НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШПАЛИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПОПЕРЕДНЬО
НАПРУЖЕНІ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦЬ КОЛІЇ 1520 і 1435 мм
Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-209:2016

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

РОЗРОБНИКИ: О. Афанасьев, канд. техн, наук; О. Калінін, канд. техн, наук;

С. Мірошніченко, канд. техн, наук; А.А. Плугін, д-р техн, наук (науковий керівник);

А.М. Плугін, д-р хім. наук; Д.А. Плугін, д-р техн, наук; О.А. Плугін, канд. техн, наук

ЗА УЧАСТЮ: А. Бабенко, інж. (Укрзалізниця); А. Бабій, інж. (ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону"); Р. Рунова, д-р техн, наук; Н. Сова, інж. (КНУБА); С. Савіних (Мінінфраструктури); В. Троян, канд. техн, наук; Ю. Тулей, інж.; В. Яковлев, інж.

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.03.2016 р. № 60, чинний з 2017-01-01

З НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.6-57-2008

4. Згідно з ДБН А.1.1-1-93 цей стандарт належить до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.6 "Конструкції будинків і споруд"

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою
розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний
стандарт або його частину на будь-яких носіях інформації без дозволу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господаства України

Мінрегіон України, 2016

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 4

 4. Типи, основні параметри і розміри 5

 5. Технічні вимоги 8

 6. Правила приймання 13

 7. Методи контролювання 15

 8. Зберігання і транспортування 23

 9. Вимоги безпеки та охорони довкілля 23

 10. Оцінювання відповідності 24

 11. Гарантії виробника 25

Додаток А Конструкція і показники матеріаломісткості шпал 26

Додаток Б Розділювальна проставка 36

ніНАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШПАЛИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ
ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦЬ КОЛІЇ 1520 і 1435 мм
Технічні умови

ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ

ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 и 1435 мм

Технические условия

PRESTRESSED REINFORCED CONCRETE SLEEPERS

FOR 1520 and 1435 mm GAUGE RAILWAYS

Specifications

Чинний від 2017-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт поширюється на залізобетонні попередньо напружені шпали (далі - шпали) для залізничних рейкових колій шириною 1520 мм і 1435 мм згідно з ДБН В.2.3-19або іншою чинною нормативно-технічною документацією з рейками типів Р65, Р50 згідно з ДСТУ 4344 і рейками типу UIC60 згідно з чинною нормативно-технічною документацією.

  2. Процедура оцінки відповідності шпал згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд наведена у розділі 10.

 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДБН В.2.3-19-2008 Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ Б EN 12620:2013 Заповнювачі для бетону (EN 12620:2002+А1:2008, IDT)

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відпо­відності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б А.3.1-6:2009 Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та постав­лення на виробництво продукції будівельного призначення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-97:2009 Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби бетонні та залізо­бетонні збірні. Умовні позначення (марки)

ДСТУ Б В.2.6-124:2010 Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні. Методи вимі­рювання сили натягу арматури (ГОСТ 22362-77, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конст­рукцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних мате­ріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за конт­рольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Система стандартизації та нормування у будівництві. Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних доба­вок у бетонах і будівельних розчинах

ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013 Настанова щодо визначення складу важкого бетонуДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопас­ности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно- гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розван­тажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 7348-81 Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряжен­ных железобетонных конструкций. Технические условия (Дріт з вуглецевої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 16017-79 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Конст­рукция и размеры. Технические требования (Болти закладні для рейкових скріплень залізничних колій. Конструкція і розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 19347-99 Купорос медный. Технические условия (ГОСТ 19347-99, IDT) (Купорос мідний. Технічні умови)

ГОСТ 23157-78 Шайбы закладные для железобетонных шпал. Технические условия (Шайби закладні для залізобетонних шпал. Технічні умови)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

НПАОП 26.6-1.05-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор.

 1. Примітка. Під час користування цим стандартом необхідно перевіряти дію стандартів, на які є посилання, в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті ДП "Укрметртестстандарт" в мережі Інтернет або за щорічним друкованим інформаційним вказівником "Каталог будівельних норм та нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів", що друкується станом на 1 січня поточного року, та за відповідним щомісячним інформаційним покажчиком, оприлюдненим в поточному році. Якщо стандарт, на який є посилання, замінений (змінений), то під час користування цим стандартом слід керуватись стандартом, який замінив попередній (або відповідною зміною). Якщо ж стандарт, на який є посилання, відмінено без заміни, то положення, в якому дане посилання на нього, застосовується в частині, що не зачіпає наведене посилання.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення позначених ними понять:

 1. залізобетонна попередньо напружена шпала

Брус спеціального профілю із попередньо напруженого залізобетону, призначений для обпирання рейок залізничної колії і передавання навантаження від рухомого складу з рейок на баласт

 1. підрейкова площадка

Ділянка верхньої поверхні шпали, в межах якої розташовуються деталі рейкового скріплення та рейка

 1. підуклонка

Нахил підрейкової площадки до поздовжньої осі шпали, вимірюваний у вертикальній площині

 1. підрейковий переріз

Поперечний переріз шпали посередині підрейкової площадки, перпендикулярний до поздовж­ньої осі шпали

 1. середній переріз

Поперечний переріз посередині шпали, перпендикулярний до поздовжньої осі шпали

 1. упорна кромка поглиблення підрейкової площадки

Поперечна до осі шпали кромка між закругленою частиною поглиблення підрейкової площадки та суміжною ділянкою верхньої поверхні шпали

 1. закладна шайба

Металева шайба з прямокутним отвором, забетонована в шпалу під час її виготовлення, призначена для фіксації головки закладного болта рейкового скріплення

 1. закладний болт

Металевий болт з прямокутною головкою, який встановлюють у канал у шпалі та фіксують за закладну шайбу шляхом повороту в робоче положення, призначений для закріплення підкладки роздільного рейкового скріплення

 1. вкладиш-пустотоутворювач

Полімерна порожня складена деталь, забетонована в шпалу, призначена для формування каналу для закладного болта, фіксації в ньому в проектному положенні закладної шайби та забезпечення електричної ізоляції закладного болта від бетону шпали

 1. анкер

Металева деталь, що забетонована в тілі шпали, виступає над її поверхнею і призначена для кріплення рейки клемами пружного рейкового скріплення

 1. полімерний дюбель

Полімерна деталь, забетонована в шпалу під час її виготовлення, що має всередині поздовжній канал з різьбою для загвинчування шурупа

 1. передавальна міцність бетону