НПАОП 26.6-1.02-00. Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів


Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів ДНАОП 1.6.10-1.02-00

Дата введення 01.02.2001

  1. Галузь застосування

Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів (далі — Правила) поширюються на всі організації і підприємства (незалежно від форм власності), котрі виготовляють бетонні та залізобетонні конструкції і вироби з бетону будь-якого виду.

Правила встановлюють вимоги охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів, притрасових полігонів, дільниць і інших об’єктів під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів, промислових і цивільних будівель та споруд.

Вимоги даних Правил є обов’язковими для виконання працівникам виробничих об’єднань, комбінатів, заводів, науково-дослідницьких, проектних, проектно- конструкторських, пусконалагоджувальних, ремонтних та інших організацій усіх форм власності, що виробляють монолітний та збірний залізобетон і бетонні конструкції та вироби із нього.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у виробництві збірних залізобетонних і бетонних конструкцій та виробів», затверджені Мінбудматеріалів СРСР 06.01.1987 р. № 11.

  1. Нормативні посилання

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1

Закон України

Про охорону праці

Постанова Верховної Ради України від 14.10.1992 р.

№ 2695-XII

2

Закон України

Про охорону навколишнього природного середовища

Постанова Верховної

Ради УРСР

від 4 липня 1991 р.

3

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Наказ

Держнаглядохоронпраці від 16.12.93 № 128

4

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Зміни:

Наказ

Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 № 104, від 11.07.97 № 28

5

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

Зміни:

Наказ

Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51, від 11.07.97 № 182

6

ДНАОП

0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та

Наказ

Держнаглядохоронпраці

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

гарячої води

України від 08.09.98 № 177. Зареєстровано в Мінюсті 07.10.98 за № 636/3076

7

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

7.12.71 Держгіртехнагляд СРСР

8

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Наказ

Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 № 254. Зареєстровано в Мінюсті 15.05.98 за № 318/2758

9

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

від 09.01.98 № 4.

Зареєстровано в Мінюсті

02.09.97

за № 374/2178

10

ДНАОП

0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 0С

Зміни:

Наказ Держнагляд- охоронпраці від 23.07.96 № 125. Зареєстровано в Мінюсті 5.11.96 за № 655/1680.

Наказ

Держнаглядохоронпраці від 24.07.97 № 206. Зареєстровано в Мінюсті 28.08.97 за № 355/2159

11

ДНАОП

0.00-4.03.98

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 № 923

12

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Наказ

Держнаглядохоронпраці України від 17.02.99 № 27. Зареєстровано в Мінюсті 21.04.99 за № 248/3541

13

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Зміни:

Наказ

Держнаглядохоронпраці України від 3.08.93 № 73. Зареєстровано в Мінюсті 30.09.93 р. за № 140. Наказ

Держнаглядохоронпраці від 17.05.96 № 82. Зареєстровано в Мінюсті 20.08.96 за № 461/1486

14

ДНАОП

Положення про порядок

Наказ

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

0.00-4.26-96

забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170. Зареєстровано в Мінюсті 18.11.96 за № 667/1692

15

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Наказ

Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 № 94. Зареєстровано в Мінюсті 20.10.94 за № 154

16

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Наказ

Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 123. Зареєстровано в Мінюсті 23.12.93 за № 196

17

ДНАОП

0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні

МВС України, 14.06.95. Зареєстровано в Мінюсті 08.01.98 за № 7/2447

18

ДНАОП

0.03-1.07-73

Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73

Мінохорони здоров’я СРСР, 1973

19

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71

Мінохорони здоров’я СРСР, 1971

20

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84

Мінохорони здоров’я СРСР, 1984

21

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85

Мінохорони здоров’я СРСР, 1985

22

ДНАОП

0.03-3.15-86

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень № 4088-86

Мінохорони здоров’я СРСР, 1986

23

ДНАОП

0.03-3.20-90

Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони № 5203-90

Зміни: 1 2

Мінохорони здоров’я СРСР, 1990

№ 5801-91 № 6062-91

24

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний гляд працівників певних категорій

Наказ Мінохорони здоров’я України, від

  1. № 45. Зареєстровано в Мінюсті
  2. за № 136/345

25

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Наказ Мінохорони здоров’я України від

  1. № 45. Зареєстровано в Мінюсті
  2. № 176/385

26

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Наказ Мінохорони здоров’я України від 29.12.98 № 256. Зареєстровано в Мінюсті 30.03.94 № 51/260

27

ДНАОП

0.05-3.14-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших

Постанова Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 20.02.80 № 43/П-2

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям автомобільного транспорту і шосейних доріг

Зміни: 1.

