Примітки:

1. Запобіжний пояс, діелектричні калоші і рукавички, діелектричний килим, захисні окуляри і щитки, респіратор, захисний шолом, світлофільтри, віброзахисні рукавиці і інші засоби індивідуального захисту, не зазначені в номенклатурі, але необхідні для забезпечення безпечних умов праці при виготовленні металоконструкцій, повинні видаватися керівниками підприємств за узгодженням із профспілковим комітетом в залежності від характеру і умов виконуваних робіт.

2. Робітникам, які виконують, крім основної, суміжні роботи, крім засобів індивідуального захисту по основній професії, що їм видаються, повинні додатково видаватися засоби індивідуального захисту, передбачені діючими кормами для професій, що суміщаються.

2. Перелік нормативно-технічної документації,

на яку є посилання у відомчому документі з охорони праці

п/п

Позначення

нормативного акта

Найменування нормативного акта

Дата

затвердження

1

2

3

4

1.

ГОСТ З.11012-81*

ЕСТД. Стадії розробки і види документів

2.

ГОСТ 9.010-80*

ЕСЗКС. Повітря стиснуте для розпилення лакофарбових матеріалів. Технічні вимоги

3.

ГОСТ 9.105-80*

ЕСЗКС. Покриття лакофарбові. Класифікація і основні параметри методів фарбування

4.

ГОСТ 9.301-88*

ЕСЗКС. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Загальні вимоги

5.

ГОСТ 9.304-87

ЕСЗКС. Покриття газотермічні. Загальні вимоги і методи контролю.

6.

ГОСТ 9.305-84*

ЕСЗКС. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Операції технологічних процесів одержання покрить

7.

ГОСТ 9.307-89

ЕСЗКС. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги і методи контролю

8.

ГОСТ 9.402-80*

ЕСЗКС. Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням

9.

ГОСТ 9.410-88

ЕСЗКС. Покриття порошкові полімерні. Типові технологічні процеси

10.

ГОСТ 12.0.003-74*

ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація.

11.

ГОСТ 12.0.004-90

ССБТ. Організація навчання працюючих з безпеки праці. Загальні положення.

12.

ГОСТ 12.1.001-80

ССБТ. Ультразвук. Загальні вимоги безпеки.

13.

ГОСТ 12.1.003-83*

ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки

14.

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги.

15.

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

16.

ГОСТ 12.1.007-76*

ССБТ. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

17.

ГОСТ 12.1.009-76

ССБТ. Електробезпека. Терміни і визначення

18.

ГОСТ 12.1.010-76*

ССБТ. Вибухобезпека. Загальні вимоги

19.

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вібрація. Загальні вимоги безпеки

20.

ГОСТ 12.1.014-84*

ССБТ. Повітря робочої зона. Методи виміру концентрацій речовин індикаторними трубками

21.

ГОСТ 12.1.016-79*

ССБТ. Повітря робочої зона. Вимоги до методик виміру концентрації шкідливих речовин

22.

ГОСТ 12.1.019-79*

ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту

23.

ГОСТ12.1.023-80*

ССБТ. Шум. Методи встановлення значень шумових характеристик стаціонарних машин

24.

ГОСТ 12.1.028-80

ССБТ. Шум. Визначення шумових характеристик джерел шуму. Орієнтовний метод

25.

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

26.

ГОСТ 12.2.007.0-75*

ССБТ. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки

27.

ГОСТ.12.2.007.8-75*

ССБТ. Пристрої електрозварювальні і для плазменної обробки. Вимоги безпеки

28.

ГОСТ 12.2.007-14-75*

ССБТ. Кабелі і кабельна арматура. Вимоги безпеки

29.

ГОСТ 12.2.008-75*

ССБТ. Устаткування і апаратура

30.

ГОСТ 12.2.009-80*

ССБТ. Верстати металообробні. Загальні вимоги безпеки

31.

ГОСТ 12.2.010-75*

ССБТ. Машини ручні пневматичні. Загальні вимоги безпеки

32.

ГОСТ 12.2.013.0-91

ССБТ. Машини ручні електричні. Загальні вимоги безпеки і методи випробувань

33.

ГОСТ12.2.017-86*

ССБТ. Устаткування ковальсько-пресове. Загальні вимоги безпеки

34.

ГОСТ 12.2.017.1-89

ССБТ. Автомати і напівавтомати ковальсько-пресові. Загальні вимоги безпеки

35.

ГОСТ 12.2.022-80*

ССБТ. Конвеєри. Загальні вимоги безпеки

36.

ГОСТ 12.2.026.0-77*

ССБТ. Устаткування деревообробне Вимоги безпеки до конструкції

37.

