ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦіЇ УКРАЇНИ

          НА К А З


N 156 від 26.10.2000                Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      22 січня 2001 р.
                                      за N 54/5245


    Про затвердження Правил пожежної безпеки
в галузі зв'язку

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
      зв'язку та інформатизації N 2 від 08.01.2003 )


     Відповідно до   Закону   України   "Про   пожежну    безпеку" і постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1999 р.  N 1943 "Про  стан  забезпечення  пожежної
безпеки та заходи щодо її поліпшення" НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити  Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку,  що додаються.
     2. З  метою  поліпшення  роботи,  спрямованої  на запобігання пожежам і дотримання  Правил  пожежної  безпеки,  організувати  в Державному   комітеті   зв'язку  та  інформатизації  України,  ВАТ "Укртелеком",  УДППЗ "Укрпошта",  ДП "Спецзв'язок", ДП "Преса", на підприємствах, в установах і організаціях вивчення цих Правил.
     3. Керівникам підприємств,  установ та організацій що входять до  сфери управління Державного комітету зв'язку та інформатизації України привести у відповідність  до  Правил  пожежної  безпеки  в галузі зв'язку діючі на цей час власні положення та інструкції.
     4. Скасувати наказ Державного комітету  зв'язку  України  від 04.02.98 N 28.
     5. Контроль за виконанням наказу покласти  на  Другий  відділ (Цуриков С.С.).

Голова                                                  О.Б.Шевчук                                         Затверджено
                                 Наказ Державного комітету
                                 зв'язку та інформатизації України


                                 26.10.2000 N 156

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      22 січня 2001 р.
                                      за N 54/5245

                             Правила
                пожежної безпеки в галузі зв'язку

                      1. Галузь застосування

     Правила пожежної  безпеки в галузі зв'язку (надалі - Правила)
поширюються на підприємства,  установи та організації електричного
і  поштового  зв'язку (надалі - об'єкти) та на працівників зв'язку
(надалі - працівники).
     Правила встановлюють загальні та спеціальні вимоги з пожежної
безпеки і є обов'язковими для всіх  об'єктів  незалежно  від  форм
власності.
     Забезпечуючи пожежну   безпеку,   слід    також    керуватися
загальнодержавними Правилами   пожежної    безпеки    в    Україні
(НАПБ А.01.001-95), стандартами, будівельними нормами
і  правилами,  "Правилами  устройства   электроустановок"   (ПУЭ),
Правилами   технічної   експлуатації  електроустановок  споживачів
(ПТЕ),  нормами технологічного проектування та іншими нормативними
актами, які регламентують вимоги пожежної безпеки для об'єктів.

                     2. Нормативні посилання

     2.1. Закон України "Про пожежну безпеку".
     2.2. Положення про порядок  проведення  державної  експертизи
(перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію
виробничих  об'єктів  і  виготовлення   засобів   виробництва   на
відповідність  їх  нормативним  актам  про  охорону  праці  (ДНАОП
0.00-4.20-94),  затверджене постановою Кабінету Міністрів  України
від 23.06.94 N 431.
     2.3. Положення   про    порядок    прийняття  в  експлуатацію
закінчених  будівництвом  об'єктів  державного  замовлення  (ДНАОП
0.00-4.02-92),  затверджене  постановою Кабінету Міністрів України
від 05.08.92 N 449.
     2.4. Положення про  розслідування та облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій  на  підприємствах,  установах  і
організаціях (ДНАОП 0.00-4.03-93), затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 10.08.93 N 623.
     2.5. Положення про порядок і умови  обов'язкового страхування
працівників  відомчої  та  сільської  пожежної  охорони  і  членів
добровільних  пожежних  дружин  (НАПБ  Б.02.012-95),   затверджене
постановою Кабінету   Міністрів   України   від   03.04.95  N  232.

     2.6. Положение об  авторском надзоре проектных организаций за
строительством   предприятий,   зданий   и   сооружений   (уведено
постановою  Державного комітету СРСР у справах будівництва (далі -
Держбуд СРСР) від 15.04.85 N 48. СНиП 1.06.05-85).
     2.7. Методы   определения    расчетной    пожарной   нагрузки
(затверджено постановою  Держбуду СРСР від 26.12.77 N 222.  СТ СЭВ
446-77).
     2.8. Пожежна  безпека.  Терміни  та  визначення  (затверджено
наказом   Державного   комітету   стандартизації   метрології   та
сертифікації України (далі - Держстандарт  України)  від  12.11.93
N 169. ДСТУ 2272-93).
     2.9. Пожежна техніка.  Терміни  та  визначення   (затверджено
наказом Держстандарту України від 12.11.93  N 169. ДСТУ 2273-93).
     2.10. Пожарная безопасность.  Общие  требования  (затверджено
постановою  Державного комітету СРСР з управління якістю продукції
та стандартами від 14.06.91 N 875. ГОСТ 12.1.004-91).
     2.11. Пожаровзрывоопасность    веществ     и      материалов.
Номенклатура  показателей  и  методы  их  определения (затверджено
постановою   Державного   комітету   СРСР   стандартів   (далі   -
Держстандарт СРСР) від 12.12.91 N 3683. ГОСТ 2.1.044-89).
     2.12. Пожарная техника.  Классификация  пожаров  (затверджено
Держстандартом СРСР від 10.10.83 N 4882. ГОСТ 27331-87).
     2.13. Установки    пожаротушения     автоматические.    Общие
технические  требования  (затверджено  Держстандартом   СРСР   від
29.12.91 N 2382. ГОСТ 12.3.046-91).
     2.14. Цвета сигнальные  и  знаки  безопасности   (затверджено
Держстандартом СРСР від 24.05.76 N 1267. ГОСТ 12.4.026-76*).
     2.15. Пожаровзрывобезопасность   статического  электричества.
Общие  требования  (затверджено  Держстандартом  СРСР від 05.08.86
N 2346. ГОСТ 12.1.018-83).
     2.16. Противопожарные  нормы (затверджено  Держбудом СРСР від
17.12.85 N 232. СНиП 2.01.02-85*).
     2.17. Производственные  здания   (затверджено  Держстандартом
СРСР від 30.12.85 N 287. СНиП 2.09.02-85*).
     2.18. Сооружения    промышленных    предприятий  (затверджено
Держбудом СРСР від 29.12.85 N 263. СНиП 2.09.03-85).
     2.19. Громадські будинки  та  споруди  (затверджено Державним
комітетом будівництва,  архітектури та житлової  політики  України
(далі - Держбуд України) від 04.08.99 N 187. ДБН В.2.2-9-99).
     2.20. Административные здания   и   сооружения   (затверджено
Держбудом СРСР від 30.12.87 N 313. СНиП 2.09.04-87).
     2.21. Складские  здания  (затверджено   Держбудом   СРСР  від
30.12.85 N 280. СНиП 2.11.01-85*).
     2.22. Генеральные планы промышленных предприятий (затверджено
Держбудом СРСР від 30.12.80 N 213. СНиП 11-89-80).
     2.23. Пожежна  автоматика  будинків  і   споруд  (затверджено
наказом Держбуду України від 28.10.98 N 247. ДБН В.2.5-13-98).
     2.24. Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения (затверджено
Держбудом СРСР від 27.07.84 N 123. СНиП 2.04.02-84).
     2.25. Внутренний водопровод и канализация зданий (затверджено
Держбудом СРСР від 04.10.85 N 169. СНиП 2.04.01-85).
     2.26. Отопление,  вентиляция и кондиционирование (затверджено
Держбудом СРСР від 15.12.86 N 49. СНиП 2.04.05-91).
     2.27. Правила  устройства    электроустановок    (затверджено
Міністерством  енергетики  і електрифікації СРСР від 1986 р.; ПУЭ)
та  Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок  (затверджено  наказом  Міністерства праці та соціальної
політики  України  від  21.06.2001  N  272 ; ДНАОП 0.00-1.32-01).

( Пункт 2.27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзв'язку

та інформатизації N 2 від 08.01.2003 )
     2.28. Инструкция по  проектированию  зданий  и  помещений для
электронно-вычислительных  машин  (затверджено постановою Держбуду
СРСР від 27.02.89 N 33. СН 512-78*).
     2.29. Електроустановки підприємств та споруд  зв'язку України
(затверджено  наказом  Міністерства  зв'язку  України від 29.10.96
N 232. ВНТП).
     2.30. Определение  категорий   помещений    и    зданий    по
взрывопожарной  и  пожарной  опасности (ОНТП 24-86) (уведено в дію
наказом МВС СРСР від 27.02.86 НАПБ Б.07.005-86).
     2.31. Инструкция  по проектированию. Проводные средства связи
и   почтовая  связь.  Производственные  и  вспомогательные  здания
(затверджено наказом Міністерства зв'язку СРСР від 31.07.87 N 394.
ВСН 333-87).
     2.32. Правила пожежної  безпеки  в  Україні  (введено  в  дію
наказам Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.95  N  400
та  зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України
14.07.95 за N 219/755. НАПБ А.01.001-95).
     2.33. Типове   положення    про   службу   пожежної   безпеки
(затверджено наказом  МВС  України від 12.04.95 N 220
та  зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України  20.04.95  за
N 118/654. НАПБ Б.2.010-95).
     2.34. Положення  про   порядок   видачі   органом  державного
пожежного   нагляду   підприємствам,   організаціям,    установам,
орендарям  та  підприємцям  дозволу на початок роботи (затверджено
наказом МВС   України   від   26.10.94  N  580  та
зареєстровано  в  Міністерстві   юстиції   України   27.10.94   за
N 257/467. НАПБ Б.02.007-94).
     2.35. Типове  положення  про спеціальне навчання, інструктажі
та  перевірку  знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в
установах  та  організаціях  України  (затверджено
наказом   МВС   України  від  17.11.94  N  628  та
зареєстровано   в   Міністерстві   юстиції   України  22.12.94  за
N 307/517. НАПБ Б.02.005-94).
     2.36. Порядок проведення  експертизи   проектної   та   іншої
документації   щодо  пожежної  безпеки  (затверджено  наказом  МВС
України від 22.11.94  N  641  та  зареєстровано  в
Міністерстві   юстиції   України   30.12.94  за  N  326/536.  НАПБ
Б.07.007-94).
     2.37. Бойовий статут пожежної  охорони  України  (затверджено
наказом МВС України від 29.03.95 N 188. НАПБ 04.002-95).
     2.38. Типове   положення  про   пожежно-технічні  комісії  на
підприємствах, в установах та  організаціях  (затверджено  наказом
МВС України  від  27.09.94  N  521 та зареєстровано в
Міністерстві  юстиції  України  13.10.94  за   N   249/459.   НАПБ
Б.02.003-94).
     2.39. Положення про добровільні пожежні  дружини (затверджено
наказом МВС   України   від   27.09.94  N  521 )  та
зареєстровано  в  Міністерстві   юстиції   України   13.10.94   за
N 248/458. НАПБ Б.02.004-94).
     2.40. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані
проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки  та
порядок  його  організації  (затверджено  наказом  МВС України від
17.11.94 N 628  та  зареєстровано  в  Міністерстві
юстиції України 22.12.94 за N 307/517. НАПБ Б.07.001-94).
     2.41. Положення   про  порядок   розроблення,   затвердження,
перегляду,  скасування та реєстрації нормативних  актів  з  питань
пожежної безпеки  (затверджено  наказом  МВС  України від 04.12.96
N 833 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06.03.97 за N 68/1872. НАПБ Б.02.013-97).
     2.42. Инструкция по  тушению  пожаров  на   электроустановках
электростанций  и  подстанций  (затверджено  Головним  управлінням
пожежної охорони МВС СРСР від 20.06.80 та Міністерством енергетики
та електрифікації СРСР від 10.10.80. НАПБ Б.05.001-80).
     2.43. Положення  про   порядок    накладення    штрафів    на
підприємства,  установи  і  організації  за порушення встановлених
законодавством вимог пожежної  безпеки,  невиконання  розпоряджень
(приписів)  посадових  осіб  органів  державного пожежного нагляду
(затверджено постановою Кабінету Міністрів  України  від  14.12.94
N 840 НАПБ Б.02.009-94).
     2.44. Тимчасові тарифи  на  роботи,  пов'язані  з проведенням
експертизи проектної та іншої документації щодо  пожежної  безпеки
(затверджено  наказом  МВС України від 05.09.95 N 599
та  зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України  19.09.95  за
N 337/873. НАПБ Б.07.009-95).
   
                    

3. Терміни й визначення

     3.1. Важкогорючий матеріал - Г2  -  (важкогорючі):  матеріал,
який під впливом вогню або високої температури спалахує,  тліє або
обвуглюється  і  продовжує  горіти,  тліти  або  обвуглюватися  за
наявності  джерела запалювання,  а після його ліквідування горіння
чи тління припиняється.
     3.2. Виникнення пожежі: сукупність процесів, що призводять до
пожежі.
     3.3. Горючий матеріал:
     Г1 - (малогорючі);
     Г3 - (середньої горючості);
     Г4 - (підвищеної горючості);
матеріали, що   під   впливом   вогню   або   високої  температури
спалахують,  тліють або обвуглюються та продовжують горіти,  тліти
або обвуглюватися після ліквідування джерела запалювання.
     3.4. Джерело запалювання: теплова енергія,  що призводить  до
займання.
     3.5. Електричний звязок:  передавання,   випромінювання   або
приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків
або  повідомлень  будь-якого  роду  по  радіо,   за   проводовими,
оптичними або іншими електромагнітними системами.
     3.6. Загоряння: виникнення  горіння   під   впливом   джерела
запалювання.
     3.7. Загроза пожежі:  ситуація,  що склалася на об'єкті і яка
характеризується  імовірністю  виникнення  пожежі,  що   перевищує
нормативну.
     3.8. Займання:  неконтрольоване   горіння   поза  спеціальним
вогнищем без завдавання шкоди.
     3.9. Засоби зв'язку: технічне обладнання, що використовується
для організації зв'язку.
     3.10. Вибухонебезпечна зона класу:
     0 - простір,  у якому  вибухонебезпечне  середовище  присутнє
постійно або протягом тривалого часу.
     Вибухонебезпечна зона класу 0 може мати місце тільки в  межах
корпусів технологічного обладнання;
     1 -  простір,  у  якому  вибухонебезпечне   середовище   може
утворитися під час нормальної роботи (нормальна робота - ситуація,
коли  установка   працює   відповідно   до   своїх   розрахункових
параметрів);
     2 -  простір,  у   якому   вибухонебезпечне   середовище   за
нормальних  умов  експлуатації відсутнє,  а якщо воно виникає,  то
рідко  і  триває  недовго.   У   цих   випадках   можливі   аварії
катастрофічних  розмірів  (розрив трубопроводів високого тиску або
резервуарів значної місткості) не  повинні  розглядатися  під  час
проектування електроустановок.
     Частоту виникнення    і     тривалість     вибухонебезпечного
газопароповітряного  середовища  визначають за правилами (нормами)
відповідних галузей промисловості;
     20 -   простір,  у  якому  під  час  нормальної  експлуатації
вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або часто
в  кількості,  достатній  для  утворення  небезпечної концентрації
суміші з повітрям,  і (або) простір, де можуть утворюватися пилові
шари непередбаченої або надмірної товщини.  Це має місце всередині
обладнання,  де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і
на тривалий термін;
     21 -  простір,  у  якому  під  час  нормальної   експлуатації
ймовірна  поява  пилу  у вигляді хмари в кількості,  достатній для
утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації.
     Ця зона  може  включати  простір  поблизу  місця  порошкового
заповнення  або  осідання  і  простір,  де  під   час   нормальної
експлуатації  ймовірна поява пилових шарів,  які можуть утворювати
небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пилоповітряної суміші;
     22 - простір, у якому вибухонебезпечний пил у завислому стані
може з'являтися не часто й  існувати  недовго  або  в  якому  шари
вибухонебезпечного    пилу    можуть    існувати    й   утворювати
вибухонебезпечні суміші в разі аварії.
     Ця зона може включати простір поблизу обладнання,  що утримує
пил,  який може вивільнятися  шляхом  витоку  і  формувати  пилові
утворення.
(  Пункт 3.10 в редакції Наказу Держкомзв'язку  та  інформатизації
N 2 ( z0204-03 ) від 08.01.2003 )
     3.11. Пожежонебезпечна зона класу:
     П-I -  простір  у  приміщенні,  у  якому  -  міститься горюча
рідина, яка має температуру спалаху понад +61 град. С;
     П-II - простір у приміщенні,  у якому можуть накопичуватися і
виділятися горючий пил або волокна;
     П-IIа - простір у приміщенні, у якому містяться тверді горючі
речовини та матеріали;
     П-III -  простір  поза приміщенням,  у якому розміщені горюча
рідина,  яка  має  температуру спалахування понад +61 град. С, або
тверді горючі речовини.
(  Пункт 3.11 в редакції Наказу Держкомзв'язку  та  інформатизації
N 2 ( z0204-03 ) від 08.01.2003 )
     3.12. Категорія приміщення:
     А (вибухонебезпечна)
     горючі гази, ЛЗР з температурою спалаху не більше 28 град.C у
такій   кількості,   що   можуть   утворюватися   вибухонебезпечні
парогазоповітряні  суміші,  у  разі спалахування яких розвивається
розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5
кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії
з водою,  киснем повітря або одне з одним у  такій  кількості,  що
розрахунковий надлишковий тиск у приміщенні перевищує 5 кПа;
     Б (вибухопожежонебезпечна)
     горючі пил або волокна,  ЛЗР з температурою спалаху більше 28
град.C,   ГР   у   такій   кількості,   що    можуть    створювати
вибухонебезпечні  пилоповітряні  або пароповітряні суміші,  у разі
спалахування  яких  розвивається  розрахунковий  надлишковий  тиск
вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа;
     В (пожежонебезпечна)
     горючі і  важкогорючі  рідини,  тверді  горючі  і важкогорючі
речовини й матеріали (у тому числі пил  та  волокна),  речовини  й
матеріали  при взаємодії з водою,  киснем повітря або одне з одним
здатні горіти тільки за умови,  якщо приміщення,  у яких вони є  в
наявності або обертаються, не належать до категорій А і Б;
     Г
     негорючі речовини  й  матеріали  в гарячому,  розжареному або
розплавленому  стані,  процес  оброблення   яких   супроводжується
виділенням  променистого  тепла,  іскор  та полум'я;  горючі гази,
рідини і тверді  речовини,  які  спалюються  або  утилізуються  як
паливо;
     Д
     негорючі речовини і матеріали в холодному стані. Дозволяється
зараховувати до категорії Д приміщення,  у  яких  розміщені  ГР  у
системах змащування, охолодження і гідроприводу обладнання, в яких
не  більше  60 кг в одиниці обладнання за умов тиску не більше 0,2
МПа,  кабельні  електропроводки  до  обладнання,  окремі  предмети
меблів на місцях.
     3.13. Класи пожежі:
     A - горіння твердих речовин;
     B - горіння рідких речовин;
     C - горіння газоподібних  речовин  (побутовий   газ,  водень,
пропан);
     D - горіння металів;
     E - горіння електрообладнання.
     3.14. Мережа зв'язку: сукупність засобів та  споруд  зв'язку,
поєднаних   в  єдиному  технологічному  процесі  для  забезпечення
інформаційного обміну.
     3.15. Негорючий матеріал: матеріал, який під впливом вогню чи
високої температури не спалахує, не тліє і не обвуглюється.
     3.16. Нормативна документація: правила,  галузеві та державні
стандарти,  технічні умови,  керівні  документи  на  проектування,
виготовлення,   ремонт,   реконструкцію,   монтаж,   налагодження,
технічне діагностування.
     3.17. Об'єкт: підприємство, установа та організація.
     3.18. Підземна споруда: споруда зв'язку,  позначка стелі якої
перебуває нижче рівня планувальної позначки землі.
     3.19. Підприємство (оператор)   зв'язку:   підприємство,   що
здійснює    свою    господарську   діяльність   для   забезпечення
функціонування засобів,  споруд та мереж зв'язку з  метою  надання
послуг зв'язку.
     3.20. План (картка)  пожежогасіння  об'єкта:   документ,   що
визначає   основні   питання   організації   гасіння  пожежі,  яка
поширилася на об'єкті.
     3.21. Пожежа:  неконтрольоване   горіння   поза   спеціальним
вогнищем.
     3.22. Правила   пожежної   безпеки:   комплекс  положень, які
визначають порядок дотримання вимог та норм пожежної  безпеки  при
будівництві та експлуатації об'єкта.
     3.23. Причина пожежі: явище чи  обставини,  що  безпосередньо
спричиняють виникнення пожежі.
     3.24. Протипожежні вимоги: інженерно-технічне  обладнання  чи
організаційні  заходи,  спрямовані  на  запобігання  пожежі або її
розповсюдженню,  а також на її гасіння.  Як правило,  містяться  у
нормативно-технічних  та  правових  актах  державного чи відомчого
рівня.
     3.25. Протипожежний   режим:   комплекс   установлених   норм
поведінки людей,  правил виконання робіт та  експлуатації  об'єкта
(виробу), спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки.
     3.26. Пожежна  профілактика:   комплекс   організаційних    і
технічних  заходів,  спрямованих  на  забезпечення  безпеки людей,
запобігання пожежі, обмеження її розповсюдження, а також створення
умов для успішного гасіння пожежі.
     3.27. Пожежобезпека об'єкта:  стан  об'єкта,  при   якому   з
регламентованою імовірністю унеможливлюються виникнення і розвиток
пожежі та вплив на людей  небезпечних  факторів  пожежі,  а  також
забезпечується захист матеріальних цінностей.
     3.28. Протипожежний  стан   об'єкта:   стан    об'єкта,    що
характеризується  кількістю  пожеж  та  рівнем  збитків  від  них,
кількістю загорянь,  а також  травм,  отруєнь  і  загиблих  людей,
рівнем  реалізації  вимог  пожежної безпеки,  рівнем боєготовності
пожежних підрозділів та добровільних  формувань,  а  також  рівнем
протипожежної агітації та пропаганди.
     3.29. Пожежний оповіщувач: пристрій для  масового  оповіщення
людей про пожежу.
     3.30. Пожежний  сповіщувач:  пристрій  для формування сигналу
про пожежу.
     3.31. Пожежний   приймально-контрольний     прилад:  складова
частина  установки  пожежної сигналізації для прийняття інформації
від  пожежних  сповіщувачів,  вироблення  сигналу  про  виникнення
пожежі  чи  несправності установки та для подальшого передавання і
видачі команд.
     3.32. Поштовий звязок:  приймання,  обробка,  перевезення  та
доставка письмових відправлень,  матеріальних цінностей, виконання
доручень  фізичних  та  юридичних  осіб  щодо  поштових переказів,
банківських операцій.
     3.33. Система     протипожежного      захисту:     сукупність
організаційних заходів,  а також технічних засобів, спрямованих на
запобігання   впливу  на  людей  небезпечних  факторів  пожежі  та
обмеження матеріальних збитків від неї.
     3.34. Спалахування:  займання,   що   супроводжується  появою
полум'я.
     3.35. Споруди зв'язку:  будинки,  вежі,  антени,  повітряні і
кабельні  лінії,  проміжні  та  кінцеві  пристрої  ліній  зв'язку,
поштові шафи та інші пристрої, що використовуються для організації
поштового або електричного зв'язку.
     3.36. Структурний      підрозділ:     філіал,   відокремлений
структурний підрозділ, центр, цех, дільниця, відділ, служба та ін.
     3.37. Ступені вогнестійкості будівель:
     I
     будинки з   несучими   та  огороджувальними  конструкціями  з
природних матеріалів або штучного каменю,  бетону або залізобетону
із застосуванням листових і плиткових негорючих матеріалів;
     II
     будинки з   несучими   та  огороджувальними  конструкціями  з
природних матеріалів або штучного каменю,  бетону або залізобетону
з  застосуванням  листових  і  плиткових  негорючих матеріалів.  У
покриттях будівель дозволяється застосовувати  незахищені  стальні
конструкції;
      III
     будинки з   несучими   та  огороджувальними  конструкціями  з
природних матеріалів або штучного каменю, бетону або залізобетону.
Для перекриттів дозволяється використовувати деревяні конструкції,
захищені  штукатуркою  або  важкогорючими   листовими,   а   також
плитковими матеріалами. До елементів покриття не ставляться вимоги
щодо межі вогнетривкості й межі розповсюдження  вогню;  при  цьому
елементи покриття із деревини підлягають вогнезахисній обробці;
     IIIа
     будинки переважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи
каркаса  із  стальних  незахищених   конструкцій;   огороджувальні
конструкції  із  стальних  листів  або  інших  негорючих  листових
матеріалів з важкогорючим утеплювачем;
      IIIб
     будинки переважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи
каркаса   із   суцільної  або  клеєної  деревини,  які  піддаються
вогнезахисній обробці відповідно до вимог обмеження розповсюдження
вогню;  огороджувальні  конструкції  - з панелей або поелементного
складання, виконані із застосуванням деревини або матеріалів на її
основі.   Деревина   та   інші  горючі  матеріали  огороджувальних
конструкцій  піддаються  вогнезахисній обробці або захищаються від
дії  вогню  та  високих температур, щоб забезпечити необхідну межу
розповсюдження вогню;
     IV
     будинки з несучими та захисними  конструкціями  із  суцільної
або клеєної деревини та інших горючих або важкогорючих матеріалів,
захищених від дії вогню і високих температур штукатуркою або іншим
листовим   чи  плитковим  матеріалом.  До  елементів  покриття  не
ставляться вимоги щодо межі вогнестійкості і  межі  розповсюдження
вогню.   При   цьому  елементи  покриття  із  деревини  підлягають
вогнезахисній обробці;
     IVa
     будинки, переважно одноповерхові,  з каркасною конструктивною
схемою.  Елементи  каркаса  - із стальних незахищених конструкцій;
огороджувальні  конструкції  -  із  стальних  листів   або   інших
негорючих матеріалів з горючим утеплювачем;
     V
     будинки. До   несучих   і   огороджувальних   конструкцій  не
ставляться вимоги щодо меж  вогнестійкості  і  меж  розповсюдження
вогню.
     3.38. Тління: горіння  без  випромінювання  світла,  що,   як
правило, розпізнається з появою диму.
     3.39. Філіал:     структурний     підрозділ     підприємства,
безпосередньо підпорядкований підприємству, що має право приймання
на роботу.
     3.40. Центр:      відокремлений      структурний    підрозділ
підприємства,  безпосередньо підпорядкований філіалу, що має право
приймання на роботу.
     3.41. Цех:  структурний підрозділ підприємства, безпосередньо
підпорядкований центру, що не має права приймання на роботу.
     3.42. Шкода від пожежі: жертви пожежі та матеріальні  втрати,
що безпосередньо пов'язані з пожежею.
     3.43. "Повинен":             викладаються обов'язкові вимоги;
           "Слід":                      -"-
           "Необхідно":                 -"-
           "Вимагається, щоб":          -"-
           "Дозволяється тільки":       -"-
           "Не дозволяється":           -"-
           "Забороняється":             -"-
           "Не слід":                   -"-
     3.44. "Можуть бути":         викладаються інші положення;
           "Як правило":                -"-
           "За необхідності":           -"-
           "За потреби":                -"-
           "У разі потреби":            -"-
           "Можуть мати":               -"-
           "У разі":                    -"-
     3.45. "Застосовують":   використовується  як  дозвільна форма
викладання тексту.
     3.46. "Повинно  бути   не   більше  (не  менше)":  наводиться
найбільше або найменше значення величини.
     3.47. "Не повинно бути більше (менше)": наводяться припустимі
значення відхилень.
     3.48. "Від" і "до": включно.

