ВБН В.2.3-218-178-2004. БН В.2.3-218-178-2004. Сооружения транспорта. Устраивание поверхностных обработок покрытия автомобильных дорог на основе битумных эмульсий


ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ВЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОБРОБОК ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА ОСНОВІ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ

ВБН В.2.3-218-178-2004

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

Київ2004

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Національним транспортним університетом (В.В.Мозговий, д.т.н.; В.Я.Савенко, д.т.н. – наукові керівники; Д.І.Садовенко, к.т.н.; Н.С.Лаптєва) за участю Українського державного виробничо-технологічного підприємства „Укрдортехнологія" (В.М. Нагайчук, Т.В.Хрипушина)

2 ВНЕСЕНО

Управлінням автомобільних доріг Укравтодору

3 ПОГОДЖЕНО

Міністерством охорони здоров'я України

Висновок від 27.03.2003 р. № 05.03.02.07/11687

Державним комітетом України з будівництва та архітектури від 20.10.04 №5/11-1893

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор)

Наказ від 23.11.2004 № 862

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОВЕРХНЕВИХ ОБРОБОК5

2ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОБРОБОК7

3ВЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОБРОБОК8

4ДОГЛЯД ЗА ШАРОМ ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ11

5ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА12

6КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ПРАВИЛА ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ13

7УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТ ПОКРИТТЯ З ПОВЕРХНЕВОЮ ОБРОБКОЮ13

ДОДАТОК А. Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах14

ВСТУП

Норми розроблені в розвиток ВБН В.2.3-218-010 „Влаштування шорстких поверхневих обробок покриттів автомобільних доріг".

Поверхнева обробка – один з найбільш поширених видів ремонту. Крім того, поверхневу обробку можна влаштовувати при новому будівництві на покритті перехідного типу (на щебеневому або гравійному) та покритті з місцевих кам'яних матеріалів.

Поверхневі обробки на основі бітумних емульсій з використанням сучасних технологій потребують додаткових вимог, які уточнюють, конкретизують та розвивають вимоги ВБН В.2.3-218-010.

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту. Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій

ВБН В.2.3-218-178-2004 Вводяться вперше

Чинні від 2005- 01- 01

Ці Норми поширюються на автомобільні дороги загального користування та встановлюють правила виконання технологічних операцій при влаштуванні поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій, їх контролю якості, а також вимоги до матеріалів. Норми використовують при проектуванні та виконанні робіт з влаштування поверхневих обробок на основі бітумних емульсій.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах, наведено у додатку А.

1ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОВЕРХНЕВИХ ОБРОБОК

 1. Влаштування поверхневих обробок на основі бітумних емульсій повинно проводитись відповідно до ВБН В.2.3-218-010 з обов'язковим обґрунтуванням типів та технологій виконання робіт, а також положень даних Норм.
 2. Необхідність влаштування поверхневих обробок визначається на підставі інструментально-візуальної оцінки стану покриття та згідно з ДБН В.2.3-4 (15.39) за таких умов: величина показника рівності покриття проїзної частини – менша за наведену у таблиці 2 ДСТУ 3587; величина коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з вологим покриттям проїзної частини автомобільної дороги – менша за наведену у таблиці 3 ДСТУ 3587.
 3. Міжремонтні строки влаштування поверхневих обробок на основі бітумних емульсій повинні відповідати вимогам ВБН Г.1-218-050, згідно з якими необхідно обґрунтовувати тип обробки з урахуванням стану покриття, основні вимоги щодо вихідних дорожньо-будівельних матеріалів та обґрунтовувати технологічні режими влаштування поверхневої обробки.
 4. Поверхневі обробки покриття автомобільних доріг в залежності від кількості шарів поділяють на одиночну та подвійну.

Одиночну поверхневу обробку влаштовують з одним розливом бітумної емульсії та з одним (усі 100% за масою) або двома (спочатку 70, а потім 30%) розсипами кам'яного матеріалу різних розмірів.

Подвійну поверхневу обробку влаштовують з двома розливами бітумної емульсії та двома розсипами щебеню різних розмірів.

Вид поверхневої обробки призначається в залежності від категорії дороги і типу покриття згідно з таблицею 1 даних Норм.

Таблиця 1

Класифікація дороги, категорія

Інтенсивність руху, транспортних одиниць на добу

Конструкція дорожнього одягу

Вид поверхневої обробки

Щебінь (розмір фракцій) Емульсія (ЕДК) на бітумі або на бітумі, модифікованому полімерами

Тип

Матеріал покриття

Державна магістральна, І  II

понад 3000

Капітальний

Асфальтобетон, цементобетон, залізобетон

Подвійна дрібнозерниста

10-15 і 5- ЕДК на БМТЕ 90/130-49; БМТЕ 130/200-47

Державна регіональна, І  III

понад 3000

Капітальний

Асфальтобетон, цементобетон, залізобетон

Подвійна дрібнозерниста

10-15 і 5- ЕДК на БМТЕ 90/130-49; БМТЕ 130/200-47

від 1500 до 3000

Капітальний

Асфальтобетон

Подвійна дрібнозерниста

10-15 і 5- ЕДК на БНД 90/130; 130/200

Одиночна дрібнозерниста

3-5 або 5- ЕДК на БНД 90/130; 130/200

Цементобетон, залізобетон

Подвійна дрібнозерниста

10-15 і 5- ЕДК на БНД 90/130; 130/200

Місцева територіальна, III

від 1500 до 3000

Полегшений

Асфальтобетон

Подвійна дрібнозерниста

10-15 і 5- ЕДК на БНД 90/130; 130/200

Одиночна дрібнозерниста

3-5 або 5- ЕДК на БНД 90/130; 130/200

Цементобетон, залізобетон, кам'яний матеріал, оброблений органічним або неорганічним в'яжучим

Подвійна дрібнозерниста або середньозерниста

10-15 і 5-10мм ЕДК на БНД 90/130; 130/200 15-20 (25) і 10-15мм ЕДК на БНД 90/130; 130/200

Місцева районна, IV – V

до 1500

Полегшений

Асфальтобетон, кам'яний матеріал, оброблений в'яжучим

Подвійна дрібно- або середньозерниста

10-15 і 5-10мм ЕДК на БНД 90/130; 130/200; 15-20(25) і 10- ЕДК на БНД 90/130; 130/200

Одиночна середньозерниста

15-20 (25) мм ЕДК на БНД 90/130; 130/200

Місцева районна, IV – V

до 1500

Перехідний

Кам'яний матеріал, оброблений в'яжучим

Подвійна середньо- або крупнозерниста

15-25 і 10- ЕДК на БНД 90/130; 130/200; 20-30 (40) і 10-15 чи 15-20 (25) мм БНД 90/130; 130/200

1.5Згідно 15.40.1 ДБН В.2.3-4 для влаштування поверхневих обробок на ділянках автомобільних доріг з інтенсивним рухом автотранспорту для приготування бітумних емульсій рекомендується використовувати бітум, модифікований полімерами.

1.6На асфальтобетонних і удосконалених полегшених покриттях залежно від ступеня їх зносу може бути влаштована одиночна або подвійна поверхнева обробка, а на цементобетонних покриттях, які були в експлуатації без поверхневої обробки, та на покриттях перехідного типу необхідно влаштовувати подвійну поверхневу обробку.

 1. Поверхневу обробку на бітумних емульсіях необхідно виконувати на рівній і чистій поверхні покриття. Дозволяється виконувати роботи по вологій поверхні.
 2. Роботи по влаштуванню поверхневої обробки на бітумній емульсії повинні бути закінчені не пізніше ніж за 20 днів до початку холодної дощової погоди.

2ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОБРОБОК

2.1Вимоги до щебеню

 1. Щебінь для поверхневих обробок на основі бітумних емульсій повинен відповідати вимогам ВБН В.2.3-218-010 та ТУ У В.2.7.03450778.089.
 2. Щебінь для поверхневих обробок на основі бітумних емульсій повинен класифікуватись згідно з ДСТУ Б В.2.3-74 за такими основними ознаками: щільністю; походженням та видом; зерновим складом; міцністю; характером форми зерен; морозостійкістю; стираністю; радіаційними властивостями; вмістом пиловидних і глинистих часток.
 3. Група щебеню за щільністю повинна бути важка або дуже важка з середньою щільністю зерен більше 2 г/см3.
 4. Щебінь за походженням згідно з ДСТУ Б В.2.7-74 повинен бути природним або із відходів промисловості:

- щебінь із природного каменю (вивержених, щільних осадових і метаморфічних гірських порід);

 • щебінь із гравію;
 • щебінь із металургійних, паливних та інших шлаків.
 1. Щебінь залежно від зернового складу повинен бути дрібним з розмірами фракції в мм: понад 5 до 10 включ., середнім – з розмірами фракції – понад 10 до 20 включно.
 2. Міцність щебеню повинна визначатись маркою за дробильністю згідно з таблицею 2 ДСТУ Б В.2.7-75 та ДБН В.2.3-4 (15.40; 15.41.1) і бути для:

-щебеню із осадових і метаморфічних порід, із вивержених порід – 1400, 1200, 1000;

-щебеню із гравію – 1000;

Міцність щебеню із шлаків визначається маркою за дробильністю згідно з ТУ У В.2.7.03450778.089 – 1200, 1000.

2.1.2.5Форма зерен щебеню повинна бути кубовидною або поліпшеною, з вмістом зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми, згідно з таблицею 6 ДСТУ Б В.2.7-74.

2.1.2.6За властивостями морозостійкості щебінь для поверхневих обробок на основі бітумних емульсій повинен бути не менше середньої групи та марок не менше F 50 згідно з 3.9 ДСТУ Б В.2.7-74, та 4.6 ДСТУ Б В.2.7-75.

 1. Щебінь за групою КРЗ за міцністю на стираність повинен бути високоміцним та міцним, марка КРЗ за стираністю: СТ – I, СТ – II.
 2. Вміст пиловидних і глинистих часток у щебені повинен бути, у відсотках за масою, не більше 2,0, в тому числі вміст глинистих часток – не більше 0,25 % за масою.
 3. Щебінь для поверхневих обробок на основі бітумних емульсій повинен відповідати вимогам 4.11 ДСТУ Б В.2.7-75 щодо засмічуючих домішок.

2.1.2.10Щебінь для поверхневих обробок повинен відповідати вимогам 2.5; 2.6 ГОСТ 18659 та таблиці 1 ТУ У В. 2.7.03450778.092 щодо зчеплення плівки емульгованого в'яжучого з його поверхнею.

2.2Вимоги до емульсій

 1. Бітумні емульсії повинні відповідати вимогам ГОСТ 18659, ТУ У В.2.7.03450778.092.
 2. Основні властивості бітумних емульсій, що застосовуються при влаштуванні поверхневих обробок, повинні відповідати вимогам, які наведені в таблиці 2.
 3. Для виготовлення емульсії необхідно застосувати бітуми нафтові дорожні в'язкі згідно з ДСТУ 4044.
 4. Глибина проникання, температура розм'якшення та розтягнення бітуму після розпаду емульсії, не повинні змінюватися більше ніж на 15 %.

Таблиця 2

Найменування показника

Характеристика показника

Вид емульсії

Катіонактивна

Марка емульсії

ЕДК

Зовнішній вигляд

Темно-коричнева однорідна рідина без згустків

Водневий показник, рН

2-6

Швидкість розпаду на поверхні мінерального матеріалу

Швидкорозпадна

Вміст бітуму, %

55-70

Зчеплення плівки емульгованого в'яжучого з поверхнею мінерального матеріалу, %

95

Умовна в'язкість, C320, c

35

Однорідність емульсії по розміру частинок бітуму. Масова доля частинок бітуму крупніше , не більше, %

0,5

Стійкість при зберіганні без виникнення плівки і осаду бітуму, діб, не менше

30

3ВЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ОБРОБОК

3.1В залежності від типу поверхневої обробки її влаштування складається з таких основних технологічних операцій:

а)Одиночна поверхнева обробка з одним розсипом щебеню:

 1. розлив емульсії;
 2. розсип щебеню фракцій 5 – ; 10 – ;
 3. ущільнення шару.

б)Одиночна поверхнева обробка з двома розсипами щебеню:

 1. розлив емульсії;
 2. перший розсип щебеню фракції 10 – ;
 3. ущільнення шару;
 4. другий розсип щебеню фракції 3 – або 5 – ;
 5. ущільнення шару.