ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ДБН Б.1.1-16:2013

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2013

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ДБН Б.1.1-16:2013

Видання офіційне

Київ

Мінрегіон України 2013

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва" (ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД")

РОЗРОБНИКИ: Т. Криштоп, канд. техн. наук (науковий керівник); Н. Богачова, С. Буравченко, канд. арх.; А. Ковтун, канд. геогр. наук, Ю. Лисак, С. Маркітаненко, О. Мельник, Н. Семо- ненко, С. Шаманський, канд. техн. наук; О. Чижевський, канд. арх.

ЗА УЧАСТЮ: В. Липський, канд. техн. наук, В. Коротун

 1. ВНЕСЕНО: Департамент містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону України
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.02.2013 № 73, чинні з 01.09.2013 р.
 3. НА ЗАМІНУ: ДБН Б.1-1-93 "СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів"

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства України

© Мінрегіон України, 2013

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство Укрархбудінформ

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначенняпонять1
 4. Загальні положення2
 5. Склад та зміст інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру 3

Додаток А

Бібліографія54

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

STRUCTURE AND CONTENT OF THE URBAN-PLANNING CADASTRE

Чинні від 2013-09-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Ці Норми встановлюють вимоги до складу та змісту інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру.
  2. Ці Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи:

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН Б.1.1-5-2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях

ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування

ДБН Б.2.2-3:2012 Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення

ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Нормах вживаються терміни, встановлені

Законом України "Про основи містобудування" [2]: містобудування, розроблення і реалізація містобудівної документації;

"Про регулювання містобудівної діяльності" [3]: містобудівна документація, Генеральна схема планування території України, схема планування частини території України, схема планування території області, схема планування території району, генеральний план населеного пункту, план зонування території (зонінг), детальний план території, територія, містобудівні умови та обмеження, інженерно-транспортна інфраструктура, містобудівний кадастр, містобудівний моніторинг;

"Про охорону культурної спадщини" [4]: нерухомий об'єкт культурної спадщини, зони охорони пам'ятки культурної спадщини, історичне населене місце, історичний ареал населеного місця;

"Про охорону навколишнього природного середовища" [5]: охорона навколишнього природного середовища;

Видання офіційне

"Про природно-заповідний фонд" [6]: природні території та об'єкти, заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

"Про благоустрій населених пунктів" [7]: благоустрій населених пунктів, вулично-дорожня мережа;

Земельним кодексом України [8]: земельна ділянка, категорії земель, угіддя;

Водним кодексом України [9]: водний об'єкт, водний фонд, водоохоронна зона, прибережна захисна смуга;

постановою Кабінету Міністрів України "Про містобудівний кадастр" [10]: інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру, метадані містобудівного кадастру;

ДСТУ 2569 [11]: водопровідна мережа, водопровідна насосна станція, випуск стічних вод, резервуар для води, водонапірна башта, модуль стоку, каналізаційна мережа, станція очищення стічних вод.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру складаються з інформаційних ресурсів державного, регіонального, районного та міського рівнів містобудівного кадастру. Інформація, що використовується для формування містобудівного кадастру, розподіляється на обов'язкову та додаткову [10].
 2. Обов'язкова інформація призначена для інформаційного забезпечення розроблення всіх видів містобудівної та проектної документації, застосування рішень містобудівної документації при плануванні і забудові територій, здійснення містобудівного моніторингу.
 3. Склад та зміст обов'язкової інформації для формування інформаційних ресурсів державного, регіонального та базового рівнів містобудівного кадастру відповідає вимогам чинної законодавчої та нормативної бази в сфері містобудування, зокрема, [3, 12- 17], ДБН А.2.2-3, ДБН Б.1.1-5, ДБН Б.1.1-13, ДБН Б.1.1-14, ДБН Б.1.1-15, ДБН Б.2.2-2, ДБН Б.2.2-3, ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.2-15, ДБН 360-92**, ДСТУ-Н Б Б.1.1-12.
 4. До обов'язкової інформації належать дані, наведені в розділі 5 цих Норм, а також затверджена містобудівна та проектна документація в повному обсязі (текстові та графічні матеріали згідно з ДБН Б.1.1-13, ДБН Б.1.1-14, ДБН Б.1.1-15, ДБН Б.2.2-3, ДСТУ-Н Б Б.1.1-12).
 5. Додаткова інформація представляє собою довідкову інформацію [10].

До складу довідкової інформації входять:

а) показники наявності містобудівної документації:

 • кількість (в абсолютному та відносному вираженні) розроблених та затверджених схем планування території кожного виду;
 • кількість (в абсолютному та відносному вираженні) розроблених та затверджених генеральних планів населених пунктів;
 • кількість (в абсолютному та відносному вираженні) розроблених та затверджених планів зонування території;
 • кількість затверджених детальних планів території;

б) електронні копії містобудівної та проектної документації;

в) класифікатори об'єктів містобудівної діяльності, реєстри адрес, вулиць та інших поіменова- них об'єктів;

г) затверджені прогнози, програми, проекти, які використовуються при розробленні містобудівної документації, згідно з переліком, наведеним у розділі 5 цих Норм;

д) інші дані, отримані за результатами аналізу містобудівної документації, наприклад, перелік інвестиційно привабливих територій, визначених у містобудівній документації, можливі інвестиційні проекти, спрямовані на реалізацію містобудівної документації, розрахункові показники майбутніх надходжень до бюджету за умови реалізації рішень містобудівної документації тощо.

