1

2

3

4

5

6

Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

до зносу до зносу

36

951

8122.2

Заливальник

металу

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Рукавиці брезентові Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим носком Валянки Вачеги

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ти ТР З Ми

Мун200

Тн50

ТиТр

ЗПД

Тн

12 7 днів

12

12

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

952

8121.1

Контролер

продукції

кольорової

металургії

(плавка руд

кольорових

металів)

Під час виконання робіт безпосередньо у технологічних цехах:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом

Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Під час виконання робіт в електролізних цехах:

Валянки

З Ми

Мун100 З Ми

ЗН

Тн

Тн

Тп

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

24

953

8122.2

Ливарник

кольорових

металів

Під час виконання робіт з обслуговування стана безперервного лиття алюмінієвої катанки:

Костюм бавовняний Фартух сукняний Рукавиці сукняні Валянки Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми ТиТр ТиТр Тп

ЗПД

Тн

12

6

7 днів 9

24 до зносу до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

Під час роботи на машинах напівперервного лиття: Костюм сукняний замість костюма бавовняного

ТиТр

12

954

8333.2

8333.2

Машиніст

перевантажу

вачів

Машиніст

штирьового

крана

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим носком Рукавиці комбіновані Рукавички гумові технічні Рукавиці бавовняні Рукавиці діелектричні Килимок діелектричний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

ЗМи

Мун200

ЗМи

Вк50

ЗМи

ЗН

Тн

Тн

Тн3

12

12 7 днів 1 1

чергові

чергові

24 до зносу до зносу до зносу

36

36

48

955

9311

Машиніст

живильника

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

956

7233.2

Монтажник з ремонту ванн

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим носком Рукавиці брезентові Під час виконання робіт на зварюванні шин:

Костюм брезентовий замість костюма бавовняного Валянки замість черевиків шкіряних Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

ТиТР

Тп

ЗН

Тн

12

12 7 днів

12

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

957

9322

Обмазуваль-

Костюм бавовняний

З Ми

12

1

2

3

4

5

6

ник ковшів

Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Фартух брезентовий Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Мун200 З Ми З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

958

8122.1

Плавильник

Костюм бавовняний

ТиТр

9

(вторинна

Білизна натільна

З

6

переплавка

Валянки

Тп

12

кольорових

Вачеги

ТиТр

15 днів

металів)

Капелюх повстяний

12

8121.1

Плавильник (плавка руд кольорових металів)

Щиток наголовний захисний Каска захисна з підшоломником Шолом-маска

ННП

до зносу

24

12

8122.2

Плавильник металу та сплавів

Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

зпд

до зносу до зносу до зносу

8122.2

Плавильник

свинцевих

сплавів

959

8122.2

Регулюваль

Халат бавовняний або

ЗМи

ник

Костюм бавовняний

З Ми

12

електродів

Черевики шкіряні з гладким

(плавка

верхом та металевим

Мун200

12

концентратів

захисним носком

кольорових

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

металів)

Каска захисна з

8121.2

Регулюваль-

підшоломником

24

ник

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

електродів

Респіратор пилозахисний

до зносу

(плавка руд

Вкладиші протишумові

до зносу

кольорових

Взимку додатково:

металів)

Куртка утеплена

Тн

36

8112.2

Оператор

пульта

керування

960

8121.2

Розливаль-

Костюм сукняний

ТиТр

9

ник

Білизна натільна

З

6

кольорових

Вачеги

ТиТр

15 днів

металів та

Чоботи кирзові

Мун100

12

сплавів

Валянки

Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником

Тп

9

12

24

1

2

3

4

5

6

Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ННП

ЗПД

Тн

до зносу до зносу до зносу до зносу

36

961

9311

8333.3

Сортуваль

ник

(збагачення)

Транспорту

вальник

(обслугову

вання

механізмів)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

962

8159.3

Формуваль

ник

електродної

маси

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Наколінники брезентові Плащ брезентовий Білизна натільна Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200

В К50

З Ми

З Ми З

ЗН

Тн

12

12

6

7 днів 3

12

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

963

7122.2

Футеруваль- ник-шамот- ник на

ремонті ванн

Костюм бавовняний Валянки або

Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Тп

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

964

8122.2

Хлораторник

Костюм бавовняний

З Ми

12

1

2

3

4

5

6

8152.2

Хлораторник

електродної

продукції

Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

965

8122.2

Чистильник

продукції

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

Г

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

966

8122.2

Шихтуваль

ник

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

Пн

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

36

967

8266.2

8211.2

Шліфувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів Шліфувальник виробів з твердих сплавів та тугоплавких металів

Костюм бавовняний Валянки

Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Тн50

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36