5.2.9 Вирівнювання основи перед влаштування тонкошарового покриття із сумішей асфальтобетонних гарячих або щебенево-мастикових

5.2.9.1 Поверхню існуючого покриття вирівнюють сумішами асфальтобетонними гарячими згідно з ДСТУ Б В.2.7-119.

5.2.9.2 Планове положення місць вирівнювання встановлюють на основі даних про нівелювання існуючого покриття з пікетажною прив'язкою. Вирівнюючий шар укладають шарами, товщина яких складає

1,5-3,0 розміри найбільших зерен суміші асфальтобетонної. Кількість таких шарів залежить від глибини впадини нерівності.

5.2.9.3 Укладання вирівнюючого шару(ів) необхідно виконувати асфальтоукладальниками та ущільнювати котками за традиційною технологією. У місцях, де товщина такого шару менше 2 розмірів максимальної фракції суміші асфальтобетонної, асфальтоукладальник повинен працювати з відключеними віброплитами та/або вібробрусами, а котки – без вібраторів.

5.2.9.4 Орієнтовна витрата суміші асфальтобетонної гарячої на вирівнювання основи повинна відповідати вимогам таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

Сумарна нерівність існуючого

покриття, см/км

Орієнтовна витрата суміші

асфальтобетонної гарячої, т /

менше 90

менше 21,7

90-150

21,7-36,2

150-200

36,2-48,3

200-250

48,3-60,4

250-300

60,4-72,5

5.3 Влаштування ТШП із сумішей асфальтобетонних гарячих або щебенево-мастикових

5.3.1 Для приготування сумішей потрібно використовувати асфальтозмішувальні установки періодичної дії з продуктивністю не менше 80 т/год.

5.3.2 Укладання ТШП здійснюють спеціально обладнаними для розподілу емульсії асфальтоукладальниками або комбінацією механізмів, яка складається із спеціального автогудронатора з миттєвою зупинкою і стартом видачі емульсії та автоматичним контролем витрати й асфальтоукладальником.

Персональний склад бригади і технологію виконання робіт встановлюють у проекті виконання робіт.

5.3.3 Шар приклеювання та герметизації наносять шляхом розподілу полімермодифікованої катіонної бітумної емульсії під тиском з неперервним вимірюванням витрати. При цьому температура емульсії повинна складати 60 – 80 °С, а витрата – (0,9±0,2) л/м2 покриття.

5.3.4 Укладання ТШП із сумішей асфальтобетонних гарячих або щебенево-мастикових допускається за відсутності дощу на суху або вологу (але не мокру) поверхню, якщо температура цієї поверхні не нижче ніж плюс 10 °С.

5.3.5 Суміш асфальтобетонна, яка безперервно поступає в асфальтоукладач повинна мати температуру в межах від 140 °С до 170 °С, а у перших двох автомобілях – від 165 °С до 175 °С з метою розігріву робочих вузлів машини.

5.3.6 Рух транзитного і будівельного автотранспорту по укладеному шару можна відкривати на відстані не менше ніж позаду останнього працюючого котка.

5.3.7 При укладанні ТШП товщиною менше середній темп укладання повинен складати 10 м/хв.

5.3.8 Засоби і заходи ефективного ущільнення тонких шарів із сумішей асфальтобетонних визначають згідно з вимогами таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

Товщина гарячого асфальтобетонного шару в покритті, мм

Орієнтовний максимально допустимий час укладання й ущільнення шару суміші за умови його остигання від 140 °С при швидкості вітру 4-5 м/с, хв, і температурі повітря

+12...+14°С

+23....+25 °С

20-30

25-30

35-40

30-50

50-55

60-70

Ущільнення укладеного ТШП товщиною менше ніж здійснюють двома жорсткобарабанними котками масою 8-13 т. Закінчується ущільнення після 3-4 проходів котка по одному сліду та при зниженні температури суміші, яку укладають до плюс 80 °С.

5.3.9 У випадку влаштування ТШП із суміші асфальтобетонної щебенево-мастикової по цементобетонному покриттю, у влаштованому покритті потрібно виконати роботи з нарізання швів, сполучених із швами у цементобетонні, на глибину, яка дорівнює 1/2 товщини шару, з його заповненням мастикою.

5.4 Влаштування ТШП із суміші асфальтобетонної холодної литої виконують згідно з ВБН В.2.3218175.

Орієнтовна витрата суміші наведена у таблиці 5.4.

Таблиця 5.4

Тип існуючого

покриття

Орієнтовна витрата холодної литої асфальтобетонної суміші, т /1000 м2, для типів суміші, мм

0/5

0/7

0/10

Асфальтобетон,

поверхнева обробка

-

8-10

10-12

Цементобетон

6-8

Примітка. Витрати, які наведені у 4.5.8 ВБН В.2.3-218-175 включають витрати на вирівнювання та влаштування тонкошарового покриття.

5.5 Догляд за покриттям

5.5.1 До складу цих робіт входять:

а) догляд за укладеним шаром із регулюванням та обмеженням швидкості руху транспортного потоку до 40 км/год;

б) зняття технічних засобів організації дорожнього руху.

