НПАОП 92.0-1.01-09

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

25.12.2009                м. Київ                     № 210

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 січня 2010 року за № 78/17373

Про затвердження Правил охорони праці для працівників  театрів і концертних залів

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів (далі — Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила техники безопасности для театров и концертных залов», затверджені наказом Мінкультури СРСР від 23.05.79.

3. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Ткачову В. С. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Держгірпромнагляду                                                                С. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України               В. А. НЕГОДА

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України                                                                    С. БОГДАНОВ

Голова ЦК профспілки працівників культури України                               Л. Ф. ПЕРЕЛИГІНА

Голова Державного комітету ядерного регулювання України               О. А. МИКОЛАЙЧУК

Т. в. о. Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики                                 С. Т. ЧЕРЕПКОВ

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва                                                  О. КУЖЕЛЬ

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України                                     В. БИКОВЕЦЬ

Президент Спілки орендарів і підприємців України                        Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                       В. НАДРАГА

Заступник Голови Федерації профспілок України                                               Г. В. ОСОВИЙ

Перший заступник керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення переговорів, укладення Генеральної угоди на новий строк, здійснення контролю і забезпечення її виконання                                                Г. В. ОСОВИЙ

Віце-президент Національної академії наук України,академік НАН України                                                                                      А. Г. НАУМОВЕЦЬ

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи                                                           В. ТРЕТЬЯКОВ

Головний державний санітарний лікар України, перший заступник Міністра охорони здоров’я України                                    О. М. БІЛОВОЛ

Заступник Міністра праці та соціальної політики України                          О. СТЕПАНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

25.12.2009 № 210

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2010 року за № 78/17373

ПРАВИЛАохорони праці для працівників театрів і концертних залів

I. Загальні положення

1. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів (далі — Правила) поширюються на заклади, установи, організації театрів і концертних залів (далі — заклади культури), які експлуатуються, будуються, проектуються незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування.

Правила обов’язкові для виконання посадовими особами та іншими працівниками в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників проводяться згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, НПАОП 0.00-4.12-05 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05).

3. В закладах культури створюються служби охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125, НПАОП 0.00-4.21-04 (далі — НПАОП 0.00-4.21-04).

4. Нещасні випадки в закладах культури розслідуються відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).

5. В закладах культури слід дотримуватись єдиного порядку організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

II. Визначення термінів

Авансцена — передня частина сценічного майданчика (між рампою і завісою).

Ар’єрсцена — задня частина сцени, розташована за основним планшетом сцени.

Арена — ігровий майданчик, що знаходиться в загальному об’ємі залу для глядачів.

Кармани — приміщення для зберігання й монтування декорацій поточного спектаклю, що з’єднуються прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени.

Колосниковий настил — перекриття над ігровим майданчиком сцени з ар’єрсценою, яке виготовлене у вигляді спеціальних дерев’яних решіток.

Надколосниковий простір — простір, що знаходиться над колосниковим настилом.

Планшет сцени — спеціальна підлога ігрового майданчика основної частини сцени.

Постановочне освітлення — освітлення, призначене для світлового оформлення театральних постановок, концертів, естрадних та циркових вистав.

Сцена — спеціально обладнана частина будинку, призначена для показу спектаклів різних жанрів. Залежно від розміщення ігрового простору та обладнання сцена буває таких типів: глибинна колосникова, панорамна, трьохпортальна, кільцева, центральна дисперсна, сцена, що трансформується, а також різні поєднання цих різновидів. До складу традиційної глибинної колосникової сцени входять: основна ігрова частина (планшет сцени), що сполучається з залом для глядачів портальним прорізом, авансцена, ар’єрсцена (в окремих випадках), бічні кармани, об’єднані прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени, а також трюм, колосниковий і надколосниковий простори.

Сценічний підйом — механізм, що призначений для підйому та спускання декорацій, софітів, завіс та іншого сценічного обладнання.

Трюм — приміщення для нижньої механізації сцени, що знаходиться під планшетом сцени. Трюми можуть бути одноярусними і багатоярусними.

Естрада — частина залу для глядачів, призначена для естрадних і концертних виступів. Естрада може бути відокремлена від залу для глядачів портальною стіною з відкритим прорізом або знаходитися в загальному об’ємі з залом для глядачів.

III. Вимоги безпечного використання території, виробничих і допоміжних будівель та приміщень

1. Загальні положення

1.1. Планування, забудова, благоустрій території здійснюються відповідно до вимог «Планування та забудова міських та сільських поселень» ДБН В.1.1-12:2006, «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В.2.3-5-2001, «Громадські будинки та споруди. Основні положення» ДБН В.2.2-9-99.

Утримання виробничих і допоміжних будівель та приміщень слід здійснювати з дотриманням вимог «Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги» ДСТУ 3273-95, «Пожежна безпека об’єктів будівництва» ДБН В.1.1-7-2002, «Пожежна автоматика будинків і споруд» ДБН В.2.5-13-98, «Пожарная безопасность. Общие требования» ГОСТ 12.1.004-91, «Административные и бытовые здания» СНиП 2.09.04-87, «Складские здания» СНиП 2.09.01-85.

1.2. Освітлення території закладів культури, виробничих і допоміжних будівель та приміщень потрібно забезпечувати відповідно до вимог Державних будівельних норм «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 № 168 (ДБН В.2.5-28-2006)

Для захисту працівників від надмірної інсоляції за природного освітлення слід використовувати сонцезахисні жалюзі, штори тощо.

2. Вимоги безпечного використання території

2.1. Територію закладів культури необхідно облаштовувати відповідно до чинних вимог нормативно-правових актів.

2.2. Під’їзди та проїзди на території закладів культури облаштовуються таким чином, щоб була можливість доставляти декорації спеціальним автотранспортом.

2.3. Дахи будинків закладів культури в зимовий час необхідно очищати від снігу (за винятком дахів з м’якою стріхою за нульового ухилу). Карнизи будинків, особливо з боку підходу глядачів, необхідно очищати від ожеледі і бурульок.

Роботи з очищення даху від снігу, підвісок світлового оформлення будинку необхідно проводити відповідно до Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840.

2.4. Територію господарського подвір’я закладів культури необхідно облаштовувати відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів. Подвір’я повинно бути заасфальтоване і освітлюватися у вечірній та нічний час.

2.5. Декорації, інші матеріали повинні зберігатися в спеціальних складах під навісами або на спеціально відведених майданчиках, обумовлених в інструкціях закладів культури. Не дозволяється захаращувати проїзди та підходи до декорацій й інших матеріалів.

2.6. Приміщення складів, розташованих на території господарського подвір’я для збереження декорацій, іншого театрального, концертного майна та матеріалів, повинні облаштовуватись з урахуванням вимог пожежної безпеки і цих Правил.

2.7. Не дозволяється влаштовувати майданчики для відкритого зберігання декорацій, іншого театрального, концертного майна та матеріалів у місцях розташування оглядових колодязів, підземних комунікацій.

2.8. Матеріал, необхідний для виготовлення декорацій, може зберігатися на території подвір’я з дотриманням таких вимог:

труби сталеві великих діаметрів — у штабелях висотою до 1,5 м з прокладками та кінцевими упорами; дрібних діаметрів — на стелажах висотою до 1,5 м;

пиломатеріали — у штабелях, висота яких складає при рядовій укладці не більше половини їх ширини, а при укладці в клітки — не більше ширини штабеля.

2.9. Для розбирання штабелів висотою більше 1,5 м необхідно користуватися підмостками.

2.10. Балони зі стисненими газами зберігаються відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

2.11. На території подвір’я повинні бути джерела протипожежного водопостачання (пожежні гідранти, резервуари тощо) і телефонний зв’язок з приміщенням адміністрації.

3. Вимоги безпечного використання будівель і приміщень

3.1. Виробничі будівлі і споруди експлуатуються відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98).

3.2. У приміщеннях необхідно передбачити можливість вологого очищення поверхонь комунікацій, опалювальних приладів та щоденно проводити вологе прибирання.

3.3. Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном тощо), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику до них.

3.4. Приміщення закладів культури повинні бути облаштовані системами пожежної сигналізації та автоматичними установками пожежогасіння відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом МНС України від 22.08.2005 № 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за № 990/11270 (НАПБ Б.06.004-2005), ДБН «Інженерне обладнання будівель і споруд. Пожежна автоматика будівель і споруд», затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 № 247 (далі — ДБН В.2.5-13-98), та вогнегасниками відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004), Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом МНС України від 02.04.2004 № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004).