Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Отделочные материалы"


Про проекти національних стандартів комплексу

«Опоряджувальні матеріали»

Рішення НТР від 27 листопада 2008 р. № 156

Розглянувши проекти національних стандартів: ДСТУ «Будівельні матеріали. Плити декоративні на основі природного каменю. Технічні умови», ДСТУ «Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників», ДСТУ «Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови», розроблені ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», Науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття зазначені проекти національних стандартів.

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати накази про прийняття зазначених національних стандартів та сформувати їх Справи в установленому порядку.

Заступник голови Науково-технічної ради

А. Беркута