ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ

ДБН Б.2.2-5:2011

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2012

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ:

 1. ВНЕСЕНО:
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАТ «Український науково-дослідний інститут прогресивних технологій у комунальному господарстві» (УкркомунНДІпрогрес)

С. Абрамович (науковий керівник); І. Бондар;

І. Мартинова; А. Тітов

Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Накази Мінрегіону

від 28.10.2011 № 259, від 30.03.2012 № 139

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ:

1 вересня 2012 року

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ втрачає чинність на території України

СНиП ІІІ-10-75 «Благоустройство территорий»

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

України

Мінрегіон України, 2012

ЗМІСТ

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ1
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ2
 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ5
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ7
 5. БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ11
  1. Рекреаційні зони11
  2. Парки, сади12
  3. Сквери15
  4. Майдани, площі16
  5. Бульвари17
  6. Вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні тавелосипедні доріжки 19
  7. Пляжі23
  8. Місця або зони вигулу тварин27
 6. БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ27
 7. БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ30
 8. БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ТА ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ33
 9. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ37
  1. Покриття37
  2. Будівлі та споруди системи збирання і перевезення побутових відходів38
  3. Громадські вбиральні39
  4. Споруди системи інженерного захисту території42
  5. Обладнання (елементи) дитячих, спортивних та іншихмайданчиків47
  6. Малі архітектурні форми48
  7. Сполучення поверхонь50
  8. Огородження51
  9. Зелені насадження52

ДОДАТОК А55

ДОДАТОК Б59

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

THE PROVIDING OF PUBLIC SERVICES AND AMENITIES OF THE

TERRITORIES

Чинні від 2012-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ці норми встановлюють загальні положення проектування нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою [2]. Цих норм треба дотримуватися під час проектування, виконання та приймання робіт з благоустрою територій населених пунктів.
 2. Ці норми поширюються на об’єкти благоустрою незалежно від їх підпорядкування та форми власності:
 • парки (гідро-, луго-, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки- пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери;
 • пам’ятки культурної та історичної спадщини;
 • майдани, площі, бульвари, проспекти;
 • вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, зупинки та споруди міського громадського транспорту, майданчики для паркування;
 • пляжі;
 • кладовища;
 • інші території загального користування;
 • прибудинкові території;
 • території підприємств та закріплені за ними території на умовах договору;
 • водоохоронні зони в межах населених пунктів,
 • прибережні захисні смуги в межах населених пунктів.

У цих нормах є посилання на такі документи:

ДБН 360-92** Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту

ДБН Б.2.2-1-2008 Кладовища, крематорії та колумбарії. Основи проектування

ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів

ДБН В.1.1 -7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів

ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки і споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-4-2007 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту

ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини

ДСП № 172-96 Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів

ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПіН № 383-96 Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України

СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки. (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових та громадських будинків і території житлової забудови)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні норми та правила охорони поверхових вод від забруднень)

СНиП ІІ-12-77 Защита от шума (Захист від шуму)

СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі і споруди)

СНиП 2.11.01-85* Складские здания (Складські будинки)

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (Земляні споруди, основи та фундаменти)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СН 441-72 Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений (Вказівки з проектування огороджень майданчиків і ділянок підприємств, будівель і споруд)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування

ДСТУ 1173:2007 Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови

ДСТУ 2651:2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2734-94 Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2834-94 Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови

з

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3925-99 Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки

ДСТУ 4100-02 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила користування

ДСТУ Б А.2.4-6:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-133:2010 Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови (ГОСТ 25459-82, MOD)

ГОСТ 9.305-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Операции технологических процессов получения покрытий (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Операції технологічних процесів отримання покриттів)

ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля.(ЄСЗКС. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги і методи контролю)

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов (Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів)

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (Охорона природи. Землі. Загальні вимоги до рекультивації земель)

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ (Охорона природи. Землі. Вимоги до визначення норм зняття родючого шару грунту під час виконання земельних робіт)

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки (Чавун з пластинчатим графітом для виливок. Марки)

ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия (Прокат тонколистовий корозійностійкий, жаростійкий та жаротривкий. Технічні умови)

ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия (Опори дерев’яні дорожніх знаків. Технічні умови)

ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия (Поліпропілен і сополімери пропілену. Технічні умови)

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять.