     3.49. Групи  горючості  будівельних матеріалів (відповідно до
ДСТУ Б В.2.7-19-95)

------------------------------------------------------------------------------------------
|                      Параметри горючості                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  Група   |Температура|  Ступінь   |  Ступінь  | Тривалість |
|горючості |  димових  |пошкодження |пошкодження|самостійного|
|матеріалів |  газів Т, |за довжиною, | за масою, |  горіння,  |
|          |  град. C  |   SL, %    |   Sm, %   |   tcr, c   |
|--------------+-----------------+------------------+--------------- +----------------|
|    Г1    |  < = 135  |   < = 65   |  < = 20   |     0      |
|--------------+-----------------+------------------+----------------+----------------|
|    Г2    |  < = 235  |   < = 85   |  < = 50   |  < = 30    |
|--------------+-----------------+------------------+----------------+----------------|
|    Г3    |  < = 450  |   > 85     |  < = 50   |  < = 300   |
|--------------+-----------------+------------------+----------------+----------------|
|    Г4     |  > 450     |   > 85     |  >  50    |  > 300     |
-------------------------------------------------------------------------------------------
(  Розділ 3 доповнено пунктом 3.49 згідно з Наказом Держкомзв'язку
та інформатизації N 2 від 08.01.2003 )


        4. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної
                             безпеки

     Для координації   та   вдосконалення  роботи,  пов'язаної  із
забезпеченням пожежної безпеки та контролю за  її  проведенням,  в
апараті Державного комітету зв'язку та інформатизації України, ВАТ
"Укртелеком",  на підприємствах "Укрпошта", "Спецзв'язок", "Преса"
створюються  служби  пожежної безпеки (СПБ). У дирекціях (філіях),
підприємствах  також  створюються  СПБ  чисельністю  не менше двох
фахівців  -  начальник  та інженер з пожежної безпеки, у центрах з
чисельністю понад 200 працівників - інженер з пожежної безпеки.
     Робота СПБ  регламентується  положеннями,  які  розробляються
Державним  комітетом  зв'язку  та  інформатизації   України,   ВАТ
"Укртелеком",  підприємствами "Укрпошта",  "Спецзв'язок", "Преса".
Діяльність фахівців СПБ філіалів (дирекцій),  центрів - посадовими
інструкціями.
     Початок  роботи   новоствореного   підприємства,  уведення  в
експлуатацію нових, реконструйованих виробничих, житлових та інших
об'єктів,  упровадження  нових технологій,  передача у виробництво
зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та
продукції,   оренда   будь-яких   приміщень  без  дозволу  органів
державного  пожежного  нагляду забороняються. ( Розділ 4 доповнено
абзацом  третім  згідно з Наказом Держкомзв'язку та інформатизації
N 2 від 08.01.2003 )
     Видача дозволу  здійснюється  відповідно  до  Порядку  видачі
органами державного пожежного нагляду дозволу  на  початок  роботи
підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів  України від 14.02.2001 N 150 ( Розділ 4
доповнено  абзацом  четвертим  згідно  з Наказом Держкомзв'язку та
інформатизації N 2 від 08.01.2003 )
     Продукція протипожежного призначення,  а також продукція,  до
якої встановлені вимоги пожежної безпеки,  повинна мати сертифікат
відповідності    або   свідоцтво   про   визнання   відповідності.
Організаційні  та  правові  засади   підтвердження   відповідності
продукції  визначаються  Кабінетом  Міністрів  України. ( Розділ 4
доповнено  абзацом  п'ятим  згідно  з  Наказом  Держкомзв'язку  та
інформатизації N 2 від 08.01.2003 )

              4.1. Вивчення правил пожежної безпеки

     4.1.1. Здійснюється    згідно    з   Типовим  положенням  про
спеціальне  навчання,  інструктажі  та  перевірку  знань  з питань
пожежної  безпеки  на  підприємствах,  в установах та організаціях
України (затверджено наказом МВС України від 17.11.94
N 628 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22.12.94 за N 307/517. НАПБ Б.02.005-94).
     4.1.2. Керівник об'єкта  організовує виконання цього Типового
положення (табл.  1).  Щорічно  складається  перелік
навчальних  груп  із  працівників для навчання і перевірки знань з
пожежної безпеки в Головному навчальному центрі  ВАТ  "Укртелеком"
або в інших навчальних закладах.

                                                         Таблиця 1

   Спеціальне навчання, інструктажі та перевірки знань з питань
                         пожежної безпеки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Види         |Категорія      |  Місце     |Відповідають |Проводить |Термін        |Програми    | Програми    | Програми      |
|навчання,    |слухачів       |проведення  |    за       |          |проведення    |розробляють | погоджують  | затверджують  |
|інструктажів |               |            |проведення   |          |              |            |             |               |
|-------------+---------------+------------+-------------+----------+--------------+------------+-------------+---------------|
|   1         |   2           |   3        |   4         |  5       |   6          |   7        |    8        |      9        |
|-------------+---------------+------------+-------------+----------+--------------+------------+-------------+---------------|
|Спеціальне   |Заст. Голови   |Національний|Управління   |Викладачі |При приз-     |ННДІОП      | ГУ ДПО      | Директор      |
|навчання та  |ДКЗІУ,         |науково-    |з праці і    |навчальних|наченні на    |            | МВС         | ННДІОП        |
|перевірка    |обов'язки яких |дослідний   |персоналу    |закладів  |посаду та     |            |             |               |
|знань        |пов'язані із   |інститут    |ДКЗІУ        |та фахівці|через         |            |             |               |
|             |забезпеченням  |охорони     |             |СПБ галузі|3 роки        |            |             |               |
|             |пожежної       |праці       |             |зв'язку   |              |            |             |               |
|             |безпеки.       |(ННДІОП)    |             |          |              |            |             |               |
|             |Ген. директори |            |             |          |              |            |             |               |
|             |- директори    |            |             |          |              |            |             |               |
|             |підприємств,   |            |             |          |              |            |             |               |
|             |установ,       |            |             |          |              |            |             |               |
|             |організацій    |            |             |          |              |            |             |               |
|             |               |            |             |          |              |            |             |               |
|             |Фахівці СПБ    |Навчальні   |Кадрові      |    -"-   |    -"-       |Навчальні   |      -"-    | Ректор        |
|             |ДКЗІУ та       |заклади     |апарати      |          |              |заклади     |             | закладу       |
|             |підприємств,   |ДПО МВС     |ДКЗІУ та     |          |              |ДПО МВС     |             | ДПО           |
|             |установ,       |            |підприємств  |          |              |            |             |               |
|             |організацій    |            |установ,     |          |              |            |             |               |
|             |               |            |організацій  |          |              |            |             |               |
|             |               |            |             |          |              |            |             |               |
|             |Керівники      |Навчальні   |    -"-      |    -"-   |    -"-       |Навчальні   |      -"-    | Керівники     |
|             |філіалів, їх   |заклади     |             |          |              |заклади     |             | навчальних    |
|             |заступники,    |галузі      |             |          |              |галузі      |             | закладів      |
|             |керівники      |зв'язку     |             |          |              |зв'язку     |             | галузі        |
|             |центрів,       |            |             |          |              |            |             | зв'язку       |
|             |цехів, голови  |            |             |          |              |            |             |               |
|             |пожежно-       |            |             |          |              |            |             |               |
|             |технічних      |            |             |          |              |            |             |               |
|             |комісій        |            |             |          |              |            |             |               |
|             |               |            |             |          |              |            |             |               |
|             |Фахівці СПБ    |    -"-     |    -"-      |    -"-   |    -"-       |   -"-      |      -"-    |     -"-       |
|             |дирекцій       |            |             |          |              |            |             |               |
|             |(філіалів)     |            |             |          |              |            |             |               |
|             |               |            |             |          |              |            |             |               |
|             |Фахівці СПБ    |Класи       |Начальники   |    -"-   |  Щорічно     |СПБ         | З           | Керівники     |
|             |центрів (цехів)|дирекцій    |центрів      |          |              |дирекцій    | місцевими   | дирекцій      |
|             |               |(філій)     |             |          |              |(філій)     | органами    | (філій)       |
|             |               |            |             |          |              |            | ДПО МВС     |               |
|-------------+---------------+------------+-------------+----------+--------------+------------+-------------+---------------|
|Вступний     |Усі            |Учбові класи|Кадрові      |Фахівці   |  При прийман-|СПБ         | СПБ         | Керівники     |
|             |працівники     |підприємств |апарати      |СПБ під-  |  ні на роботу|підприємств,| підприємств,| підприємств,  |
|             |               |філій,      |підприємств, |приємств, |              |філій,      | дирекцій,   | дирекцій,     |
|             |               |центрів     |філій,       |філій,    |              |центрів     | філій,      | філій,        |
|             |               |            |центрів      |центрів   |              |            | центрів     | центрів       |
|-------------+---------------+------------+-------------+----------+--------------+------------+-------------+---------------|
|Первинний    |Усі            |На робочому |Начальники   |Начальники|  До початку  |Начальники  | СПБ         | Керівники     |
|             |працівники     |місці       |служб,       |служб,    |  виробничої  |служб,      | підприємств,| підприємств,  |
|             |               |            |цехів,       |цехів,    |  діяльності  |цехів       | дирекцій,   | дирекцій,     |
|             |               |            |дільниць     |дільниць  |              |тощо        | філій,      | філій,        |
|             |               |            |тощо         |тощо      |              |            | центрів     | центрів       |
|-------------+---------------+------------+-------------+----------+--------------+------------+-------------+---------------|
|Повторний    |Усі            |На робочому |Начальники   |Начальники|  Щорічно     |Начальники  | СПБ         | Керівники     |
|             |працівники     |місці       |служб,       |служб,    |              |служб,      | підприємств,| підприємств,  |
|             |               |            |цехів,       |цехів,    |              |цехів       | дирекцій,   | дирекцій,     |
|             |               |            |дільниць     |дільниць  |              |тощо        | філій,      | філій,        |
|             |               |            |тощо         |тощо      |              |            | центрів     | центрів       |
|-------------+---------------+------------+-------------+----------+--------------+------------+-------------+---------------|
|Позаплановий |Усі            |На робочому |Начальники   |Начальники|  На вимогу   |Начальники  | СПБ         | Керівники     |
|             |працівники     |місці       |служб,       |служб,    |  працівни-   |служб,      | підприємств,| підприємств,  |
|             |               |            |цехів,       |цехів,    |  ків         |цехів       | дирекцій,   | дирекцій,     |
|             |               |            |дільниць     |дільниць  |  ДПО МВС     |тощо        | філій,      | філій,        |
|             |               |            |тощо         |тощо      |              |            | центрів     | центрів       |
|-------------+---------------+------------+-------------+----------+--------------+------------+-------------+---------------|
|Цільовий     |З працівниками |На місці    |Начальники   |Начальники|  При потребі |Начальники  | СПБ         | Керівники     |
|             |перед          |проведення  |служб,       |служб,    |  виконання   |служб,      | підприємств,| підприємств,  |
|             |виконанням ними|робіт       |цехів,       |цехів,    |  цих робіт   |цехів       | дирекцій,   | дирекцій,     |
|             |разових        |            |дільниць     |дільниць  |              |тощо        | філій,      | філій,        |
|             |(тимчасових)   |            |тощо         |тощо      |              |            | центрів     | центрів       |
|             |пожежо-        |            |             |          |              |            |             |               |
|             |небезпечних    |            |             |          |              |            |             |               |
|             |робіт          |            |             |          |              |            |             |               |
|             |(зварювальних, |            |             |          |              |            |             |               |
|             |розігрівальних |            |             |          |              |            |             |               |
|             |та інших) при  |            |             |          |              |            |             |               |
|             |ліквідації     |            |             |          |              |            |             |               |
|             |аварії,        |            |             |          |              |            |             |               |
|             |стихійного лиха|            |             |          |              |            |             |               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4.1.3. Допуск до  роботи  осіб,  які  не  пройшли   навчання,
інструктажу   й   перевірки  знань  із  питань  пожежної  безпеки,
забороняється.

       4.2. Пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні
                             дружини

     4.2.1. На об'єкті з кількістю працюючих 50 і  більше  чоловік
рішенням  трудового  колективу  може створюватися пожежно-технічна
комісія  (ПТК).  На  підставі  цього  рішення  наказом   керівника
встановлюється персональний склад ПТК та порядок її роботи.
     4.2.2. На підставі  Типового  положення  про пожежно-технічну
комісію (затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України
від  27.09.94  N  521 ( z0249-94 ) та зареєстровано в Міністерстві
юстиції   України   13.10.94   за  N  249/459.  НАПБ  Б.02.003-94)
розробляється  Положення  про  ПТК  об'єкта,  яке  затверджує його
керівник.
     4.2.3. Добровільні пожежні  дружини (ДПД) можуть створюватися
на об'єктах з кількістю працюючих, як правило, не менше 50 чоловік
з  робітників,  службовців  та ІТР з метою проведення заходів щодо
запобігання   пожежам,   організації   їх   гасіння,    здійснення
громадського  контролю  за додержанням установлених законодавством
вимог пожежної безпеки.
     4.2.4. У  своїй   діяльності  ДПД  керуються  Положенням  про
добровільні  пожежні  дружини   (команди)   (затверджено   наказом
Міністерства внутрішніх  справ  України   від   27.09.94   N   521
( z0248-94  )  та  зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції України
13.10.94 за N 248/458. НАПБ Б.02.004-94).

                  4.3. Обов'язки посадових осіб

     4.3.1. Забезпечення пожежної  безпеки  є  складовою  частиною
виробничої  або  іншої  діяльності   посадових   осіб.   Це   слід
відображати в трудових договорах (контрактах) та статутах.
     4.3.2. Посадовим особам   слід   визначити   обов'язки   щодо
забезпечення   пожежної   безпеки,  призначити  відповідальних  за
пожежну безпеку  окремих  будівель,  споруд,  приміщень,  дільниць
тощо,  технологічного  та  інженерного  устаткування,  а  також за
утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.
     4.3.3. Обов'язки    щодо    забезпечення   пожежної  безпеки,
утримання  та  експлуатації  засобів  протипожежного захисту мають
бути  відображені  у відповідних посадових документах (контрактах,
функціональних обов'язках, інструкціях, положеннях тощо).
     4.3.4. Посодовим особам на кожному об'єкті з урахуванням умов
його пожежної небезпеки слід установити відповідний  протипожежний
режим, у тому числі - визначити:
     а) можливість (місце) паління, застосування відкритого вогню,
побутових нагрівальних приладів;
     б) порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних  робіт  (у
тому числі зварювальних);
     в) правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
     г) місця  для  зберігання  і  допустиму  кількість  сировини,
напівфабрикатів  та  готової  продукції,  які   можуть   одночасно
розміщуватися  у  виробничих  приміщеннях і на території (у місцях
зберігання);
     ґ) порядок  прибирання  горючого пилу й відходів,  зберігання
промасленого   спецодягу   та   шмаття,   очищення    повітроводів
вентиляційних систем від горючих відкладень;
     д) порядок відключення від мережі  електрообладнання  у  разі
пожежі;
     е) порядок  огляду  й  закриття  приміщень  після  закінчення
роботи;
     є) порядок  проходження   посадовими   особами   навчання   й
перевірки  знань  з питань пожежної безпеки,  а також проведення з
працівниками    протипожежних    інструктажів    та    занять    з
пожежно-технічного мінімуму  з  призначенням  відповідальних за їх
проведення;
     ж) порядок  організації експлуатації,  обслуговування наявних
технічних   засобів   протипожежного    захисту    (протипожежного
водопроводу,  насосних  станцій,  установок пожежної сигналізації,
автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо);
     з) порядок  проведення  планово-попереджувальних  ремонтів та
оглядів    електроустановок,    опалювального,     вентиляційного,
технологічного та іншого інженерного обладнання;
     и)  дії працівників  у разі виявлення пожежі;
     і) порядок  збору членів ДПД та відповідальних посадових осіб
у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні.
     4.3.5. Працівників  слід   ознайомити   з  цими  вимогами  на
інструктажах,  під  час  проходження  пожежно-технічного  мінімуму
тощо;  витяги  з  наказу (інструкції) з основними положеннями слід
розміщувати на видних місцях.
     4.3.6. На  кожному об'єкті  слід  розробити  загальнооб'єктну
інструкцію про заходи пожежної  безпеки  та  інструкції  для  всіх
вибухопожежонебезпечних  та пожежонебезпечних приміщень (дільниць,
цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо).
     Ці інструкції    мають    вивчатися    під   час   проведення
протипожежних   інструктажів,    проходження    пожежно-технічного
мінімуму,  а  також у системі виробничого навчання і розміщуватися
на видних місцях.
     4.3.7. У промислових  будівлях  та  спорудах,  які  мають два
поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше
25 осіб слід розробити і розмістити на видних місцях плани (схеми)
евакуації людей на випадок пожежі.
     4.3.8. У   разі    зміни    планування   або  функціонального
призначення  будівель (приміщень, споруд), технології виробництва,
штатного розкладу переробити плани евакуації та інструкцій.
     4.3.9. На    об'єкті    слід   встановити  порядок  (систему)
оповіщення людей про пожежу, з яким потрібно всіх ознайомити.
     У приміщеннях на видних (помітних) місцях біля телефонів слід
розмістити  таблички  із  зазначенням  номера телефону для виклику
пожежної охорони.
     4.3.10. Територія  об'єкта,   а   також   будинки,   споруди,
приміщення слід забезпечити відповідними знаками безпеки згідно  з
ГОСТ 12.4.026-76*.
     4.3.11. У разі одержання речовин та матеріалів  з  невідомими
властивостями    щодо    пожежної   небезпеки   забороняється   їх
застосування  до   з'ясування   через   відповідні   установи   та
організації відомостей (показників) про їх пожежну небезпеку.
     Застосування при  будівництві  у  виробництві  матеріалів  та
речовин,   на   які   відсутні   дані   щодо  пожежної  небезпеки,
забороняється.
     4.3.12. На  об'єктах,   де  застосовуються  й переробляються
сильнодійні отруйні  речовини  (СДОР)  та  джерела  радіоактивного
випромінювання,  слід  регулярно  в погодженні з пожежною охороною
терміни інформувати підрозділи Державної  пожежної  охорони  (ДПО)
про кількість таких речовин і матеріалів, їх токсичні властивості,
особливості поведінки  під  час  пожежі,  повідомляти  інші  дані,
необхідні   для   забезпечення   безпеки  особового  складу,  який
залучається до гасіння пожежі та  проведення  аварійно-рятувальних
робіт на цих об'єктах.
     4.3.13. Для  працівників    охорони    незалежно    від    їх
підпорядкованості  (сторожів,  вахтерів,  вартових  тощо) посадові
особи розробляють інструкції,  у яких визначають їх обов'язки щодо
контролю  за  додержанням протипожежного режиму,  огляду території
приміщень,  порядок  дій  у  разі  виявлення  пожежі,  спрацювання
засобів  пожежної  сигналізації та автоматичного пожежогасіння,  а
також указують, кого з посадових осіб адміністрації слід викликати
в разі пожежі в нічний час та у вихідні й святкові дні.
     Працівникам охорони  слід  мати  список  посадових  осіб   із
зазначенням   їх   домашньої   адреси,   службового  й  домашнього
телефонів.  Вони зобов'язані знати порядок дій  в  разі  виявлення
пожежі,  правила користування первинними засобами пожежогасіння та
прийомами гасіння.
     4.3.14. Уживати  (у  межах  наданих  посадовим  особам  прав)
відповідних  заходів  щодо  реагування  на   факти   порушень   чи
невиконання   працівниками  встановленого  протипожежного  режиму,
вимог правил пожежної безпеки та інших нормативних актів, що діють
у цій сфері.
     4.3.15. З         метою        підвищення        ефективності
пожежно-профілактичної   роботи,   спрямованої   на   забезпечення
належного  протипожежного захисту об'єктів зв'язку, слід проводити
огляди  протипожежного  стану  і  за результатами оглядів готувати
накази.
     4.3.16. Виконувати встановлений порядок взаємодії підрозділів
Державної  служби  охорони  при  МВС України з операторами зв'язку
всіх  форм  власності  при  організації  централізованої   охорони
об'єктів   (наказ  Міністерства  внутрішніх  справ  та  Державного
комітету  зв'язку  України  від  20.10.98  N 750/145 ( z0701-98 ),
зареєстрований   в   Міністерстві   юстиції  України  02.11.98  за
N 701/3141).

