ВБН В.2.3-218-175-2002. БН В.2.3-218-175-2002. Сооружения транспорта. Устраивание тонкослойных покрытий из литых эмульсионно-минеральных и холодных асфальтобетонных смесей


ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ВЛАШТУВАННЯ ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ З ЛИТИХ ЕМУЛЬСІЙНО-МІНЕРАЛЬНИХ ТА ХОЛОДНИХ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ

ВБН В.2.3-218-175-2002

Державна служба автомобільних

доріг України (Укравтодор)

Київ 2002

1 РОЗРОБЛЕНО

Національним транспортним університетом (Савенко В.Я. - Керівник розробки, Мозговой В.В., Гамеляк І.П., Климчук С.М. за участю НВЦ КОМПОЗИТ (Борисенко А.А.), Інституту гігієни та медичної екології АМНУ (Пригода Ю.Г.)

ВНЕСЕНО

Управлінням автомобільних доріг та управлінням науково-технічної політики Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) N° від ' __ '_____2002 року

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(УКРАВТОДОР)

НАКАЗ

м. Київ

1 грудня 2003№ 719

Про затвердження відомчих будівельних норм України

У зв'язку із закінченням розробки ВБН В.2.3-218-175-2002 "Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей" (договір від 02.07.021 № 100),

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити та ввести в дію з 01.01.04 відомчі будівельні норми України ВБН В.2.3-218-175-2002 "Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей"

2.Надати право на тиражування та розповсюдження зазначених будівельних норм підприємству "Укрдортехнологія" (Мельничук Г.С.)

3.Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Укравтодору Климпуша М.Д.

ГоловаВ.Ф.Демішкан

ВСТУП

Тонкошарові покриття влаштовуються при ремонтних роботах для підвищення транспортно-експлуатаційних показників дорожніх покриттів та їх захисту від передчасного руйнування.

Влаштування тонкошарових покриттів із сумішей литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних в порівнянні з технологіями гарячого асфальтобетону забезпечує наступні переваги:

 • зменшується шкідливість впливу на навколишнє середовище;
 • нижча енергоємність виробничого процесу завдяки відсутності потреби у висушуванні, нагріванні кам'яних матеріалів і бітуму, підтриманні високої температури при перемішуванні;
 • висока продуктивність та низька трудомісткість;
 • суміщення операцій готування та вкладання суміші в одній машині під час її руху по дорозі;
 • подовження будівельного сезону за рахунок можливості виконання робіт при середньодобовій температурі повітря вище плюс 5 °С;
 • можливість виконання робіт при вологому покритті;
 • незначний термін формування шару від 20 до 60 хвилин, після чого може бути розпочато рух транспорту.

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей

ВБН В.2.3.218-175-2002 Вводяться вперше

Чинні від 2003

Ці Норми поширюються на проектування, виконання та прийняття робіт по влаштуванню тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей (далі - влаштування тонкошарових покриттів) на автомобільних дорогах, які знаходяться у державній власності та підпорядковані Державній службі автомобільних доріг України.

Дані Норми призначені для використання будівельними та експлуатаційними організаціями, що виконують роботи по влаштуванню тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей на автомобільних дорогах, підпорядкованих Державній службі автомобільних доріг України.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних Нормах, наведено в додатку А.

Терміни та визначення наведені в додатку Б.

1ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Тонкошарові покриття з асфальтобетону холодного литого призначені для подовження терміну служби дорожнього одягу, забезпечення комфортності руху по дорозі: рівність, жорсткість поверхні, зчеплення, і повинні відповідати санітарно-гігієнічним та екологічним вимогам (безпильність, зручність механічного прибирання, відведення поверхневої води).
 2. Тонкошарові покриття з асфальтобетону холодного литого застосовують на підставі визначеної величини граничного прогину та показників зчіпних якостей дорожніх покриттів.

1.3Міжремонтні терміни служби тонкошарових покриттів з холодного литого асфальтобетону становлять 3 - 5 років.

2КРИТЕРІЇ ПРИЗНАЧЕННЯ ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ З ЕМУЛЬСІЙНО-МІНЕРАЛЬНИХ ТА ХОЛОДНИХ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ І ЇХ УТРИМАННЯ

2.1Тонкошарові покриття можуть складатись з одного, двох, а в окремих випадках (наприклад, при влаштуванні тонкошарового покриття по укріпленому ґрунту) - з трьох шарів: одного або двох нижніх товщиною 7 - , призначених для забезпечення рівності; верхнього товщиною 5 - - для підтримання необхідних зчіпних якостей, зменшення рівня шуму під час руху транспортних засобів, виключення можливості застою води на поверхні покриття, поліпшення естетичних властивостей шляхом надання однорідної текстури і кольору.

Влаштування більше трьох шарів недопустимо з вимоги забезпечення зсувостійкості матеріалу.

 1. Кількість шарів покриття із холодного литого асфальтобетону залежить від категорії дороги, інтенсивності руху, виду руйнувань поверхні, типу існуючого покриття та його рівності. Кількість шарів визначається за таблицею 1.
 2. В залежності від рівності існуючого покриття (основи) необхідно призначати таку кількість шарів:

Таблиця 1

Категорія дороги

Кількість шарів і тип суміші, що укладається на

укріплений ґрунт дорожнього одягу удосконаленого типу

асфальтобетон з дефектами

цементобетон, бруківку

пористість більше 20%

викришування з глибиною раковин до

коефіцієнт зчеплення < 0,35

окремі поперечні тріщини

колійність до

колійність більше

Місцевого значення (III - IV)

на бітумній емульсії

• один нижній - 0/10 або 0/15 мм;

або

• два нижніх - 0/10 + 0/15 мм;

• верхній -0/5, 0/7 або 0/10 мм.

одношарове 0/7 або 0/10 мм

одношарове - 0/7, 0/10 або 0/15 мм;

нижній - 0/7 або 0/10 мм; верхній - 0/10 або 0/15 мм

одно або двошарове: • нижній -0/7, 0/10 або 0/15 мм;

• верхній -0/5, 0/7 або 0/10 мм.

Державного значення (І - ІІ)

на модифікованій бітумній емульсії

-

одношарове 0/7 або 0/10 мм

одношарове -

0/7, 0/10 або 0/15 мм;

нижній -0/7 або 0/10 мм; верхній -0/10 або 0/15 мм

одно або двошарове • нижній -0/7, 0/10 або 0/15 мм;

• верхній -0/5, 0/7 або 0/10 мм.

а)при величині просвіту під рейкою до (при вимірюваннях в поздовжньому напрямку руху згідно з ДСТУ Б В.2.3-3 - один шар із суміші типу 0/5, 0/7 або 0/10 мм відповідно до вимог цих Норм. На дорогах III-IV категорій в якості в'яжучого переважно застосовують звичайну бітумну емульсію, а на дорогах І-ІІ категорій - модифіковану бітумну емульсію;

б)при величині просвіту під рейкою від 15 до - два шари, де перший із суміші типу 0/5, 0/7 або 0/10 мм, а другий - із суміші типу 0/15 мм;

в)при величині просвіту під рейкою від 30 до - три шари, де перший із суміші типу 0/5, 0/7 або 0/10 мм, другий - із суміші типу 0/10 мм, а третій - 0/15 мм.

2.1.3В залежності від дефектів основи, на яку будуть укладати тонкошарові покриття, використовують такі типи сумішей, мм:

0/5 - застосовується для закриття тріщин, створення гідроізоляційного шару. Основне призначення - відновлення поверхні проїжджої частини, підвищення коефіцієнта зчеплення;

0/7 - застосовується для закриття тріщин, заповнення пустот проїжджої частини, ремонту сильно зношеної поверхні проїжджої частини. Основне призначення - відновлення поверхні проїжджої частини, підвищення коефіцієнта зчеплення й влаштування додаткового верхнього захисного шару;

0/10 - застосовується для часткового заповнення пустот, усунення нерівностей проїжджої частини. Основне призначення - ремонт проїжджої частини й влаштування додаткового верхнього шару, що захищає поверхню проїжджої частини від кліматичних і механічних руйнувань;

0/15 - застосовується як нижній шар при влаштуванні багатошарового покриття або для влаштування одношарового покриття.

2.1.4Поверхня шару покриття із асфальтобетону холодного литого повинна мати однорідну структуру: відстані між зернами щебеню в середньому повинні дорівнювати трьом-чотирьом їхнім висотам, а простір між ними має бути заповнено розчином. На ній не повинно бути:

а)прогалин, за винятком смуги шириною до біля кромок проїжджої частини при неукріплених узбіччях і до - при укріплених;

б)місць з надлишком в'яжучого, що характеризується середньою висотою виступів шорсткості менше (згідно з ДСТУ 3587) і свідчить про невідповідність товщини максимальному розміру фракції матеріалу;

в)незаповнених поверхонь або нашарувань однієї смуги на іншу з утворенням поперечної нерівності у вигляді сходинки. Сумарна площа дефектів покриття не повинна перевищувати 0,3 % від загальної площі влаштованого покриття.

 1. Поверхня улаштованого покриття повинна мати поздовжні і поперечні уклони, що відповідають ДБН В.2.3-4: поздовжній - у відповідності з поздовжнім профілем споруди, поперечний - не менше 20 ‰.
 2. Коефіцієнт зчеплення поверхні покриття із асфальтобетону холодного литого з колесом автомобіля повинен відповідати вимогам ДСТУ 3587. Середня висота виступів шорсткості повинна бути не меншою .
 3. В залежності від швидкості руху транспортних засобів коефіцієнт зчеплення повинен знаходитись в межах, приведених в таблиці 2.

Таблиця 2

Коефіцієнт зчеплення

Швидкість руху, км/год.

40

60

80

100

мінімальний

0,35

0,25

0,18

0,1

максимальний

0,7

0,55

0,45

0,4

2.1.8Просвіт при вимірюванні під рейкою (згідно з ДСТУ Б В.2.3-3 повинен складати до (95 % значень) і 5 - (5 % значень) при умові влаштування покриття на основі з просвітом до .

2.2Вимоги до основи (існуючого покриття)

 1. Основа, по якій влаштовується тонкошарове покриття, повинна мати коефіцієнт міцності згідно ВСН 46 не менше 0,9.
 2. Придатними для влаштування захисних шарів із асфальтобетону холодного литого є основи, у яких максимальний просвіт під рейкою в поздовжньому напрямку не перевищує .
 3. При величині просвіту під рейкою більше основа повинна бути попередньо вирівняна методом холодного фрезерування або вирівнювання гарячим асфальтобетоном.

2.3Роботи з влаштування тонкошарового покриття не виконуються, якщо температура повітря або покриття знижується до плюс 10°С та нижче і продовжує знижуватись. Однак цей матеріал використовується при температурі плюс 5°С, якщо остання має тенденцію до підвищення.

Виконання робіт у дощову погоду заборонено. Дозволяється виконувати роботи по вологому покриттю при відсутності води.

2.4Влаштування тонкошарових покриттів здійснюється спеціальною машиною-шламоукладальником, що об'єднує приготування, укладання і розподіл суміші в процесі руху шламоукладальника по покриттю дорожнього одягу.

Основними складовими шламоукладальника є: а) накопичувально-витратні місткості:

 1. місткість для бітумної емульсії;
 2. місткість для води;
 3. місткість для водного розчину поверхнево-активної речовини (емульгатора);
 4. бункер для кам'яного матеріалу з вібратором;
 5. бункери з вібратором для мінерального(их) наповнювача(ів);

б)системи для подачі, дозування й обліку:

 1. мінерального матеріалу;
 2. емульсії;
 3. води попереднього зволоження;
 4. водного розчину поверхнево-активної речовини, що регулює розпад емульсії;
 5. мінеральних наповнювачів;

в)змішувач лопатний - в ньому ж складові матеріали перемішуються до однорідного стану і далі безперервно по гумовому лотку суміш надходить у розподільчий пристрій;

г)пристрій розподільчий представляє собою металевий ящик (спрейдер), що транспортується з установкою і має шнеки з гідроприводом, які служать для додаткового перемішування суміші, її рівномірного розподілу по поверхні. Шляхом регулювання просвіту між спрейдером і поверхнею основи виконують регулювання товщини шару, дотримання необхідних уклонів покриття автомобільної дороги. Змінюючи ширину пристрою розподільчого, можна регулювати ширину укладання.

д)система попереднього зволоження покриття і суміші;