НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпека дорожнього руху.

Організація дорожнього руху

Умовні позначення на схемах і планах

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Условные обозначения на схемах и планах

ROAD TRAFFIC SAFETY

ROAD TRAFFIC ENGINEERING

Legends on schemes and plans


ДСТУ 4159-2003


Чинний від 2004-07-01

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умовні позначення

4.1 Умовні позначення технічних засобів та елементів регулювання дорожнього руху.

4.2 Умовні позначення периферійних засобів регулювання дорожнього руху.

4.3 Умовні позначення способів розташування технічних засобів організації дорожнього руху

4.4 Умовні позначення способів прокладання ліній електричного та телефонного зв'язку

4.5 Умовні позначення на схемах і планах світлофорних ламп.

Додаток А Графічне нанесення елементів світлофорного обладнання на схему перехрестя

Додаток Б Приклади умовних позначень світлофорних ламп

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС України

ВНЕСЕНО Міністерством внутрішніх справ України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. № 53

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23545-79)

4 РОЗРОБНИКИ: 3. Дерех, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Душник; В. Липчанський; Я. Забишний


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до проектної документації з організації дорожнього руху та автоматизованих систем керування дорожнім рухом.

1.2 Цей стандарт встановлює вимоги до умовних позначень технічних засобів та елементів, а також інших пристроїв регулювання дорожнього руху на схемах і планах організації дорожнього руху.

1.3 Вимоги стандарту є обов'язкові.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування ДСТУ 2734-94 Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Система проектної документації для будівництва. Ос­новні вимоги до робочої документації

ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті наведено такі терміни та визначення:

Виносний пульт керування -- пристрій, призначений для ручного перемикання сигналів світлофора на перехресті через дорожній контролер.

Детектор транспорту — пристрій, призначений для виявлення транспортних засобів та ви­значення характеристики їх руху у контрольованій зоні вулично-дорожньої мережі.

Дорожній контролер — пристрій, призначений для перемикання сигналів світлофора та сим­волів на керованих дорожніх знаках та покажчиках швидкості.

Дорожній керувальний знак — пристрій, за допомогою якого оперативно змінюють органі­зацію дорожнього руху.

Індуктивна рамка — чутливий елемент детектора транспорту, призначений для перетворення впливу транспорту, що проїжджає в електричний сигнал.

Координатор — пристрій, який виконує функції координації роботи дорожніх контролерів на визначеній ділянці вулично-дорожньої мережі.

Табло виклику пішохідне — пристрій, призначений для виклику через дорожній контролер сигналу світлофора, що дозволяє рух пішоходів через проїзну частину на їхній запит.

Світлофорна установка — один або декілька світлофорів, з'єднаних конструктивно та місцем встановлення.

4 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

4.1 Умовні позначення технічних засобів та елементів регулювання дорожнього руху

4.1.1 Умовні позначення технічних засобів та елементів регулювання дорожнього руху на схемах і планах потрібно наводити відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1

Назва технічного засобу та його елементів

Графічне позначення

Довідкові розміри, мм

Світлофори:

Транспортний трисекційний, у тому числі з зеленою стрілкою на чорному фоні та контурними стрілками на жовтому та червоному сигналах

Транспортний двосекційний

Пішохідний

Трамвайний

Реверсивний

Додаткові секції світлофора з зазначенням напрямку руху:

Прямо

Праворуч

Ліворуч

Напрямки дозволеного руху:

Транспортним засобам, крім трамваю

Трамваю

Пішоходам

Зображення сигналів світлофорів на циклограмах:

Зелений, у тому числі у вигляді стрілки на чорному фоні та додаткової секції; зелений у вигляді пішохода; місячно-білий з ввімкнутими нижнім і одного або кількох верхніх, що розташовані у вигляді літери «Т»;

Зелений миготливий, у тому числі у вигляді стрілки на чорному фоні та додаткової секції; зелений миготливий пішохідного світлофора;

