2.5.8. Увімкнення до електричної мережі ручних переносних

інструментів необхідно здійснювати відповідно до вимог НПАОП

40.1-1.21-98 та ГОСТ "ССБТ. Машини ручные

электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний"

(ГОСТ 12.2.013-91).

2.5.9. Усі будинки, споруди та зовнішні установки повинні

бути захищені від потрапляння блискавки і вторинних її проявів

відповідно до вимог чинного законодавства.

2.5.10. Роботодавець повинен призначати наказом

відповідальних працівників за утримання і експлуатацію

електроустановок та електросилового обладнання.

2.6. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

2.6.1. Під час виконання технологічних процесів у

трикотажному виробництві необхідно брати до уваги небезпечні та

шкідливі виробничі чинники, які можуть впливати на працівників,

відповідно до вимог ГОСТ "ССБТ. Опасные и вредные производственные

факторы. Классификация" (ГОСТ 12.0.003-74).

2.6.2. Рівні небезпечних і шкідливих виробничих чинників

мають відповідати вимогам Державних санітарних норм виробничої

загальної та локальної вібрації, затверджених постановою Головного

державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 39

(далі - ДСН 3.3.6.039-99), Державних санітарних

норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених

постановою Головного державного санітарного лікаря України від

01.12.99 N 37 (далі - ДСН 3.3.6.037-99)

(va042282-99), ДСН 3.3.6.042-99, ГОСТ "ССБТ. Шум. Общие требования

безопасности" (далі - ГОСТ 12.1.003-83), ГОСТ "ССБТ. Вибрационная

безопасность. Общие требования" (ГОСТ 12.1.012-90), ДСН

3.3.6.096-02.

2.6.3. Роботодавець зобов'язаний забезпечити на робочих

місцях зменшення або усунення шкідливих і небезпечних виробничих

чинників.

3. Вимоги до розміщення технологічного

обладнання і організації робочих місць

3.1. Вимоги до розміщення технологічного обладнання

3.1.1. Виробниче обладнання повинно бути розміщено

раціонально, щоб його експлуатація, ремонт та обслуговування були

зручними і безпечними, забезпечували неперервність технологічного

процесу.

3.1.2. Усі конвейєри повинні відповідати вимогам безпеки

згідно з ГОСТ "ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности"

(ГОСТ 12.2.022-80).

3.1.3. Усе устаткування повинно бути забезпечено інструкціями

з їх експлуатації, обслуговування та ремонту.

3.1.4. Усі стаціонарні машини, апарати й інше устаткування

повинні бути встановлені так, щоб була виключена можливість їх

зсуву під час роботи.

Після встановлення нового обладнання, ремонту та модернізації

обов'язково повинен бути складений акт про придатність обладнання

до роботи та наявність засобів захисту у відповідності до вимог

безпеки праці.

3.1.5. На всіх машинах, верстатах, апаратах та інших

пристроях повинні бути огороджені всі небезпечні частини, що

рухаються.

3.1.6. Усі машини, що мають холостий та робочий шківи,

повинні мати закритий кожухом пристрій для перекладу ременя,

перекладні качани, або важелі із запірними пристосуваннями, що

усувають можливість мимовільного переходу ременя з холостого шківа

на робочий.

3.1.7. Кріплення шлангів до пульверизаторів і трубопроводів

повинні мати пристрої, що виключають зрив шлангів.

3.1.8. На гідравлічному пресі ремонтні роботи повинні

проводитись лише при знятому тиску пари та рідини.

3.1.9. Усе обладнання, на якому використовується пара під

тиском, повинно мати запобіжний клапан.

3.1.10. Застосування сигнальних кольорів і нанесення знаків

безпеки на обладнанні повинно відповідати ГОСТ 12.4.026-76.

3.2. Вимоги до організації робочих місць

3.2.1. При організації робочих місць належить керуватися ГОСТ

"ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие

эргономические требования" (ГОСТ 12.2.032-78), ГОСТ "ССБТ. Рабочее

место при выполнении работ стоя. Общие эргономические" ( ГОСТ

12.2.033-78) і діючими нормами з атестації робочих місць за

умовами праці.

3.2.2. Організацію робочого місця, оснащення його

інструментами та допоміжними пристосуваннями здійснюють згідно з

вимогами типових проектів організації робочого місця відповідної

професії та ГОСТ "ССБТ. Оборудование производственное. Общие

требования безопасности к рабочим местам" ( ГОСТ 12.2.061-81).

3.2.3. У всіх технологічних процесах передбачають захист

працівників від можливої дії небезпечних та шкідливих виробничих

чинників.

3.2.4. Робочі місця для обслуговування круглов'язальних,

панчішно-шкарпеткових та рукавичних автоматів повинні бути

обладнані спеціальними штепсельними розетками з заземленням на

напругу не більше 42v для підключення ручного електроінструменту

та переносних світильників.

Робоча поверхня столів для плавлення металу та заливання

голок повинна бути покрита керамічними плитками або оббита

металом. Столи повинні мати бортики з усіх боків.

4. Вимоги до технологічних процесів

4.1. Технологічні процеси організовують відповідно до вимог

ГОСТ "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования

безопасности" (ГОСТ 12.3.002-75) та ГОСТ "ССБТ. Пожарная

безопасность. Общие требования" (ГОСТ 12.1.004-91).

4.2. Технологічні процеси, у яких використовують речовини,

здатні за певних умов створити вибухонебезпечне середовище,

організовують відповідно до вимог ГОСТ "ССБТ. Взрывобезопасность.

Общие требования" (ГОСТ 12.1.010-76).

4.3. При організації технологічних процесів слід передбачати

технічні засоби та організаційні заходи, що забезпечують захист

працівників від дії електричного струму відповідно до ГОСТ "ССБТ.

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты"

(ГОСТ 12.1.019-79) і ГОСТ 12.1.030-81 та електромагнітних

випромінювань згідно з ДСН 3.3.6.096-02.

4.4. Технологічні процеси організовують у приміщеннях, у яких

забезпечуються нормовані параметри повітря робочої зони згідно з

ДСН 3.3.6.042-99 та ГОСТ 12.1.005-88. Вимоги до

параметрів шуму на робочих місцях повинні відповідати ДСН

3.3.6.037-99 , вібрації - ДСН 3.3.6.039-99

. При необхідності передбачити засоби захисту

(загальні, індивідуальні тощо).

4.5. Обслуговування високо розташованих частин в'язального

обладнання слід проводити за допомогою спеціальних допоміжних

пристроїв.

4.6. Для обслуговування нитководів шпулярника застосовують

заправні гачки або спеціальні прутки. Змащення вузлів машини

проводиться під час зупинки.

4.7. Заливання голок

Плавлення металу в тиглях і заливання голок проводять у

витяжних шафах або на столах, обладнаних місцевими відсмоктувачами

повітря.

4.8. Процеси бракування та відлежування сурового полотна.

Процеси бракування та відлежування сурового полотна необхідно

організовувати в окремих приміщеннях. Бракування сурового полотна

необхідно проводити автоматизованим та механізованим способами.

4.9. Відлежування сурового полотна слід здійснювати на

спеціально обладнаних стелажах або в спеціально обладнаних візках.

4.10. Процеси відварювання, промивання, вибілювання та

фарбування полотна організовують у приміщеннях, які оснащені

припливно-витяжною вентиляцією. Процеси виконуються в закритих

машинах. Хімікати, вода, пара, барвники подаються в автоматичному

режимі.

Під час відварювання, вибілювання та фарбування працівникам

слід уникати контакту з полотном, що обробляється.

4.11. Барвники треба розміщувати в ізольованих приміщеннях.

На тарі необхідно чітко позначати найменування барвників чи

текстуально-допоміжних речовин.

4.12. Обслуговування фарбувальних апаратів здійснюють тільки

зі спеціальних площадок, до яких ведуть драбини з перилами висотою

не менше , які мають унизу суцільне зашиття висотою не менше

.

4.13. Під час обслуговування фарбувального обладнання

забороняється працювати з відкритими люками для уникнення контакту

з водним середовищем.

4.14. Процес апретування полотна слід організовувати так, щоб

виключити контакт працівників з розчинами та з полотном, що

обробляється.

4.15. Заправка полотна в обладнання для сушіння, стабілізації

слід проводити за допомогою заправних полотен. Температура на

поверхні нагрітого обладнання не повинна перевищувати 43 град.

4.16. Друкування полотна

Процес друкування полотна слід проводити при дотриманні вимог

правил пожежної безпеки. Заправляння полотна в процесі друкування

необхідно проводити способом, який забезпечує безпеку працівників.

4.17. Приготування шаблонів

Приготування шаблонів необхідно проводити в ізольованому

приміщенні, обладнаному відповідно до вимог пожежної безпеки.

4.18. Роботи із застосуванням лаків, які містять органічні

розчинники, слід проводити в спеціальних укриттях, обладнаних

місцевою витяжною вентиляцією.

4.19. Приготування емульсій, фарб та інших розчинів необхідно

проводити в ізольованих приміщеннях. Роботи з вогненебезпечними та

вибухонебезпечними фарбами необхідно проводити відповідно до

діючих правил безпеки.

4.20. Усі роботи з розчинення барвників і приготування

розчинів, що супроводжуються виділенням у повітря шкідливих парів,

газів та ін., слід проводити в ємкостях, обладнаних укриттям з

місцевою витяжною вентиляцією, у реакторах або баках з кришками,

які щільно закриваються. Баки слід обладнувати місцевою витяжною

вентиляцією.

4.21. Процес ворсування потрібно організовувати в окремих

приміщеннях.

4.22. Установлення й експлуатацію посудин, що працюють під

тиском, здійснюють відповідно до вимог ГОСТ "ССБТ. Гидроприводы

объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к

конструкции" (ГОСТ 12.2.040-79), ГОСТ "ССБТ. Гидроприводы объемные

и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу,

испытаниям и эксплуатации" (ГОСТ 12.2.086-83), ГОСТ "ССБТ.

Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции" (ГОСТ

12.2.101-84), ГОСТ "ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования

безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации" (ГОСТ

12.3.001-85) і НПАОП 0.00-1.07-94.

5. Вимоги безпеки до технологічного обладнання

5.1. Загальні вимоги безпеки до обладнання

5.1.1. Усе обладнання, що використовується, модернізується та

встановлюється у виробничому процесі, повинно відповідати вимогам

ГОСТ 12.2.061-81 та цим Правилам.

5.1.2. Електробезпека обладнання повинна забезпечуватися

відповідно до вимог ГОСТ 12.1.019-79 та НПАОП 40.1-1.32-01

.

5.1.3. Обладнання, на якому виконуються трудові операції поза

полем зору "людина-оператор" (у зоні пускових пристроїв), має бути

обладнане передпусковою попереджувальною звуковою та світловою

сигналізацією.

5.1.4. Загальні ергономічні вимоги до обладнання мають

відповідати ГОСТ "ССБТ. Оборудование производственное. Общие

эргономические требования" (ГОСТ 12.2.049-80).

5.1.5. Загальні вимоги безпеки до робочих місць мають

відповідати ГОСТ 12.2.061-81, а до взаємного розміщення елементів

робочого місця - ГОСТ "Рабочее место оператора. Взаимное

расположение злементов рабочего места" ( ГОСТ 22269-76).

5.1.6. Конструкція обладнання повинна забезпечувати виконання

операцій з обслуговування вузлів, що розміщені вгорі, а також має

передбачати стаціонарні або відкидні підставки для ніг, площадки,

драбини та інші засоби для забезпечення безпечного виконання

робіт.

5.1.7. Установлення чи зняття елементів обладнання, засобів

технологічної оснастки, напівфабрикатів, готової продукції та інше

масою більше повинне бути механізоване.

5.1.8. Травмонебезпечні елементи обладнання (товароприймальні

механізми, каретки, веретена) повинні бути огороджені.

5.1.9. Висота розташованих над обладнанням частин, які

виступають за його габаритні розміри, повинна бути не менше ,

а при необхідності - нижче, повинні мати пристрої, що запобігають

травмуванню обслуговуючого персоналу, а виступні елементи

необхідно фарбувати сигнальними кольорами згідно з ГОСТ

12.4.026-76.

5.1.10. Загальні вимоги безпеки до органів управління

обладнання повинні відповідати ГОСТ "ССБТ. Органы управления

производственным оборудованием. Общие требования безопасности"

(ГОСТ 12.2.064-81), а їх розміщення під час виконання робіт сидячи

згідно з ГОСТ 12.2.032-78 , під час виконання робіт стоячи -

згідно з ГОСТ 12.2.033-78.

5.1.11. Пульти керування повинні відповідати вимогам ГОСТ

"Система "человек-машина". Мнемосхемы. Общие эргономические

требования" (ГОСТ 21480-76).

5.1.12. Убудовані сидіння або окремі робочі крісла, які

передбачені на обладнанні для його обслуговування в положенні

сидячи повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ

"Система "человек-машина". Кресло человека-оператора. Общие

эргономические требования" (ГОСТ 21889-76).

5.1.13. Огородження, що передбачені для захисту працівників

від дії небезпечних виробничих чинників, повинні відповідати

вимогам ГОСТ "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения

защитные" (ГОСТ 12.2.062-81) та цих Правил.

5.1.14. Огородження, які потребують блокування з пуском

обладнання, повинні розміщуватись в захисному положенні до повного

закінчення дії відповідних небезпечних або шкідливих виробничих