                4.4. Обов'язки працівників зв'язку

     4.4.1. Працівники зобов'язані   дотримуватися   встановленого
протипожежного  режиму на об'єкті,  виконувати встановлені правила
та інші нормативні акти з питань пожежної безпеки.
     4.4.2. Кожен працівник у  разі  виявлення  пожежі  або запаху
диму, гару, надмірного підвищення температури зобов'язаний негайно
повідомити про  це  пожежну  охорону  (при  цьому  назвати  адресу
об'єкта,   місце  виникнення  пожежі,  наявність  людей,  а  також
повідомити своє прізвище) та вживати заходів до  її  ліквідації  й
рятування людей та майна.

            4.5. Відповідальність за порушення Правил


     ( Пункт  4.5.1  вилучено на підставі Наказу Держкомзв'язку та
інформатизації N 2 ( z0204-03 ) від 08.01.2003 )


     За   порушення  встановлених  законодавством  вимог  пожежної
безпеки,  створення перешкод для діяльності посадових осіб органів
державного  пожежного  нагляду,  невиконання  їх  приписів винні в
цьому    посадові   особи,   інші   працівники   притягаються   до
відповідальності  згідно  з  чинним  законодавством.  (  Пункт  із
змінами,    внесеними   згідно   з   Наказом   Держкомзв'язку   та
інформатизації N 2 ( z0204-03 ) від 08.01.2003 )


               5. Загальні вимоги пожежної безпеки

                5.1. Утримання територій та доріг

(   Підрозділ   5.1   із   змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держкомзв'язку та інформатизації N 2 ( z0204-03 ) від 08.01.2003 )

     5.1.1. Ворота в'їзду на територію об'єкта, що відчиняються за
допомогою  електроприводу,  повинні мати пристосування (пристрої),
які дають змогу відчиняти їх уручну.
     5.1.2. Стоянка  транспорту  на  відстані  менше  10-ти м  від
в'їзних воріт на територію об'єкта забороняється,  про що  повинен
вказувати відповідний знак заборони.
     5.1.3. Територія  об'єкта   повинна   мати   освітлення,   що
забезпечує  швидке  знаходження  пожежних  драбин,  протипожежного
обладнання, входів до будинків і споруд.
     5.1.4. Протипожежні  розриви   між   будівлями,    спорудами,
відкритими  майданчиками  для зберігання матеріалів,  устаткування
тощо  повинні  відповідати  вимогам  будівельних   норм.   Їх   не
дозволяється   захаращувати,   використовувати   для   складування
матеріалів,  устаткування,  стоянок  транспорту,  будівництва   та
встановлення тимчасових будинків і споруд.
     5.1.5. Дороги, проїзди  та  проходи  до   будівель,   споруд,
пожежних   вододжерел,  підступи  до  зовнішніх  пожежних  драбин,
пожежного інвентарю,  обладнання та  засобів  пожежогасіння  мають
бути завжди вільними,  утримуватися справними, очищатися від снігу
та льоду.
     5.1.6. Основні дороги,  проїзди,  проходи повинні мати тверде
покриття.  Влаштовуючи  проїзди  для   пожежних   автомобілів   до
будівель, споруд  і  вододжерел  по  ґрунту,  їх  слід укріплювати
шлаком,  гравієм або іншими місцевими матеріалами для забезпечення