3.1.6. Не дозволяється зберігати спільно вантаж і багаж, якщо таке зберігання може привести до їх псування або сприяти виникненню пожежі.

3.2. Вимоги безпеки під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

3.2.1. Відповідальним за дотримання вимог безпеки під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт є керівник робіт.

3.2.2. Прийнятий до перевезенння вантаж і багаж слід укладати так, щоб більш важкий вантаж знаходився знизу, а легкий зверху, маркувальними бирками (написами) назовні.

3.2.3. Вивантажений або підготовлений до навантаження на платформі або вздовж залізничної колії вантаж або багаж необхідно укладати і закріплювати так, щоб не порушувався габарит наближення будівель.

3.2.4. Розташовувати вантаж або багаж слід вздовж залізничної колії у визначеному місці на відстані не менше 2 м від зовнішньої грані головки крайньої рейки на висоті укладання до 1,2 м, і на відстані 2,5 м при більшій висоті укладання.

3.2.5. Здійснювати навантаження, розміщення і кріплення вантажу і багажу в багажному вагоні слід таким чином, щоб забезпечувалась можливість їх наступного безпечного вивантаження. Більш важкі вантажі необхідно розміщувати рівномірно по підлозі вагона, а легкі і крихкі - на полицях, згідно технологічних карт техпроцеса.

3.2.6. Перед навантаженням і вивантаженням вантажу і багажу вручну, якщо перепад висот підлоги багажного вагона і кузова автомобіля (рампи складу і кузова автомобіля) перевищує 0,2 м, необхідно встановлювати трапи або перехідні містки (настили) шириною не менше 1 м.

Трапи і перехідні містки (настили) необхідно також встановлювати, якщо відстань між вагоном і кузовом автомобіля (рампою склада і кузовом автомобіля) перевищує 0,1 м.

3.2.7. Не дозволяється знаходитися під піднятим вантажем або багажем, який переміщується, а також знаходитися в просторі між транспортним засобом, який рухається і пасажирським складом (вагонами).

3.2.8. Під час навантаження і вивантаження із вагона вантажу і багажу встановлювати візки із вантажем і багажем паралельно вагонам, на відстані не ближче 0,5 м від краю платформи.

Під час перевезення вантажу і багажу на візках наближатись до краю рампи слід також не ближче, ніж на 0,5 м.

3.2.9. Під час відчинення і зачинення дверей вагона не дозволяється знаходитися в зоні можливого падіння вантажу.

3.2.10. Необхідно уважно оглядати кожне місце вантажу і багажу на предмет цілісності упакування і слідкувати, чи стійко розкладений вантаж, що залишився і лежав поруч із взятим.

3.2.11. Під час роботи прийомоздавальник повинен слідкувати за тим, щоб працівники застосовували справні трапи і настили, брали вантаж і багаж із вагона або штабеля тільки зверху, а також не допускати знаходження на місцях навантажувально-розвантажувальних робіт сторонніх осіб.

3.2.12. Піднімання та переміщення (разове) вантажів, чергуючи з іншою роботою (до 2 разів на годину) дозволяється: чоловікові - масою не більше 30 кг, жінці - масою не більше 10 кг. Переміщення вантажів на відстань більше 25 м і масою більше 20 кг повинно проводитися із застосуванням засобів механізації.

3.2.13. Прийомоздавальник не повинен приймати до перевезення вантаж і багаж, якщо на ящиках і інших упаковках є незагнуті цвяхи, кінці дроту, обв'язувальні стрічки тощо.

3.2.14. Не дозволяється укладати в штабель вантаж і багаж в слабкій упаковці, яка не може витримати навантаження від верхніх рядів і має форму, яка не забезпечує стійкість штабелю.

3.2.15. Не дозволяється завантажувати вагон зверх вантажопідіймальності.

3.2.16. Перед застосуванням приставних драбин або розсувних драбин для огляду вантажу і багажу, які складені на стелажах і в штабелях, необхідно перевірити наявність на них інвентарного номера, дати наступного випробування, на тетивах - наявність гумових наконечників (шипів) і стяжок, на східнях і тетивах - відсутність сколів і тріщин. У розсувних драбин перевірити справність пристрою від самовільного зсуву.

Не дозволяється застосовувати драбини, термін випробування яких минув, збитих цвяхами, без скріплення тетив стяжками і врізання східців у тетиву.

3.2.17. Нижні кінці драбин повинні мати упори у вигляді гострих металевих шипів, гумових наконечників і інших гальмових пристроїв в залежності від матеріалу опорної поверхні.

3.2.18. Під час роботи на приставній драбині у її основі повинен знаходитись другий робітник, який утримує драбину в стійкому положенні.

Не дозволяється:

- працювати з приставної драбини, стоячи на сходинці, яка знаходиться на відстані менше 1 м від верхнього кінця;

- встановлювати приставні драбини під кутом більше 75 градусів до горизонталі, без додаткового кріплення верхньої частини;

- працювати з двох верхніх східців стрем'янки, які не мають перил або упорів;

- знаходитись на східцях приставної або розсувної драбини більше одного працівника.

- піднімати і опускати вантаж і багаж по приставній драбині, а також залишати на ній різні предмети.

3.3. Вимоги безпеки під час складування вантажу і багажу.

3.3.1. Під час штабельного зберігання вантажу і багажу необхідно дотримуватись порядку і висоти укладання, забезпечуючи максимальну стійкість штабелів, цілісність і збереження вантажу і багажу.

3.3.2. Для забезпечення стійкості нижніх рядів необхідно вантаж і багаж укладати із зазорами, які з кожним рядом потрібно скорочувати, а верхні ряди укладати впритул.

3.3.3. Вантаж і багаж, які не піддаються штабелюванню, необхідно укладати на стелажі.

3.3.4. Для забезпечення вільного проїзду візків і інших транспортних засобів, обов'язково залишати проїзди шириною не менше 3 м, а також проходи вздовж складу між штабелями не менше 1 м посередині, вздовж стін не менше 0,5 м, а біля дверей - на рівні ширини дверей.

Не дозволяється укладати вантаж і багаж впритул до стін комори.

3.3.5. Укладання вантажу і багажу вручну слід проводити висотою не більше 3-х м, а під час використання навантажувачів - пакетами на піддонах в 2-4 яруси в залежності від міцності тари, комплектності пакетів і у відповідності із максимально припустимим навантаженням на нижній піддон (пакет).

3.4. Вимоги безпеки під час механізованої переробки вантажу і багажу.

3.4.1. Під час переробки вантажу і багажу із застосуванням авто- і електронавантажувачів (далі - навантажувач) необхідно дотримуватись наступних вимог безпеки:

- площадка між штабелем і вагоном повинна забезпечувати вільне розвертання навантажувача на 180 градусів;

- переміщення навантажувача із вантажем дозволяється на площадці із нахилом не більше 7 градусів;

- для в'їзду навантажувача у вагон між рампою складу та відкритим дверним отвором вагона слід встановлювати спеціальні настили (містки);

- швидкість руху навантажувача на рампі складу не повинна перевищувати 3 км/год;

- ширина проїзду для навантажувача повинна бути не менше 3 м;

- під час переміщення вантажу на вилах навантажувача вантаж не повинен виходити за межі вил більше ніж на 1/3;

- висота вантажу від підлоги під час руху навантажувача не повинна перевищувати 0,3 м;

- під час руху навантажувача раму навантажувача, для запобігання сковзання вантажу із вил, слід встановлювати паралельно опірній поверхні або відхиляти назад;

- вантаж необхідно розташовувати рівномірно відносно вил;

- відчиняти і зачиняти двері вагонів із використанням навантажувача не дозволяється.

3.4.2. Під час переміщення вантажу і багажу повинні використовуватися тільки конвеєри із обгородженою стрічкою.

3.4.3. Під час роботи на конвеєрних лініях необхідно уважно слідкувати за світловими і звуковими сигналами, які сповіщають про початок пересування стрічки конвеєра, і своєчасно відійти від нього на безпечну відстань.

3.4.4. Під час виявлення несправностей конвеєра, які загрожують безпеці людей, конвеєр повинен бути негайно зупинений.

3.4.5. Транспортери необхідно встановлювати так, щоб з обох боків залишались вільні проходи шириною не менше 1 м.

3.4.6. Піднімання транспортерів на платформи, рампи складів і інші підвищені місця повинно здійснюватись лебідками по нахильним трапам з підставкою під них опори або викладкою клітин із шпал або брусків під керівництвом майстра.

3.4.7. Вмикати транспортер може тільки спеціально призначена особа.

3.4.8. Не дозволяється:

- працювати на транспортері під час перекосу і пробуксовки стрічки;

- підкладати предмети, матеріали на барабан під стрічку, що рухається, з метою усунення її пробуксовки;

- очищати вручну стрічку транспортера на ходу;

- проводити прибирання під транспортерною стрічкою і барабаном, коли транспортер працює.

3.5. Вимоги безпеки під час проведення маневрових робіт в багажному відділенні залізничної станції.

3.5.1. Всі маневрові роботи проводяться тільки після погодження із керівником робіт.

3.5.2. Керівник робіт, отримавши повідомлення про наступні маневри, повинен подати команду про припинення навантажувально-розвантажувальних робіт і особисто впевнитись в готовності рампи до приймання або відправлення вагонів.

3.5.3. Прийомоздавальники після об'яви про наступні маневри зобов'язані припинити навантажувально-розвантажувальні роботи і прослідкувати за тим, щоб були прибрані трапи з вагонів, зачинені двері вагонів на дверні важелі. Трапи, інструменти, візки, вантаж і багаж, інші предмети повинні бути прибрані від краю платформи на відстань не ближче 1 м.

3.5.4. Перед початком виконання маневрових робіт керівник робіт зобов'язаний особисто впевнитися в готовності рампи до приймання або відправлення вагонів та проінформувати про це складача поїздів.

3.5.5. У період виконання маневрових робіт керівник робіт зобов'язаний слідкувати, щоб жодний предмет не виходив за межі габариту і не заважав руху вагонів.

3.5.6. Прийомоздавальники зобов'язані слідкувати, щоб у період проведення маневрів по рампі не було переміщення вантажу і багажу.

3.5.7. Керівник робіт, тільки після отримання повідомлення від складача поїзда про закінчення маневрів і закріпленні вагона гальмовими башмаками бригадою складачів, може об'явити про початок навантажувально-розвантажувальних робіт.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Після закінчення роботи прийомоздавальник повинен:

- привести в порядок своє робоче місце;

- скласти інструмент, інвентар і пристрої в спеціально призначені для них місця;

- зняти спецодяг і прибрати його в шафу гардеробної.

4.2. Забруднений і пошкоджений спецодяг у разі необхідності потрібно здати в прання, хімчищення або ремонт.

4.3. Про всі порушення виробничого процесу, трудового розпорядку і вимог безпеки, які помічені під час роботи, і про прийняті заходи з їх усунення, прийомоздавальник повинен повідомити керівнику робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Дії прийомоздавальника під час виникнення ситуацій, які можуть привести до небажаних наслідків.

5.1.1. Під час робіт в багажному відділенні можуть виникнуть наступні основні аварійні ситуації:

- загоряння, яке може привести до пожежі або вибуху;

- розвалювання (обрушення) складеного в штабелі вантажу і багажу;

- схід рухомого складу з рейок;

- зупинка транспортного засобу внаслідок несправності на залізничному переїзді.

5.1.2. Під час виникнення аварійної ситуації прийомоздавальник зобов'язаний припинити роботу, негайно сповістити про те, що трапилося керівнику робіт і надалі виконувати його вказівки з попередження нещасних випадків або усуненню аварійної ситуації.

5.1.3. Прийомоздавальники, які знаходяться поблизу, за сигналом тривоги зобов'язані негайно з'явитися до місця пригоди і взяти участь у наданні потерпілому першої долікарняної допомоги або усуненні аварійної ситуації.

5.1.4. Під час ліквідації аварійної ситуації необхідно діяти у відповідності із затвердженим планом ліквідації аварій.

5.1.5. Під час загоряння, що може привести до пожежі або вибуху, необхідно:

- негайно сповістити пожежну охорону, вказавши точне місце виникнення пожежі;

- приступити до ліквідації пожежі, використовуючи первинні засоби пожежогасіння;

- організувати евакуацію людей, матеріальних цінностей, службової документації;

- організувати зустріч пожежної частини.

5.1.6. Під час застосування пінних (вуглекислотних, порошкових) вогнегасників струмінь піни (порошку, вуглекислоти) не направляти в бік людей. Під час попадання піни на незахищені ділянки тіла стерти її хусткою або іншим матеріалом і змити водяним розчином соди.

Під час загоряння електрообладнання застосовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники. Під час застосування вуглекислотних вогнегасників не братися рукою за раструб вогнегасника.

5.1.7. Внутрішніми пожежними вентилями користуються

двох людей: один розкручує рукав від крана до місця пожежі, другий, по команді розкручуючого рукав, відкриває кран.

5.1.8. Під час гасіння полум'я кошмою його накривають так, щоб вогонь з-під кошми не потрапив на людину, що гасить.

5.1.9. Під час гасіння полум'я піском, совок або лопату не піднімати на рівень очей для запобігання попадання в них піску.

5.1.10. Гасити предмети, які горять і знаходяться на відстані менше 2 м від контактної мережі, дозволяється тільки вуглекислотними, аерозольними або порошковими вогнегасниками.

5.1.11. У разі розвалювання (обрушення) складеного в штабелі багажу і вантажу необхідно перевірити відсутність постраждалих і організувати складання в штабелі багаж і вантаж.

5.1.12. У випадку зупинки на залізничному переїзді транспортного засобу внаслідок його несправності, прийомоздавальник повинний впевнитись у відсутності на переїзді рухомого складу що рухається, і повідомити черговому по станції про випадок. Продовжити спостереження і у випадку появи рухомого складу, що рухається, прийняти заходи до його зупинки.

5.2. Дії прийомоздавальника під час надання першої (долікарняної) допомоги постраждалим.