ГОСТ 12.2.029-88*

ССБТ. Пристосування верстатні. Вимоги безпеки

38.

ГОСТ 12.2.030-83

ССБТ. Машини ручні. Шумові характеристики. Норми. Методи контролю

39.

ГОСТ 12.2.032-78

ССБТ. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги

40.

ГОСТ 12.2.033-78

ССБТ. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги

41.

ГОСТ 12.2.053-91

ССБТ. Крани-штабелери стелажні. Вимоги безпеки

42.

ГОСТ 12.2.053.1-89

ССБТ. Крани-штабелери бруківки. Вимоги безпеки

43.

ГОСТ 12.2.058-81*

ССБТ. Крани вантажопідіймальні. Вимоги до колірного позначення частин крана, небезпечних при експлуатації

44.

ГОСТ 12.2.085-81

ССБТ. Крани вантажопідіймальні. Загальні вимоги безпеки

45.

ГОСТ 12.2.109-85

ССБТ. Штампи для листового штампування. Вимоги безпеки

46.

ГОСТ 12.2.113-86

ССБТ. Преси кривошипні. Вимоги безпеки

47.

ГОСТ 12.2.114-86

ССБТ. Преси гвинтові. Вимоги безпеки

48.

ГОСТ 12.2.116-86

ССБТ. Машини листогибочні трьох- і чотирьохвалкові. Загальні вимоги безпеки

49.

ГОСТ 12.2118-88

ССБТ. Ножиці. Загальні вимоги безпеки

50.

ГОСТ 12.3.003-88*

ССБТ. Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки

51.

ГОСТ 12.3.005-75*

ССБТ. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки

52.

ГОСТ 12.3.006-75*

ССБТ. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруджень. Загальні вимоги безпеки

53.

ГОСТ 12.3.008-75

ССБТ. Виробництво покрить металевих і неметалевих неорганічних. Загальні вимоги безпеки

54.

ГОСТ 12.3.009-76*

ССБТ. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

55.

ГОСТ 12.3.010-82

ССБТ. Тара виробнича. Вимоги безпеки при експлуатації

56.

ГОСТ 12.3.020-80*

ССБТ. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки

57.

ГОСТ 12.3.023-80*

Процеси обробки алмазним інструментом. Вимоги безпеки

58.

ГОСТ 12.3.025-80*

ССБТ. Обробка металів різанням. Вимоги безпеки

59.

ГОСТ12.3.026-81*

ССБТ. Роботи ковальсько-пресові. Вимоги безпеки

60.

ГОСТ 12.3.028-82*

ССБТ. Процеси обробки абразивним і ельборовим інструментом. Вимоги безпеки

61.

ГОСТ 12.3.036-84*

ССБТ. Газополум’яна обробка металів. Вимоги безпеки

62.

ГОСТ 12.3.039-85

ССБТ. Плазменна обробка металів. Вимоги безпеки

63.

ГОСТ 12.3.042-88

ССБТ. Деревообробне виробництво. Загальні вимоги безпеки

64.

ГОСТ 12.4.005-85

ССБТ. Засоби індивідуального захисту органів дихання, метод визначення величини опору дихання

65.

ГОСТ 12.4.007-74

ССБТ. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Метод визначення температури вдихуваного повітря

66.

ГОСТ 12.4.009-83*

ССБТ. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування

67.

ГОСТ 12.4.012-83

ССБТ. Вібрація. Засоби виміру контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги

68.

ГОСТ 12.4.021-75*

ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги ССБТ.

69.

ГОСТ 12.4.028-76*

Кольори сигналізаційні і знаки безпеки

70.

ГОСТ 949-73*

Балони сталеві малої і середньої ємності для газів на Рр< 20 МПа (200 кгс/см2)

71.

ГОСТ 297-80

Машини контактні. Загальні технічні умови

72.

ГОСТ 304-82

Генератори зварювальні. Загальні технічні умови

73.

ГОСТ 1077-7*Е

Пальники однополум'яні, універсальні для ацетилено-кисневого зварювання, пайки і підігріву. Типи, основні параметри і загальні технічні вимоги

74.

ГОСТ 3242-79

З'єднання зварні. Методи контролю якості

75.

ГОСТ 5191-79

Різаки інжекторні для ручного кисневого різання. Типи, основні параметри і загальні технічні вимоги

76.

ГОСТ 5614-74*

Машини для термічного різання металів. Типи, основні параметри і розміри

77.

ГОСТ 6996-66*

Зварні з'єднання. Методи визначення механічних властивостей

78.

