п/п

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/ документ/ №

Організація

29

НПАОП 24.14-1.02-78

Правила безпеки для наземних складів синтетичного рідкого аміаку

19.09.78

Держгіртехнагляд СРСР Мінхімпром СРСР

30

НПАОП 24.15-1.18-76

Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості

19.08.76

Держгіртехнагляд СРСР Мінхімпром СРСР


Виробництво лаків та фарб (код КВЕД 24.3)

31

НПАОП 24.3-1.17-73

Правила безпеки для виробництва лакофарбової промисловості

13.03.73

Держгіртехнагляд СРСР Мінхімпром СРСР


Фармацевтичне виробництво (код КВЕД 24.4)

32

НПАОП 24.4-1.01-79

Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості

24.04.79

Держгіртехнагляд СРСР

33

НПАОП 24.4-1.02-88

Правила безпеки для виробництв медичної промисловості

6.09.88

Держгіртехнагляд СРСР Мінмедбіопром СРСР

34

НПАОП 24.4-3.37-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів

Зміни:

23.09.80 Постанова №296/П-10

21.08.85 Постанова №289/П-8

Держкомпраці СРСР

35

НПАОП 24.4-3.38-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної

промисловості

Зміни:

18.08.80 Постанова №241/П-9

21.08.85 Постанова №289/П-8

Держкомпраці СРСР

36

НПАОП 24.4-3.39-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ охорони здоров’я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці медичних п’явок

Зміни:

18.08.80 Постанова №241/П-9

6.11.86 Постанова №476/П-12

Держкомпраці СРСР


Виробництво мила, парфумерії, очищувальних засобів (код КВЕД 24.5)

37

НПАОП 24.5-1.02-90

Правила безпеки при виробництві парфюмерно- косметичних виробів

27.09.90

Мінмедбіопром СРСР

38

НПАОП 24.5-1.21-78

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві синтетичних миючих засобів

5.12.78

Мінхарчопром СРСР


Виробництво інших хімічних продуктів (код КВЕД 24.6)

39

НПАОП 24.66-1.01-82

Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германію і кремнію)

26.11.82

Держгіртехнагляд СРСР Мінкольормет СРСР

40

НПАОП 24.66-1.02-87

Правила безпеки при виробництві кристалічного кремнію та електротехнічного силуміну

13.05.87

Держгіртехнагляд СРСР Мінкольормет СРСР

41

НПАОП 24.66-1.09-70

Правила з охорони праці у виробництві покриттів металевих і неметалевих неорганічних

30.12.70

Мінрадіопром СРСРп/п

42

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/ документ/ №

Організація

НПАОП 24.66-1.10-79

Правила безпеки при виробництві елементоорганічних сполук

8.02.79

Держгіртехнагляд СРСР


Гумова та пластмасова промисловість (код КВЕД 25)

1

НПАОП 25.0-1.01-12

Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас

Зареєстровано:

Дата введення в дію:

16.07.2012 наказ № 989

07.08.2012

за № 1336/21648

28.09.2012

МНС України

Мін’юст України

2

НПАОП 25.1-1.01-09

Правила охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для

виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них

Зареєстровано:

29.07.2009 Наказ № 116

20.08.2009 № 791/16807

Держгірпромнагляд

Мін’юст України

3

НПАОП 25.1-3.01-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі

Зареєстровано:

01.10.2007

Наказ № 223

03.12.2007 № 1338/14605

Держгірпромнагляд

Мінюст України

4

НПАОП 25.2-1.01-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в покрівельній гідроізоляційній промисловості

1984

Мінпромбудматеріа лів СРСР

5

НПАОП 25.2-1.02-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві будівельних матеріалів та виробів з полімерної сировини

1985

Мінпромбудматеріа лів СРСР

6

НПАОП 25.2-1.08-87

Правила безпеки праці при автоклавному витоплюванні модельної маси парою

1987

Мінавіапром СРСР

7

НПАОП 25.2-1.09-79

Правила безпеки праці при автоклавному формуванні полімерних матеріалів

1979

Мінавіапром СРСР

8

НПАОП 25.2-1.10-70

Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас

29.12.70

Мінрадіопром СРСР

9

НПАОП 25.2-1.15-76

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі з пінополіуретаном

1976

Мінсудпром СРСР ЦК галузевої профспілки

10

НПАОП 25.2-1.16-80

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні форм і стержнів із піщано-смоляних сумішей холодного отвердіння