 1. акваторія [1]; вулично-дорожня мережа, територія [2]
 2. благоустрій населених пунктів [2]

Комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

 1. бульвар, вертикальне озеленення, газон, гідропарк, зелені насадження, зелені насадження загального користування, зелені насадження обмеженого користування, зелені насадження спеціального призначення, зелене будівництво, квітник, клумба, ландшафт, лісопарк, лугопарк, парк, сади, сквер [3]
 2. відведені майданчики для паркування, місце для паркування, паркування, спеціально обладнані майданчики для паркування [4]
 3. водоохоронна зона

Природоохоронна територія господарської діяльності, що регулюється, встановлена для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ і інших водойм.

 1. вулиця, дорожнє покриття [5]
 2. гірка, гойдалка, ігрове і спортивне обладнання, карусель, качалка, обладнання дитячого ігрового майданчика, ударопоглинальне покриття

(НПАОП 92.7-1.01)

 1. інвалід [6]
 2. квіткарки, вазони

Невеликі ємності з рослинним ґрунтом, в які висаджуються квіткові рослини.

 1. маломобільні групи населення (ДБН В.2.2-17)
 2. місце або зона для вигулу тварин [7]
 3. пам'ятка культурної спадщини [8]
 4. обладнання для паркування велосипедів

Обладнання для розміщення велосипедів з метою їх безпечного та зручного збереження за відсутності власників.

 1. пергола

Легка гратчаста споруда з дерева або металу у вигляді альтанки, галереї або навісу, використовується як «зелений тунель», перехід між майданчиками або архітектурними об'єктами.

 1. пляж [9]
 2. пляжна зона

Територія природного солярію з піщаним, гальковим матеріалом або трав’яним покриттям.

 1. прибережна захисна смуга, уріз води [10]
 2. припляжна зона

Прилегла до пляжу територія з зеленими насадженнями шириною від 25 м до 200 м.

 1. прибудинкова територія [11]
 2. рекреаційна зона

Озеленені та водні простори у межах забудови міста і його зеленої зони, а також природного ландшафту, які формують зони масового короткочасного та тривалого відпочинку населення (в тому числі міжселищні зони відпочинку, курортні зони).

 1. рівень озеленення

Відношення площі озеленених територій до загальної площі міста, одиниці його адміністративного ділення або окремої функціональної території, розрахована у відсотках.

 1. трельяж і шпалери

Легкі дерев'яні або металеві конструкції у вигляді грат для озеленення в'юнкими рослинами, що спираються; можуть використовуватися для організації куточків тихого відпочинку, укриття від сонця, огорожі майданчиків, технічних пристроїв і споруд.

 1. урочище

Відокремлений цілісний ландшафт (лісовий, степовий, болотний тощо).

 1. Під час проектування благоустрою територій населених пунктів треба дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, конструктивних, технологічних вимог, спрямованих на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [13, 14].
 2. Заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою в населених пунктах треба виконувати тільки за наявності затвердженої у встановленому порядку проектної документації, склад та зміст якої має відповідати ДБН А 2.2-3, ДбН А.3.1-5 і ДСТУ Б А.2.4-6.
 3. Під час розроблення генерального плану населеного пункту згідно з ДБН Б.1.1-15 треба передбачати розроблення плану благоустрою території населеного пункту на підставі цих норм.
 4. Після проектування, погодження та виконання робіт з комплексного благоустрою приймання в експлуатацію об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до [15].
 5. До елементів благоустрою треба відносити [2]: