ДСТУ 4733:2007. Морозиво молочне, вершкове, пломбір.


нацІональНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Морозиво молочне, вершкове, пломбір.

Загальні технічні умови

Мороженое молочное, сливочное, пломбир.

Общие технические условия

Мilk ice, ice-cream and plombir

General specifications

Чинний від 1 січня 2008 року

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на морозиво загартоване (молочне, вершкове, пломбір) – далі за текстом – морозиво, яке виробляють виключно з молока та продуктів його перероблення з /без додавання свіжих або сушених плодів та ягід, соків, сиропів, варення, джемів, повидла, горіхів, маку, чаю, кави, какао, прянощів, меду, шоколаду, мармеладу, інших натуральних смакових наповнювачів та харчових добавок, з/без ароматизаторів, необхідних для його виробництва, що призначене для безпосереднього вживання у їжу, реалізацію через торговельну мережу і заклади ресторанного господарства.

1.2 Вимоги щодо безпечності морозива викладено у п.5.2.8 – 5.2.11 та розділах 7 і 8.

1.3 Коди ДКПП приведені в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016 – 97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 691-2004 Чорниця свіжа. Технічні умови

ДСТУ 692-2004 Ожина свіжа. Технічні умови

ДСТУ 1009-2005 Цукор ванільний. Технічні умови

ДСТУ 2316-93 Цукор пісок. Технічні умови

(ГОСТ 21-94)

ДСТУ 2435-94 Сливи сушені. Технічні умови

Видання офіційне

ДСТУ 2438-94 Виноград свіжий столовий. Технічні умови

(ГОСТ 25896-94)

ДСТУ 2661-94 Молоко коров’яче питне. Загальні технічні умови

ДСТУ 2905-94 Консерви. Джем, варення, повидло для діабетиків.Загальні (ГОСТ 30287-95) технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування.

Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакуванні

товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3357-96 Цукор рідкий. Технічні умови

ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 3781-98 Печиво. Загальні технічні умови

ДСТУ 3845-99 Барвники натуральні харчові. Технічні умови

ДСТУ 3893-99 Карамель. Загальні технічні умови

ДСТУ 3924-2000Шоколад. Загальні технічні умови

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

ДСТУ 3984-2000 Припаси і підварки (напівфабрикати). Загальні технічні умови

ДСТУ 4135-2002Цукерки. Технічні умови

ДСТУ 4273-2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4274-2003 Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром

ДСТУ 4275-2003 Консерви молочні. Молоко згущене з цукром та какао.

Технічні умови

ДСТУ 4286-2003 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 4333-2004 Мармелад. Загальні технічні умови

ДСТУ 4391-2005 Какао – порошок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4394-2005 Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4399-2005 Масло вершкове. Технічні умови

ДСТУ 4404-2003 Консерви молочні. Молоко згущене стерилізоване в бан

ках. Технічні умови

ДСТУ 4464-2005 Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови

ДСТУ 4497-2005 Мед натуральний. Технічні умови

ДСТУ 4498-2005 Патока крохмальна. Технічні умови

ДСТУ ІSO 707: 2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання

проб ( ISO 707 : 1997, IDT)

ДСТУ ІSO 3728:2005 Морозиво вершкове та молочне. Метод визначення

загального вмісту сухих речовин (контрольний метод)

( ІDF 70 : 2004 )

ДСТУ ІSO 5538 : 2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Конт –

роль за якісними ознаками ( ISO 5538 : 1987, IDT)

ДСТУ ІSO 8197: 2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контоль

за якісними показниками ( ISO 8197 : 1988, IDT)

ДСТУ ISO 11290-1: 2000 Мікробіологія продуктів харчування та кормів для

тварин – горизонтальний метод виявлення та підрахунку L.monocytogenes. Частина 1 і 2

ДСТУ ІDF 93-2004 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella (Продукти харчові. Метод виявлення бактерій роду Salmonella)

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1 та суми афлатоксинів В1, В2, Д1, Д2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від цих продуктів. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній

Колонці

ДСТУ ГОСТ 745-2004 Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 908-2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 6441-2003 Вироби кондитерські пастильні. Технічні умови

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к

воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБТ. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 656-79 Соки плодовые и ягодные натуральные. Технические условия (Соки плодові та ягідні натуральні. Технічні умови)

ГОСТ 657-79 Соки плодовые и ягодные с сахаром. Общие технические условия (Соки плодові та ягідні з цукром. Загальні технічні умови)

ГОСТ 719-85 Консервы молочные. Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия (Консерви молочні. Кава натуральна зі згущеним молоком і цукром. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамін. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74Посуда мерная лабораторная стеклячнная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд для вимірювання лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 1937-90 Чай черный байховый нефасованный. Технические условия (Чай чорний байховий нефасований. Технічні умови)

ГОСТ 1938-90 Чай черный байховый фасованный. Технические условия (Чай чорний байховий фасований. Технічні умови)

ГОСТ 2858-82 Порошок яичный. Технические условия (Порошок яєчний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 3056-90 Клей казеиновый в порошке. Технические условия (Клей

казеїновий у порошку. Технічні умови )

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Молоко та молочні продукти. Відбір проб і підготовка їх до випробувань)

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Методы определения

кислотности (Молоко та молочні продукти. Методи

визначення кислотності)

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения

влаги и сухого вещества (Молоко та молочні продукти.