1980

Мінсудпром СРСР ЦК галузевої профспілки

11

НПАОП 25.2-1.23-90

Правила безпеки праці при автоклавному формуванні і склеюванні деталей і агрегатів

26.12.90

Мінавіапром СРСР

12

НПАОП 25.2-1.35-90

Правила безпеки праці при роботі з полімерними композитними матеріалами (ПКМ)

27.12.90

Мінавіапром СРСР

13

НПАОП 25.2-1.36-85

Правила техніки безпеки при роботі з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі

22.01.85

Міноборонпром СРСР

14

НПАОП 25.2-7.27- 85

ОСТ 15 337-85 Процеси виробництва навплавів із пінополіетилена . Вимоги безпеки

1985

Мінрибгосп СРСР

15

НПАОП 25.24-7.03-84

ОСТ 17-976-84 Процеси виробничі підприємств фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки

1984

Мінлегпром СРСР


Виробництво неметалевих мінеральних виробів (код КВЕД 26)

1

НПАОП 26.1-1.01-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в скляній промисловості

1981

Мінпромбудматеріа лів СРСР

2

НПАОП 26.1-1.02-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві кварцового скла та виробів з нього

1981

Мінпромбудматеріа лів СРСР

3

НПАОП 26.0-1.07-75

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна

1975

Мінтрансбуд СРСР

4

НПАОП 26.0-1.09-01

Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів

29.03.01

Наказ № 146

Мінпраці Українип/п

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/ документ/ №

Організація

5

НПАОП 26.0-3.01-07

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

Зареєстровано:

11.12.2007 Наказ № 298

26.12.2007 № 1410/14677

Держгірпромнагляд

Мін’юст

6

НПАОП 26.0-3.29-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості

Зміни: 1

2

Уважати таким, що не застосовується на території України розділ І «Виробництво виробів з кераміки і фарфоро-фаянсу»

18.08.80 Постанова №241/П-9

21.08.85 Постанова №289/П-8 Постанова №476/П-12

06.02.2012 № 247

Держкомпраці СРСР

Наказ МНС

7

НПАОП 26.1-3.01-06

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості

Зареєстровано:

30.01.06 Наказ №41

13.02.06 №124/11198

МНС України

Мін’юст

8

НПАОП 26.2-3.01-12

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва

Зареєстровано:

06.02.2012 № 247

27.02.2012 за № 316/20629

МНС

Мін’юст

9

НПАОП 26.14-1.07-85

Правила техніки безпеки при роботі з скловолокном і склотканиною

22.01.85

Міноборонпром СРСР

10

НПАОП 26.2-1.01-07

Правила охорони праці для працівників фарфоро- фаянсової промисловості

Зареєстровано:

19.06.2007

Наказ № 137 04.07.2007 № 761/14028

Держгірпромнагляд

Мін’юст

11

НПАОП 26.22-1.04-82

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості

1982

Мінпромбудматеріа лів СРСР

12

НПАОП 26.23-1.33-69

Правила техніки безпеки і промсанітарії на підприємствах електрокерамічного виробництва

1969

Мінважмаш СРСР

13

НПАОП 26.26-1.08-97

Правила безпеки у вогнетривному виробництві

19.02.97

Наказ № 30

Держнаглядохоронп раці України

14

НПАОП 26.30-1.04-03

Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

28.08.2003

Наказ № 159

Держнаглядохоронп раці України

15

НПАОП 26.4-1.01-81

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки

1981

Мінпромбудматеріа лів СРСР

16

НПАОП 26.5-1.01-79

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цементній промисловості

1979

Мінпромбудматеріа лів СРСР

17

НПАОП 26.6-1.01-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в виробництві силікатного бетону автоклавного твердіння

1984

Мінпромбудматеріа лів СРСР

18

НПАОП 26.6-1.02-00

Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

28.12.00

Наказ № 375

Мінпраці України

19

НПАОП 26.6-1.04-84

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості стінових та в'яжучих матеріалів

1984

Мінпромбудматеріа лів СРСР

20

НПАОП 26.6-1.05-85

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор

1985

Мінпромбудматеріа лів СРСР