Про результати здійснення державного контролю за технічним станом міського електротранспорту в 2000 році та завдання з підвищення його ефективності

Рішення колегії від 28 березня 2001 р. № 27

Розглянувши питання про результати державного контролю за технічним станом міського електротранспорту в 2000 році та завдання з підвищення його ефективності, колегія зазначає, що державною технічною інспекцією в минулому році забезпечено проведення державного технічного огляду міського електротранспорту.

Визнані такими, що відповідають вимогам Правил експлуатації, 3085 трамвайних вагонів і 4556 тролейбусів, що складає близько 78 відсотків від їх загальної кількості.

Через технічні несправності близько 10 відсотків рухомого складу для технічного огляду підприємствами не пред’являлися.

Аналогічний стан справ з іншими об’єктами міського електротранспорту. За висновками держтехінспекції, визнано технічно справними 1596 км (73% від загальної протяжності) трамвайних колій, 4775 км (74%) контактних мереж та 485 (70% від загальної кількості ) тягових підстанцій.

Підсумки технічного огляду свідчать, що технічний стан міського електротранспорту продовжує погіршуватись. Це значною мірою є наслідком незадовільного фінансового стану підприємств, що не дає можливості здійснювати оновлення рухомого складу, майже 65 відсотків якого відпрацювали встановлений термін експлуатації, та недостатнього рівня технологічної дисципліни ремонтного персоналу.

На результатах техогляду позначилася також недостатня увага з боку окремих керівників підприємств міського електротранспорту до питань, пов’язаних з підготовкою об’єктів міського електротранспорту до проведення техогляду.

Найгіршою залишається ситуація з технічним станом міськелектротранспорту в Макіївському ТТУ, підпорядкованому Донецькому обласному підприємству міського електротранспорту “Облелектротранс” (Г.І.Олійник), де в 2000 році технічний огляд пройшли лише 6 відсотків трамвайних вагонів і 10 відсотків тролейбусів від загальної кількості.

Підсумки роботи державних регіональних технічних інспекцій свідчать, що затверджений графік проведення техогляду виконаний всіма інспекціями, за винятком Запорізької. Незадовільна робота Запорізької інспекції протягом трьох років та невиконання нею встановлених завдань зумовили прийняття Комітетом рішення щодо заміни керівництва цієї інспекції.

Реалізація Головдержтехінспекцією комплексу заходів, спрямованих на поліпшення ефективності державного технічного огляду, а також на удосконалення та активізацію роботи відділів (служб) безпеки руху підприємств міського електротранспорту, позитивно вплинула на стабілізацію показників аварійності. Порівняно з минулим роком кількість дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів зменшилась на 32%, загиблих - на 17%. Кількість поранених залишилась на рівні 1999 року.

Колегія вирішила:

1.Відзначити, що державною технічною інспекцією в основному забезпечено проведення державного контролю за технічним станом міського електротранспорту та реалізацію комплексу заходів, спрямованих на підвищення безпеки перевезень пасажирів, що позитивно позначилося на стабілізації показників безпеки руху в 2000 році.

2. Головному державному технічному інспекторові міського електротранспорту (В.Вірченко):

2.1. Забезпечити контроль за якістю та об’єктивністю проведення державних технічних оглядів міського електротранспорту регіональними технічними інспекціями.

2.2. Провести перевірку підприємств міського електротранспорту, які мають незадовільні показники з питань безпеки руху та результати проведення державного технічного огляду.

2.3. Організувати упродовж поточного року проведення взаємоперевірок служб безпеки руху підприємств міського електротранспорту, а також конкурсу професійної майстерності молодих водіїв тролейбуса.

2.4. Разом з Управлінням економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства (А.Кулеша) забезпечити в установленому порядку перегляд тарифів на виконання робіт, пов’язаних з державним технічним оглядом об’єктів міського електротранспорту.

2.5. Продовжити розроблення методичних та нормативно-технічних документів для виконання робіт з державного технічного огляду міського електротранспорту.

2.6. Надавати допомогу в роботі Ради начальників відділів (служб) безпеки руху підприємств міського електротранспорту України.

3. Відділу нормативно-методичного забезпечення експлуатації міського електротранспорту (М.Тарапата), Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко) передбачити в планах науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт розроблення конструкторської документації, виготовлення та атестацію засобів контролю технічного стану міського електротранспорту для проведення техоглядів.

4. Начальникам державних регіональних технічних інспекцій міського електротранспорту:

4.1. Забезпечити виконання в повному обсязі графіка проведення державного технічного огляду міського електротранспорту. Вживати заходи, спрямовані на недопущення до експлуатації рухомого складу, який не пройшов державного технічного огляду у встановлені терміни.

4.2. Продовжити практику обговорення результатів державного технічного огляду міського електротранспорту на нарадах з керівниками служб підприємств МЕТ за участю представників місцевих органів виконавчої влади.

4.3. Вжити заходів щодо поліпшення якості технічного огляду міського електротранспорту з урахуванням вимог, визначених Указом Президента України від 23.02.01 № 113/2001 “Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції”.

5. Керівникам підприємств міського електротранспорту:

5.1. Посилити увагу до вчасної та якісної підготовки об’єктів міського електротранспорту до державного техогляду. Не допускати заборгованості за його проведення регіональним інспекціям.

5.2. Забезпечити виконання затверджених Держбудом “Заходів щодо контролю за забезпеченням безпеки дорожнього руху міським електротранспортом України на 2001 рік”.

6. Рекомендувати керівникам місцевих органів виконавчої влади:

6.1. Забезпечити додержання підприємствами МЕТ встановленого порядку проведення щорічного державного технічного огляду міського електротранспорту.

6.2. При виділенні дотацій підприємствам міського електротранспорту передбачити окремим рядком кошти для проведення державних технічних оглядів.

7. Рекомендувати Донецькій облдержадміністрації разом з Макіївським міськвиконкомом і Донецьким обласним підприємством міського електротранспорту “Облелектротранс” вжити ефективних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки пасажироперевезень Макіївським ТТУ (фінансування, укомплектування штатів, проведення технічного обслуговування, ремонтів).

8. Начальникові Донецької державної регіональної технічної інспекції МЕТ (Л.Сарга) встановити щомісячний контроль за технічним станом рухомого складу Макіївського ТТУ.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Комітету М.Руля.

Заступник голови Комітету

Г.Семчук

__________