ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

БУДИНКИ ОДНОКВАРТИРНІ

ДБН В.2.2-Х-20ХХ

Видання офіційне

Київ

Мінрегіон України 20ХХ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ' Державне підприємство "Український науково-дослідний і

проектний інститут цивільного будівництва" (ДП "УкрНДПІ цивільбуд»)

С. Буравченко, канд.. арх. ( керівник розробки); архітектори, О.Чижевський канд..арх., В Маланюк канд. арх., архітектори О.Пащенко, Б.Ликов, Д. Палка, О.Ханенко, М.Максименко Н.Задорожна, к.т.н, С. Шаманський к.т.н.; інженери О. Московских, С.Бензель

Державний депапртамент техногенної безпеки МНС України: В.Сокол

споруд

2 ВНЕСЕНО ІУправління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і

ПІДГОТОВЛЕНО ДО Міністерства регіонального розвитку та будівництва України ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

3 ЗАТВЕРДЖЕНО:Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № від чинний з

 1. НА ЗАМІНУДБН В.2.2-Х-ХХ

Право ласності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та комунального господрства України © Мінрегіон України, 20ХХ

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять5
 4. Загальні положення6
 5. Розміщення житлових будинків, господарських будівель і споруд, планувальна організація

земельних ділянок17

 1. Об'ємно-планувальні вирішення21
 2. Механічний опір і стійкість конструкцій30
 3. Вимоги до інженерних систем

8.1.Загальні вимоги

8.2.Водопостачання і каналізація

8.3.Опалення і вентиляція

 1. Газопостачанн я
  1. Електропостачанн я

8.6.Зв'язок і сигналізація

 1. Пожежна безпека
 2. Безпека і доступність у використанні
 3. Безпека життя і здоров’я
 4. Вимоги з енергозбереження

(довідковий)

ДОДАТОК Б. Мінімальні площі приміщень одноквартирних житлових будинків (обов’язклвий)

ДОДАТОК В Мінімальні розміри приміщень в залежності від категорії будинку ДОДАТОК Д Вимоги з підрахунку загальної, корисної та розрахункової площі,

будівельного об'єму, площі забудови та поверховості будинків

ДОДАТОК Е Бібліографія

ДОДАТОК А Перелік будинків і споруд що можуть розміщуватися на земельній ділянці (довідковий)

ДОДАТОК Б. Мінімальні площі приміщень одноквартирних житлових будинків (обов’язклвий)

ДОДАТОК В Мінімальні розміри приміщень в залежності від категорії будинку (довідкоатй)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ДБН В.2.2-Х-20ХХ

Будинки одноквартирні

Single family houses

Чинні з 0Х.0Х.20ХХ

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Нижченаведені норми поширюються на планування присадибних ділянок, проектування одноквартирних, двоквартирних і блокованих житлових будинків висотою до трьох поверхів (у подальшому — житлових будинків), господарських та побутових будівель та споруд (у подальшому — господарських будівель), що споруджуються на території України.
  2. Нижченаведені норми поширюються на нове будівництво, реконструкціюіснуючихжитловихбудинків (добудову,

перепланування, надбудову), в тому числі у випадках виділення частки в загальній власності, а також на реконструкцію сільських житлових будинків.

 1. Дані норми розповсюджується на будинки, що знов будуються і реконструюються, з кількістю поверхів не більше ніж три, що складаються з декількох блоків, кількість яких не перевищує десять і кожен з яких призначений для мешкання однієї сім'ї, має загальну стіну (загальні стіни) без отворів з сусіднім блоком або сусідніми блоками, розташований на окремій

земельній ділянці і має вихід на територію загального користування (житлові будинки блокованої забудови), якщо вони:

не мають приміщень, розташованих над приміщеннями інших житлових блоків;

не мають загальних входів, допоміжних приміщень, горищ; мають самостійні системи вентиляції;

мають самостійні системи опалення або індивідуальні вводи і підключення до зовнішніх теплових мереж.

Блоковані будинки, що не відповідають цим умовам, проектують і будують відповідно до вимог ДБН В.2.2-15-2005.

 1. Багатоквартирні будинки що будуються на ділянках відведених для садибної забудови, або такі одноквартирні будинки що розподіляються на квартири при подальшій експлуатації, повинні відповідати вимогам організації ділянки для багатоквартирних будинків згідно ДБН 360. За відсутністю містобудівних умов і обмежень, що підтверджують відповідність ділянки вимогам до багатоквартирного житла проектувати таке житло заборонено.
  1. За місцем розташування одноквартирні житлові будинки розділяються на міські, сільські, дачні, та садові. Віднесення будинків до зазначених типів впливає на норми планування ділянки, а також обов’язкові вимоги щодо інженерного обладнання.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України

ДБН В. 1.1-5-2000 Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах

ДБН В. 1.1 -12-2006 Будівництво у сейсмічних районах України ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН B.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення.

ДБН B.1.1-5 Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд Механічний опір та

стійкість

ДБН В.1.1.7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму ДБН В.1.2-14-2009 СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні.

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.1- 10-2009 Основи і фундаменти будівель та споруд ДБН В.2.2-9-2009 Громадськи будинки і споруди Основні положення ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-17- 2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання

ДБН В 2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24- 2012 Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006 (зі змінами 2011р.) Природне і штучне освітлення.

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі

ДБН В.2.5-ХХ-20ХХ Інженерне обладнання будинків і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування (проект)

ДБН В.2.6-31-2006 Теплова ізоляція будівель.

ДБН В.2.6-33-2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації.

ДБНВ.2.6-98-2009Бетонніта залізобетонніконструкції.Основні

положення.

ДБН В.2.6-160-2010 Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення. ДБН В.2.6-161-2010 Дерев’яні конструкції. Основні положення.

ДБНВ.2.6-162-2010Кам’яніта армокам’яніконструкції.Основні

положення.

ДБН В.2.6-163-2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу.

ДБН А.2.1-1- 2008 Інженерні вишукування для будівництва.

СНиП 2.04.01 -85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (Внутрішні санітарно-технічні системи

СНиП ІІ-12-77 Защита от шума (Захист від шуму)

СНиП ІІ-35-76 Нормы проектирования. Котельные установки (Норми проектування Котельні установки)

ВСН 60-89/ Госкомархитектуры Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

РД 52.04.275-89 «Проведение изыскательских работ по оценке ветроэнергетических ресурсов для обоснования схем размещения и проектирования ветроэнергетических установок»

ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню .ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення

ДСТУ 2275-93 Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела

енергії. Терміни та визначення.

ДСТУ 4059-2001 Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-9:2003 Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість 01.01.1970

ДСТУ Б В.1.1-8:2003 Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість

ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010. Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н-П-Б. А.1.1-93:2010 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова щодо розроблення проектів повторного використання в будівництві

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції .

ДСТУ Б А.2.4-12:2009 «Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень». ДСТУ- Б B.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування ДСТУ-Н Б B.1.2-13 Настанова. Основи проектування конструкцій.

ДСТУ Б А.2.4-41:2009 «Система проектної документації для будівництва. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення.

ДСТУ Б В.2.5- 1-95. Інженерне обладнання будинків??????

ДСТУ Б В.2.5-3-95 Інженерне обладнання будинків і споруд. Конвектори опалювальні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-15-99 Інженерне обладнання будинків і споруд. Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови

ДСТУ БВ.2.5-33:2007Інженернеобладнаннябудинківіспоруд.

Поквартирнетеплопостачанняжитловихбудинків з теплогенераторами на

газовому паливі з закритою камерою згорання з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305Л2006, NEQ)

ДСТУ-НБ В.2.5-42:2010Інженернеобладнаннябудинківіспоруд.

Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовних круглих труб

ДСТУ-НБ В.2.5-43:2010Інженернеобладнаннябудинківіспоруд.

Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення

ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010 Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення

ДСТУ Б В.2.5-44:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами (EN 15450:2007, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб

ДСТУБВ.2.6-33:2008Конструкціїзовнішніхстінзфасадною

теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДСТУБВ.2.6-34:2008Конструкціїзовнішніхстінзфасадною

теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги

ДСТУБВ.2.6-35:2008Конструкціязовнішніхстінзфасадною

теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови

ДСТУБВ.2.6-36:2008Конструкціїзовнішніхстінзфасадною

теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови

ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій.

ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг».

ДСТУ Б В.2.6-11-97 Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні

технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій».

ДСТУ Б В.2.6-100:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій».

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001). Плитки керамічні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-182:2009 «Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах.