НПАОП 40.1–1.21–98

Державний комітет України по нагляду

за охороною праці

Державний нормативний акт

про охорону праці

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

НпАОП 40.1–1.21–98

Київ 1998

Державний нормативний акт про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

від 09. 01. 98 № 4.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України 10. 02. 98 за № 93/2533.

Дата введення 20. 02. 98

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

НпАОП 40.1–1.21–98

Київ 1998

Передмова

1. РОЗРОБЛЕНО:Національним науково-дослідним інститутом охорони праці

2. ВНЕСЕНО:Управлінням по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці,

будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці України

3. ВВЕДЕНО:Замість «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів», затверджених Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84р. і переглянутих в 1988 р.; видання 4. Енергоатомвидав, Москва, 1989 р.

Редакційна комісія:

Сорокін І. Д. (голова комісії), Мельничук Л. О., Андрєєв С. А., Ясинський В. М., Цимбалюк А. У., Громадський Ю. С., Кононенко А. О.

Відповідальні виконавці:

Ясинський В. М., Гажаман В. І., Єліпашев В. М.

Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці

ЗМІСТ:

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування

1.2. Скорочення, терміни, визначення

1.3. Організація безпечної експлуатації електроустановок

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

2.1. Вимоги до працівників

2.2. Оперативне обслуговування

2.3. Виконання робіт

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Перелік основних заходів

3.2. Працівники, відповідальні за безпеку робіт

3.3. Порядок видачі та оформлення наряду

3.4. Склад бригади, що працює за нарядом

3.5. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт

3.6. Нагляд під час виконання робіт за нарядом

3.7. Оформлення перерв у роботі

3.8. Переведення бригади на нове робоче місце

3.9. Закінчення робіт. Закриття наряду

3.10. Оформлення робіт, що виконуються за розпорядженням і в порядку поточної експлуатації

3.11. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи в

електроустановках електростанцій, підстанцій і на кабельних лініях електропередачі

3.12. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи на ПЛ

3.13. Організація безпечного виконання робіт за нарядом на ПЛ, КЛ, ЗДТУ, у ВРУ і ЗРУ підстанцій

3.14. Організація безпечного виконання окремих робіт в електроустановках за розпорядженням

3.15. Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустановках

в порядку поточної експлуатації

3.16. Вмикання електроустановок після повного закінчення робіт

4. ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Порядок підготовки робочого місця

4.2. Вимикання (зняття напруги)

4.3. Вивішування плакатів безпеки. Обгородження робочого місця

4.4. Перевірка відсутності напруги

4.5. Встановлення заземлень. Загальні вимоги

4.6. Встановлення заземлень в електроустановках підстанцій і в розподільчих устаткуваннях

4.7. Заземлення повітряних ліній електропередачі

4.8. Зберігання та облік заземлень

5. ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЯМ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЇХНІХ НАСЛІДКІВ. КОРОТКОЧАСНІ РОБОТИ

6. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1. Повітряні лінії електропередачі

6.2. Роботи на кабельних лініях електропередачі

6.3. Роботи на комутаційних апаратах і комплектному розподільчому устаткуванні

6.4. Роботи під час обслуговування електродвигунів

6.5. Роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту,

автоматики, телемеханіки і зв’язку, з електролічильниками

6.6. Акумуляторні батареї та зарядні пристрої

6.7. Роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами,

переносними світильниками, переносними електричними машинами та

електрозварювальним устаткуванням

6.8. Роботи в електроустановках, пов’язані з підійманням на висоту

6.9. Роботи в електроустановках із застосуванням механізмів і вантажопідіймальних машин

6.10. Робота відряджених працівників

7. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ видів РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

7.1. Електродні котли. Електрофільтри

7.2. Чищення і обмивання ізоляторів

7.3. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах

7.4. Електроустановки в пожежонебезпечних зонах

7.5. Електроустановки випробувальних станцій і лабораторій

7.6. Проведення випробувань обладнання. Вимірювання

7.7. Основні вимоги електробезпеки під час експлуатації мобільних (інвентарних) будівель та споруд

8. ОПОСВІДЧЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

Додаток 1 " Мінімальний стаж роботи в електроустановках достатній для присвоєння чергової групи з електробезпеки "

Додаток 2 " Форма посвідчення про перевірку знань "

Додаток 3 " Форма журналу перевірки знань "

Додаток 4 " Форма наряду - допуску "

Додаток 5 " Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями "

Додаток 6 " Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників"

Додаток 7 " Протокол вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах

і заземленнях магістралей і устаткування "

Додаток 8 " Форма акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів "

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування

1.1.1. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов’язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.

1.1.2. Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.

1.1.3. В цих Правилах викладені основні вимоги, щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок.

Заходи додаткового підвищення безпеки, які передбачаються безпосередньо на місці проведення робіт, не повинні суперечити цим Правилам або послаблювати їхню дію.

