НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Консерви

СУМІШІ ОВОЧЕВІ ЗИМОВІ

ш

о

о

см

І

РО

со

ш

Технічні умови

ДСТУ 4636:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державний вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут Держпроду Мінагрополітики України

РОЗРОБНИКИ: В. Докука, В. Зелінська, Н. Козюра

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 липня 2006 р. № 191 з 2007-07-01
 2. НА ЗАМІНУ РСТ УРСР 1636-80

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Класифікація3
 4. Технічні вимоги4
 5. Вимоги щодо безпеки5
 6. Вимоги щодо охорони довкілля5
 7. Маркування5
 8. Пакування6
 9. Правила транспортування та зберігання6
 10. Методи контролювання7
 11. Правила приймання 7
 12. Гарантії виробника7

Додаток А Код ДКПП згідно з ДК 0168

Додаток Б Інформація про калорійність та поживну цінність 100 г продукту8

Додаток В Бібліографія9

ДСТУ 4636:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ

СУМІШІ ОВОЧЕВІ ЗИМОВІ

Технічні умови

КОНСЕРВЫ

СМЕСИ ОВОЩНЫЕ ЗИМНИЕ

Технические условия

CANNED FOOD

WINTER VEGETABLE MIKSTURES

Specifications

Чинний від 2007-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на консерви — суміші овочеві зимові (далі за текстом — консерви), виготовлені із солених і свіжих обсмажених овочів з додаванням томатної пасти, солі і прянощів, фасовані в герметичну тару, стерилізовані і призначені для реалізування через торговельну мережу.
  2. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 та розділах 5 і 6.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДсТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови

ДСТУ 3235-95 Устаткування овоче-фруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ ISO 3634:2004 Продукти овочеві. Визначення вмісту хлоридів (контрольний метод) ДСТУ ISO 6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6633-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6636-3-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначення вмісту цинку. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону

ДСТУ ISO 6637-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 11289:2005 Продукти харчові термооброблені у герметичній тарі. Визначення рН ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

Видання офіційне

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила визначання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1721-85 Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая. Технические условия (Морква столова свіжа, що її заготовляють і постачають. Технічні умови)

ГОСТ 3343-89 Продукты томатные концентированные. Общие технические условия (Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 7180-73 Огурцы соленые. Технические условия (Огірки солені. Технічні умови) ГОСТ 7181-73 Помидоры соленые. Технические условия (Томати солені. Технічні умови) ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или обьема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто чи об’єму і масової частки складників)

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые, консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары (Продукти харчові, консервовані. Метод визначання зовнішнього вигляду, герметичності тари і стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 8756.21-89 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения жира (Продукти перероблення плодів та овочів. Методи визначання жиру)

гОсТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, що їх застосовують у мікробіологічному аналізуванні) гОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочно-кислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочно-кислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

гОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція плодова, ягідна, овочева і грибна консервована. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия (Листя лаврове сухе. Технічні умови) ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови) ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устатко- вання. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности (Продукти перероблення плодів і овочів. Методи визначання титрованої кислотності) ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания минеральных примесей (Продукти перероблення плодів і овочів. Методи визначання вмісту мінеральних домішок)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира (Продукти перероблення плодів і овочів. Консерви м’ясні

 1. м’ясорослинні. Метод визначання жиру)

2

ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения хлоридов (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні і м’ясорослинні. Метод визначання хлоридів)

ГОСТ 26188-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения рН (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні і м’ясорослинні. Метод визначання рН)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів і овочів. Правила приймання, методи відбирання проб) ГОСТ 26323-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания примесей растительного происхождения (Продукти перероблення плодів і овочів. Методи визначання вмісту домішок рослинного походження)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Готування проб для лабораторного аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных елементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізування для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

гОсТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

гОсТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия (Прянощі. Перець духм’яний. Технічні умови)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний і білий. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності).

3 КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Залежно від складників рецептури консерви виготовляють з такими назвами:
 • «Асорті зимове» (суміш подрібнених солених овочів (зелених томатів і солодкого перцю), обсмажених моркви і цибулі, з додаванням томатної пасти, солі та прянощів);
 • «Паштет овочевий» (суміш подрібнених солених огірків, обсмажених моркви і цибулі, з додаванням томатної пасти, солі та прянощів);
 • інші зимові овочеві суміші, рецептура яких затверджена у встановленому порядку.
 1. Коди консервів ДКПП згідно з ДК 016 зазначено в додатку А.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Консерви виготовляють відповідно до вимог цього стандарту згідно з технологічною інструкцією і рецептурою, затвердженими у встановленому порядку, з додержанням санітарних правил [1].
 2. Характеристики
 3. За органолептичними показниками консерви повинні відповідати вимогам, зазначеним в таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники

Назва показника

Характеристика

Метод контролювання

Зовнішній вигляд

Рівномірно подрібнена маса зелених томатів і солодкого перцю («Асорті зимове») чи огірків («Паштет овочевий») в суміші з обсмаженими морквою і цибулею.

Згідно з ГОСТ 8756.1

Смак і запах

Приємні, властиві смаку і аромату солених і обсмажених в соняшниковій олії овочів з ароматом прянощів.

Не повинно бути стороннього присмаку і запаху, зокрема прогірклої олії.

Згідно з ГОСТ 8756.1

Колір

Однорідний за всією масою, світло-жовтий з оранжевим відтінком.

Згідно з ГОСТ 8756.1

повинні відповідати вимогам, зазначеним

 1. За фізико-хімічними показниками консерви у таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники

Назва показника

Значення

Метод контролювання

Масова частка жиру, %, не менше ніж

10,0

Згідно з ГОСТ 26183 або ГОСТ 8756.21

Масова частка титрованих кислот (в перерахунку на яблучну кислоту), %, не більше ніж

0,5

Згідно з ГОСТ 25555.0

Активна кислотність (рН), одиниць рН

4,1—4,2

Згідно з ГОСТ 26188 або ДСТУ ISO 11289

Масова частка хлоридів, %

1,0—1,5

Згідно з ГОСТ 26186 або ДСТУ ISO 3634

Мінеральні домішки

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 25555.3

Домішки рослинного походження

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 26323

Сторонні домішки (крім мінеральних та рослинного походження)

Не дозволено

Згідно з 10.3

 1. Вміст токсичних елементів у консервах не повинен перевищувати допустимі рівні, наведені у таблиці 3 (згідно з МБВ № 5061 [2]).