Коментар

до Зміни №1 ДСТУ Б Д.2.2-22:2014

«Водопровід - зовнішні мережі (Збірник 22)»


Доводимо до Вашого відома, що наказом Мінрегіону України від 06 травня 2016 року № 116 «Про прийняття «Змін» національних стандартів» (див. Збірник «Ціноутворення у будівництві» № 5, травень 2016, стор. 24) прийнято Зміну №1 ДСТУ Б Д.2.2-22:2014 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід - зовнішні мережі (Збірник 22)», яка набирає чинності з 01 серпня 2016 року (розроблено фахівцями НВФ «Інпроект»).

Зміна №1 до ДСТУ Б Д.2.2-22:2014 «Водопровід – зовнішні мережі» містить норми на прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння. Ці норми дозволяють визначати вартість виконання робіт із застосуванням сучасних технологій методом безтраншейного прокладання трубопроводів зі сталевих і поліетиленових труб діаметром до 1200 мм для будь-якої довжини трубопроводу.

Виконання робіт з буріння пілотної свердловини і розширення свердловини до потрібного діаметру передбачено установками різної потужності від малої, силою протяжки до 4600 кг, до установок силою протяжки до 136100 кг. При розробленні норм враховано технічні характеристики установок горизонтально спрямованого буріння, тобто визначено максимальний діаметр труб, що може бути прокладений кожною з установок.

При розробленні проекту організації будівництва (надалі ПОБ) вибір установки горизонтально спрямованого буріння проводиться з урахуванням не тільки діаметра трубопроводу, але ще і довжини ділянки проходу. Нормами 1 - 3 групи 51, групи 52, нормами 1, 2 групи 57 та нормами 1 і 2 групи 58 враховано нарощування бурильних труб довжиною 2 м вручну.

Для установок горизонтально спрямованого буріння силою протяжки до 11000 кг прийнято довжину бурильних труб 3 м і нарощування механізованим способом при бурінні пілотної свердловини та нарощування вручну при триманні краном-маніпулятором при розширенні свердловини.

Для установок силою протяжки до 36300 кг довжина бурильних труб прийнята 4,5 м, для комплексних установок силою протяжки до 72500 кг та для установок силою протяжки до 136100 кг - 6,1 м.

Нормами груп 52 - 56 передбачено навантаження розібраних бурильних труб в стартовому приямку вручну на бортову автомашину і розвантаження вручну в фінішному приямку (група 52), навантаження краном-маніпулятором на автомобіль, розвантаження і тримання при нарощуванні (групи 53 - 56).

Крок розширення свердловини визначено, виходячи з усереднених технічних характеристик прийнятих в нормах установок горизонтально спрямованого буріння.

Необхідний діаметр остаточного розширення визначається відповідно до Таблиці 1б Технічної частини Зміни №1, при чому діаметр приймається в сторону більшого значення.

Кількість розширень приймається за всіма розширеннями, що передбачені проектною документацією. Наприклад, при безтраншейному прокладанні труб діаметром 350 мм і довжиною трубопроводу 290 м методом горизонтально спрямованого буріння установками силою протяжки до 11000 кг в грунтах 2 групи кількість розширень визначається наступним чином.

Спочатку визначається діаметр остаточного розширення, який дорівнює:

(350 мм + 13 × 2) × 1,4 = 526 мм ,

де (13 × 2) – товщина стінок труби;

1,4 – коефіцієнт згідно з Таблицею 1б Технічної частини.

Розрахований діаметр розширення дорівнює 526 мм, приймаємо -до 600 мм.

Для складання локального кошторису приймаються всі розширення в кількості 5 розширень за нормами ЕН22-53-6 ÷ 5- 22-53-10.

Розглянемо приклад складання локального кошторису на безтраншейне прокладання трубопроводу зі сталевих труб діаметром 50 мм довжиною 290 м в грунтах 2 групи. Довжина свердловини відповідно до проектних рішень з урахуванням кута буріння на вході у свердловину та виході із неї дорівнює 310 м.

Об'єм робіт по бурінню пілотної свердловини (ЕН22-51-5), розширенню свердловини (ЕН22-53-6 ÷ 22-53-10) становить 31 (вимірник «10 м свердловини»). Об'єм робіт по збиранню нитки трубопроводу зі сталевих труб (ЕН22-59-9) та протягуванню нитки трубопроводу зі сталевих труб діаметром 350 мм (ЕН22-58-6) становить 29 (вимірник «10 м трубопроводу»).

В нормі ЕН22-58-6 витрати всіх складових бентонітового розчину вказано «За проектом».

Необхідно розрахувати об'єм розчину, керуючись п. 3.1.38 Технічної частини Зміни №1 до Збірника 22.

Об'єм розчину:

0,62÷ 3,14 : 4 ÷ 310 – (0,35 + 0,013 х 2)2 ÷ 3,14 : 4 ÷ 290 =

= 87,606 – 32,184 = 55,422 м3,

де

0,6 – діаметр свердловини після остаточного розширення, м;

3,14 – число π;

4 – коефіцієнт переходу для визначення площі перетину через діаметр;

310 – довжина свердловини, м;

0,35 – діаметр умовного проходу сталевої труби, м;

0,013 –- товщина стінки труби, м;

290 –- довжина нитки трубопроводу, м .

В розрахунку на кошторисний вимірник «10 м трубопроводе» витрати розчину складуть:

55,422 : 29 = 1,911 м3.

Витрати компонентів розчину визначаємо за Таблицею 1а Технічної частини:

Вода – 1,911 м3;

Глина бентонітова для горизонтально спрямованого буріння – 0,03×1,911 = 0,059 т;

Полімерні добавки – 2,5 х 1,911 = 4,777 кг;

Сода кальцинована технічна – 0,0005 × 1,911 = 0,00096 т .

Вартість робіт з підготування стартового та фінішного приямків розраховується (прямі витрати) за Збірником ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні роботи. (Збірник 1) (ДБН Д.2.2-1-99, MOD)».

Кошти на улаштування основи для монтажу та закріплення бурової установки враховуються безпосередньо в об'єктному кошторисі згідно з ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 «Настанова щодо визначення коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва», п. 4.2.4 і визначаються калькуляційним методом за даними ПОБ.

З введенням в дію Зміни №1 ДСТУ Б Д.2.2-22 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Водопровід -зовнішні мережі (Збірник 22)» раніше розроблені стандарти організацій України (надалі СОУ) для визначення вартості аналогічних робіт не застосовуються, якщо при однаковому складі робіт і характеристиках машин і механізмів витрати ресурсів в елементних кошторисних нормах цих СОУ перевищують витрати ресурсів у відповідних РЕКН цієї Зміни.

Цієї умови слід дотримуватись при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, а за інших джерел фінінсування -за рішенням інвестора.

Нижче наводиться приклад складання локального кошторису на безтраншейне прокладання трубопроводу довжиною 290 м із сталевих труб діаметром 350 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, у грунтах 2 групи.

Прокладання трубопроводу водопостачання по вул

[найменування об'єкта будівництва]

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

Безтраншейне прокладання трубопроводу зі сталевих труб діаметром 350 мм довжиною 290 м у ґрунтах 2 групи

[найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

(приклад)


Основа: Кошторисна вартість 730,188 тис.грн

креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 2,86293 тис.люд.год

Кошторисна заробітна плата 66,246 тис.грн

Середній розряд робіт 4,1 розряд


Складений в поточних цінах станом на 30 серпня 2016 р.


п/п

Обґрунту-вання

(шифр норми)

Найменування робіт і витрат

Одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці,

Ггрн.

Загальна вартість

Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин

Всього

експлуатації машин

Всього

Заробіт-ної плати

експлуатації машин

тих, що обслуговують машини

заробіт-ної плати

в тому числі заробітної плати

в тому числі заробіт-ної плати

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ЕН22-51-5

Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2

10 м свердло-вини

31

1123.30 82,84

732.29 106,55

34822

2568

22701 3303

3.8000 4,5189

117.80 140,09


Продовження локального кошторису

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

ЕН22-53-6

Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг в ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 110 мм до 200мм

10 м свердло--вини

31

1749.25 154,89

884.90 130,23

54227

4802

27432 4037

7.3200 5,5287

226.92 171,39

3

ЕН22-53-7

Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг в ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 200 мм до 300 мм

10 м свердло-вини

31

2322.13 156,58

894.70 131,65

71986

4854

27736 4081

7.4000 5,5890

229.40 173,26

4

ЕН22-53-8

Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг в ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 300 мм до 400 мм

10 м свердло-вини

31

2856.22 160,82

916.60 135,26

88543

4985

28415 4193

7.6000 5,7420

235.60 178,00

5

ЕН22-53-9

Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг в ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 400 мм до 500 мм

10 м свердло-вини

31

3387.34 164,20

936.23 138,09

105008

5090

29023 4281

7.7600 5,8626

240.56 181,74

Продовження локального кошторису


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

ЕН22-53-10

Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг в ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 500 мм до 600 мм

10м свердловини

31

3919.91 168,01

956.98

141,31

121517

5208

29666 4381

7.9400 5,9994

246.14 185,98

7

ЕН22-59-9

Збирання нитки трубопроводу зі сталевих труб, діаметр умовного проходу 350мм

10 м

29

5698.64 80,83

299.52 23,08

165261

2344

8686

669

3.8200 0,8893

110.78 25,79

трубо-

проводу

8

ЕН22-61-4

Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів зі сталевих труб, діаметр трубопроводу понад 300 мм до 400 мм

1 оголовок

1

437.06

79,44

239.12

14,68

437

79

239

15

3.8100

0,5675

МІ

0,57

9

ЕН22-58-6

Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, діаметр труб понад 300 мм до 400 мм

10 м

трубопроводу

29

492,67 48,24

443.67 69,26

14287

1399

12866 2009

2.2800 2,8614

66.12 82,98

10

С142-10-7

Глина бентонітова для горизонтально-спрямованого буріння

т

1,711

1820.24

3114

11

С111-1735-ИНБ1

Полімерні добавки

кг

138,533

294.42

40787