Червоний, у тому числі з чорною контурною стрілкою і Х-подібним сигналом; червоний у вигляді пішохода; місячно-білий з вимкнутим нижнім, що розташований у вигляді літери «Т»;

Жовтий, у тому числі з чорною контурною стрілкою, та жовтий реверсивного руху;

Червоний з жовтим, в тому числі з чорною контурною стрілкою;

Вимкнений сигнал додаткової секції

Дорожні знаки:

Попереджувальні та пріоритету

Пріоритету

Пріоритету, заборонні, наказові

Пріоритету, інформаційно-вказівні, таблички

Заборонні, інформаційно-вказівні, сервісу

Таблички

Двосторонні таблички

Дорожні огородження:

Транспортне бар'єрне однобічне металеве


Транспортне бар'єрне двобічне металеве


Транспортне парапетне

Пішохідні та сітчаті

Транспортне бар'єрне тросове

Комбіновані (бар'єрне та пішохідне)

Двобічні комбіновані

Напрямні пристрої:

Напрямні стовпчики і тумби


Вставки розмічальні дорожні

Примітка 1. Сигнали світлофорів на циклограмах виконують відповідними кольорами (червоним, жовтим, зеленим).

Примітка 2. Поруч із зображенням знака (таблички) зазначають його (її) номер згідно з ДСТУ 4100. Зображуючи знаки 1.1 — 1.7; 1.21 — 1.23.4; 1.26; 1.29—1.31.6; 1.39; 2.1—2.6; 3.15—3.18; 3.21—3.24; 3.29; 3.40—3.43; 4.1—4.9; 5.5—5.7.2; 5.13—5.23; 5.26; 5.30; 5.38; 5.45—5.48; 5.51—5.62; 6.1—6.18; 7.1.1—7.3.3; 7.6.1—7.10, використовують їх загальний вигляд.

Примітка 3. Дорожню розмітку слід наводити згідно з ДСТУ 2587.

Примітка 4. Зображуючи дорожні огородження, обов'язково зазначають (на виносці-полиці) тип огородження згідно з ГОСТ 26804, ДСТУ 2734, ДСТУ 2735 та його довжину.


4.2 Умовні позначення периферійних засобів регулювання дорожнього руху

4.2.1 Умовні позначення периферійних засобів регулювання дорожнього руху на схемах і планах потрібно наводити, відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2

Назва

Познаі

Іення

Довідкові розміри,

графічні

літерні

MM

Дорожній контролер

ДК

Координатор

Кр

Шафа розподільча комутаційна

ШРК

Детектор транспорту

ДТ

а) інфрачервоний (ультрозвуковий)

ДТІЧ

(ДТУ)

б) індуктивний (прохідний та присутності)

ДТІД

(ДТПП)

Індуктивна рамка детектора транспорту

С

Дорожні знаки керовані

дзк

Телекамера дорожнього огляду

тк

Табло виклику пішохідне

твп

Виносний пульт керування

ВПК

Примітка. Детальне розшифрування технічних засобів виконують на виносному елементі на вільних берегах креслення.


4.3 Умовні позначення способів розташування технічних засобів організації дорожнього руху

4.3.1 Умовні позначення способів розташування технічних засобів організації дорожнього руху на схемах і планах потрібно наводити відповідно до таблиці 3. Таблиця З

Назва

Графічне позначення

Довідкові розміри, мм

Місце встановлення дорожнього знаку

Типи опор:

- повітряна лінія зв'язку та електропередач низької напруги на опорі

- повітряна лінія електропередач високої напруги на металевій опорі

— опора штучного освітлення

— розтяжка

— арочна опора

- консольна опора

— габаритні ворота

Способи розташування:

— дорожній знак на стояку

— дорожній знак, встановлений на розтяжці

— дорожній знак, встановлений на арочній опорі

— дорожній знак, встановлений на консольній опорі