ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ДСТУ 2273-93

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

Терміни та визначення

ОССUРАТІОN 5АFЕТY STANDARDS SYSTEM

Terms and definitions

ОКСТУ 2201

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять пожежної техніки у галузі безпеки праці

Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Застосування термінів-синонімів стандартизованого терміна забороняється.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їх короткі форми, представлені абревіатурою,— світлим, а синоніми — курсивом.

Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилученою в разі йолі використання в документах зі стандартизації.

У примітках, які додаються до окремих визначень для глибшого розуміння понять, подано пояснення та уточнення.

Наведені визначення в разі необхідності можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних термінів, вказуючи на об'єкти, які входять до об'єму і змісту понять, визначених у цьому стандарті.

У стандарті як довідкові подано німецькі [dе], англійські [еn], французькі [fr], та російські [гu], еквіваленти стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

Якщо в чинних державних російськомовних стандартах визначення термінів російською мовою відсутні, то подається переклад терміна та визначення російською мовою а круглих дужках.

У стандарті наведено алфавітні покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1 пожежна техніка .

Технічні засоби для запобігання,

обмеження розвитку, гасіння пожеж, захисту людей та матеріальних цінностей від пожежі

2 пожежна машина

Транспортна чи транспортована

машина, призначена для використання у разі пожежі

3 пожежнотехнічне озброєння

Комплект, що складається із пожежного обладнання, ручного пожежного інструмента, пожежних рятівних пристроїв, засобів індивідуального захисту, технічних пристроїв, для конкретних пожежних автомобілів відповідно до їх призначення

4 пожежне обладнання Обладнання, яке входить до складу

комунікацій пожежогасіння, а також засобів технічного обслуговування цього обладнання

Примітка. До комунікацій пожежогасіння належать рукавні лінії, рукавні розгалуження і т. п.

5 пожежний рятувальний пристрій Пристрій для рятування людей в разі пожежі

6 ручний пожежний інструмент

Ручний інструмент для розкриттям та розбирання конструкцій, проведення аварійно-рятівних робіт в разі пожежі

7 установка пожежогасіння

Сукупність стаціонарних технічних засобів для гасіння пожежі за рахунок випуску вогнегасної речовини

8 вогнегасник

Переносне чи пересувне обладнання для гасіння осередків пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини

9 установка пожежної сигналізації

Сукупність технічних засобів, уста-. новлених на об'єкті, що захищається, для виявлення пожежі, оброблення, подавання в заданому вигляді повідомлення про пожежу на цьому об'єкті, спеціальної інформації та(чи) подавання команд на включення автоматичних установок пожежогасіння та технічних обладнань

10 засоби індивідуального захисту пожежників

Сукупність технічних засобів, призначених для захисту пожежників від небезпечних факторів під час гасіння пожеж та (чи) ліквідації їх наслідків .

121 установка хладонового пожежогасіння

Установка пожежогасіння, в якій як вогнегасна речовина використовуються сполуки на основі галогенізованих вуглеводнів

122 установка порошкового пожежогасіння

Установка пожежогасіння, в якій як вогнегасна речовина використовуються вогнегасні порошкові суміші

123 установка об'ємного пожежогасін-ня

Установка пожежогасіння для створення середовища, яке не підтримує горіння в об'ємі, що захищається

124 установка поверхневого пожежога-сіння

Установка пожежогасіння, яка діє на палаючу поверхню в зоні, що захищається

125 модульна установка пожежогасіння

Нетрубопровідна автоматична уста- новка пожежогасіння, яка передбачає розміщення ємності із вогнегасною речовиною та пусковим пристроєм безпосередньо у приміщенні, що захищається

ВОГНЕГАСНИКИ

126 переносний вогнегасник

Вогнегасник, конструктивне виконання та маса якого забезпечує зручність його перенесення людиною Примітка. Переносні вогнегасники можуть бути ручними чи ранцевими

127 пересувний вогнегасник

Вогнегасник, змонтований на колесах чи візку

128 пінний вогнегасник

Вогнегасник із зарядом піноутворювачів різноманітних видів

129 повітряно-пінний вогнегасник

Вогнегасник із зарядом водяного розчину піноутворювальних добавок

130 хімічний пінний вогнегасник

Вогнегасник із зарядом хімічних речовин, які в момент приведення вогнегасника в дію вступають у реакцію з утворенням піни та надмірного тиску

131 водяний вогнегасник

Вогнегасник із зарядом води чи води з добавками

132 порошковий вогнегасник

Вогнегасник із зарядом вогнегасного порошку

133 вуглекислотний вогнегасник Вогнегасник із зарядом двоокису вуглецю

134 хладоновий вогнегасник Вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини на основі галогенізованих вуглеводнів

135 комбінований вогнегасник . Вогнегасник із зарядом двох і більше вогнегасних речовин

УСТАНОВКИ ПОЖЕЖНОЇ

СИГНАЛІЗАЦІЇ

136 пожежний сповіщувач

Пристрій для формування сигналу про пожежу

137 ручний пожежний сповіщувач Пожежний сповіщувач з ручним способом приведення в дію

138 автоматичний пожежний сповіщувач Пожежний сповіщувач, який реагує на фактори, супровідні пожежі

139 тепловий пожежний сповіщувач Автоматичний пожежний сповіщуйвач, який реагує на певне значення температури та (чи) швидкість її наростання

140 пожежний сповіщувач полум’я

Автоматичний пожежний сповіщувач, який реагує на електромагнітне випромінювання полум'я

141 димовий пожежний сповіщувач Автоматичний пожежний сповіщувач, який реагує на аерозольні прдукти горіння

142 радіоізотопний пожежний сповіщувач Димовий пожежний сповіщувач, який спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на іонізаційний струм робочої камери сповіщувача

143 оптичний пожежний сповіщувач

Димовий пожежний сповіщувач, який спрацьовує внаслідок впливу продуктів горіння на поглинання або розсіювання електромагнітного випромінювання сповіщувача

144 пожежний приймально-контрольний прилад

Складова частина установки пожежної сигналізації для приймання інформації від пожежних сповіщувачів, вироблення сигналу про виникнення пожежі чи несправності установки, та для подальшого передавання і видачі команд на інші пристрої

.145 пожежний оповіщувач

Пристрій для масового оповіщення людей про пожежу

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

автодрабина пожежна 22автолабораторія пожежна27автомобіль пожежний 11автомобіль пожежний водозахисний 25автомобіль пожежний водопінного гасіння 17автомобіль пожежний газового гасіння 14автомобіль пожежний газоводяного гасіння16автомобіль пожежний газодимозахисний23автомобіль пожежний димовидалення 24автомобіль пожежищі зв'язку та освітлення26автомобіль пожежний комбінованого гасіння15автомобіль пожежний пінного гасіння 12автомобіль пожежний пінопорошкового гасіння18автомобіль пожеж порошкового гасіння13автомобіль пожежний рукавнийЗ0автомобіль пожежний технічної служби 28автомобіль пожежний штабний31

автонасос пожежний19автопідйомник пожежний 21автоцистерна пожежна 20багор пожежний95вертоліт пожежний36вогнегасник8вогнегасник водяний131вогнегасник комбінований135вогнегасник вуглекислотний133вогнегасник переносний126вогнегасник пересувний127вогнегасник пінний128вогнегасник повітряно-пінний129вогнегасник порошковий132

вогнегасник хімічний пінний ІЗ0вогнегасник хладоновий134водозбірник рукавний61гак пожежний96гідрант пожежний45гідрант пожежний наземний47 гідрант пожежний підземний46

гідроелеватор пожежний75головка-заглушка 57

головка з'єднувальна муфтова 58головка з'єднувальна пожежна 55головка з'єднувальна рукавна56головка з'єднувальна цапкова59

драбина-палиця 89драбина пожежна висувна87драбина пожежна ручна86драбина пожежна складена90драбина-штурмівка88димовисмоктувач пожежний 32димовисмоктувач пожежний переносний 34димовисмоктувач пожежний причіпний 33засоби індивідуального захисту пожежників 10затискач рукавний78затримка рукавна79інструмент пожежний ручнийбінструмент пожежний механізований ручний 99інструмент пожежний немеханізований ручний 100карабін пожежний поясний105касета рукавна80каска пожежна 103котушка рукавна 81ключ з'єднувальних головок83коліно рукавне82колонка пожежна65костюм газохімзахисний 108костюм пожежний захисний106костюм пожежний теплозахисний 107костюм радіаційнозахисний109кран пожежний 48кран пожежний внутрішній49кран пожежний зовнішній50літак пожежний35лом пожежний 98матрац рятувальний стрибковий92машина пожежна2машина рукавомийна 85місток рукавний 77мотопомпа пожежна 39мотопомпа пожежна переносна40мотопомпа пожежна причіпна41мотузка рятувальна 94насос пожежний 43обладнання пожежне 4одяг бойовий пожежника 110озброєння пожежнотехнічнеЗоповіщувач пожежний145перехідник рукавний 60підставка пожежна 51пінозміщувач пожежний76

поїзд пожежний37

полотно рятувальне стрибкове93пояс пожежний 104прилад приймально-контрольний пожежний 144пристрій пожежно-рятувальний 5пристрій рукавонав'язувальний84

причіп пожежний42протигаз ізолюючий101респіратор 102розгалуження рукавне62

розгалуження рукавне п-ходове 63рукав пожежний 52рукав пожежний всмоктувальний54рукав пожежний напірний 53рукав рятувальний91сітка пожежна всмоктувальна64сокира пожежна .97сповіщувач пожежний136сповіщувач пожежний автоматичний138сповіщувач пожежний димовий141сповіщувач пожежний оптичний 143сповіщувач пожежний полум'я 140сповіщувач пожежний радіоізотопний 142сповіщувач пожежний ручний 137сповіщувач пожежний тепловий 139станція пожежна автонасосна29ствол пожежний66ствол пожежний водопінний72ствол пожежний водяний 69ствол пожежний лафетний68

ствол пожежний пінний70ствол пожежний порошковий71ствол пожежний ручний67ствол пожежний суцільного струменя 73ствол-розпилювач пожежний 74судно пожежне38техніка пожежна1трактор пожежний44установка пожежної сигналізації9установка пожежогасіння7установка пожежогасіння автоматична111установка пожежогасіння азотного119установка пожежогасіння водяного113установка пожежогасіння газового117установка пожежогасіння дренчерна115установка пожежогасіння вуглекислотного118

ДСТУ2273—93 С. 31

установка пожежогасіння модульна 125

установка пожежогасіння об'ємного 123

установка пожежогасіння парового 120

установка пожежогасіння пінного 115

установка пожежогасіння поверхневого 124

установка пожежогасіння порошкового122

установка пожежогасіння ручного112

установка пожежогасіння спринклерного1.14

установка пожежогасіння хладоновоге121