ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Споруди транспорту

ТРАМВАЙНІ ТА ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ Загальні вимоги до проектування

ДБН В.2.3-18:2007

Київ

Мінрегіонбуд України 2008

ДБН В.2.3-18:2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" (НДКТІ МГ) Міністерства з питань житлово-комунального господарства України та АК "Київпроект",

РОЗРОБНИКИ: В. Бруєвич; В. Будниченко, канд. техн. наук; В. Вірченко, Н. Джола; Л. Збарський, канд. техн. наук (керівник розробки); Ю. Зільбербранд; В. Кривуля; Т. Лавриненко; В. Резніков; М. Фесун; В. Чернишов

2ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 28 грудня 2007 р. № 401

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням на території Україні СНиП 2.05.09-90)

Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

© Мінрегіонбуд України, 2008

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва

і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України

ДП "Укрархбудінформ"

II

ДБН В.2.3-18:2007

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять5
 4. Позначення та скорочення9
 5. Загальні положення10
 6. Трамвайні колії10

 1. Загальні вимоги10
 2. Габаритні розміри11
 3. План і поздовжній профіль13
 4. Перехрещення, примикання та роз'їзди16
 5. Земляне полотно та водовідведення17
 6. Верхня будова колії19
 7. Спеціальні частини22

 1. Загальні вимоги22
 2. Автоматизовані стрілки, керовані з відділення водія трамвая22
 3. Автоматизовані стрілки, керовані з поста централізованого керування ... 23
 4. Автоматизовані програмно-керовані стрілки23

 1. Мости, шляхопроводи, естакади і тунелі23
 2. Колійне облаштування24

 1. Окремі вимоги до трамвайної колії з блочною конструкцією24
 2. Окремі вимоги до швидкісних ліній трамвая25

 1. Тролейбусні лінії26
 2. Контактні мережі трамвая та тролейбуса27

 1. Контактні підвіски27
 2. Підтримуючі і фіксуючі пристрої31
 3. Опорні конструкції32
 4. Підвісна арматура та спеціальні частини контактної мережі33
 5. Ізоляція контактної мережі34
 6. Живлення та секціонування35
 7. Анкерування та пристрої компенсації натягу проводів37
 8. Перехрещення та взаємне зближення трамвайних і тролейбусних ліній

з повітряними електричними лініями38

8.9Зближення пристроїв з обслуговування руху з контактними лініями39

9Електропостачання та тягові підстанції40

 1. Загальні вимоги до системи електропостачання40
 2. Тягові підстанції40
 3. Кабельна мережа42
 4. Заземлюючи пристрої та заходи щодо обмеження блукаючих струмів43
 5. Диспетчерські пункти керування електропостачанням43

10Споруди та пристрої кінцевих станцій та зупинок43

 1. Загальні вимоги43
 2. Кінцеві станці43
 3. Зупинки44

III

ДБН В.2.3-18:2007

11Споруди і пристрої сигналізації та зв'язку45

 1. Загальні вимоги до колійної та дорожньої сигналізації45
 2. Загальні вимоги до зв'язку46
 3. Виробничий та телефонний радіозв'язок46
 4. Автоматизовані системи контролювання та керування рухом47
 5. Інші засоби автоматизації48

12Депо, ремонтні майстерні й стоянки48

 1. Планувальні, об'ємно-планувальні та конструктивні рішення будівель і споруд . . 48
 2. Приміщення для технічного обслуговування та ремонту рухомого складу51
 3. Допоміжні приміщення53
 4. Водопостачання і каналізація54
 5. Теплопостачання, опалювання і вентилювання54

Додаток А

Метод розрахунку еквівалентної величини зближення контактної мережі

трамвая та тролейбуса з ЛЕП56

Додаток

Б Бібліографія57

IV

ДБН В.2.3-18:2007

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Споруди транспорту

ТРАМВАЙНІ ТА ТРОЛЕЙБУСНІ ЛІНІЇ Загальні вимоги до проектування

Сооружения транспорта

ТРАМВАЙНЫЕ И ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ ЛИНИИ Общие требования к проектированию

TRAM AND TROLLEYBUS LINES General requirements to designing

Чинний від 2008-07-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми установлюють вимоги до проектування трамвайних та тролейбусних ліній, а саме: трамвайної колії; контактної та кабельної мережі; тягових підстанцій; споруд і пристроїв кінцевих та зупинних пунктів; споруд і пристроїв СІРРП, СЦБ та зв'язку; трамвайних і тролейбусних депо та ремонтних майстерень.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ 2610-94 Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни та визначення

ДСТУ 2644-94 Рейки і основні вироби рейкових скріплень. Терміни та визначення

ДСТУ 2734-94 Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3429 -96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди.

Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3612-97 Накладки двоголові до рейок типу Р43. Загальні технічні умови

ДСТУ 3725-98 Устави електричних споруд експлуатаційні. Електротяга. Терміни та визначення ДСТУ 4070-2002 Вагони трамвайні. Вимоги безпеки й охорони довкілля

ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (ІЕС 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (ІЕС 60332-2:1989, MOD)

ДСТУ 4237-3-21:2004 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія A F/R (ІЕС 60332-3-21:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-22:2004 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А (ІЕС 60332-3-22:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-23:2004 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія В (ІЕС 60332-3-23:2000, MOD)

1

ДБН В.2.3-18:2007

ДСТУ 4237-3-24:2004 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24.

Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у

пучках. Категорія С (ІЕС 60332-3-24:2000, MOD)

ДСТУ 4237-3-25:2004 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-25.

Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у

пучках. Категорія D (ІЕС 60332-3-25:2000, MOD)

ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови

ДСТУ 4377:2005 Перехрещення ліній проводового мовлення з контактними мережами наземного

електротранспорту. Загальні технічні вимоги. Вимоги безпеки

ДСТУ UN/ЕСЕ R 36-03:2005 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських

колісних транспортних засобів великої місткості стосовно загальної конструкції (UN/ЕСЕ R 36-03:2002,

IDT)

ДСТУ Б.2.3-12:2004 Споруди траспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу.

Загальні технічні умови

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2.-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розробки, погодження і затвердження проектної

документації для будівництва

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці і дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-7-2003 Споруди транспорту. Метрополітени

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДЬН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення. Інженерне обладания будинків і споруд

ДНАОП 0.00-1.21-93 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила

техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-1.03-93 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

ДНАОП 0.00-1.20-90 Правила безпеки у газовому господарстві

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-1.22-72 Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

ДНАОП 0.00-1.28-97 Охорона праці на автомобільному транспорті

НАОП 1.4.10-1.02-83 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів

НАОП 1.4.10-1.04-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

НАОП 1.4.10-1.07-85 Правила з охорони праці в ковальсько-пресовому виробництві

НАОП 1.4.10-1.13-85 Правила і норми з техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів

НАОП 1.4.10-1.11-73 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при газоелектричному різанні

НАБП Б 07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою)

НПАОП 60.2-1.01 -06 Правила охорони праці на міському електричному транспорті

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.001 -2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

ГОСТ 9.602-89 ЕСКД. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (ЄСКД. Споруди підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії)

2

ДБН В.2.3-18:2007

ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях (ССБП. Шум. Допустимі рівні в житлових та громадських будівлях)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССЬП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 799-73 Болты путевые для скрепления рельсов широкой колеи. Общие технические требования (Болти колійні для скріплення рейок широкої колії. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 809-71 Шурупы путевые. Технические условия (Шурупи колійні. Технічні умови)

ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия (Проводи неізольовані для повітряних ліній електропередачі. Технічні умови)

ГОСТ 2584-86 Провода контактные из меди и ее сплавов. Технические условия (Проводи контактні з міді та її сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 3062-80 Канат одинарной свивки типа ЛК-0 конструкции 1 х 7 (1 х 6). Сортамент (Канат одинарної звивки типу ЛК-0 конструкції 1 х 7 (1 х 6). Сортамент)

ГОСТ 3064-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1 х 37 (1+6+12+18). Сортамент (Канат одинарної звивки типу ТК конструкції 1 х 37 (1+6+12+18). Сортамент)

ГОСТ 3280-84 Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути. Технические условия (Підкладки костильного скріплення залізничної колії. Технічні умови)

ГОСТ 4133-73 Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи. Технические требования (Накладки рейкові двоголові для залізниць широкої колії. Технічні вимоги)

ГОСТ 4775-91 Провода неизолированные биметалические сталемедные. Технические условия (Проводи неізольовані біметалеві сталевомідні. Технічні умови)

ГОСТ 5812-82 Костыли для железных дорог широкой колеи. Технические условия (Костилі для залізниць широкої колії. Технічні умови)

ГОСТ 7173-54 Рельсы железнодорожные типа Р43 для путей промышленного транспорта. Конструкция и размеры (Рейки залізничні типу Р43 для колій промислового транспорту. Конструкція та розміри)

ГОСТ 7392-2002 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия (Щебінь із щільних гірських порід для баластового шару залізничної колії. Технічні умови)

ГОСТ 7394-85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия (Баласт гравійний та гравійно-піщаний для залізничної колії. Технічні умови)

ГОСТ 8193-73 Накладки рельсовые двухголовые к рельсам типов Р65, Р75. Конструкция и размеры (Накладки рейкові двоголові до рейок типів Р65, Р75. Конструкція та розміри)

ГОСТ 8194-75 Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типов Р65 и Р75. Конструкция и размеры (Підкладки костильного скріплення до залізничних рейок типів Р65 та Р75. Конструкція та розміри)

ГОСТ 8267-93 Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (Щебінь із щільних гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови)