 3. Стандарт не поширюється на масло вершкове з масовою часткою жиру від 65 % до 85 %, топлене масло.
 4. Вимоги щодо безпечності продукту викладено у 5.2.5—5.2.8 і розділах 6, 7.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молочних та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4274:2003 Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 4380:2004 Крохмаль модифікований. Загальні технічні умови

Видання офіційне

1

ДСТУ 4592:2006

ДСТУ 4391:2005 Какао-порошок. Технічні умови

ДСТУ 4394:2005 Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови

ДСТУ 4422:2004 Молочна промисловість. Виробництво масла. Терміни та визначення понять

ДСТУ IDF 93А:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення Salmonella

ДСТУ IDF 100В:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахунку колоній за температури ЗО °С

ДСТУ IDF 122В:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка зразків і розведень для мікробіологічних досліджень

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко і молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 780-2001 Пакування. Графічне маркування щодо поводження з товарами

ДСТУ ISO 5538:2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за якісними ознаками

ДСТУ ISO 6799:2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначення складу стеаринової фракції. Газохроматографічний метод

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессьі производственньїе. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природьі. Атмосфера. Правила установлення допустимих вьібро-сов вредньїх веществ промьішленньїми предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 490-79 Кислота молочная пищевая. Технические условия (Кислота молочна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительньїй. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контролювання якості)

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочньїе продукти. Отбор проб и подготовка их к испьітанию (Молоко та молочні продукти. Відбирання проб і готування їх до випробовування)

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения влаги и сухого вещества (Молоко та молочні продукти. Методи визначання вологи та сухої речовини)

ГОСТ 3628-78 Продуктьі молочньїе. Методьі определения сахара (Продукти молочні. Методи визначання цукру)

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения жира (Молоко та молочні продукти. Методи визначання жиру)

ГОСТ 6822-67 Масло шоколадное. Технические условия (Масло шоколадне. Технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 10444.11-89 Продуктьі пищевьіе. Методьі определения молочнокислих микроорганиз-мов (Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продуктьі пищевьіе. Метод определения дрожжей и плесневьіх грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия. (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевьіх продуктов, спичек, табачньїх изделий и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, тютюнових виробів та мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

2

ДСТУ 4592:2006

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной про-мьішленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продукції м'ясної та молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и мар-гарина. Технические условия (Ящики з тарного плаского клеєного картону для вершкового масла та маргарину. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18078-72 Зкстрактьі плодовьіе и ягодньїе. Технические условия (Екстракти плодові та ягідні. Технічні умови)

ГОСТ 18192-72 Соки плодовьіе и ягодньїе концентрированньїе. Технические условия (Соки плодові та ягідні концентровані. Технічні умови)

ГОСТ 19792-2001 Мед натуральний. Технические условия (Мед натуральний. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления товарно-штучньїх грузов в транспортньїх пакетах. Общие тре-бования (Засоби скріплювання товарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения остаточньїх количеств хлорорганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основньїе положення (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакетьі товарно-штучньїх грузов. Основньїе параметрьі и размерьі (Пакети товарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакетьі транспортньїе. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочньїе продукти. Правила приемки, методьі отбора и подготов-ка проб к анализу (Молоко та молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та готування проб до аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продуктьі пищевьіе. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Подготовка проб. Минерализация для определения содєржания токсичньїх злементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения мьішьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш'яку)

ГОСТ 26931-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения меди (Сировина та продукти харчові. Метод визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сьірье и продукти пищевьіе. Метод определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28499-90 Сиропьі. Общие технические условия (Сиропи. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29186-91 Пектин. Технические условия (Пектин. Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весьі для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Атомно-абсорбционньїй метод определения токсичньїх злементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения Stafilococcus auruns (Молоко та молочні продукти. Методи визначання Stafilococcus auruns)

З

ДСТУ 4592:2006

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 4422 та ДСТУ 2212.

4КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Масло виробляють із масовою часткою молочного жиру від 61,5 % до 65,0 %.
 2. Залежно від технологічних особливостей та органолептичних показників масло поділяють на види:

 • масло вершкове з какао — «шоколадне»;
 • масло вершкове з кавою;
 • масло вершкове з цикорієм;
 • масло вершкове фруктово-ягідне;
 • масло вершкове медове.

4.3Код продукту згідно з ДК 016 наведено в додатку А.

5ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Основні показники і характеристики

5.1.1 Масло виробляють згідно з технологічною інструкцією, затвердженою в установленому порядку, з дотриманням санітарних правил для підприємств молочної промисловості згідно з ДСП 4.4.4.011 [1].

5.1.2 За органолептичними показниками масло повинно відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1. Таблиця 1 — Органолептичні показники

Назва

показника

Характеристика

Смак і запах

Консистенція та зовнішній

вигляд

Колір

Вершковий, солодкий, зі смаком і ароматом застосованих наповнювачів. Без сторонніх присмаків та запахів

Однорідна, пластична. Поверхня масла на розрізі суха на вигляд або з наявністю поодиноких дрібних крапель вологи. Для масла з какао дозволено легку борошнистість

Обумовлений кольором застосованих наповнювачів. Для масла з какао дозволено неоднорідне забарвлення

5.1.3За фізико-хімічними показниками масло повинно відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

 1. За мікробіологічними показниками масло повинно відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.
 2. Вміст токсичних елементів у маслі не повинен перевищувати гранично допустимі концентрації, передбачені у МБТ и СН № 5061 [2] і наведені в таблиці 4.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники

Назва показника

Норма

Метод контролювання

Масова частка жиру, %

Масова частка вологи, %, не більше ніж

Масова частка сахарози, %, не більше ніж

Температура масла під час випускання з підприємства-вироб-ника, °С, не вище ніж:

—у спожитковому пакованні

—у моноліті

Від 61,5 до 65,0

25,0 10,0

5 10

Згідно з ГОСТ 5867, ГОСТ 6822

Згідно з ГОСТ 3626

Згідно з ГОСТ 3628

Згідно з ГОСТ 3622

А

ДСТУ 4592:2006

Кінець таблиці 2

Примітка 1. У разі застосовування вміст становить:

бета-каротину — не більше ніж 3 мг/кг (у перерахунку на каротин);

вітаміну А — не більше ніж 10 мг/кг (у перерахунку на суху речовину);

бензойної кислоти або бензоату натрію (у перерахунку на бензойну кислоту ) — не більше ніж 1000 мг/кг;

сорбінової кислоти або сорбату калію (у перерахунку на сорбінову кислоту) — не більше ніж 800 мг/кг;

бензойної та сорбінової кислоти або їхніх солей (сумісно) — не більше ніж 8С0 мг/кг.

Примітка 2. Масова частка наповнювачів — за технологічної необхідності.

Таблиця 3 — Мікробіологічні показники

Назва показника

Норма

Метод контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, не більше ніж, КУО/г

5-Ю5

Згідно з ГОСТ 9225

Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), не дозволено в 1 г продукту

0,01

Згідно з ГОСТ 9225

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, не дозволено в 1 г продукту

25

Згідно з 11.10

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Listeria monocytogenes, не дозволено в 1 г продукту

25

Згідно з 11.10

Дріжджі, КУО в 1 г, не більше ніж

100 в сумі

Згідно з ГОСТ 10444.12

Плісеневі гриби, КУО в 1 г, не більше ніж

100 в сумі

Згідно з ГОСТ 10444.12

Таблиця 4 — Вміст токсичних елементів у маслі

Назва

Гранично допустимі рівні,

Метод

токсичного елемента

мг/кг, не більше ніж

контролювання

свинець

0,1 (0,3)

Згідно з ГОСТ 26932

кадмій

0,03 (0,2)

Згідно з ГОСТ 26933

миш'як

0,1

Згідно з ГОСТ 26930

ртуть

0,03

Згідно з ГОСТ 26927

мідь

0,5(1,6)

Згідно з ГОСТ 26931

цинк

5,0

Згідно з ГОСТ 26934

залізо

5,0 (10,0)

Згідно з ГОСТ 26928

Примітка. У дужках наведено показн

ики для масла вершкового з какао.