 1. Метадані містобудівного кадастру містять довідкову інформацію про інформаційні ресурси (в розрізі населених пунктів, районів, областей, України в цілому), а саме:

а) реквізити містобудівної документації (масштаб, дата виготовлення та реквізити виконавця топографічної карти (плану), вид документації, дата затвердження, дата внесення змін, розробник);

б) реквізити виданих містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів забудови земельних ділянок, технічних умов;

в) містобудівні норми та регламенти;

г) назви та реквізити (назва розробника та дата затвердження) прогнозів та програм економічного і соціального розвитку України, Автономної Республіки Крим, областей, районів, населених пунктів, окремих галузей економіки, інших відомчих програм, наведених у розділі 5 цих Норм;

д) назви та реквізити (назва розробника та дата затвердження) документації із землеустрою;

е) перелік та реквізити повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, наданих дозволів на виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, сертифікатів;

є) перелік та реквізити наявних космічних матеріалів, проведених виконавчих зйомок, аерофо- тозйомочних робіт, робіт із наземного лазерного сканування.

5 СКЛАД ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

 1. Об'єктами містобудівного кадастру на державному рівні є [3, 10]:

а) територія України;

б) окремі частини території України (кілька областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, гірські території Карпат, території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші території з підвищеним техногенним навантаженням чи ризиком виникнення надзвичайних ситуацій).

 1. Обов'язкова інформація для формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру державного рівня формується у бази даних, які характеризують існуючий стан та рішення містобудівної документації державного рівня щодо кожного з об'єктів, зазначених в п. 5.1.
 2. База даних про територію України, її окремих частин, що містить характеристику існуючого стану, згідно з [15] та ДБН Б.1.1-13 включає такі розділи:

а) "Топографічна основа" (топографічна карта в М 1:100 000-1:200 000) з відображенням об'єктів, передбачених [18];

б) "Ідентифікація", складовими якого є атрибутивні дані - назва держави або коди і назви адміністративно-територіальних одиниць, що складають окрему частину території України згідно з [19];

в) "Природно-кліматичні умови", що включає згідно з [20] атрибутивні дані про температурний режим (природна зона, середньорічні показники, абсолютний мінімум і максимум), річну кількість опадів, вологість повітря, глибину промерзання грунту, висоту снігового покрову, панівні напрями повітря;

г) "Інженерно-геологічні умови", в якому згідно з [20, 21] містяться графічні та атрибутивні дані про наявні регіональні відмінності рельєфу, геологічної будови території, регіони підтоплення, затоплення, зсувонебезпечні, карстонебезпечні, сейсмонебезпечні, лавинонебезпечні, селенебезпечні, порушені гірськими виробками, заходи із захисту територій від несприятливих інженерно-геологічних умов;

д) "Земельні ресурси", що вміщує згідно з [22-26]:

- атрибутивні дані щодо:

кількості земель (загальна площа в межах території України, її окремих частин, в тому числі з розподілом її за категоріями, угіддями та формами власності),

кількості наданих за рік земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) та гаражного будівництва, індивідуального дачного будівництва, садівництва,

кількості земель, використання яких обмежується відповідно до законодавства та вимагає спеціального режиму (особливо цінних, зрошуваних та осушених, курортів, водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, на території яких розроблено проекти встановлення цих зон тощо);

обліку якості земель за всіма категоріями земель та угіддями (зокрема, бонітування (агровироб- ничі групи) ґрунтів, придатність сільськогосподарських земель для використання з виділенням особливо цінних земель, забруднення земель продуктами хімізації сільського господарства, техногенне забруднення, зокрема, радіонуклідне, площа деградованихта малопродуктивних земель, які перебувають у стані консервації, площа території Національної екологічної мережі, площа водно- болотних угідь міжнародного значення, наявність статусу курорту, види та запаси природних лікувальних ресурсів, їх медико-біологічна оцінка, якісні характеристики природних територій курортів, їх лікувальна, профілактична, реабілітаційна, природоохоронна, наукова, рекреаційна цінність),

середньої вартості землі,

містобудівної освоєності території (відсоток забудованих земель); щільності забудови виробничих територій та їх структури,

площі та цільового призначення земель, вивільнених під час скорочення виробничих територій, у тому числі земель сільськогосподарського призначення,

заходи з використання та охорони земель, заплановані у відповідній відомчій програмі;

 • графічну інформацію (кадастрову карту або план) у масштабі, що відповідає масштабу топографічної основи:

державний кордон України, межі її окремих частин та їх складових (Автономної Республіки Крим, областей, районів),

межі земель кожної категорії, контури угідь,

природно-сільськогосподарське районування, ґрунтове районування, межі розташування особливо цінних грунтів, межі розташування деградованих земель, межі розташування меліорованих земель, межі розташування зрошуваних земель, межі розташування осушених земель, межі забруднених земель,