О принятии национального стандарта


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 26.12.2008 N 679 Про прийняття національного стандарту З метою удосконалення нормативної бази у будівельномукомплексі України та на підставі рішення науково-технічної радиМінрегіонбуду від 11.12.2008 N 177 ( vr177661-08 ) Н А К А З У Ю: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 жовтня 2009 рокуДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів ібудівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001,NEQ), розроблений Науково-дослідним інститутом будівельноговиробництва. 2. З набранням чинності ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельніматеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальнітехнічні умови (EN 934-2:2001, NEQ) вважати таким, що втративчинність з 1 жовтня 2009 року на території України,ДСТУ Б В.2.7-65-97 "Добавки для бетонів і будівельних розчинів.Класифікація". 3. Управлінню технічного регулювання у будівництві(Барзилович Д.В.) передати до ДП "Укрархбудінформ" якфондоутримувача сформовану справу зазначеного національногостандарту відповідно до Положення про фонд нормативних документіву сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельнихматеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41( z0305-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16.03.2005 за N 305/10585. 4. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.): 4.1. Забезпечити державну реєстрацію вказаного національногостандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004. 4.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеногонаціонального стандарту відповідно до замовлень за умовивикористання коштів, одержаних від реалізації стандарту, навиконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічноїбази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ). 4.3. Надати обов'язкові безоплатні типографського виданняпримірники зазначеного національного стандарту одержувачам,визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язковихпримірників документів" і спільним наказом ДержспоживстандартуУкраїни та Держбуду України від 24.02.2003 N 27/12 ( z0185-03 ). 5. Супровід вказаного національного стандарту доручитиНауково-дослідному інституту будівельного виробництва як базовійорганізації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямомдіяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004N 135 ( v0135509-04 ). 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першогозаступника Міністра А.В.Беркуту. Міністр В.Куйбіда