1.1.4. Засоби захисту, що застосовуються відповідно до цих Правил, повинні бути справні, випробувані і задовольняти вимоги “Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках / Москва, Энергоатомиздат, 1987”, затверджених Міненерго СРСР 12.02.81.

1.1.5. Первинні засоби пожежогасіння, які застосовуються в електроустановках, мають відповідати Правилам пожежної безпеки в Україні, затвердженим Управлінням Державної пожежної охорони МВС України 14.06.95 та зареєстрованим в Мінюсті України 14.07.95 за № 219/755.

1.1.6. Машини, механізми, пристосування і інструмент, що застосовуються в електроустановках, повинні бути справні і випробувані відповідно до чинних нормативних документів і строків.

1.1.7. Електрообладнання, конструкції, комплектувальні деталі, вузли вітчизняного та іноземного виробництва повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів в Україні.

Електрообладнання, яке підлягає в Україні обов‘язковій сертифікації, повинно супроводжуватись сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката згідно з Державною системою сертифікації УкрСЕПРО.

У разі постачання електрообладнання з-за кордону організація - замовник повинна отримати сертифікат відповідності до укладення контракту на його поставку.

Паспорт, інструкція та інша експлуатаційна документація, що поставляється з обладнанням чи виробами, повинна мати переклад українською (або також і російською) мовою.

Можливі відхилення від нормативної документації повинні бути узгоджені з Держнаглядохоронпраці, Держстандартом та організацією-замовником до укладання контракту на їх постачання. Копії погоджень і сертифікати долучаються до паспорта обладнання або виробу.

1.1.8. Під час виконання будівельно-монтажних робіт в електроустановках обов’язкове дотримання також вимог СНиП-III-4-80* “Техника безопасности в строительстве”.

1.1.9. Під час експлуатації електроустановок необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки, встановлених Правилами пожежної безпеки в Україні.

1.1.10. Вимоги чинних норм галузевих правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів міністерств і відомств не повинні суперечити цим Правилам та послаблювати їхню дію.

1.2. Скорочення, терміни, визначення

Скорочення, термін

Визначення

АВР

Автоматичне включення резерву

АГП

Автоматичне гасіння поля

АСК

Автоматизована система керування

АТС

Автоматична телефонна станція

БЕМЩ

Безпечна експериментальна максимальна щілина - максимальна щілина між фланцями оболонки, через який не проходить передача вибуху з оболонки в навколишнє середовище за будь-якої концентрації суміші в навколишній атмосфері

БМО

Будівельно-монтажна організація

ВРУ

Відкрите розподільче устаткування

ЕМП

Електромагнітне поле

ЗРУ

Закрите розподільче устаткування

ВЧ – зв’язок

Високочастотний зв’язок

ЗДТУ

Засоби диспетчерського і технологічного керування в енергосистемах (кабельні і повітряні лінії зв’язку і телемеханіки, високочастотні канали, пристрої зв’язку і телемеханіки)

КЗ

Коротке замикання

КЛ

Кабельна лінія електропередавання

КЛЗ

Кабельна лінія зв’язку

КРУ (КРУЗ)

Комплектне розподільче устаткування внутрішньої (зовнішньої) установки

КСУ

Компресорно-сигнальна установка

КТП

Комплектна трансформаторна підстанція

МТС

Місцева телефонна станція

НПП

Необслуговуваний підсилювальний пункт

ОПП

Обслуговуваний підсилювальний пункт

РЗАіТ

Релейний захист, автоматика і телемеханіка

ПБ

Правила безпеки

ПВЕ

Правила влаштування електроустановок

ПЛ

Повітряна лінія електропередавання

ПЛЗ

Повітряна лінія зв’язку

ПТЕ

Правила технічної експлуатації

ППР

Проект проведення робіт

ПВВРЕ

Правила випробування вибухонебезпечного рудникового електрообладнання

ПС

Підстанція

РУ

Розподільче устаткування

ТАВ

Пристрої теплової автоматики, теплотехнічного вимірювання і захисту, засоби дистанційного керування, сигналізації і технічні засоби автоматизованих систем керування

ТП

Трансформаторна підстанція

ТУ

Технічні умови

Бригада (за нарядом або розпорядженням)

Два і більше працівники, включно з керівником робіт або наглядачем

Вторинні (допоміжні) кола

Сукупність рядів затискачів і електричних проводів, що з’єднують прилади і пристрої керування, автоматики, вимірювання, захисту і сигналізації

“Допускається”, “може”

Означає, що вказані вимоги Правил застосовуються як виняток, як вимушені (за місцевими умовами)

Допуск

Комплекс заходів, що здійснюються допускачем, після виконання яких бригада має право приступити до роботи

Допуск первинний

Допуск до роботи за нарядом або розпорядженням

Допуск повторний

Допуск на робоче місце, де раніше вже проводилась робота за даним нарядом

Електроустановка

Установка, в якій виробляється, перетворюється, передається, розподіляється, споживається електрична енергія

