О принятии национального стандарта


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 26.12.2008 N 680 Про прийняття національного стандарту З метою удосконалення нормативної бази у будівельномукомплексі України та на підставі рішення науково-технічної радиМінрегіонбуду від 27.11.2008 N 160 ( vr160661-08 ) Н А К А З У Ю: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 жовтня 2009 року ДСТУ-Н БВ.2.7-175:2008 "Будівельні матеріали. Настанова щодо застосуванняхімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах", розробленийНауково-дослідним інститутом будівельного виробництва. 2. З набранням чинності ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 "Будівельніматеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонахі будівельних розчинах" вважати таким, що втратив чинність з1 жовтня 2009 року на території України, ДБН В.2.7-64-97 "Правилазастосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах". 3. Управлінню технічного регулювання у будівництві(Барзилович Д.В.) передати до ДП "Укрархбудінформ" якфондоутримувача сформовану справу зазначеного національногостандарту відповідно до Положення про фонд нормативних документіву сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельнихматеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41( z0305-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16.03.2005 за N 305/10585. 4. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.): 4.1. Забезпечити державну реєстрацію вказаного національногостандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004. 4.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеногонаціонального стандарту відповідно до замовлень за умовивикористання коштів, одержаних від реалізації стандарту, навиконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічноїбази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ). 4.3. Надати обов'язкові безоплатні типографського виданняпримірники зазначеного національного стандарту одержувачам,визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язковихпримірників документів" і спільним наказом ДержспоживстандартуУкраїни та Держбуду України від 24.02.2003 N 27/12 ( z0185-03 ). 5. Супровід ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 "Будівельні матеріали.Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах ібудівельних розчинах" доручити Науково-дослідному інститутубудівельного виробництва як базовій організації знауково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльностівідповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004 N 135( v0135509-04 ). 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першогозаступника Міністра А.В.Беркуту. Міністр В.Куйбід