ГОСТ 7012-77

Трансформатори однофазні однопостові для автоматичного дугового зварювання під флюсом. Загальні технічні умови

79.

ГОСТ 7237-82

Перетворювачі зварювальні. Загальні технічні умови

80.

ГОСТ 7512-82*

Неруйнівний контроль. З'єднання зварні. Радіографічний метод

81.

ГОСТ 8213-75*

Автомати для дугового зварювання плавильним електродом. Загальні технічні умови

82.

ГОСТ 9356-75*

Рукави гумові для газового зварювання і різання металів. Технічні умови

83.

ГОСТ 10594-80*

Устаткування для дугового, контактного, ультразвукового зварювання і для плазменної обробки.

84.

ГОСТ 11384-75*

ГОСТ 11435-75*

Інструмент ковальський для ручних і молотових робіт.

85.

ГОСТ 11964-81*

Дріб чавунна і сталева технічна. Загальні технічні умови.

86.

ГОСТ 13831-88Е

Редуктори для газополум’яної обробки. Загальні технічні умови.

87.

ГОСТ 14202-69

Трубопроводи промислові підприємств. Пізнавальне фарбування, попереджуючі знаки і маскувальні щитки.

88.

ГОСТ 142Б4-80*

Вироби електротехнічні. Оболонки. Ступені захисту. Позначення. Методи випробування

89.

ГОСТ 14651-78

Електродотримачі для ручного дугового зварювання. Технічні умови.

90.

ГОСТ 14782-88

Неруйнівний контроль. З'єднання зварні. Методи ультразвукові.

91.

ГОСТ 17433-80*

Промислова чистота.

92.

ГОСТ 18130-79

Стиснене повітря, класи забруднення, напівавтомати для дугового зварювання плавильним електродом. Загальні технічні умови.

93.

ГОСТ 18363-79

Неруйнівний контроль. Класифікація видів і методів

94.

ГОСТ Г3140-84*

Обертателі зварювальні горизонтальні двухотоєчні. Типи, основні параметри і розміри

95.

ГОСТ 19141-84*

Обертателі зварювальні вертикальні. Типи, основні параметри і розміри

96.

ГОСТ 19142-94*

Обертателі зварювальні універсальні. Типи, основні параметри і розміри

97.

ГОСТ 21894-82*Е

Устаткування зварювальне механічне. Загальні технічні умови

98.

ГОСТ 21929-76

Транспортування вантажів пакетами. Загальні вимоги

99.

ГОСТ 26408-85*

Колони для зварювальних напівавтоматів. Типи, основні параметри і розміри

100.

ГОСТ 28277-89

Неруйнівний контроль. З'єднання зварні. Електрорадіографічний метод. Загальні вимоги

101.

ОСТ 36-37-79

ССБТ. Вантажопідіймальні механізми з ручним приводом

102.

СНиП ІІ-4-86

Природне і штучне освітлення

103.

СНиП ІІІ-18-75

Металеві конструкції зі змінами і доповненнями

104.

СНиП ІІІ-4-80*

Техніка безпеки в будівництві

105.

СНиП 2.01.02-85*

Протипожежні норми проектування будинків і споруджень

106.

СНиП 2.03.13-88

Підлоги. Норми проектування

107.

СНиП 2.04.01-85

Внутрішній водопровід і каналізація будинків, затверджені Держбудом із внесеними змінами Постановою № 20

108.

СНиП 2.04.05-91

Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

109.

СНиП 2.09.02-85

Виробничі будинки промислових підприємств

110.

СН 181-70

Вказівки по проектуванню колірної обробки інтер'єрів виробничих будинків промислових підприємств (затверджені НДІСФ, ЦНДІ промспоруд, ВНДІТЕ, ВНДІОП)

111.

СН 245-71 (п.1-4)

Санітарні норми проектування промислових підприємств

112.

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

16.12.93

113.

ДНАОП 0.00-1.07-87

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

27.11.87

114.

ДНАОП 0.00-1.11-90

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

09.01.80

115.

ДНАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

116.

ДНАОП 0.00-1.21-84

ПТЕЕУС і ПТЕ при експлуатації електроустановок споживачів

21.12.84

117.

ДНАОП 0.00.4.12-94

Типові положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працюючих з питань охорони праці

04.04.94

118.

ДНАОП 0.00-8.01-93

Перелік посадових осіб, що зобов'язані проходити попередню перевірку знань з охорони праці

01.10.93

119.

ВСН 446-84

Інструкція з протикорозійного захисту сталевих будівельних конструкцій лакофарбовими покриттями на заводах-виготовлювачах (затверджена Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР)

23.04.84

120.

ОНТП 02-86

Цехи і відділення, нанесення металопокриттів гарячим способом, підприємства машинобудування, приладобудування і металообробки (затверджені Міністерством електротехнічному промисловості СРСР)

1986

121.

ОНТП 05-86

Цехи металопокриттів підприємств машинобудування, приладобудування і металообробки (затверджені Міністерством автомобільної промисловості СРСР)

05.03.86

122.

И-33.01-022-77

Правила техніки безпеки при експлуатації транспортних візків на заводах металоконструкцій (затверджені ММСС СРСР)

123.

Правила безпеки в газовому господарстві (зі змінами і доповненнями, затвердженими Постановою Колегії Держтехнагляду України № 5

24.05.83

124.

Інструкція про порядок видачі, збереження і використання спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту (затверджена Держкомпраці СРСР і ВЦСПС зі змінами і доповненнями від 21.08.85 №289/П-8 і від 24.03.87 № 187/П-4)

24.05.83

125.

Типові і галузеві норми безкоштовної видачі робітником спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту (затверджені Постановою Держкомітету по праці і соціальних питаннях і Президією ВЦСПС №4-7/П-2 з доповненнями від 21.08.85 № 289/П-8 і від 6.11.86 № 476/П-12)

12.02.81

126.

Правила дорожнього руху № 10-94 (затверджені Постановою Кабінету Міністрів України)

31.12.93

127.

Інструкції з перевезення великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом (затверджена МВС СРСР)

1977

128.

Правила охорони праці на автомобільному транспорті (затверджені заст.міністра і погоджені з ЦК профспілки)

02.05.79

129.

Правила будови електроустановок (затверджені начальником Славенергонагляду СРСР)

21.12.84

130.

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах (затверджені ЦК профспілки робочих машинобудування зі змінами і доповненнями від 16.02.63 Вид. 1988р.)

06.01.60

131.

Правила техніки безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормета СРСР (затверджені Мінчорметом СРСР)

23.04.49

132.

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії привантажно-розвантажуваль-них роботах на залізничному транспорті (затверджені заст. міністра шляхів сполучення СРСР, погоджені з ЦК профспілки працівників залізничного транспорту і транспортного будівництва Протокол № 38/02 від 28.12.89 р.

15.02.90

133.

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополум’яної обробки металів (затверджені ЦК профспілки робочих машинобудування)

02.04.63

134.

Правила пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт і інших вогневих робіт на об'єктах народного господарства (затверджені ДУПО МВС СРСР 29.12.78р., Держміськтехнаглядом СРСР 24.12.72 р., ВЦСПС 18.10.72 р.)

29.12.72

135.

Типові правила пожежної безпеки для промислових підприємств (затверджені ДУПО МВС СРСР)

21.08.75

136.

Санітарні правила при зварюванні, наплавленні, різанні металів (затверджені Мінздравом СРСР)

05.03.73

137.

Правила і норми техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів (затверджені Міністерством хімічного і нафтового машинобудування СРСР)

15.08.74

138.

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів (затверджені ЦК профспілки робочих машинобудування)

12.10.65

139.

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії деревообробної промисловості (затверджені Мінліспромом СРСР)

11.03.78

140.

Правила і норми техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів заводів і підприємств по виготовленню металоконструкцій (затверджені Мвнмонтажспецбудом СРСР)

31.12.75

141.

Правила охорони праці при промислової гамма-дефектоскопії (затверджені Держсанінспекцією СРСР)

142.

Посібники з експлуатації заточно-шлифувальні

143.

Збірник санітарно-гігієнічних нормативів і методів контролю шкідливих речовин в об'єктах навколишнього середовища, виданий під егідою Центра екологічних проблем. Москва

1991

144.

Посібник із проектування заводів металоконструкцій. Норми технологічного проектування (розроблені ЦНДІ- проектлегконструкцією Держбуду СРСР)

1984

145.

Методичні вказівки № 1322-75 (затверджені Мінздравом СРСР)

1975

146.

Норми гранично допустимих навантажень для жінок при переміщенні ваг вручну (затверджені заст.міністра охорони здоров'я України, погоджені 4.06.83р. Держнаглядохоронпраці України)

06.06.93

147.

Закон України «Про охорону праці» № 668

14.10.92

148.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою (затверджений наказом Державного Комітету України по нагляду за охороною праці №123)

30.11.93

149.

Постанова Держкомітету по праці і соціальних питаннях і Президії ВЦСПС № 4-7/П-2 з доповненнями і змінами від 21.08.85р. № 289/П-8 і від 6.11.86М.№476/п-12