Державний КОМІТЕТ УКРАЇНИ з нагляду за охороною праці


Державний нормативний акт про охорону праці


Правила

охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму


Київ 2003


Державний нормативний акт про охорону праці


Затверджено

наказ Державного комітету України

з нагляду за охороною праці

від 04.08.03 № 141


Правила

охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму


Київ 2003


Розроблено: Галузевою асоціацією “Укртрансвуз” м. Харків


Внесено: відділом організації державного нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку Держнаглядохоронпраці України


Введено: з введенням в дію цих Правил вважаються такими, що не застосовуються на території України “Правила техники безопасности и производственной санитарии при подготовке цистерн и вагонов для нефтебитума к наливу и ремонту” №ЦВ/3824, затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 24.12.1979 р.


Зміст


1. Галузь застосування 5

2. Нормативні посилання 5

3. Скорочення 10

4. Загальні вимоги 10

5. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування цистерн і

вагонів-бункерів 18

5.1. Вимоги безпеки під час приймання, огляду і технічного

обслуговування цистерн і вагонів-бункерів 18

5.2. Вимоги безпеки під час холодної обробки цистерн для наливу 22

5.3. Вимоги безпеки під час гарячої обробки цистерн

для наливу і їх ремонту 24

5.4. Вимоги безпеки під час роботи всередині котлів цистерн 25

5.5. Вимоги безпеки під час зовнішнього обмивання і очищення цистерн

і вагонів-бункерів 29

6. Вимоги безпеки під час поточного ремонту цистерн і вагонів-бункерів 30

7. Вимоги до території, виробничих приміщень, площадок і робіт, що там виконуються 31

8. Вимоги до оброблених цистерн і вагонів-бункерів, які підготовлені

для наливу і ремонту 35

9. Вимоги до виробничого обладнання, споруд, пристроїв та інструменту 36

10. Вимоги до транспортування і зберігання вузлів деталей та інших

матеріалів 40

11. Вимоги до професійного добору працівників і перевірки знань з питань

охорони праці 41

12. Вимоги до застосування засобів захисту працівників 43

13. Вимоги до санітарно-побутового забезпечення 46


Правила

охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму


1. Галузь застосування.

Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму (далі - Правила) поширюються на всі підприємства і організації Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця), які займаються поточним ремонтом і підготовкою до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму.

Нормативний акт встановлює вимоги охорони праці під час ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму.

Вимоги даного нормативного акта є обов’язковими для працівників і організацій вагонного господарства, які виконують роботи з поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму.


2. Нормативні посилання.

У цих Правилах використовуються чинні нормативні документи України:

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4, зареєстровано в Мінюсті 10.02.98 за № 93/2533

2

ДНАОП 0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористову-ючих установок і теплових мереж

Головдерженергонагляд Міненерго СРСР 15.06.72

3

ДНАОП 0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 20.06.2001 р. №272

4

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 №27, зареєстровано в Мінюсті України 21.04.99 за №248/3541

5

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9, зареєстровано в Мінюсті України 07.04.98 за №226/2666

6

ДНАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 №170, зареєстровано в Мінюсті України 18.11.96 за №667/1692

7

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Мінохоронздоров’я України від 31.03.94 №45, зареєстровано в Мінюсті України 21.06.94 за №136/345

8

ДНАОП 0.03-8.08-93

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких не дозволяється застосування праці жінок

Мінохоронздоров’я України від 29.12.93 №256, зареєстровано В Мінюсті України 30.03.94 за №51/260

9

ДНАОП 0.05-4.02-87

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці

Держкомпраці СРСР та Президія ВЦРПС, Постанова від 16.12.87 №731/П13

10

НАОП 5.1.11-1.14-87

Правила техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання, автоблокування

ЦЕ-4506

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 20.02.87

11

НАОП 5.1.11-3.01-90

Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій Міністерства шляхів сполучення

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 18.09.90

12

НАОП 5.1.11-3.02-91

РД3215-91 Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 25.04.91

13

НАОП 5.1.11-3.03-88

Норми обладнання об’єктів та рухомого складу залізничного транспорту первинними засобами пожежогасіння ЦУО/4607

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 22.06.88

14

НАОП 5.1.11-3.04-86

Галузеві норми природного та спільного освітлення виробничих підприємств залізничного транспорту

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 30.12.86

15

НАОП 5.1.11-4.03-86

Положення про контроль за станом охорони праці на залізничному транспорті ЦБТ-4392

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 04.08.86

16

НАПБ А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Міністерство внутрішніх справ України від 14.01.95, зареєстровано в Мінюсті України 14.07.95 за №219/755

17

НАПБ Б.07.005-86

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86**

Затверджено наказом МВС СРСР 27.02.86, заміна №1 11.05.87

18

НАПБ В.01.010-97/950

Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 01.07.97 № 240, зареєстровано в Мінюсті України 24.07.97 за №440/2244

19

ДСН №3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

Міністерство охорони здоров’я України, 1999 рік

20

ДСН №3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрацій.

Міністерство охорони здоров’я України, 1999 рік

21

ГОСТ 12.0.003-74*

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (СТСЕВ 790-77) Изменения 1978

22

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. Зміни 1989.

23

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

24

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

25

ГОСТ 12.1.010-76

ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

26

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. Зміни 1988.

27

ГОСТ 12.1.019-79

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. Зміни 1986.

28

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

29

ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. Зміни 78, 81, 84, 88.

30

ГОСТ 12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

31

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. Зміни 1980, 1991.

32

ГОСТ 12.4.021-75

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования безопасности. Зміни 1988.

33

ГОСТ 14202-69

Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

34

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Госстрой СССР, 1991.

35

СНиП 2.09.02-85

Производственные здания. Госстрой СССР, 30.12.85

36

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания. Госстрой СССР, 30.12.87 №313

37

ДБН В.2.5-13-98

Пожежна автоматика будинків і споруд

Затверджено Держбуд України від 28.10.98 №247

38

№4430

Перечень химических веществ, при работе с которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока и других равноценных пищевых продуктов.

Міністерство охорони здоров’я СРСР від 04.11.87 р. №4430-87, додаток до Постанови Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 16.12.87 № 731/П13

39

ПУЭ (6-е издание)

Правила устройства электроустановок.

Минэнергоатом СССР, 1985 г.

40

№ 23 Ц

Правила медицинского освидетельствования лиц, поступающих и работающих в профессиях и должностях связанных с движением поездов на железнодорожном транспорте и метрополитене.

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 07.07.87.

41

№ 24-Ц

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників в Укрзалізниці з питань охорони праці

Затверджено Укрзалізницею 23.03.95

3. Скорочення.

ЗІЗ – засоби індивідуального захисту

ППС – промивально-пропарювальна станція

ПТО – пункт технічного огляду вагонів

СЕС – санітарно-епідеміологічна станція


4. Загальні вимоги.

4.1. Правила встановлюють основні вимоги безпеки під час виконання робіт з поточного ремонту і підготовки цистерн до наливу світлими і темними нафтопродуктами та вагонів бункерного типу для нафтобітуму (далі - вагони-бункери) на промивально-пропарювальних станціях, пунктах і поїздах (далі - ППС).

4.2. Обробка цистерн під час підготовки їх до ремонту і наливу може проводитися (в залежності від кліматичних умов) на відкритих естакадах, або на естакадах, розташованих в приміщеннях, які мають необхідне обладнання і оснащення.

В районах із розрахунковою зовнішньою температурою нижче –30оС цистерни повинні оброблятись на естакадах, розміщених в закритих приміщеннях.

4.3. Правила не розповсюджуються на роботи з поточного ремонту і підготовки цистерн до наповнення рідинними хімічними речовинами (кислотами, спиртами, зрідженими газами тощо) та іншими матеріалами, а також на ремонт цистерн і вагонів в умовах депо.

4.2. Під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн і вагонів-бункерів у відповідності до ГОСТ 12.0.003-74 на працівників можуть впливати наступні основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- рухомий склад, що рухається;

- транспортні засоби, що рухаються, електрокари, самохідні вишки або візки для огляду котлів цистерн;