Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Панели металлические и бетонные изделия"


Про проекти національних стандартів комплексу

«Панелі металеві та бетонні вироби»

Рішення НТР від 27 листопада 2008 р. № 155

Розглянувши проекти національних стандартів: ДСТУ «Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників», ДСТУ «Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови», ДСТУ «Будівельні матеріали. Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів», ДСТУ «Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови», розроблені ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», Науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття зазначені проекти національних стандартів.

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати накази про прийняття зазначених національних стандартів та сформувати їх Справи в установленому порядку.

Заступник голови Науково-технічної ради

А. Беркута