Про стан виконання рішення колегії від 12.10.2000 № 64

Рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку та колегії Держбуду України

від 11 квітня 2001 р. № 34

Проаналізувавши стан виконання рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради з питань будівництва, транспорту і зв’язку та колегії Держбуду України у м.Полтаві від 12.10.2000 № 64, Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку та колегія Держбуду України відзначають позитивні зрушення в процесі формування законодавчої бази містобудівної та архітектурної діяльності та розвитку житлово-комунального господарства.

Вирішили:

1. Продовжити роботу з подальшого формування законодавчої бази містобудівної та архітектурної діяльності та розвитку житлово-комунального господарства. Визнати пріоритетними завданнями на період 7-ої сесії Верховної Ради України розгляд і прийняття у першому читанні Житлового кодексу України, а також спільне опрацювання Концепції подальшого реформування та розвитку житлово-комунального господарства на період до 2010 року.

2. Заступникові голови Держбуду В.Присяжнюку, начальникові Управління містобудівної політики А.Економову:

- протягом двох місяців після набрання чинності Законом України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про основи містобудування” подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розроблення проектів нормативно-правових актів, що випливають з цього закону;

- організувати у червні 2001 року попередній розгляд проекту Генеральної схеми планування території України у Комітеті Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку із залученням представників місцевих державних адміністрацій;

- активізувати роботу з місцевими органами містобудування та архітектури, здійснювати постійний контроль за розробленням регіональних правил забудови;

- забезпечити одержання щоквартальної інформації від місцевих органів містобудування та архітектури щодо розроблення та коригування містобудівної документації, розроблення регіональних правил забудови та місцевих правил забудови інвестиційно привабливих територій.

3. Народним депутатам України – членам Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку сприяти у вирішенні таких питань:

- у процесі коригування Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” та прийняття бюджетів на наступні роки передбачити державні централізовані капітальні вкладення на виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2002 роки;

- сприяти прискоренню прийняття Законів України:

 “Про питну воду та питне водопостачання”;

 “Про об’єднання власників житла”;

- сприяти прискоренню прийняття змін та доповнень до Законів України:

 “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про податок на додану вартість” (щодо продовження терміну дії на 2002 рік п. 11.25 статті 11 Закону України стосовно виникнення дати податкових зобов’язань під час виконання підрядних робіт);

 “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про податок на додану вартість” (щодо звільнення від податку на додану вартість операцій з виконання робіт (вартості робіт) з нового будівництва, розширення, капітального ремонту, реконструкції житла та інших будівель під житло незалежно від джерел фінансування, а також продажу (передачі) його фізичним особам);

 “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про інвестиційну діяльність” (щодо надання Держбуду повноважень встановлювати Перелік об’єктів, погодження і затвердження проектів яких у межах законодавства не потребує висновку експертизи, підстава ст.7 розд.ІІ та пп.2,3 розд.VІІ Закону України “Про архітектурну діяльність”);

 “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (щодо звільнення від оподаткування об’єднань власників житла, оскільки всі роботи, які проводяться об’єднаннями, спрямовані виключно на управління власним будинком і не мають на меті одержання прибутку).

4. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

- вжити термінових заходів щодо надолуження відставання в реалізації завдань Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2002 роки:

 передбачати в проектах місцевих бюджетів на 2001 та наступні роки кошти на фінансування робіт, пов’язаних з оснащенням наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

 залучати альтернативні джерела фінансування, у тому числі шляхом використання кредитів, цільових фондів сприяння впровадженню засобів обліку, коштів населення тощо;

 розширити мережу спеціалізованих центрів з монтажу, сервісного обслуговування та ремонту приладів обліку та регулювання споживання холодної, гарячої води та теплової енергії;

- забезпечити дотримання вимог Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення усіма виробничими суб’єктами (виконавцями послуг), не допускати випадків проведення розрахунків за спожиті послуги за нормами у разі наявності засобів обліку;

- вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств-виконавців послуг, які порушують вимоги Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення.

5. Наступне спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку та колегії Держбуду України провести у ІІІ кварталі поточного року у м.Львові з розглядом питання “Про реформування житлово-комунального господарства у Львівській області згідно з Указом Президента України від 19.10.99 № 1351 “Про прискорення реформування житлово-комунального господарства”. Просити Львівську обласну держадміністрацію надати сприяння у проведенні засідання.

6. Звернутися до Мінтрансу з пропозицією про розроблення Мінтрансом Закону України “Про міський пасажирський транспорт” із залученням структурних підрозділів Держбуду України.

 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку

 

Голова Держбуду України

Ю.Крук

 

В.Гусаков

_______