__________________________________

1 Нормовані показники і обсяг контролю зварних труб повинні відповідати вимогам, вказаним в НД. Додаткові види випробувань, передбачених НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, передбачені таблицею (позначені знаком +), але відсутні в діючих НД, повинні бути включені в НД при їх перегляді, після чого ці вимоги стають обов’язковими.

2 Контроль механічних властивостей проводиться при випробуванні на розтяг відповідно до ст. 4.2.3 і 4.2.8 і при випробуванні на ударну в’язкість – відповідно до ст. 4.2.4–4.2.7.

3 Технологічні випробування належить проводити при діаметрі зварних труб: до 60 мм включно – на загин довколо оправки або на роздачу; більше 60 мм до 108 мм включно – на роздачу або сплющування; більше 108 мм до 152 мм включно – на сплющування; більше 152 мм до 530 мм включно – на сплющування або на загин штаби. Для зварних труб, що використовуються у вальцьованих з’єднаннях, випробування на роздачу обов’язкові.

4 Радіографічному контролю або УЗК повинні піддаватись зварні шви на всій довжині.

Продовження дод. 4


5 Механічні випробування на розтяг і на ударну в’язкість зварного з’єднання проводяться для труб діаметром 425 мм і більше.

6 Для труб діаметром 530–820 мм включно.


Таблиця 4

Стальні поковкиМарка сталі

НД

Граничні параметри

Обов’язкові випробування 1

Контроль3


на поковки4


на сталь

t,°C

р, МПа (кгс/см2)

механічні випробування2

макроструктури

дефектоскопія


σB


σт


δ


y


КС


Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ст2сп3

Ст3сп3

Ст4сп3

ГОСТ 8479-70 (група IV)

ГОСТ 380-88

200

1,6

(16)

+

+

+

-

+

+

-

-

15, 20, 25

ГОСТ 8479-70 (група IV, V)5

ГОСТ 1050-88

450

6,4

(64)

+

+

+

+

+

+

-

-

20

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

450

не обмежено

+

+

+

+

+

+

+

+

10Г2, 10Г2С

ГОСТ 8479-70

ГОСТ 4543-71

450

також

+

+

+

+

+

+

-

+

22К

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

350

також

+

+

+

+

+

+

+

+

15ГС, 16ГС

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

450

також

+

+

+

+

+

+

+

+

16ГНМА

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

350

також

+

+

+

+

+

+

+

+

12МХ

ГОСТ 8479-70 (група IV, V)

ГОСТ 20072-74

530

також

+

+

+

+

+

+

-

+

15ХМ

ГОСТ 8479-70 (група IV, V)

ГОСТ 4543-71

550

також

+

+

+

+

+

+

+

+

12Х1М1Ф

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

570

також

+

+

+

+

+

+

+

+

15Х1М1Ф

ОСТ 108.030.113-87

ОСТ 108.030.113-87

575

також

+

+

+

+

+

+

+

+

_______________________________________________________

1 Нормовані показники і обсяг контролю повинні відповідати вказаним в НД. Категорія групи якості поковок і додаткові випробування, передбачені НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, передбачені таблицею (позначені знаком +), але відсутні в діючих НД, повинні бути включені в НД при їх перегляді, після чого вони стають обов’язковими.

2 Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться відповідно до ст. 4.2.3 і 4.2.8 і при випробуваннях на ударну в’язкість – відповідно до ст. 4.2.4–4.2.7.

3 Всі поковки деталей парових котлів, що працюють під тиском більше 6,4 МПа (64 кгс/см2), які мають один із габаритних розмірів більше 200 мм або товщину більше 50 мм, підлягають радіографічному контролю або УЗК.

4 Круглий прокат, що використовується згідно зі ст. 4.5.2 Правил, допускається використовувати згідно з НД на прокат за умови, вказані в табл. 4, тобто виготовляти із тих самих марок сталі, на ті самі параметри, при виконанні того самого контролю механічних властивостей (на розтяг і ударну в’язкість) і суцільного

Продовження дод. 4


радіографічного контролю або УЗК. При діаметрі прокату більше 80 мм контроль механічних властивостей належить проводити на зразках тангенціального напрямку.

5 Допускається використання поковок із сталей 20, 25 і 12Х1МФ згідно з ГОСТ 8479-70 (група II) для Dуџ100 мм без обмеження тиску при температурах до 350°С для сталей 20 і 25 і до 570°С для 12Х1МФ.


