НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНЬЯКИ УКРАЇНИ

Технічні умови

00

о

ю

(S

о

о

сч

.!>

со

m

ДСТУ 4700:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром», Закрите акціонерне товариство «Одеський коньячний завод»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; М. Агафонов; Р. Білан; О. Василик, канд. техн. наук; В. Гержикова, д-р техн. наук; В. Гончаренко; Т. Горбова; Р. Гулієв; О. Дернова; В. Загоруй- ко, д-р техн. наук; Н. Кравченко; Т. Начева, канд. техн. наук; Ю. Огай, канд. техн. наук; Ю. Оль- ховий; О. Палєха, канд. с.-г. наук; М. Сачаво, д-р техн. наук; Л. Стрельницький; В. Стремядін; Н. Толстенко, канд. техн. наук; В. Фуркевич, канд. техн. наук; А. Яланецький, канд. техн. наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 грудня 2006 р. № 343 з 2007-10-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 271 від 17 жовтня 2007 р.
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 12494-77 та ГОСТ 13741-91)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Класифікація3
 5. Загальні технічні вимоги3
  1. Основні показники і характеристики 4
  2. Вимоги до сировини і матеріалів5
 6. Вимоги щодо безпеки5
 7. Вимоги охорони довкілля6
 8. Маркування6
 9. Пакування7
 10. Транспортування та зберігання8
 11. Методи контролювання9
 12. Правила приймання9
 13. Гарантії виробника 9

Додаток А Розраховування середнього віку коньячних спиртів10

Додаток Б Коди згідно з державним класифікатором продукції і послуг10

Додаток В Бібліографія10

ДСТУ 4700:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КОНЬЯКИ УКРАЇНИ

Технічні умови

КОНЬЯКИ УКРАИНЫ

Технические условия

COGNACS OF UKRAINE

Specifications

Чинний від 2008-02-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на коньяки України — міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, виготовлені купажем коньячних спиртів, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше 3 років у дубовій тарі або нержавких чи емальованих місткостях із дубовою клепкою.

Обов’язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її' нешкідливість та безпечність для життя населення і охорони довкілля, викладено у 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 та розділах 6, 7, 11.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення ДСТУ 2164-93 Вина виноградні. Терміни та визначення

ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація та методи випробувань)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

Видання офіційне

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка (ССБП. Електрообладнання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів) ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 6552-80 Кислота ортофосфорная. Технические условия (Кислота ортофосфорна. Технічні умови)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення етилового спирту)

ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали й коньяки. Метод визначення цукрів)

ГОСТ 13194-74 Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта (Коньяки й коньячні спирти. Метод визначення метилового спирту)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення заліза)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти. Правила приймання й методи відбору проб)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 22702-77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для пляшок із харчовими рідинами, що поставляють для експортування. Технічні умови)

ГОСТ 23943-80 Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки (Вина й коньяки. Методи визначення повноти наливу у пляшки)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнан- ня. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина й продукти харчові. Метод визначення ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначення заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина й продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина й продукти харчові. Метод визначення миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина й продукти харчові. Методи визначення міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина й продукти харчові. Методи визначення свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина й продукти харчові. Методи визначення кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина й продукти харчові. Метод визначення цинку)

ГОСТ 27583-88 Яйца куриные пищевые. Технические условия (Яйця курячі харчові. Технічні умови).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 2163, ДСТУ 2164 та Законом України «Про виноград та виноградне вино» [1].

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Коньяки України, залежно від термінів витримки, поділяють на ординарні та марочні.
   1. Ординарні коньяки України виготовляють із коньячних спиртів, витриманих від 3 до 5 років у дубових бочках або емальованих резервуарах із дубовими клепками в закритих приміщеннях за температури від 15 оС до 25 оС та вологості повітря (75—85) %, і поділяють на:
 • коньяки України «три зірочки» — із коньячних спиртів, витриманих не менше 3-х років;
 • коньяки України «чотири зірочки» — із коньячних спиртів середнього віку не менше 4-х років;
 • коньяки України «п’ять зірочок» — із коньячних спиртів середнього віку не менше 5-ти років.

Ординарні коньяки України «три зірочки», «чотири зірочки», «п’ять зірочок» можуть мати власну назву.

 1. Марочні коньяки України виготовляють із коньячних спиртів, витриманих у дубових бочках, середнього віку не менше 6 років і поділяють на такі групи:
 • коньяки України витримані «КВ» — із коньячних спиртів середнього віку не менше 6 років;
 • коньяки України витримані вищої якості (КВВЯ) — із коньячних спиртів середнього віку не менше 8 років;
 • коньяки України старі «КС» — із коньячних спиртів середнього віку не менше 10 років;
 • коньяки України дуже старі «ДС» — із коньячних спиртів середнього віку не менше 20 років;
 • коньяки України колекційні — спеціально відібрані марочні коньяки, які пройшли післяку- пажний відпочинок та додатково витримані у дубовій тарі не менше 3 років.

Марочні коньяки України повинні мати власну назву.

 1. Середній вік коньяків України визначають як середньозважену величину суми віків коньячних спиртів, що входять до купажу коньяку, згідно з додатком А.
  1. Залежно від напрямку використання коньяки України поділяють на:
 • коньяки України, що реалізують у пляшках;
 • ординарні оброблені коньяки України, призначені для відвантажування з метою розливу на інших підприємствах;
 • ординарні оброблені коньяки України для промислового переробляння.
 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Коньяки України виготовляють згідно з вимогами цього стандарту, з дотриманням санітарних норм та правил виробництва коньяків України за технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку. Коньяки України для експорту виробляють за цим стандартом або згідно із законодавством країни-імпортера.

 1. Основні показники і характеристики
 2. За органолептичними показниками коньяки України повинні відповідати вимогам таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники коньяків України

Назва

показника

Характеристика

Метод

контролювання

Прозорість

Колір

Смак і букет

Прозорі, з блиском, без сторонніх включень

Ординарні — від світло-золотистого до світло-коричневого з золотистим відтінком

Марочні і колекційні — від золотистого до темно-янтарного Характерні для коньяків України конкретної назви, без сторонніх тонів

Відповідно до 11.3 Відповідно до 11.3

Відповідно до 11.3

Примітка. У разі закупорювання пляшок корковими пробками дозволені одиничні включення коркової крихти.

5.1.2 За фізико-хімічними показниками коньяки України повинні відповідати вимогам таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники коньяків України

Значення

Назва

показника

Ординарні коньяки України

Марочні коньяки України

Метод

контролювання

Три

зірочки

Чотири

зірочки

П’ять

зірочок

«КВ»

«КВВЯ»

«КС», «ДС»

Об’ємна частка етилового спирту %

40

40—41

40—42

40—42

40—45

Не менше ніж 40

Згідно з ГОСТ 13191

Масова концентрація цукрів, у перерахунку на інверт- ний, г/дм3

10—15

10—15

10—15

7—20

7—20

7—20

Згідно з ГОСТ 13192

Масова концентрація метилового спирту, в перерахунку на безводний спирт, г/дм3, не більше ніж

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Згідно з ГОСТ 13194

Примітка 1. Для кожної назви коньяку України об’ємна частка етилового спирту, масова концентрація цукрів і термін витримки спиртів коньячних встановлюються технологічними інструкціями.

Примітка 2. Дозволено відхил від норм:

 • за об’ємною часткою етилового спирту у пляшках — ± 0,3 %;
 • за масовою концентрацією цукрів — ± 2,0 г/дм3;
 • за об’ємною часткою етилового спирту для ординарних коньяків України, призначених для відвантажування з метою розливу на інших підприємствах та коньяків України, які реалізуються для промислового переробляння — від 0 % до плюс 0,3 %.