5.5.2 Якщо роботи виконують на ділянці з інтенсивністю руху транспорту менше 500 авт./д або на закритих для руху ділянках, необхідно виконати попереднє ущільнення укладеного шару котком на пневматичних шинах масою 9-11т.

5.5.3 Перед відкриттям руху знімають дорожні знаки, які забороняють рух і встановлюють знаки, що обмежують швидкість та регулюють рух транспорту по смугах.

6 КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

6.1 Всі сировинні компоненти та суміші на їх основі для влаштування ТШП, які передбачаються цими Нормами, випробовують відповідно з діючими на них в Україні стандартами і технічними умовами, затвердженими в установленому порядку.

6.2 При влаштуванні ТШП із сумішей асфальтобетонних холодних литих контролюють якість і кількість витрати суміші за витратою сировинних компонентів, своєчасність відкриття руху після укладання суміші згідно з ВБН В.2.3-218-175.

При оцінці однорідності поверхні після влаштування ТШП місця дефектів визначають візуально. До дефектів відносять прогалини шару (за винятком смуг завширшки до біля крайок проїзної частини при неукріплених узбіччях і до 5 см – при укріплених), місця виступу в'яжучого на поверхні покриття тощо. Визначені місця заміряють і визначають площу кожного з них. Загальна площа дефектів не повинна перевищувати 0,3 % від усієї площі влаштованого покриття.

6.3 При влаштуванні ТШП із сумішей асфальтобетонних гарячих і щебенево-мастикових контролюють температуру суміші при укладанні й ущільненні, ступінь ущільнення (щільність) асфальтобетону згідно з ДСТУ Б В.2.7-119 та ДСТУ Б В.2.7-127, товщину укладеного шару згідно з ДБН В.2.3-4.

6.4 При прийманні ТШП визначають сумарну нерівність поверхні покриття згідно з ДСТУ Б В.2.3-3 та коефіцієнт зчеплення згідно з ДСТУ Б В.2.3-2 і перевіряють їх відповідність ДСТУ 3587.

7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

7.1 При виконанні робіт повинні бути дотримані вимоги безпеки праці з врахуванням особливостей роботи з приготування в'яжучого на емульсійній базі, а також на лінійних роботах з влаштування покриттів.

7.2 Концентрації шкідливих речовин, які мігрують під час виготовлення вихідних матеріалів і влаштування ТШП не повинна перевищувати, залежно від класу небезпеки, гранично-допустимі рівні згідно з ГОСТ 12.1.005.

7.3 Рівень шумового навантаження на працюючих при влаштуванні ТШП повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 та ГОСТ 12.1.003. Контроль еквівалентних рівнів шуму здійснюють згідно з ГОСТ 12.1.050. Працюючі з рівнем шуму, який перевищує допустимий (90 дБ), повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.051.

7.4 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039. Контроль еквівалентних корегованих рівнів вібрації здійснюють згідно з ДСН 3.3.6.039.

7.5 У місцях виготовлення й укладання сумішей необхідно дотримуватись вимог правил пожежної безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004.

7.6 Суміші та їх компоненти пожежо- і вибухобезпечні матеріали, не мають температури спалаху та самозаймання. При температурі 96 °С бітумна емульсія закипає.

7.7 Машина, яка виконує функції змішувача-укладальника, повинна бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння згідно з ГОСТ 12.1.004.

7.8 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватись згідно з ДНАОП 5.1.14-1.01 і ГОСТ 12.3.009.

7.9 При роботі з емульсіями та бітумами необхідно дотримуватись правил безпеки праці згідно з ДНАОП 5.1.14-1.01.

7.10 Робітники, які займаються приготуванням і вкладанням сумішей повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 00-4.26 та типовими галузевими нормами, затвердженими в установленому порядку.

7.11 У випадку попадання компонентів емульсії або самої суміші на шкіру і в очі робітників необхідно:

а) шкіра – зняти забруднений одяг, змити компоненти або суміш зі шкіри холодною водою, залишки бітуму зняти керосином або дизпаливом, промити водою з милом, висушити і змазати кремом на жирній основі;

б) очі – негайно промити великою кількістю води, закапати протизапальний засіб типу альбуциду, при необхідності вдатися до медичної допомоги.

7.12 На кожний етап робіт із влаштування ТШП повинні бути складені інструкції і правила виконання робіт, а також вимоги безпеки праці. Робітники повинні пройти спеціальне навчання й інструктаж, а також медичний огляд. До складу медичної комісії, що проводить регулярні огляди, повинні входити отоларинголог і дерматолог.