Таблиця 5

Стальні виливкиМарка сталі

НД

Граничні параметри

Обов’язкові випробування 1

Дефектоскопія3


на виливок


на сталь

t,°C

р, МПа (кгс/

см2)

механічні випробування2


σB


σт


δ


y


КС


Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15Л, 20Л, 25Л, 30Л, 35Л

ГОСТ 977-88 (група ІІ)

ГОСТ

977-88

300

5(50)

+

+

+

-

-

-

-

20Л, 25Л, 30Л, 35Л

ГОСТ 977-88 (група ІІІ)

ГОСТ

977-88

350

не обмежено

+

+

+

-

+

-

+

25Л

ОСТ 108.961.03-79

ОСТ 108.961.03-79

4254

Також

+

+

+

+

+

+

+

20ГСЛ

ОСТ 108.961.03-79

ОСТ 108.961.03-79

450

Також

+

+

+

+

+

+

+

20ХМЛ

ОСТ 108.961.03-79

ОСТ 108.961.03-79

520

Також

+

+

+

+

+

+

+

20ХМФЛ

ОСТ 108.961.03-79

ОСТ 108.961.03-79

540

Також

+

+

+

+

+

+

+

15Х1М1ФЛ

ОСТ 108.961.03-79

ОСТ 108.961.03-79

570

Також

+

+

+

+

+

+

+

12Х18Н9ТЛ

ГОСТ 977-88 (група ІІІ)

ГОСТ 977-88

(група ІІІ)

610

Також

+

+

+

+

+

-

+

12Х18Н12М3ТЛ

ГОСТ 977-88 (група ІІІ)

ГОСТ 977-88

(група ІІІ)

610

Також

+

+

+

+

+

-

+

__________________________________________________________

1 Нормовані показники і обсяг контролю повинні відповідати НД. Група якості і додаткові види випробувань, передбачені НД, вибираються конструкторською організацією. Вимоги, передбачені таблицею (позначені знаком +), але відсутні в діючих НД, повинні бути включені в НД при їх перегляді, після чого стають обов’язковими.

2 Контроль механічних властивостей при випробуваннях на розтяг проводиться відповідно до ст. 4.2.3 і 4.2.8 і при випробуваннях на ударну в’язкість – відповідно до ст. 4.2.4–4.2.7.

3 Виливки для парових котлів і трубопроводів, які працюють при тиску більше 6,4 МПа (64 кгс/см2), підлягають радіографічному контролю, УЗК або іншому рівноцінному контролю. Обсяг контролю встановлюється технічними умовами на виливки. При цьому обов’язковому контролю підлягають кінці патрубків, що зварюються.

4 Для виливків, що виготовляються за ОСТ 108.961.03-79 із сталі 25Л із товщиною стінки у позафланцевій частині до 55 мм, гранична температура їх використання встановлюється до 450°С.


Продовження дод. 4

Таблиця 6

КріпленняМарка сталі

НД

Граничні параметри

Обов’язкові випробування 1

Макроструктура1


на кріплення


на сталь

шпильки3

і болти2

гайки6

механічні випробування

шпильок і болтів4


t,°C

р, МПа (кгс/

см2)


t,°C

р, МПа (кгс/

см2)


σB


σт


δ


y


КС


Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ст5сп2

Ст3сп3

Ст4сп3

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 380-885

200

2,5

(25)

350

2,5

(25)

+

+

+

-

-

-

-

Ст3сп6

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 380-885

350

1,6

(16)

350

2,5

(25)

+

+

+

-

+

-

-

Ст3сп3

СТ3пс37

Ст3кп37

ГОСТ 1759.0-877

ГОСТ 380-885

-

-

350

2,5

(25)

-

-

-

-

-

+

-

10, 10кп

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 1050-88

-

-

350

2,5

(25)

-

-

-

-

-

+

-

20

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 1759.0-877

ГОСТ 1050-88

ГОСТ

10702-78

400

2,5

(25)

400

10

(100)

+

+

+

+

+

+

-

25

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 1050-88

ГОСТ

10702-78

400

2,5

(25)

400

10

(100)

+

+

+

+

+

+

-

30, 35, 40

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 1759.0-877

ГОСТ 1050-88

ГОСТ

10702-78

425

10

(100)

425

20

(200)

+

+

+

+

+

+

-

45

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 1050-88

ГОСТ

10702-78

425

10

(100)

425

20

(200)

+

+

+

+

+

+

-

09Г2С

ОСТ 26-2043-91

ГОСТ

19281-89

425

10

(100)

-

-

+

+

+

+

+

+

+

35Х, 40Х

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 4543-71

ГОСТ

10702-78

425

20

(200)

450

20

(200)

+

+

+

+

+

+

+

30ХМА, 35ХМ

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 4543-71

ГОСТ

10702-78

450

не обмежено

510

не обмежено

+

+

+

+

+

+

+

38ХН3МФА

ГОСТ 23304-78

ГОСТ 4543-71

350

також

350

також

+

+

+

+

+

+

+

25Х1МФ

(ЭИ10)

ГОСТ 20700-75

ГОСТ

20072-74

510

також

540

також

+

+

+

+

+

+

+

20Х1М1Ф1ТР(ЭП182)

ГОСТ 20700-75

ГОСТ

20072-74

580

також

580

також

+

+

+

+

+

+

+

20Х1М1Ф1БР (ЭП44)

ГОСТ 20700-75

ГОСТ

20072-74

580

також

580

також

+

+

+

+

+

+

+

20Х13

ГОСТ 20700-75

ГОСТ

18968-73

450

також

510

також

+

+

+

+

+

+

+

13Х11Н2В2МФ (ЭИ961)

ГОСТ 20700-75

ГОСТ 5949-75

510

також

540

також

+

+

+

+

+

+

+