Методи визначення вологи і сухих речовин)

ГОСТ 3628-78 Продукты молочные. Методы определения сахара

(Продукти молочні. Методи визначення цукру)

ГОСТ 3716-90 Чай зеленый байховый нефасованный (Чай зелений

байховий нефасований)

ГОСТ 4427-82 Апельсины. Технические условия (Апельсини. Технічні

умови)

ГОСТ 4428-82 Мандарины. Технические условия (Мандарини. Технічні

умови)

ГОСТ 4429-82 Лимоны. Технические условия (Лимони. Технічні умови)

ГОСТ 4771-60 Консервы молочные. Молоко нежирное сгущенное с

сахаром. Технические условия (Консерви молочні. Молоко згущене незбиране з цукром. Технічні умови)

ГОСТ 4937-85 Консервы молочные. Сливки сгущенные с сахаром Технические условия (Консерви молочні. Вершки згущені з цукром. Технічні умови)

ГОСТ 5531-70 Орехи лещины (Горіхи ліщини)

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира (Молоко та молочні продукти. Методи визначення жиру)

ГОСТ 6034-74 Декстрины. Технические условия (Декстрини. Технічні умови)

ГОСТ 6805-97 Кофе натуральный жареный. Общие технические условия (Кава натуральна смажена. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6822-67Масло шоколадное. Технические условия. (Масло шоколадне. Технічні умови)

ГОСТ 6828-89 Земляника свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Полуниця свіжа. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації)

ГОСТ 6829-89 Смородина черная свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Смородина чорна свіжа. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації)

ГОСТ 6830-89 Крыжовник свежий. Требования при заготовках, поставках и реализации (Агрус свіжий. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації)

ГОСТ 6882-88 Виноград сушеный. Технические условия (Виноград сушений. Технічні умови)

ГОСТ 6929-88 Повидло. Общие технические условия (Повидло. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7009-88 Джемы. Общие технические условия (Джеми. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7061-88 Варенье. Общие технические условия (Варення. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7178-85 Дыни свежие. Технические условия (Дині свіжі. Технічні умови)

ГОСТ 7247-90 Бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах. Технические условия (Папір для пакування харчових продуктів на автоматах. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови)

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для споживчої тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7950-77 Картон переплетный. Технические условия (Картон плетений. Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізу)

ГОСТ 9421-80 Картон тарный плоский склеенный. Технические условия (Картон тарний плаский клеєний. Технічні умови )

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявлення і визначення Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.12-88Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 10459-87 Бумага – основа для клеевой ленты. Технические условия (Папір – основа для клейкої смужки. Технічні умови)

ГОСТ 11293-89 Желатин пищевой. Технические условия (Желатин харчовий. Технічні умови)

ГОСТ 12094-76 Мак масличный для переработки .Технические условия (Мак масляничний для переробки. Технічні умови)

ГОСТ 12095-76 Кунжут. Технические условия ( Кунжут. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сирників, тютюну та миючих засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продуктів м’ясної та молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сли-

вочного масла и маргарина. Технические условия (Ящики з

тарного плоского склеєного картону для вершкового масла

та маргарину)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16270-70Яблоки свежие ранних сроков созревания. Технические условия (Яблука свіжі ранніх термінів дозрівання. Технічні умови)

ГОСТ 16280-88 Агар пищевой. Технические условия (Агар харчовий. Технічні умови)

ГОСТ 16366-78 Соки плодовые и ягодные с мякотью. Технические условия (Соки плодові та ягідні з м’якоттю. Технічні умови)

ГОСТ 16535-95 Ящики из гофрированного картона для мороженого. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для морозива. Технічні умови)

ГОСТ 16830-71 Орехи миндаля сладкого. Технические условия (Горіхи мигдалю солодкого. Технічні умови)

ГОСТ 16831-71 Ядро миндаля сладкого. Технические условия (Ядро мигдалю солодкого. Технічні умови)

ГОСТ 16832-71 Орехи грецкие. Технические условия (Горіхи грецькі. Технічні умови)

ГОСТ 16833-71 Ядро ореха грецкого. Технические условия (Ядро горіху грецького. Технічні умови)

ГОСТ 16834-81 Орехи фундука. Технические условия (Горіхи фундуку. Технічні умови)

ГОСТ 16835-81 Ядра орехов фундука. Технические условия (Ядра горіхів фундуку. Технічні умови)

ГОСТ 17111-88 Арахис. Требования при заготовках и поставках (Арахіс. Вимоги при заготівлі і поставці)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 18078-72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия (Екстракти плодові і ягідні. Технічні умови)

ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. Технические условия (Соки плодові і ягідні концентровані. Технічні умови)

ГОСТ 18193-72 Соки из цитрусовых плодов. Технические условия (Соки з плодів цитрусів. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Смуга клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 18677-73 Пломбы. Конструкции и размеры

(Пломби. Конструкції та розміри)

ГОСТ 19215-73 Клюква свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации (Журавлина свіжа. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки – вкладки плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20450-75 Брусника свежая Требования при заготовках, поставках и реализации (Брусника свіжа. Вимоги при заготівлі, поставці та реалізації)