кришки люків, повинні бути оснащені пристроєм для їхнього закріплення у відкритому (піднятому) положенні;

повітропроводи!, кронштейни під вентиляційне устаткування і апаратуру та інші елементи вентиляційних систем на робочих місцях і в проходах повинні бути розміщені на висоті не менше 1,8 м від рівня підлоги:

на вентиляційних камерах і в інших місцях розташування вентиляційного устаткування повинні бути вивішені знаки безпеки, інструкції і плакати з охорони праці;

забезпечено постійне посвїтлення місць вентиляційного устаткування для його технічного обслуговування ї ремонту;

3.9. При виконанні робіт з обслуговування і ремонту вентиляційних установок в діючих цехах (виробництвах) ремонтники повинні бути додатково проінструктовані у відношенні дотримання правил безпеки праці і правил пожежної безпеки в специфічних умовах цих цехів (виробництв);

на вентиляційних установках (з урахуванням їх специфіки > призначення/ вивішуються інструкції з обслуговування, ремонту і режиму роботи.

3.10. Перед чищенням, ремонтом і оглядом вентиляційних установок здійснювати їхню зупинку за допомогою кнопок "Стпп" і зняття напруги плавкими вставками.

3.11. Якщо робота виконується поблизу електричних проводів і діючих електроустановок, вони повинні бути знеструмлені на час проведення робіт. Якщо це зробити неможливо, то під час проведення ремонтних робіт обов'язково повинний бути присутнім безпосередній керівник робіт (майстер або начальник ділянки, цеху).

3.12. Робота поблизу рухомих частин устаткування, механізмів, діючих шинопроводов і електроустановок можлива за умови огородження небезпечних місць

3.13. При ремонті калориферів вентиляційних установок слід випустити з них воду або конденсат, відключити їх від трубопроводів з енергоносіями (перегрітою водою або парою) за допомогою запірної арматури з установкою заглушок на трубопроводах, які підводять і відводять воду до калориферів або установкою заглушки на гребінках входів енергоносію.

З 14. При встановленні і монтажу вентиляційного устаткування, їхньому ремонті та обслуговуванні на висоті ( понад 1,3 м) дотримуватись вимог безпеки відповідно до інструкції з охорони праці при проведенні робіт на висоті.

Проведення робіт на висоті 1,3 м і вище організує і контролює керівник робіт (майстер або начальник ділянки, цеху).

3.15. При встановленні і монтажу вентиляційного устаткування, під час розбирання, ремонту, складання та обслуговування систем вентиляції не допускати робіт над і під ними, якщо не прийняті міри, що охороняють працюючих унизу від падіння встановлюваних апаратів, вузлів, а також інструментів, деталей, пристосувань і інших предметів.

3.16. При встановленні і монтажу вентиляційного устаткування застосовувати (відповідно до вимог технологічної карти) тільки справні талі й інші вантажнопідйомні засоби з позначеною вантажопідйомністю, перевірені і випробувані.

3.17. Застосовувати при складанні і монтажу устаткування тільки справні домкрати, що мають інвентарний номер і позначену вантажнопідйомність.

3.18. Прй встановленні і монтажу кондиціонерів, вентиляційного устаткування, їхньому ремонті й обслуговуванні вдвох, а також у спільній роботі при виконанні інших операцій погоджувати свої дії з вказівкою старшого, призначеного керівником робіт (майстром або начальником ділянки, цеху), застосовувати заздалегідь погоджені прийоми, дотримуватись вимог (у тому числі, вимог безпеки) технологічної карти, технологічної інструкції; інструкцій з експлуатації вентиляційних установок.

3.19. При перервах у роботі, а також у випадку відключення подачі напруги в живильній електромережі відключити від електромережі устаткування та інструмент.

3.20. Для виконання робіт у колодязях, ямах, закритих каналах, тунелях і інших небезпечних місцях необхідно попередньо одержати інструктаж з питань охорони праці, наряд-допуск, дозвіл на виробництво небезпечних робіт від безпосереднього керівника робіт

Мінімальний склад бригади для виконання роботи в колодязях і інших закритих небезпечних місцях (три особи).

3.21. До початку роботи в колодязях, ямах, закритих каналах, тунелях встановити огородження над люками.

3.22. Для провітрювання колодязів, ям, каналів користуватися переносним вентилятором або продувати їх стисненим повітрям.

Після провітрювання, продувки колодязів, ям, каналів, тунелів перевірити шахтарською пампою відсутність в них небезпечних газів і тільки після цього приступати до роботи відповідно до вимог безпеки в наряді-допуску і під контролем безпосереднього керівника робіт ( чимайстра начальника ділянки, цеху).

У випадку ознак присутності небезпечних газів у колодязі, ямі перед сходом (з дозволу керівника робіт) у них надягти шолом-маску зі шлангом дня подавання свіжого повітря або протигаз. Вільний кінець шланга повинний підтримувати один із двох робітників, що знаходяться нагорі.

3.23. Перед сходом у колодязь (яму) надягти пояс запобіжний монтажний зі страховочным канатом, кінець якого повинний утримуватися двома підручними (наблюдающими).

3.24. При роботі в колодязі, ямі, каналі для освітлення користуватися переносники ліхтариком або світильником електричною напругою 12 В. Безупинний контроль за ходом і закінченням робіт повинний здійснювати керівник робіт.

3.25. При роботі на верстатному устаткуванні необхідно дотримуватись вимог відповідних інструкцій з охорони праці (по професіях, по видах робіт).

3.26. Перед пуском вентиляційної системи перевірити справність приводного ременя І його натяг; наявність огороджень; справність заземлення електродвигуна і пускових приладів

3.27. Забороняється забиратись усередину каналів, бункерів, укриттів, охолоджувачів до вимикання і повної зупинки відповідних установок, зняття напруги плавкими вставками, до звільнення бункерів від пилу і провітрювання внутрішніх частин установки.

3.28. При одержанні нової роботи (нового виробничого завдання) необхідно від безпосереднього керівника робіт (майстра або начальника ділянки, цеху) одержати додатковий інструктаж (первинний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці) і пройти навчання безпечним прийомам і методам перед початком нової роботи. Роботи з підвищеною небезпекою (небезпечні й особливо небезпечні) повинні виконуватись під керівництвом безпосереднього керівника робіт (майстра або начальника ділянки, цеху) з дотриманням вимог технологічної карти (технологічної інструкції), Інструкції з охорони праці (по професіях; по видах виконуваних робіт).

3.29. При встановленні і монтажу вентиляційного устаткування, під час розбирання, ремонту, складання, монтажу, апробувань і обслуговування систем вентиляції, на всіх робочих місцях (постійних і непостійних) при виконанні доручених робіт необхідно дотримуватись вимог цієї Прммірної інструкції (інструкції з охорони праці для слюсаря по ремонту та обслуговуванню систем вентиляції).

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАВЕРШЕННЮ РОБОТИ

4.1 По завершенню роботи оглянути робоче місце. Вимкнути устаткування на своєму робочому місці. Вимкнути і забрати механізований інструмент. Забрати деталі, матеріали,

пригтпгивянна тя інг-тпимр-нти а ыпг'.&п&ш ппп іікгігл МІППЯ

і і^"»іи-І ^и) и-.,1і, і.-п і ,.■ її їй і ;г тшиї , і >> ^ і.-і^іьт._-,іл^і її ,» ї.іТ ,.- в ь^и-и-і -иі- книц..*,.

4.2. Упорядкувати робоче місце.

4.3. Вимити руки та інші відкриті місця тіла теплою водою з милом, у разі потреби-розчинникамй (гасом, скипидаром, розчином оцтової кислоти), не допускаючи застосування органічних розчинників, прополоскати рот. Прийняти душ.

4 4. Про всі виявлені несправності в системах вентиляції повідомити безпосередньому керівнику робіт (майстру або начальнику ділянки, цеху}, а при здачі зміни - і своєму зміннику. Докласти про закінчення роботи керівнику робіт, від якого одержав завдання.

5, ВИМОГИ БЕЗПЕЮ/І Є АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. До аварійних ситуацій на виробництві слід віднести. розгерметизацію технологічних трубопроводів (газ, пара, вода й ін.); загоряння устаткування, матеріалів, відходів виробничих і т.п.: коротке замикання електропроводки;

відключення електроживлення засобів колективного захисту, освітлення робочих місць, устаткування і вантажнопідйомних машин:

обвалення окремих елементів виробничих і побутових приміщень; сход вантажнопідйомних машин з підкранових колій.

5.2. При виникненні аварійної ситуації необхідно: припинити роботу:

локалізувати джерело (причину) аварійної ситуації (перекрити подачу газу, пари, води, знеструмити лінію подачі електроенергії і т.п.), дотримуючи при цьому міри безпеки:

сповістити оточуючих осіб про ситуацію, що склалася, надати допомогу постраждалему (якщо такий є*:

докласти про аварію керівнику робіт;

приступити до ліквідації аварії;

викликати лікаря або швидку допомогу.

5.3. Для безпечного виконання перерахованих заходів необхідно знати:

місце перебування основних (головних) кранів, засувок, руоильниив, телефону й інших засобів запобігання аварій, засобів зв'язку, сигналізації і пожежегасіння;

правила звільнення потерпілого від впливу електричного струму;

правила застосування первинних засобів пожежегасіння;

правила надання першої допомоги потерпілому з використанням цехової аптечки.

5.4. Надання першої допомоги постраждалому необхідно проводити дотримуючи наступної послідовності:

усунути джерело впливу на потерпілого факторів, що ушкоджують, (звільнити від впливу електричного струму, погасити палаючий одяг звільнити від завалу, защемлення і т.п.);

визначити характер і вагу пошкоджень, найбільшу погрозу для життя потерпілого;

провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу (накладенням джгута), накласти шину, пов'язку і т.д.;

викликати лікаря або швидку допомогу, або вжити заходів для транспортування потерпілого в найближчу лікувальну установу.

5.5. При виникненні пожежі необхідно.

негайно сповістити про це в об'ектову чи міську пожежну охорону;

приступити до гасіння вогнища пожежі наявними в цеху або на робочому місці засобами пожежегасіння (вогнегасник, пісок, кашма, стаціонарна установка пожежегасіння і т.п.);

викликати до місця пожежі керівника робіт (майстра або начальника цеху) і надалі діяти за його розпорядженням.