Електроустановка без місцевих чергових працівників

Електроустановки ПЛ і КЛ, які обслуговують ОВБ або оперативно-ремонтні працівники

Електроустановка діюча

Електроустановка або її дільниця, які перебувають під напругою або на які напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також ПЛ, що розміщена в зоні дії наведеної напруги або має перетинання з діючою ПЛ

Електроустановка

до 1000В

Електроустановка напругою до 1000 В (за діючим значенням напруги)

Електроустановка

понад 1000 В

Електроустановка напругою 1000 В та понад 1000 В (за діючим значенням напруги)

Електрообладнання

Пристрої, в яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок; всі види захисту електроустановок

Зона впливу

електричного поля

Простір, в якому напруженість електричного поля перевищує 5 кВ/м

Зона екранування

Простір поблизу будівель і споруд, що перебувають в електричному полі, а також заземлення металоконструкцій, фундаментів під обладнанням силових трансформаторів і великогабаритних об’єктів, в якому напруженість електричного поля не перевищує 5 кВ/м

Комутаційний апарат

Електричний апарат, призначений для комутації електричного кола (вимикач, вимикач навантаження, роз’єднувач, відокремлювач, автомат, рубильник, пакетний вимикач, запобіжник тощо)

Машини

вантажопідіймальні

Крани всіх типів, крани-екскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, що підвішений на канаті), талі, лебідки для підіймання вантажу і людей, на які поширюються “Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів”

Механізми

Гідравлічні підіймальники, телескопічні вишки, екскаватори, трактори, автонавантажувачі, бурильно-кранові машини, висувні драбини з механічним приводом тощо

Механічний замок

Замок, що замикається ключем або знімною ручкою

Напруженість

неспотвореного електричного поля

Напруженість електричного поля, не спотвореного присутністю людини, що визначається в зоні, де слід перебувати людині в процесі роботи

Наряд-допуск (наряд)

Складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи

Нарядно-допускна

система

Комплекс заходів, що забезпечує безпечне проведення робіт в електроустановках.

Складається з організаційних і технічних заходів.

Технічних заходів вживають під час підготовки робочого місця

Оперативно-виїзна бригада (ОВБ)

Виїзна бригада оперативних чергових працівників, які навчені і допущені до виконання оперативних перемикань та окремих видів ремонтних робіт, передбачених виробничими інструкціями

Оперативне обслуговування електроустановок

Комплекс робіт з:

– ведення необхідного режиму роботи електроустановок;

– проведення перемикань, оглядів обладнання;

– підготовки до проведення ремонту (підготовки робочого місця, допуску);

– технічного обслуговування обладнання, що передбачене виробничими інструкціями працівників

Охоронна зона повітряних ліній електропередавання і повітряних ліній зв’язку

1. Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділянкою і повітряним простором, обмеженим вертикальними площинами, що розташовані по обидва боки лінії від крайніх проводів за невідхиленого їх положення на відстані, м:

– для ПЛ напругою до 1 кВ та ПЛЗ – 2

– для ПЛ 1–20 кВ – 10

– для ПЛ 35 кВ – 15

– для ПЛ 110 кВ – 20

– для ПЛ 154, 220 кВ – 25

– для ПЛ 330, 400, 500, ± 400 кВ – 30

– для ПЛ 750 кВ – 40

2. Зона вздовж переходів ПЛ через водоймища (ріки, канали, озера тощо) що є повітряним простором над поверхнею водоймищ, обмеженим вертикальними площинами, які розташовані з обох боків лінії за невідхиленого їх положення для судноплавних водоймищ на відстані 100 м, для несудноплавних – на відстані, передбаченій для встановлення охоронних зон вздовж ПЛ, що проходять суходолом

Охоронна зона кабельних ліній електропередачі і кабельних ліній зв’язку

1. Ділянка землі уздовж підземних КЛ, обмежена вертикальними площинами, що розташовані з обох боків сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 м для КЛ і 2 м для КЛЗ

2. Частина водного простору від водної поверхні до дна вздовж підводних КЛ і КЛЗ, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 100 м

Працівники

адміністративно-технічні

Керівники, начальники служб і відділів підприємств, заступники вказаних осіб, а також інженери, техніки, майстри та інші особи, на яких покладено адміністративні функції

Працівники оперативні (чергові)

Працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного керування і оперативних перемикань : диспетчери, чергові інженери і техніки, начальники змін, чергові по будинку і щитах керування, члени оперативно-виїзних бригад

Працівники

оперативно-ремонтні

Ремонтні працівники, спеціально навчені і підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріплених за ними електроустановок

Працівники ремонтні

Працівники, навчені і допущені до ремонту і технічного обслуговування обладнання, пристроїв вторинних кіл та пристроїв ЗДТУ в електроустановках

Працівники електротехнічні

Працівники, посада або професія яких пов’язана з обслуговуванням електроустановок, що склали іспит з Правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів і мають групу з електробезпеки