НПАОП 26.2-3.01-12

Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

06.02.2012             м. Київ                   № 247

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2012 року за № 316/20629

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників

фарфоро-фаянсового виробництва

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати таким, що не застосовується на території України, розділ І «Виробництво виробів з кераміки і фарфоро-фаянсу» Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 18 вересня 1980 року № 241/П-9 (зі змінами) (далі — НПАОП 26.0-3.29-80).

3. Голові Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотві О. І.:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр                                                                                       В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра соціальної політики України —керівник апарату                                                                                                     В. КОЛОМІЄЦЬ

Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України,головний державний санітарний лікар України                                    А. М. ПОНОМАРЕНКО

Голова комісії з реорганізаціїДержспоживстандарту України                                                                         О. В. ПШЕНИЧКА

Перший заступник ГоловиСпільного представницького органусторони роботодавців на національному рівні                                         О. МІРОШНИЧЕНКО

Перший заступник КерівникаСпільного представницького органувсеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань                                       Г. ОСОВИЙ

Перший заступник Голови —Головний державний інспекторз ядерної та радіаційної безпеки України                                                                 М. Х. ГАШЕВ

Голова Державної інспекціїтехногенної безпеки України                                                                                 Е. М. УЛИНЕЦЬ

Директор виконавчої дирекціїФонду соціального страхуваннявід нещасних випадків на виробництвіта професійних захворювань України                                                                Ю. МЕЛЬНИКОВ

Перший заступникМіністра охорони здоров’я України                                                                  Р. О. МОІСЕЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ МНС України06.02.2012 № 247Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2012 року за № 316/20629

НОРМИбезплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуттята інших засобів індивідуального захистудля працівників фарфоро-фаянсового виробництва

І. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці».

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації фарфоро-фаянсового виробництва незалежно від форм власності та підпорядкування та на юридичних і фізичних осіб — підприємців (далі — суб’єкти господарювання), які виконують роботи, пов’язані з фарфоро-фаянсовим виробництвом.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

1.4. Працівники підприємств фарфоро-фаянсового виробництва, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за № 424/16440 (далі — НПАОП 0.00-3.07-09).

1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (далі — НПАОП 0.00-4.01-08).

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють служби охорони праці підприємств відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (далі — НПАОП 0.00-4.21-04).

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок — уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття

та інших засобів індивідуального захисту для працівників

фарфоро-фаянсового виробництва

№з/п

Кодзгідноз ДК 003:2010

Професійнаназва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначеннязахиснихвластивостей,марка ЗІЗ

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

Масозаготівельне виробництво

1

9333

Вантажник

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики шкіряніОкуляри захисніКаскаВ холодну пору року додатково:Куртка утепленаШтани утепленіЧоботиШапкаРукавиці

Пс, З

Пс, МиМи, У 

——  

 

ТнвТнвТнвТнвТнв

12112до зносудо зносу 

 

36363636до зносу

2

7321

Виробник капів

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці брезентові

ЗМи, У

Ми

12122

3

8139

Готувач мас

Костюм бавовнянийРукавички ПХВ з крапкоюФартухВ холодну пору року додатково:Куртка утепленаШтани утепленіЧоботи

З

Ми, МвМп, З

 

 

ТнвТнвТнв

12112 

 

363636

4

8139

Дробильник-розмелювач (виробництвокерамічних, фарфоровихта фаянсових виробів)

Костюм бавовнянийРукавички ПВХ з крапкоюРукавички гумовіОкуляри захисніФартух прогумованийРеспіраторгазопилозахиснийКаскаЧоботи гумовіВ холодну пору рокудодатково:Куртка утепленаЧоботи

Ми, З

Ми, МВВн, Ми—Вн, З  

—В, См 

 

ТнвТнв

1211до зносучерговий 

до зносудо зносу12 

 

3636

5

7212

Електрогазозварник-врізальник

Костюм брезентовийЧеревики шкіряніРукавиці брезентовіШолом захиснийВ холодну пору року додатково:Куртка утепленаШтани утепленіЧоботиШапкаРукавиці

Тр, МпМи, ТрТр, МпТр, Ти 

 

ТнвТнвТнвТнвТнв

12121до зносу 

 

3636363636

6

8131

Завантажувач-вивантажувач сушарок

Халат бавовнянийКосинка бавовнянаРукавички ПВХ з крапкоюЧеревики

ЗЗМи, МвМп, Ми

1212124

7

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

12

8

7321

Комплектувальник гіпсових форм

Халат бавовнянийРукавички гумовіКосинка бавовнянаЧеревики

ЗВн, МиЗМи, Мп

1211224

9

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовнянийРукавички гумові

ЗВн, Ми

121

10

8131

Ливарник гіпсових форм

Халат бавовнянийРукавички ПХВ з крапкоюКосинка бавовнянаТуфлі

ЗМи, МвЗМи, Мп

1211228

11

8142

Оператор очисного устаткування

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці комбінованіПри роботі у вологому середовищі додатково:Чоботи гумовіВ холодну пору рокудодатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботиШапка

Ми, З

СмМи 

 

В, См 

 

ТнвТнвТнвТнв

12121 

 

до зносу 

 

36363636

12

9132

Прибиральниквиробничих приміщень

Халат бавовнянийРукавички гумовіЧоботи гумові

ЗВн, МиВ

12112

13

8151

Розмелювач(хімічна промисловість)

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіОкуляри захисніРеспіраторгазопилозахиснийКаскаЧеревики

ЗМи—  

——Мп, Ми

142до зносу 

до зносу2424

14

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці комбінованіВ холодну пору рокудодатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботиШапка

ЗСмМп, З

 

 

ТнвТнвТнвТнв

12121 

 

36363636

15

8139

Фільтр-пресувальник (виробництвокерамічних, фарфоровихта фаянсових виробів)

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніФартух прогумований

ЗМи, У

Вн

121212

16

7436

Швачка

Халат бавовнянийРукавички гумовіФартух прогумований з нагрудником

ЗВн, МиВн

12112

Формувальне виробництво

17

7321

Відливальникфарфоровихта фаянсових виробів

Халат бавовнянийРукавиці комбінованіФартух

ЗМиМп, З

12112

18

8334

Водій навантажувача

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіКаскаВ холодну пору рокудодатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботиШапка

ЗМп, З 

—  

 

ТнвТнвТнвТнв

121до зносу 

 

36363636

19

8139

Готувач мас

Халат бавовнянийФартухРукавиці комбінованіЧеревики

ЗМп, З

Ми, МвМи, Мп

1212124

20

7241

Електромонтер з ремонтута обслуговування електроустаткування

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці комбінованіВ холодну пору рокудодатково:Куртка утепленаЧоботи

ЗСмМп, З

 

 

ТнвТнв

12121 

 

3636

21

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З 

12

22

8131

Ливарник гіпсових форм

Халат бавовнянийРукавиці комбінованіФартух

ЗМиМп, З

12112

23

9322

Мастильник

Халат бавовнянийРукавиці комбіновані

ЗМп

121

24

8141

Оператор формувальної машини

Халат бавовнянийРукавиці брезентовіВ холодну пору рокудодатково:Куртка утепленаЧеревики

ЗМп 

 

ТнвМи, Мп

122 

 

3624

25

9132

Прибиральниквиробничих приміщень

Халат бавовнянийРукавички гумовіЧоботи гумові

ЗВнВ

12112

26

8290

Розподілювач робіт

Халат бавовняний

З

24

27

7321

Складальникфарфоровихта фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

28

9322

Склеювач керамічних, фарфоровихта фаянсових виробів

Халат бавовняний

З 

12 

29

7233

Слюсар-ремонтник

КостюмРукавиці комбінованіЧеревики шкіряніВ холодну пору рокудодатково:Куртка утеплена

ЗМи, З

См 

 

Тнв

12112 

 

36

30

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіКаскаЧеревики

ЗМп, З —Ми, Мп

121до зносу24

31

7321

Формувальникфарфоровихта фаянсових виробів

НапівкомбінезонРукавиці комбіновані

ЗМи

122

Випалювальне виробництво

32

7324

Аерографник

Халат бавовнянийФартухРукавички бавовняніТуфлі

ЗМп, З

МиМи

1212624

33

7321

Відливальникфарфоровихта фаянсових виробів

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики шкіряні

ЗМиМи, У

12112

34

8131

Випалювачфарфоровихта фаянсових виробів

Костюм бавовнянийРукавиці брезентовіЧеревики шкіряніОкуляри захисні

Тв, З

ТвТп, У

12112до зносу

35

7122

Вогнетривник

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці комбіновані

Ми, З

Тп, У

Мп, З

12121

36

8131

Глазурувальник фарфоровихта фаянсових виробів

Халат бавовнянийФартухРукавички гумові

ЗМп, З

Вн

12126

37

7241

Електромонтер з ремонтута обслуговування електроустаткування

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці комбінованіВ холодну пору рокудодатково:Куртка утеплена

ЗСмМп, З

 

 

Тнв

12121 

 

36

38

8131

Знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовнянийФартухРукавиці бавовняніТуфлі

ЗМп, З

МиМи, Мп

1212124

39

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

24

40

7321

Оправник-чистильник

Халат бавовнянийФартухРукавиці бавовняніРеспіраторгазопилозахиснийЧеревики

ЗМп, З

Ми 

—Мп, Ми

12121 

до зносу24

41

9132

Прибиральниквиробничих приміщень

Халат бавовнянийРукавички гумовіЧоботи гумові

ЗВн, МиВ

12112

42

8131

Промазувальник форм

Халат бавовнянийФартух прогумований з нагрудникомРукавиці комбінованіЧеревики

З 

Вн, З

Ми, З

Ми, Мп

12 

12224

43

8290

Розподілювач робіт

Халат бавовняний

З

24

44

9322

Склеювач керамічних, фарфоровихта фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

45

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики шкіряніВ холодну пору рокудодатково:Куртка утеплена

ЗМи, З

См 

 

Тнв

12112 

 

36

46

8131

Ставильник-вибірник виробів з печей

Халат бавовнянийРукавички бавовняні 

Черевики

ЗМи 

Ми, Мп

122 пари на місяць24

47

8131

Ставильник-вибірник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів на вагонетках

Халат бавовнянийФартухНарукавникиРукавиці комбінованіРукавички бавовняніЧеревики шкіряні

ЗТв, МпТв, МпТв, МпМиТп, У

1212121112

48

7215

Транспортувальник(такелажні роботи)

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці комбінованіВ холодну пору рокудодатково:Куртка утеплена

Ми, З

Тп, У

Тв, Мп 

 

Тнв

12121 

 

36

49

8163

Чистильниквентиляційних установок

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики на мікропористій підошвіБеретОкуляри захисніРеспіраторгазопилозахисний

З—

 

Ми, См, У 

——  

126 

1212до зносу 

до зносу

50

8131

Чистильник димоходів, лежаків та топок

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики на мікропористій підошвіБеретОкуляри захисніРеспіраторгазопилозахисний

З—  

Ми, См, У

——  

126 

1212до зносу 

до зносу

Сортувальне відділення

51

8131

Знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Фартух з нагрудникомЧеревики шкіряніРукавиці комбінованіКаска

ТиМи, У

Ми—

612124

52

7324

Комплектувальник фарфоровихта фаянсових виробів

Халат бавовнянийРукавички бавовняніФартух

ЗМиМп, З

1216

53

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовнянийРукавички бавовняні

ЗМи

121

54

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики шкіряніВ холодну пору рокудодатково:Куртка утеплена

ЗМи, З

См 

 

Тнв

12112 

 

36

55

7321

Сортувальник сировини фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовнянийРукавички бавовняні

ЗМи

121

56

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Халат бавовнянийРукавички бавовняні 

КаскаВ холодну пору рокудодатково:Куртка утепленаЧеревики

ЗМи 

—  

 

ТнвМи, Мп

123 пари на місяцьдо зносу 

 

3624

57

7321

Шліфувальникфарфоровихта фаянсових виробів

Халат бавовнянийФартухРукавички бавовняніОкуляри захисні

ЗМп, З Ми—

1261до зносу

Живописно-оздоблювальне виробництво

58

7324

Аерографник

Халат бавовняний

З

12

59

9333

Вантажник

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики шкіряніКаскаВ холодну пору рокудодатково:Куртка утеплена

ЗМи, З

Ми, У

—  

 

Тнв

12112до зносу 

 

36

60

7324

Відвідник

Халат бавовняний

З

12

61

7321

Виробник штампів

Костюм бавовнянийОкуляри захисні

З—

12до зносу

62

8131

Випалювач фарфорових та фаянсових виробів

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці брезентовіОкуляри захисні

Тв, З

Тп, У

Тв—

12121до зносу

63

7324

Живописець

Халат бавовняний

З

12

64

8131

Забирач фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовнянийРукавички бавовняні

ЗМи

121

65

8131

Знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовнянийРукавички бавовняні

3Ми

121

66

7324

Комплектувальник фарфоровихта фаянсових виробів

Халат бавовнянийРукавички бавовняні

ЗМи

121

67

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

12

68

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовнянийФартух прогумованийРукавиці прогумованіВ холодну пору рокудодатково:Куртка утеплена

ЗВп, Кк, Щ50Вп, Кк, Щ50 

 

Тнв

18черговий1 

 

36

69

8290

Маркувальник

Халат бавовняний

З

12

70

7321

Модельник гіпсових моделей

Костюм бавовнянийРукавиці брезентовіЧеревики

ЗМиМи, Мп

12224

71

9322

Перебивач малюнків

Халат бавовняний

З

12

72

9322

Приймальник-роздавальникзолотовмісних препаратів

Халат бавовнянийРукавиці гумові

ЗВн

1212

73

9132

Прибиральниквиробничих приміщень

Халат бавовнянийРукавички гумовіЧоботи гумові

ЗВн, МиВ

12112

74

9322

Різальник деколькоманій

Халат бавовняний

З

12

75

8290

Розподілювач робіт

Халат бавовняний

З

12

76

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики шкіряніВ холодну пору рокудодатково:Куртка утеплена

ЗМи, З

См 

 

Тнв

12112 

 

36

77

9322

Травильник фарфорових та фаянсових виробів

Костюм бавовнянийФартух прогумований з нагрудникомРукавички гумовіНарукавники суконніЧеревики

Ми, З

 

Кк, О

Кк, ОаМи, З

Ми, Яж

12 

121318

78

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовнянийРукавички бавовняні 

Черевики

ЗМи 

Ми, Мп

123 пари на місяць24

79

9322

Укладальник-пакувальник

Халат бавовнянийРукавички бавовняні

ЗМи

121

80

8151

Фарботерник

Халат бавовнянийРукавички гумовіВ холодну пору рокудодатково:Куртка утепленаЧеревики

З, О

Вн, Оа 

 

ТнвМи, Мп

1212 

 

3624

81

7324

Художник мініатюрного живопису

Халат бавовняний

З

12

82

8163

Чистильниквентиляційних установок

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики на мікропористій підошвіБеретОкуляри захисніРеспіраторгазопилозахисний

З—  

Ми, См, У

——  

126 

1212до зносу 

до зносу

83

8131

Чистильник димоходів, лежаків та топок

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики на мікропористій підошвіБеретОкуляри захисніРеспіраторгазопилозахисний

З—  

Ми, См, У

——  

126 

1212до зносу 

до зносу

84

7346

Шаблонник

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики шкіряні

ЗМи, З

См

12112

85

7321

Шліфувальникфарфоровихта фаянсових виробів

Халат бавовнянийРукавички бавовняніОкуляри захисні

ЗМи—

121до зносу

Загальні професії фарфоро-фаянсового виробництва

86

9411

Комірник

Халат бавовнянийКуртка утепленаЧеревикиРукавиці комбіновані

ЗТнвМиМи

1236246

87

7422

Столяр

Костюм бавовнянийФартухЧеревикиРукавиці комбіновані

ЗЗМиМи

1212246