НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Споруди транспортуАВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ПЛАТНІВимоги до проектуванняДСТУ Б В.2.3-17:2007

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2007


ПЕРЕДМОВА 


РОЗРОБЛЕНО:     Державне підприємство Український державний інститут з проектування
    об’єктів дорожнього господарства Укрдіпродор) 

РОЗРОБНИКИ:     В. Гірман, І. Гречухова, Ф. Наумчак, В. Федорець,
    В. Щербаченко (керівник розробки) 


ВНЕСЕНО:     Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) 


ПОГОДЖЕНО:    Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор),
    лист від 24.06.2005 р. №2/10-2-4а-1118; 

    Міністерство охорони навколишнього природного середовища України,
    лист від 1 серпня 2005 р. № 7146/21-5; 

    Державний комітет України по земельних ресурсах,  
    лист від 17 серпня 2005 р. № 14-13-12/6973; 

    Міністерство внутрішніх справ України (Державтоінспекція)
    лист від 24 жовтня 2005р. № 4/7-6367 


ПРИЙНЯТО:    Наказ Мінрегіонбуду України від 1 серпня 2007 р. № 131
    та введення в дію з 1 січня 2008 р. 


УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України© Мінрегіонбуд України, 2007
Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ      С. 

1      Сфера застосування      1 

2      Нормативні посилання   1 

3      Терміни та визначення понять    2 

4      Загальні положення      2 

5      Основні технічні параметри платної автомагістралі     3 

6      Земляне полотно     5 

7      Дорожній одяг      5 

8      Інженерні споруди     5 

9      Дорожні розв’язки в різних рівнях    5 

10     Інженерне облаштування      7 

11     Охорона навколишнього природного середовища      9 

12     Пункт збору оплати за проїзд      9 

13     Альтернативні автомобільні дороги    12 

Додаток А
     Бібліографія      13 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ПЛАТНІ
Вимоги до проектування


Сооружения транспорта

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ПЛАТНЫЕ
Требования по проектированию


Transport constructions

MOTOR ROADS TOLL
Requirements to design works

Чинний від 2008-01-01 

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт встановлює вимоги до проектування нових автомагістралей, реконструкції існуючих автомобільних доріг загального користування з доведенням їх до параметрів автомагістралей, на яких вводиться оплата проїзду автотранспортних засобів (далі – платна автомагістраль). 

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для застосування юридичними та фізичними особами, суб’єктами господарської діяльності при проектуванні і будівництві, а також реконструкції існуючих автомобільних доріг, на яких вводиться оплата проїзду автотранспортних засобів.

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДБН А.2.2-1-2003 

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд 

ДБН А.2.2-3-2004 

Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва 

ДБН В.2.3-4-2000 

Споруди транспорту. Автомобільні дороги 

ДБН В.2.3-14:2006 

Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування 

ДБН В.2.3-16-2007 

Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг 

ДБН В.2.5-28:2006 

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення 

ДСТУ 2587-94 

Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування 

ДСТУ 2735-94 

Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування.
Вимоги безпеки дорожнього руху 

ДСТУ 3587-97 

Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану 

ДСТУ 4036-2001 

Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 4092-2002 

Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування 

ДСТУ 4100-2002 

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування 

ДСТУ 4157-2003 

Безпека дорожнього руху. Засоби технічні периферійні автоматизованих систем керуванням дорожнім рухом. Типи, загальні технічні вимоги та вимоги безпеки 

ДСТУ 4158-2003 

Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. Загальні вимоги 

ДСТУ Б В.2.3-9-2003 

Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 

Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.3-11-2004 

Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 

Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови 

СНиП ІІ-44-78 

Тоннели железнодорожные и автодорожные
(Тунелі залізничні та автодорожні) 


3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 


Нижче подано терміни, що використовуються в цьому стандарті, та визначення їх понять.

 

3.1 Автомагістраль. Автомобільна дорога, яка має чотири і більше смуги руху та огорожі на розділювальній смузі і перетинає в різних рівнях інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки та шляхи міграції тварин, позначена відповідними дорожніми знаками (5.1, 5.2) згідно з ДСТУ 4100. 


3.2 Автомагістраль платна. Автомагістраль, на якій передбачена оплата проїзду автотранспортних засобів. 


3.3 Смуга руху. Поздовжня смуга на проїзній частині дороги, позначена дорожньою розміткою, яка має ширину, достатню для руху в один ряд транспортних засобів. 


3.4 Аварійна смуга. Укріплена частина узбіччя автомагістралі, що має дорожнє покриття і призначена для тимчасової аварійної зупинки несправного транспортного засобу. 


3.5 Користувачі автомобільних доріг. Юридичні та фізичні особи, які є учасниками дорожнього руху. 


3.6 Пункт збору оплати за проїзд. Комплекс, який включає споруди, спеціальне обладнання і призначений для контролю в’їзду і виїзду на платну автомагістраль, збору оплати за проїзд або видачу документа, який дає право на проїзд, а також для збору, обліку, обробки, передачі і зберігання інформації про транспортні засоби і грошові надходження. 


3.7 Альтернативна дорога (маршрут). Існуюча автомобільна дорога загального користування, що може служити для безоплатного проїзду після побудови платної автомагістралі за новим напрямком, або нова автомобільна дорога в районі тяжіння платної автомагістралі, яка разом з існуючою мережею доріг загального користування забезпечує безоплатний проїзд транзитного і місцевого транспорту. 


3.8 Місця обслуговування користувачів. Об’єкти дорожнього сервісу – майданчики відпочинку, споруди для обслуговування автотранспортних засобів та пункти забезпечення пасажирів та водіїв побутовими послугами. 


3.9 Розрахункова швидкість. Максимальна швидкість руху легкового автомобіля по чистому покриттю автомагістралі, яку приймають при розрахунку елементів плану і поздовжнього профілю. 

4  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 


Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації визначається згідно з ДБН А.2.2-3. 


4.1 Рішення про включення автомагістралі до переліку платних доріг приймає Кабінет Міністрів України на підставі державної стратегії розвитку мережі автомобільних доріг, надаючи перевагу, передусім, напрямкам міжнародних транспортних коридорів та міжнародних магістралей категорії "Є" з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування згідно з законами України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" [1], та "Про автомобільні дороги" [2]. 

Обов’язковою умовою віднесення автомобільних доріг до розряду платних є забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами згідно зі статтею 27 [2]. 

Технічні рішення при проектуванні платних автомагістралей необхідно приймати як для автомобільних доріг категорії І-а згідно з ДБН В.2.3-4. 

При проектуванні нових платних автомагістралей їх трасу прокладають, як правило, в обхід населених пунктів з урахуванням існуючих доріг, з мінімальним заняттям земель сільськогосподарського призначення, розташуванням водних і промислових об’єктів, родовищ корисних копалин і цінних лісових масивів та існуючих інженерних комунікацій. 

Платну автомагістраль доцільно прокладати за новим напрямком, використовуючи існуючу дорогу як альтернативну. 

У місцевості з розвинутою мережею автомобільних доріг за умови, що існує дві дороги в одному напрямку, можливе використання однієї з них після реконструкції для організації на ній платного проїзду. 


4.2 Оптимальне розташування платної автомагістралі може бути прийнято на основі варіантного проектування і їх порівняння за такими техніко-економічними показниками: 

– вартість земель, які вилучаються (викупляються) для будівництва автомагістралі; 

– вартість будівництва автомагістралі; 

– витрати на ремонт і обслуговування автомагістралі; 

– собівартість перевезень; 

– збитки, пов’язані з негативним впливом автомагістралі на навколишнє природне середовище при її будівництві та експлуатації; 

– вартість будівництва та експлуатації альтернативної дороги. 


4.3 Відведення земель для розміщення платних автомагістралей і альтернативних доріг, будiвель та споруд дорожньої і автотранспортної служб, інженерних комунікацій, що розташовані вздовж дороги, здійснюється відповідно до законодавства України при обов’язковому знятті родючого шару ґрунту для поліпшення малопродуктивних сільськогосподарських угідь та землюванні укосів автомагістралей. 

Земельні ділянки, що відводяться тимчасово на період будівництва дороги, підлягають обов’язковому поверненню власникам та користувачам земель з приведенням їх до попереднього стану для подальшого господарського використання. 


4.4 Основними елементами платної автомагістралі в межах смуг відведення є: 

– земляне полотно, проїзна частина, дорожнє покриття, смуга руху, споруди дорожнього водовідводу, захисні насадження згідно з [2]; 

– пункти збору оплати за проїзд; 

– перехрещення і примикання автомобільних доріг у різних рівнях з виїздом на платну автомагістраль; 

– перехрещення доріг у різних рівнях без виїзду на платну автомагістраль; 

– підземні або надземні переходи для пішоходів, свійських тварин та диких звірів; 

– інженерне облаштування; 

– системи керування, управління та контролю руху; 

– засоби аварійного, службового зв’язку та метеорологічного забезпечення; 

– місця обслуговування користувачів автомагістраллю; 

– огорожі дорожньої смуги відведення; 

– лінійні споруди і комплекси, що забезпечують функціонування автомагістралі. 


4.5 Розрахункова швидкість руху для платної автомагістралі приймається 140 км/год. 

У складних умовах горбистої місцевості, несприятливих геологічних умовах (зсуви, гірничі виробки) допускається зменшення розрахункової швидкості до 120 км/год. 


5  ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЛАТНОЇ АВТОМАГІСТРАЛІ 


Основні технічні параметри платної автомагістралі прийняті з максимальним наближенням до вимог міжнародних норм [5]. 


5.1 Поперечний профіль 

Основні параметри поперечного профілю платної автомагістралі необхідно призначати: 

а) ширина смуги руху – 3,75 м; 

б) проїзна частина завширшки – 2 7,50 м; 2 11,25 м; 2 15,00 м; 

в) розділювальна смуга завширшки не менше ніж 6,00 м, у тому числі укріплена смуга – 1,00 м з основним типом конструкції дорожнього одягу; 

г) найменша ширина узбіччя – 3,75 м (при влаштуванні огорожі збільшується на його ширину), у тому числі: 

    1) укріплена смуга завширшки 0,75 м з основним типом конструкції дорожнього одягу;