7.13 До початку виконання робіт з влаштування тонкошарових покриттів необхідно:

а) розробити схему організації робіт у місці їх виконання та передбачити весь комплекс заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також обладнати місця відповідними технічними засобами організації дорожнього руху з використанням типових схем згідно з ІНУВ.3.2-218-051;

б) на ділянках виконання робіт з влаштування тонкошарового покриття встановлюють у першу чергу найбільш віддалені тимчасові дорожні знаки, потім в безпосередній близькості, за необхідності обладнують об'їзди і пішохідні містки, а потім встановлюють поперечні та поздовжні огородження згідно з ДСТУ 2735, а при наявності об'їзду – відповідні технічні засоби дорожнього руху. Перед ділянкою на період виконання робіт необхідно встановити транспарант, який інформує про місце і характер робіт (наприклад "Ремонт дороги" або "Реконструкція дороги"). Транспаранти слід розміщувати за межами узбіччя дороги разом з першим тимчасовим дорожнім знаком "Дорожні роботи".

7.14 Під час роботи дорожніх машин забороняється знаходитися стороннім особам у зоні дії машини, а також на її площадці керування, рамі, робочих органах, кожухах тощо.

7.15 При роботі в нічний час самохідні і причіпні агрегати повинні бути обладнані:

а) лобовим і загальним освітленням, що забезпечує достатню видимість шляху, по якому переміщається машина або агрегат, видимість фронту робіт і прилягаючих до нього ділянок на відстані не менше ніж ;

б) освітленням робочих органів і механізмів керування;

в) заднім сигнальним світлом та аварійним освітленням.

8 ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

8.1 Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони при приготуванні та використанні матеріалів для влаштування тонкошарових покриттів необхідно здійснювати згідно з ГОСТ 12.1.005 та відповідними документами санітарно-епідемічного нагляду, наведених у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1

Назва шкідливих

речовин

Скорочене позначення

документу

Періодичність контролю

згідно з ГОСТ 12.1.005

Пил

МУ 4436-87

1 раз на квартал

Насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні

МУ 3119-84

1 раз на місяць

8.2 Визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі (насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні) проводять згідно з РД 52.04.186. Гранично-допустимі рівні в атмосферному повітрі регламентують згідно з ДСП 201 і ГОСТ 17.2.3.02.

8.3 Вихідні матеріали для влаштування ТШП за показником сумарної питомої активності радіонуклідів повинні відповідати вимогам 1-2 класів згідно з ДБН В.1.4-0.01 та ДБН В.1.4-1.01 і мати сертифікат якості (відповідності) на радіаційну активність підприємства-виробника згідно з ДБН В.1.4-0.02.

8.4 Контроль сумарної питомої активності природних радіонуклідів виконують згідно з ДБН В.1.42.01.

8.5 Накопичення, транспортування, знешкодження і поховання некондиції та інших відходів, які утворюються в процесі приготування і використання сумішей, повинно здійснюватись на загальних підставах згідно з ДСанПіН 2.2.7.029.

8.6 Одразу після виконання робіт змішувальний і розподільний органи слід очистити від залишків суміші та промити на узбіччі дороги. Відходи від промивання не є небезпечними, тому їх можна залишати на узбіччі дороги і використовувати для його укріплення. Залишати сторонні предмети після очищення в змішувачі категорично заборонено. На приоб'єктному майданчику необхідно звільнити бункери машини, залишки емульсії, води та регулятора розпаду злити в ті самі ємності, звідки їх заливали.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ЦИХ НОРМАХ

ДБН В.1.4-0.01-97

СРББ. Основні положення

ДБН В.1.4-0.02-97

СРББ. Типові документи

ДБН В.1.4-1.01-97

СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні.

ДБН В.1.4-2.01-97

СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва.

ДБН В.2.3-4-2000

Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДСТУ 2735-94

Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 3587-97

Безпека дорожнього руху автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4044-2001

Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.3-3-2000

(ГОСТ 30412-96)

Споруди транспорту. Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів.

ДСТУ Б В.2.7-30-95

Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95

Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-95

Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-95

Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із уміщуючих гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-74-98

Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт.

Класифікація

ДСТУ Б.В.2.7-75-98

Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98

Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-89-99

(ГОСТ 12801-98)

Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань.

ДСТУ Б В.2.7-119-2003

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121-2003

Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2006

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДНАОП 00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Наказ Держнаглядохоронпраці України №170 від 29.10.96р.)

ДНАОП 5.1.14-1.01-96

Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСП 201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ВБН В.2.3-218-175-2002

Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей

ВБН В.2.3-218-186-2004

Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ВБН Г.1-218-050-2001

Споруди транспорту. Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування

ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092-2002

Емульсії бітумні дорожні

ТУ У В.2.7-45.2-00018112-208-2002

Суміші литі емульсійно-мінеральні та холодні асфальтобетонні

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-технічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.051-87

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 6709-72

Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 23732-79

Вода для бетонов и растворов. Технические условия (Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови)

РД 52.04.186-89

Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Керівництво з контролю забруднення атмосфери)

ІНУВ.3.2-218-051-95

Інструкція по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах

МУ 2568-82

Методические указания по измерению концентрации первичных алифатических аминов фотометрическим методом (Методичні вказівки по вимірюванню концентрації первинних аліфатичних амінів фотометричним методом)

МУ 3119-84

Методические указания по газохроматографическому определению предельных, непредельных и ароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки по газохроматографічному визначенню насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів у повітрі робочої зони)

МУ 4436-87

Методические указания по измерению концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки по вимірюванню концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії)