НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИНА ІГРИСТІ

<3

о

о

7

со

ш

Технічні умови ДСТУ 4807:2007

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно- конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с-г. наук; М. Агафонов; Р. Білан; В. Гержикова, д-р техн. наук; В. Гончаренко; Т. Горбова; О. Дернова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; С. Кішковська, д-р техн. наук; Н. Кравченко; О. Макаров, д-р техн. наук; Ю. Огай, канд. техн. наук; Ю. Ольховий; О. Палєха, канд. с-г. наук; Б. Паршин, канд. техн. наук; Л. Стрельницький; Н. Толстенко, канд. техн. наук; В. Фуркевич, канд. техн. наук; Т. Шалімова; А. Яланецький, канд. техн. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2007 р. № 144
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 28685-90)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2008

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Класифікація3
 5. Технічні вимоги3
  1. Основні показники і характеристики4
  2. Вимоги до сировини і матеріалів5
 6. Вимоги щодо безпеки6
 7. Вимоги щодо охорони довкілля6
 8. Маркування6
 9. Пакування 7
 10. Правила транспортування та зберігання7
 11. Методи контролювання7
 12. Правила приймання 8
 13. Гарантії виробника8

Додаток А Коди згідно з державним класифікатором продукції і послуг8

Додаток Б Бібліографія9

ДСТУ 4807:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИНА ІГРИСТІ

Технічні умови

ВИНА ИГРИСТЫЕ

Технические условия

WINES SPARKLING

Specifications

Чинний від 2009-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вина ігристі — вина, піняста властивість яких набута внаслідок насичення їх діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння під тиском сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах — пляшках чи резервуарах.

Обов’язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість та безпечність для життя населення і охорони довкілля, викладені у 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; та розділах 6, 7, 11.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ГОСТ 745-2004 Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення ДСТУ 2164-93 Вина виноградні. Терміни та визначення ДСТУ 2366-94 Виноград свіжий технічний. Технічні умови

ДСТУ 3240-95 Метрологія. Вимірювання іонізуючих випромінень. Метрологічне забезпечення. Основоположення

ДСТУ 4112.1-2002 Вина і виноматеріали. Визначання густини та відносної густини за температури 20 оС. Контрольний метод

ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод

ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначання відновлюваних сахарів. Контрольний метод

ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод

ДСТУ 4112.25-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду сірки

ДСТУ 4112.30:2003 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод

ДСТУ 4112.31:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді

ДСТУ 4112.32:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію

ДСТУ 4112.34:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку

ДСТУ 4112.35:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю

ДСТУ 4112.37-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду вуглецю

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4804:2007 Виноматеріали для шампанського України та вин ігристих. Технічні умови Видання офіційне

ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів) ГОСТ 2918-79 Ангидрид сернистый жидкий технический. Технические условия (Ангідрид сірчистий рідкий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4207-75 Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия (Калій залі- зистосинеродистий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Технічні умови)

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Діоксид вуглецю газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 12258-79 Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках (Радянське шампанське, ігристі і шипучі вина. Метод визначання тиску діоксиду вуглецю у пляшках)

ГОСТ 12290-89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия (Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)

ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали й коньяки, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання сахарів)

ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання летких кислот)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14136-75 Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения относительной плотности (Вина й виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання відносної густини)

ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти. Правила приймання й методи відбору проб) ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)

ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання титрованих кислот)

ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали й коньячні спирти. Метод визначання вільної й загальної сірчистої кислоти)

ГОСТ 21205-83 Кислота винная пищевая. Технические условия (Кислота винна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 22702-77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для пляшок з харчовими рідинами, які поставляють для експорту. Технічні умови)

ГОСТ 23943-80 Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки (Вина й коньяки. Методи визначання повноти наливу у пляшки)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина й продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина й продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина й продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина й продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина й продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина й продукти харчові. Метод визначання цинку)

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 2163, ДСТУ 2164 і чинним законодавством України [1].

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Вина ігристі з технологічною витримкою в пляшках не менше як 9 міс. належать до категорії витриманих.
  2. Вина ігристі залежно від масової концентрації цукрів поділяють на:
 • брют;
 • екстрасухе;
 • сухе;
 • напівсухе;
 • напівсолодке;
 • солодке.
  1. Вина ігристі за кольором підрозділяють на білі, рожеві та червоні.
 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Вина ігристі виробляють із сусла, виноматеріалів для вин ігристих та (чи) шампанських згідно з вимогами цього стандарту, за технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку.

Вина ігристі для експорту виробляють згідно з чинними нормативними документами країни- імпортера.

 1. Основні показники і характеристики
  1. За органолептичними показниками вина ігристі повинні відповідати вимогам, які зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники вин ігристих

Назва

показника

Характеристика

Метод

контролювання

Прозорість

Прозорі

Відповідно до 11.3

Колір:

 • білі
 • рожеві
 • червоні

Світло-солом’яний з відтінками від зеленуватого до золотистого Від світло-рожевого до рожевого Червоний з різними відтінками

Відповідно до 11.3

Букет

Розвинутий, тонкий, притаманний вину ігристому конкретного найменування

Відповідно до 11.3

Смак

Свіжий, гармонійний, характерний для відповідного найменування, без сторонніх присмаків

Відповідно до 11.3

Ігристі

Під час наливання у бокал повинна утворюватись характерна для властивості ігристих вин піна з тривалим виділенням бульбашок діоксиду вуглецю

Відповідно до 11.3

Примітка. У разі закупорювання корковою пробкою дозволяються одиничні включення коркової крихти. Під час досліджування під мікроскопом допускаються одиничні дріжджові клітини у полі зору

 1. За фізико-хімічними показниками вина ігристі повинні відповідати вимогам, які вказані у таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники вин ігристих

Назва показника

Значення

Метод

контролювання

Об’ємна частка етилового спирту, %

10,0—13,5

Згідно з ДСТУ 4112.3 або ГОСТ 13191

Масова концентрація цукрів, у перерахунку на інвертний, г/дм3:

 • брют, не більше
 • екстрасухе
 • сухе
 • напівсухе
 • напівсолодке
 • солодке, не менше

15

16—19

20—30

35—50

55—80

85—120

Згідно з ДСТУ 4112.5

Масова концентрація титрованих кислот, у перерахунку на винну кислоту, г/дм3

5,0—8,0

Згідно з ГОСТ 14252

Масова концентрація летких кислот, у перерахунку на оцтову кислоту, г/дм3, не більше:

 • білі, рожеві
 • червоні

1,0

1,2

Згідно з ДСТУ 4112.14 або ГОСТ 13193

Масова концентрація загальної сірчистої кислоти, мг/дм3, не більше: в тому числі вільної, мг/дм3

200

20

Згідно з ДСТУ 4112.25 або ГОСТ 14351

Тиск діоксиду вуглецю у пляшці за температури (20 ± 0,5) оС, кПа, не менше

300

Згідно з ДСТУ 4112.37 або ГОСТ 12258

Масова концентрація приведеного екстракту, г/дм3, не менше:

 • білі, рожеві
 • червоні

15.0

18.0

Згідно з ГОСТ 14251