Таблиця 3

Основні частотні зважування в третинооктавних смугах частот

Номер частотної смуги1

X

Частота І,

Гц

Wk

Wd

Wt

Коефіцієнт

х1000

дБ

Коефіціент

х 1 000

дБ

Коефіцієнт

х 1 000

дБ

-17

0,02

24,2

- 32,33

-16

0,025

37,7

-28,48

-15

0,0315

59.7

-24,47

-14

0,04

97,1

-20,25

-13

0,05

157

-16,10

-12

0,063

267

-11,49

-11

0,08

461

^6,73

-10

0,1

31.2

-30,11

62,4

- 24,09

695

-3,16

-9

0,125

48,6

- 26,26

97,3

- 20,24

895

-0,96

-8

0,16

79,0

- 22,05

158

-16,01

1 006

0,05

-7

0,2

121

-18,33

243

-12,28

992

-0,07

-6

0,25

182

-14,61

365

-8,75

854

-1,37

-5

0,315

263

-11,60

530

-5,52

619

-4,17

-4

0,4

352

-9,07

713

-2,94

384

-8,31

-3

0,5

418

-7,57

853

-1.38

224

-13,00

-2

0,63

459

-6,77

944

-0,50

116

-18,69

-1

0,8

477

-6,43

092

-0,07

53,0

-25,51

0

1

482

-6,33

1011

0.10

23,5

-32,57

1

1,25

484

-6,29

І008

0.07

9,98

- 40.02

2

1,6

494

-6,12

968

-0,28

3,77

-48,47

3

2

531

-5,49

890

-1,01

1,55

-56,19

4

2,5

631

-4,01

776

-2,20

0,64

- 63,93

5

3,15

804

-1,90

642

-3,85

0,25

-71,96

е

4

967

-0,29

512

- 5,82

0,097

- 80,26

7

5

1039

0.33

409

-7,768

6,3

1054

0,46

323

-9,819

8

1036

0,31

253

-11,9310

10

988

-0.10

212

-13,9111

12.5

902

-0,89

161

-15,8712

16

768

-2,28

125

- 18,0313

20

636

-3,93

100

-19,9914

25

513

-5,80

80,0

-21,9415

31,5

405

-7,86

63,2

- 23,9816

40

314

-10,05

49,4

-26,1317

50

246

-12,19

38,8

-28,2218

63

186

- 14,61

29,5

- 30,6019

80

132

-17,56

21,1

- 33,5320

100

88,7

-21,04

14,1

- 36,9921

125

54.0

- 25,35

8,63

-41,2822

160

28,5

- 30,91

4,55

- 46,8423

200

15,2

-36,38

2,43

- 52,3024

250

7,90

- 42,04

1,26

- 57.9725

315

3,98

-48,00

0,64

- 63,9226

400

1,95

- 54,20

0,31

-70,121) Індекс х — номер частотної смуги відповідно до ІЄС 1260.

Примітка 1. Про допуски частотних зважувань див, 6.4.1.2.

Примітка 2. Якщо встановлено, що частотний діапазон нижче 1 Гц є неважливим дпя зваженого значення віброприскорення, то рекомендовано частотний діапазон від 1 Гц до S0 Гц.

Примітка 3. Значення повинні бути розраховані, разом із обмеженнями частотної смуги.

Таблиця 4

Додаткові частотні зважування в третинооктавних смугах частот

Номер частотної смуги1)

X

Частота

1 гц

Wj

Коефіцієнт х1000

ДБ

коефіцієнт

х 1 000

ДБ

Коефіцієнт

х 1 000

ДБ

-10

0,1

62,4

-24,11

62,5

- 24.08

31,0

-30,18

-9

0,125

97,2

- 20,25

97,5

- 20,22

48,3

- 26,32

-8

0,16

158

- 16,03

159

-15.98

78,5

-22,11

-7

0,2

243

- 12,30

245

-12,23

120

-18,38

-6

0,25

364

-8,78

368

-8,67

181

-14,86

-5

0,315

527

-5,56

536

-5,41

262

-11,65

-4

0,4

708

-3,01

723

-2,81

351

-9,10

-3

0,5

843

-1.48

862

-1.29

417

-7,60

-2

0,63

929

-0,64

939

-0,55

458

-6,78

-1

0,8

972

-0,24

941

-0,53

478

-6,42

0

1

991

-0,08

880

-1,11

484

-6,30

1

1.25

1 000

0,00

772

-2,25

485

-6,28

2

1,6

1 007

0,06

632

-3,99

483

-6,32

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

2,5

3,15

4

5

6,3

8

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

250

1 012

1 017

1 022

1 024

1013

974

891

776

647

512

409

325

256

199

156

118

84,4

56,7

34,5

16,2

9,71

5,06

0,10

0,15

0,19

0.20

0,11

-0,23

-1,00

-2,20

-3.79

-5,82

-7,77

-9,76

-11,84

- 14,02

-16,13

-18,53

-21,47

- 24,94

- 29,24

- 34,80

- 40,26

- 45,92

512

409

323

253

202

160

125

100

80,1

62,5

50,0

39,9

31,6

24,7

19,4

14,8

10,5

7,07

4,31

2,27

1,21

0,63

-5,82

-7,77

-9,81

-11,93

-13,91

-15,94

-18,03

-19,98

-21,93

-24,08

- 26,02

- 27,97

-30,01

-32,15

- 34,24

- 36,62

- 39,55

-43,01

-47,31

-52,86

- 58,33

-63,99

482

489

524

628

793

946

1017

1030

1026

1 018

1 012

1 007

1 001

991

972

931

843

708

539

364

243

158

-6,34

-6,22

-5,62

-4,04

-2,01

-0,48

0,15

0,26

0,22

0,16

0,10

0,06

0,00

-0,08

-0,24

-0,62

-1,48

-3,01

-5,36

-8,7В

-12,30

-16,03

25

315

2,55

-51,88

0,32

- 69,94

100

-19,98

26

400

1.25

- 58.08

0,16

-76,14

62,4

-24,10

1) Індекс х — номер частотної смуги відповідно до ІЕС 1260.

Примітка 1, Про допуски частотних зважувань див. 6,4,1.2.

Примітка 2. Якщо встановлено, що частотний діапазон нижче 1 Гц є неважливим для зваженого значення віброприскоремня, то рекомендовано частотний діапазон від 1 Гц до 80 Гц.

Примітка 3. Значення повинні бути розраховані разом Із обмеженнями частотної смуги.

6.3.1 Метод поточного с.к.з

Метод оцінювання поточного с.к.з. бере до уваги випадкові удари і перехідну вібрацію за допомогою константи короткого часу інтегрування. Величина вібрації, визначена як максимальне значення перехідної вібрації (МЗПВ), задана як максимум за часомвизначена:

де aw(t) - миттєве частотно-зважене віброприскорення;

τ — час інтегрування для поточного сєреднього значення;

t — час (змінна інтегрування);

tо — час спостереження (миттєвий час).

Ця формула, що визначає лінійне інтегрування, може бути апроксимована експоненційним інтегруванням, як визначено в ISO 8041:

Розкид результатів дуже малий стосовно ударів короткої тривалості порівняно з х, і трохи більше (до 30 %) стосовно ударів і перехідних процесів біпьшої тривалості.

Максимальне значення перехідної вібрації МЗПВ визначають як

тобто найбільша величина aw(tQ), яка спостерігається протягом періоду часу вимірювання (Ту 6.1).

Рекомендовано вихористовувати т = 1 с під час визначання МЗПВ (відповідного постійному часу інтегрування, «повільно», під час вимірювання рівня звуку).

6.3.2 Метод біквадратної дози вібрації

Метод біквадратної дози вібрації чутливі ший до піків, ніж основний метод оцінювання, використовуючи четвертий степінь замість другого степеня віброприскорення, що змінюється за часом, як підставу для усереднення. Біквадратне значення дози вібрації (ЗДВ) вимірюють у метрах на секунду в степені 1,75 (м/с1,75) чи в радіанах на секунду в степені 1,75 (рад/с1,75) і визначають як;

де aw(tо) — миттєве частотно-зважене віброприскорення;

Т- тривалість вимірювання (див. 6.1).

Примітка. Коли вплив вібрації складається з двох чи більше періодів і різних величин, значення дози вібрації для повного впливу повинно бути розраховано як корінь четвертого степеня від суми четвертих ступенів індивідуальних значень дози вібрації: