7.2 Апаратура

Для проведення необхідних вимірювань потрібне таке устаткування.

7.2.1 Точковий фотометр

На рисунку 7 див. вимоги до встановлення фотометра.

— Для вимірювання з використовуванням розширеного джерела дзеркальних відбиттів поле зору (FOV) повинне бути від 1°до 2°, а робоча відстань повинна перевищувати 500 мм.

Примітка 1. Важливим чинником під час вимірювання є те, що FOV i робоча відстань спільно визначають розмір точки на екрані, який і менший розміру світлої ділянки, і більший, ніж мінімальні показники апертури (від екрана близько 0,03°).

— Для вимірювання з використовуванням малого джерела дзеркальних відбиттів треба застосовувати фотометр із круговим полем зору 0,3° чи менше, а робоча відстань повинна становити (500 ± 50) мм. Точковий фотометр за робочою відстанню 500 мм повинен мати прийомний конус < 1°. Прийомний конус повинен бути визначений.

Значення прийомного конуса, поле зору і робоча відстань повинні бути записані.

Примітка 2. Збільшення всієї оптичної системи (джерело — екран — фотометр) необхідно у зв'язку з віртуальним зображенням малого джерела в полі зору фотометра. Поле зору повинне бути менше, ніж віртуальне зображення. Дамі, що встановлюють реакцію користувача на відбиття, і вимірювання з малим джерелом дійсні тільки для спеціального вимірювання.

1 — фотометр; 2— фоточутливий елемент; 3 — поле зору: кутовий розмір розглядуваного об’єкта, що створює остаточне зображення на вимірювальному приладі; 4— прийомний конус: кут, утворений вхідною «зіницею» приладу і робочою відстанню; 5—зразок; 6—діапазон робочої відстані: відстань між об'єктивом приладу і розглядуваним об’єктом, на який може бути сфокусований вимірювач.
Рисунок 7 — Терміни, використовувані під час опису вимог до встановлення фотометра

7.2.2 Калібрований еталон дифузного відбиття не менше ніж 20 мм у діаметрі та з коефіцієнтом дифузного відбиття qSTD.

Примітка. Еталони дифузного відбиття зазвичай калібрують, виходячи з їх дифузної відбивної здатності pSTD. її перетворюють у qSTD таким чином:

7.2.3 Джерела

7.2.3.1 Два розширених джерела приблизно однакової яскравості

Апертури кожного з джерел повинні протилежати принаймні на 15° (переважно на 30°) за робочої відстані не менше ніж 500 мм від центру екрана випробовуваного пристрою. Яскравість джерела повинна перевищувати 2000 кд/м2. Яскравість повинна бути рівномірною (± 5% у центральна частині 80 % діаметра, ± 1 % в окремій точці) і стабільною, ± 1%, протягом всього випробовування, Колірна температура джерела повинна бути записана. Пристрій повинен бути оснащений заслінкою, щоб можна було перекривати світло, не зміщаючи пристрій зі свого місця в установці.

Примітка. Промислові джерела є прийняті. (Інтегрувальні сфери з апертурою ≥ 150 мм прийнятні).

7.2.3.2 Мале джерело приблизно рівномірне (± 5% у центральній частині 80% діаметра, ± 1% в окремій точці впродовж всього випробовування), яке може бути отримано за допомогою додаткового отвору в одному з розширених джерел. Отвір повинен бути круглим, а його діаметр повинен займати 1° (допустимий діапазон від 0,9° до 1,1°), обмірюваний від центру екрана випробовуваного пристрою.

Примітка. Рекомендоване мале джерело являє собою отвір (діаметром приблизно 9 мм), розташований в передній частині одного з розширених джерел. Якщо розширені джерела не мають достатню яскравість (рекомендовано > 2000 кд/мг), варто використовувати різні дифузні джерела світла. Якщо використано різні джерела, їх спектральне розподілення повинне бути приблизно таке саме, як у розширених джерел.

7.2.4 Механічні пристрої, що вимірюють і настроюють кути між частинами випробовуваних вузлів.

7.3 Процедура випробовування

7.3.1 Загальні положення

Усі вимірювання треба проводити в темному приміщенні, де джерелами світла е тільки сам випробовуваний екран відеотермінала і джерела, використовувані для вимірювання. Освітленість від випадкових джерел на екрані повинна бути менше ніж 5 лк і, бажано, нижче ніж 1 лк.

Для вимірювання яскравості екрана повинна бути використана певна відстань від фотометра до екрана. Фотометр повинен бути сфокусований на активну поверхню екрана відеотермінала. Для малих джерел дзеркального відбиття фотометр повинен бути оптично перефокусований, щоб досягти найбільшої чіткості відбитого віртуального зображення малого джерела,

7.3.2 Вимірювання джерела світла

7.3.2.1 Розширене джерело світла

Вимірювання яскравості LA(EXT) центральної частини випромінювання одного з розширених джерел рівномірного світла. Див. рисунок 8.

1 — апертура фотометра менша, ніж апертура джерела; 2— апертура 9 мм (1° за 500 мм) (необов'язкове мале джерело).
Рисунок 8 — Вимірювання джерела світла

7.3.2.2 Мале джерело світла

Вимірювання яскравості LA(SML) малого джерела світла. Для цього вимірювання фотометр повинен бути сфокусований на апертуру, а не на зовнішню поверхню джерела. Див. рисунок 8.

7.3.3 Вимірювання перпендикулярно (0°) до екрана відеотермінала (дифузна складова рефлектометра постійна)

Розмістити відеотермінал, розширені за площею джерела, фотометр для вимірювання перпендикулярно до центру екрана. Див. рисунок 9.

Живлення відеотермінала відімкнене.

Відкрити заслінки в обох джерелах світла. Виміряти освітленість дифузного відбиття LD(0°).

Еталон дифузної відбивної здатності розмістити у місці вимірювання. Виміряти LD(STD, 0°)

Розрахувати

Розміри у міліметрах

Рисунок 9 — Вимірювання перпендикулярно до екрана

7.3.4 Вимірювання під нутом 15° до екрана відеотермінала (дзеркальна складова реф­лектометра постійна)

7.3.4.1 Напрямок випромінюваного світла 15°

Закрити заслінки в обох джерелах світла. Розвернути випробовуваний відеотермінал на 15° навколо точки вимірювання (центр екрана). Розміщення див. на рисунку 10, але в обох джерелах заслінки повинні бути закриті.

Пояснения:
1 — апертура 9 мм (1° за 500 мм - мале джерело); 2 — від 1° до 2° (розширене джерело) <0,3° (мале джерело).
Рисунок 10 — Вимірювання під кутом 15° до екрана

Примітка Центр обертання механізму повороту і нахилу видеотерминала зазвичай розміщують за поверхнею екрана. Не рекомендовано використовувати власний механізм повороту і нахилу відеотермінала для цієї процедури. Будь-який вбудований механізм повороту і нахилу повинен бути заблокований чи демонтований на час вимірювання для запобігання випадковим змінам нахилу екрана.

Подати живлення до відеотермінала. Прогріти протягом 20 хв.

Для кожної підтвердженої полярності:

а). Провести настроювання переднього ї заднього плану екрана відеотермінала таким чином, щоб квадрат матриці пікселів переднього плану з розміром 50 мм розташовувався в центрі екрана, а решта екрана являла собою тло. На рисунку 3 показано зображення за позитивної полярності на рисунку 5 — за негативної полярності. Найвищі рівні яскравості дисплея точно повторюють настроювання, використані під час вимірювання яскравості дисплея згідно з 5.15 ISO 9241-3. Найнижчі рівні яскравості дисплея нижче яскравості переднього чи заднього плану, що присутні під час програми контролювання, яка використовує такі самі настроювання.

b). Виміряти LF(15°) i LB(15°).

Результати вимірювання за позитивної і негативно? полярності записують окремо.

Примітка. Випромінювана яскравість від ділянки піксепів за певного рівня може залежати від характеристик (наприклад, струму ЄПТ), пов'язаних з рівнем всіх інших пікселів на екрані. Яскравості переднього і заднього плану — не єдина розбіжність між позитивною і негативною полярністю. Для кожної полярності відеотермінала їх вимірюють окремо, щоб показати відповідність цьому стандарту.

7.3.4.2 Вимірювання відбиття розширеного джерела світла під кутом 15°

Див. рисунок 10.

Живлення відеотермінала відімкнути і відкрити заслінку відповідного джерела світла.

Виміряти LDS(EXT, 15°)

Розмістити еталон дифузної відбивної здатності у місці вимірювання.

Виміряти LD(STD 15°)

Розрахувати

7.3.4.3 Вимірювання відбиття малого джерела світла під кутом 15°

Див. рисунок 10.

Мале джерело дзеркальних відбиттів розмістити під кутом 15° до центру екрана і на такій відстані, щоб діаметр апертури, обмірюваний від цієї точки, займав 1°. Точковий фотометр з апер­турою 0,3° чи меншою розмістити на 500 мм від центру екрана і настроїти на кут дзеркального відбиття (15°) від малого джерела дзеркальних відбиттів. Джерело, екран і (або) фотометр настроїти таким чином, щоб віртуальне зображення, відбите від екрана, містилось по центру апертури фотометра і щоб будь-які множинні відбиття від екрана накладалися на першу і чергову оптичні поверхні. Фотометр настроїти на найкраще фокусування віртуального зображення. (Змочування екрана може зробити зображення яснішим, за умови, що екран можна помити пе­ред вимірюванням).

Примітка. Відбите віртуальне зображення джерела дзеркальних відбиттів не перебуває в одній площині з екраном відеотермінала. Зображення на екрані випробовуваного відеотермінала впродовж вимірювання навмисно розфокусовують. Однак при цьому додатково припускають, що фотометр прямолінійно реагує на середньозважену яскравість незалежно від того, чи є виражений пік яскравості в зоні чіткого відбиття, і що частина освітленої зони, що чітко видна в площині екрана (дифузна складова) досить велика, щоб усі розмиті обриси від крайок перебували подалі від зовнішньої сторони апертури фотометра.

Виміряти LDS(SML, 15°)

Чи

а) розрахувати RS(SML) за формулою:

чи

b) якщо яскравість малого джерела дзеркальних відбиттів така, що дифузне відбиття не мож­на не враховувати, у місці вимірювання розмістити еталон дифузної відбивної здатності, виміряти LD(STO 2,15°) розрахувати:

7.4 Розраховування звіту про відповідність

7.4.1 Загальні положення

Відповідність вимогам цього стандарту визначають порівнянням розрахованих відношень яскравості зображення та яскравості дзеркального відбиття зі значеннями, встановленими в розділі 6 для яскравості екрана та яскравості джерела дзеркального відбиття. Усі необхідні формули наведено нижче.

Формули для визначання і складання звіту щодо відповідності залежать від полярності, Якщо відповідність установлено для обох полярностей, у відповідних формулах варто використовувати кількісні показники, виміряні і розраховані окремо для кожної полярності.

7.4.2 Визначання відповідності

7.4.2.1 Відношення яскравості зображення Вимоги залежать від полярності,

а) Позитивна полярність

Розкладене:

b) Негативна полярність

Розкладене:

7.4.2.2 Відношення яскравості дзеркального відбиття Вимоги залежать вїд полярності.

а) Позитивна полярність:

Розкладене;

b) Негативна полярність

Розкладене:

7.5 Невизначеність вимірювання

Задача методики випробовування полягає в тому, щоб фіксована систематична помилка (зокрема градуювання приладу) і випадкові похибки, за винятком помилок через порушення зазначеної процедури, призводили до невизначеності вимірювання не більше ніж ± 10 % від кожного необхідного значення.

Остаточні результати вимірювання повинні бути отримані з використовуванням наближених значень без урахування довірчих інтервалів чи допустимих значень точності, за винятком того, що результати можуть бути округлені до трьох знаків після коми.

8 ВІДПОВІДНІСТЬ

8.1 Відповідність цьому стандарту може бути досягнуто, якщо:

a) результати вимірювання за методиками розділу 7 відповідають усім вимогам розділу 6; чи

b) досягнуто позитивних результатів під час використовування альтернативно1! методики випробовування і вимог, зазначених у зміні до цього стандарту.

Національна примітка

Якщо таку зміну буде розроблено та впроваджено в Україні

Кожен метод е доказом відповідності класу.

Клас

Навколишнє середовище

I

прийнятний для використовування у звичайному офісі

II

прийнятний для більшості, зле не для всяких умов офісних середовищ

III

під час експлуатації потрібне регулювання світла у навколишньому середовищі

Примітка 1. Альтернативний метод випробовування стане зміною до цього стандарту, коли він буде остаточно затверджений У додатку А міститься інформація щодо пропонованого методу. Доти, поки не опубліковано зміну, потрібно використовувати тільки положення а).

Примітка 2. Метод випробовування призначений для тих відеотерміналів, для яких не може бути повністю використаний розділ 6 Одним із прикладів може бути дисплей без ЕПТ.

Відповідність повинна бути визначена з використовуванням відсутніх параметрів, наприклад, особливостей комплекту(-ів), кольору(-ів), конфігурації, варіантів систем і настроювань оператора.

Відповідність цьому стандарту може залежати від технічного оснащення і програмного забезпечення (полярності) і від елементів робочого місця. Хоча постачальник кожного з елементів указує на їхню відповідність, використовування їх у будь-якій заданій комбінації вимагає підтвердження відповідності такій конфігурації.

8.2 У звіті про відповідність повинна міститися така інформація:

а). докладний опис постачальників (назва, адреса, номери моделі тощо);