Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобівДодаток 2
до пункту 1.7 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів


ОБЛІК БЛАНКІВ
Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, ф. № 083/о (облікова)

1. Бланки Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, ф. № 083/о (облікова) (далі - бланки) є документами суворого обліку, що вимагає:

виготовлення їх друкарським способом, з нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків, цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України від 25, 15, 24.11.93 № 98/118/740, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.01.94 за № 8/217;

обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків суворого обліку;

пронумерування, прошнурування та завірення Журналу реєстрації виданих (отриманих) бланків Медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом, ф. № 083-1/о, підписом керівника та печаткою лікувально-профілактичного закладу, що має право на видачу Медичної довідки;

контролю за оформленням документів, використанням бланків.

2. Знищення пошкоджених бланків проводиться в присутності комісії, що створюється керівником лікувально-профілактичного закладу за участю представників місцевого філіалу Українського медичного центру безпеки дорожнього руху, та оформляється відповідним актом.

Додаток 3
до пункту 1.7 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ та МВС України
від 5 червня 2000 р. № 124/345Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я України 


МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 083-1/о 

Найменування закладу 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
виданих (отриманих) бланків Медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом

№ з/п

Дата отримання

Звідки отримані

Кількість

Серія та номер

Підпис особи, що отримала бланки

Дата видачі

Кому видані

Серія та номер

Підпис особи, що видала бланки

Підпис особи, що отримала бланки

Залишок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Зворотний бік Журналу реєстрації виданих (отриманих) бланків Медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом 
ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення Журналу

1. Журнал заповнюється працівниками лікувально-профілактичного закладу, що проводить попередній медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів, а також періодичний і позачерговий медичні огляди водіїв транспортних засобів.

2. У журналі ведеться облік отримання і видачі бланків суворого обліку, якими є бланки Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом.

3. Усі пункти журналу заповнюються розбірливо.

4. Прізвище, ім'я та по батькові осіб, що отримали бланки, вписуються повністю згідно з паспортними даними.

Додаток 4
до пункту 5.3
Положення про медичний огляд кандидатів
у водії та водіїв транспортних засобів,
затвердженого наказом МОЗ та МВС України
від 5 червня 2000 р. № 124/345 Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО 

Міністерство охорони здоров'я України 


МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 083-1/о 

Найменування закладу 

ЖУРНАЛ
щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв

Дата

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Скарги

Температура тіла

Артеріальний тиск

Проба на алкоголь

Частота пульсу

Висновок огляду

Підпис медичного працівника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Зворотний бік Журналу
щозмінного передрейсового та
післярейсового медичних оглядів водіїв 

ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення Журналу

1. Журнал заповнюється медичним працівником, що проводить щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв.

2. Усі пункти журналу заповнюються розбірливо.

3. Прізвище, ім'я та по батькові водія вписуються повністю згідно з паспортними даними.

4. Висновок у журналі має чітко визначити придатність або непридатність водія до керування транспортним засобом на протязі даної робочої зміни.

Заступник начальника

Головного управління організації медичної допомоги дорослому населенню


В. М. Михальчук