2.

3.

№ 120/П-6 № 289/П-8 № 476/П-12

28

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442

29

НАОП

1.1.21-5.06-80

Інструкція з організації безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на території підприємств і організацій нафтопереробної та нафтохімічної промисловості

Міннафтохімпром СРСР від 11.04.80

30

НАОП

1.4.10-1.04-86

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

Мінхіммаш СРСР, 22.05.86

31

НАОП

1.6.10-1.01-77

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів. (Частина 1, частина ІІ)

Мінпромбудматеріалів СРСР 19.12.77

32

НАОП

6.1.00-2.20-84

ОСТ 36 100.2.03-84. Засоби малої механізації. Монтаж пристроїв та інструменту. Загальні вимоги безпеки та ергономіки

Мінмонтажспецбуд СРСР, 1984

33

НАОП

6.1.00-4.01-86

Положення про комплексну систему управління охороною праці в системі Міншляхбуду УРСР

Міншляхбуд УРСР, 1.08.86

34

НАОП

6.1.00-4.02-78

Положення про функціональні обов’язки керівників та інженерних працівників з питань охорони праці

Міншляхбуд УРСР, 19.09.78

35

ДСТУ 2456-94

Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

Держстандарт України, 1994 р.

36

ДСТУ 2489-94 (ГОСТ 12.3.047-94)

ССБП. Контактне зварювання. Вимоги безпеки

Держстандарт України, 1994 р.

37

ДСТУ 2514-94

Станції компресорні пересувні. Вимоги безпеки

Держстандарт України, 1994 р.

38

ГОСТ 12.0.003-74*

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (СТ СЭВ 790-77)

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 18.11.74 № 2551

39

ГОСТ 12.1.003-83*

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 06.06.83 № 2473

40

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 29.09.88 № 3388

41

ГОСТ 12.1.007-76*

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общин требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 10.03.76 № 579

42

ГОСТ 12.1.009-76

ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

від 28.05.76 № 1349

43

ГОСТ 12.1.010-76*

ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 8.06.76 № 1581

44

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 13.07.90 № 2190

45

ГОСТ 12.1.013-78

ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

Затверджено постановою Держбуду СРСР від 18.09.78 № 180

46

ГОСТ 12.1.029-80

ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация (СТ СЭВ 1928-79)

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 31.10.80 № 5237

47

ГОСТ 12.1.030-81*

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 15.05.81 № 2404

48

ГОСТ 12.1.046-85

ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 25.04.85 № 58

49

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 06.06.91 № 807

50

ГОСТ 12.2.008-75*

ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 28.10.75 № 2722

51

ГОСТ 12.2.009-80*

ССБТ. Станки

металлообрабатывающие. Общие требования безопасности

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 04.06.80 № 2536

52

ГОСТ 12.2.017-93

Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности

Затверджено Держстандартом СРСР, 1993 р.

53

ГОСТ 12.2.022-80*

ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности

Затверджено Держстандартом СРСР, 1980 р.

54

ГОСТ 12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 26.04.78 № 1102

55

ГОСТ 12.2.033-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 26.04.78 № 1100

56

ГОСТ 12.2.049-80

ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 17.07.80 № 3679

57

ГОСТ 12.2.061-81

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (СТ СЭВ 2695-80)

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 11.11.81 № 4883

58

ГОСТ 12.2.062-81*

ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (СТ СЭВ 2696-80)

Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 30.10.81 № 4772

59

ГОСТ 12.3.001-85

ССБТ. Пневмоприводы. Общие

Затверджено постановою