Додаток 9


Питомий об’ємний електричний опiр (ρv,Ом⋅м) гумових клеїв
на основi неполярних каучукiв з антиелектростатичною присадкою (сiль хрому СЖК фракцiї С17-С20)


Тип каучуку

Розчинювач

Склад антиелектростатичної присадки, вага,%,вiд маси каучуку

0

0,01

0,02*

0,05

0,10

0,50

Бутадiєн-стирольний СКС-30 АРКП

Бензин БР-1

1,2⋅1013

2,7⋅1011

2,0⋅1011

1,6⋅1011

4,7⋅1010

1,2⋅109

Бутадiєновий СКД

-”-

5,6⋅1012

3,5⋅1011

1,2⋅1011

9,8⋅1010

5,4⋅1010

2,4⋅109

Iзопреновий СКИ-3

-”-

1,8⋅1013

8,7⋅1011

3,0⋅1011

2,9⋅1011

7,5⋅1010

1,8⋅1010

Каучук натуральний (природний)

-”-

9,4⋅1013

9,5⋅1012

6,5⋅1011

4,7⋅1011

2,5⋅1011

2,0⋅1010

Натрiй бутадiєновий СКБ

-”-

6,6⋅1013

7,0⋅1012

5,8⋅1011

1,2⋅1011

6,7⋅1010

3,4⋅1010

_________________

* При цiй концентрацiї присадки електризацiя гумових клеiв повнiстю знищується, причому фiзико-механiчнi та технологiчнi властивостi клеїв не погiршуються.


Додаток 10

Технiчнi данi нейтралiзаторiв


Тип нейтралiзатора

Джерело iонiзацiї

Довжина робочої частини нейтралiзатора, мм

Максимальний iонний струм (А) на 1 см довжини

НР-1

Альфа-випромiнювання плутонiю-239

140

1,2⋅10-7

НР-2

Також

140

1,2⋅10-7

НР-3

-”-

210

1,2⋅10-7

НР-4

-”-

210

1,2⋅10-7

НР-5

-”-

350

1,2⋅10-7

НР-6

-”-

350

1,2⋅10-7

НР-7

-”-

300

(0,6-0,9)10-7

НР-8

-”-

1000

(0,3-0,6)10-7

НР-9

-”-

1200

(0,3-0,6)10-7

НР-10

-”-

1400

(0,3-0,6)10-7

НР-11

-”-

1600

(0,3-0,6)10-7

НР-12

-”-

1000

(0,6-1,2)10-7

НР-13

-”-

1200

(0,6-1,2)10-7

НР-14

-”-

1800

(0,6-1,2)10-7

НСЕ-140АТ-1

-”-

140

0,6⋅10-7

НСЕ-200А

-”-

200

0,5⋅10-7

НСЕ-210АТ-1

-”-

210

0,6⋅10-7

НСЕ-350АТ-1

-”-

350

0,6⋅10-7

НСЕ-400А

-”-

400

0,5⋅10-7

НСЕ-1000Б

Бета-випромiнювання промiтею-147

1000

(0,2-0,4)10-7

НСЭ-1500

Також

1500

(0,2-0,4)10-7

НСЭ-1800Б

-”-

1800

(0,2-0,4)10-7

Тритiєвi

Бета-випромiнювання тритiю

-

(0,5-1,2)10-7

ІН-5

Коронний розряд

300

1,5⋅10-7*

ЕН-1

Також

1000

2,0⋅10-8**

ЕН-2

-”-

2000

1,0⋅10-8**


* Iонний струм при напруженостi поля 2000 В/см.

** Iонний струм при напруженостi поля 4000 В/см.


Додаток 11


Основнi технічнi показники ЛФП на основi струмопровiдних

та антиелектростатичних емалей


п/п

Марка емалi

Спосiб

нанесення

Режим

отвердіння

Питомий об’ємний електричний опiр,Ом⋅м

Рекомендованi матерiали для нанесення покриття

Захиснi властивостi

1.

АС-588


пневматичне розпилення,

щітка


при температурi

20±2° C

або при

темпеатурi

80±5° C

10-3⋅10-2

Скло, пластмаси, керамiка

Антикорозiйне, хiм.стiйке

2.

ХС-928

10-2-10-1

Чорнi та кольоровi метали,

Також

3.

ХС-973

10-1-1

склопластики, пластичнi маси

-”-

4.

ХВ-5235

10-2-10-1

ДСП, оргалiт, орг.скло,

-”-

5.

ЕП-977

10-1

газобетон, азбоцементнi плити

-”-

6.

ХС-5141

10-2-10-1

Чорнi та кольоровi метали


7.

АК-562

10-1

Скло, керамiка та iнші неметалевi матерiали

Антикорозiйне, хiм.стiйке

8.

ХС-972 рiзних кольорiв

1-10

Чорнi та кольоровi металосклопластики, пластичні маси

Антикорозiйне спирто-бензостiйке

9.

ХС-5132

101-102

Чорнi метали, склопластики та інші неметалеві матеріали

Антикорозiйне маслобензостiйке

10.

КО-9143 рiзних кольорiв

103-104

Чорнi та кольоровi метали, склопластики та інші неметалеві матеріали

Термостiйке; антикорозiйне


Додаток 12


Питомий об’ємний електричний опiр (rv в Ом⋅м) гум на основi рiзних каучукiв

при наповненнi їх ацетиленовим техвуглецем або техвуглецем ПМЕ-80В


Тип

каучуку

Склад техвуглецю у гумовiй сумiшi

(ваг. ч. на 100 ваг. ч. каучуку)

0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Бутадiєн-нiтрильнийСКН-18

7,5⋅108

1,8⋅106

107,2

32,0

3,35

0,44

0,29

0,17

0,10

0,05

СКН-26

2,3⋅108

1,5⋅106

92,4

4,4

0,82

0,32

0,24

0,14

0,10

0,06

СКН-26М

1,0⋅108

7,8⋅104

10,2

1,8

0,51

0,28

0,18

0,10

0,07

0,05

СКН-40

1,5⋅107

5,1⋅105

59,7

2,9

0,61

0,25

0,12

0,10

0,07

0,05

Бутадiєновий СКД

1⋅1012

11.2

2,0

0,61

0,32

0,22

0,13

0,10

0,07

0,04

Бутилкаучук

2,0⋅1011

98,0

3,5

0,87

0,39

0,21

0,13

0,10

0,07

0,04

Iзопреновий СКI-3

3⋅1012

5,9

1,1

0,54

0,25

0,20

0,11

0,09

0,06

0,03

Каучук натуральний

4⋅1012

16,1

3,2

0,91

0,40

0,21

0,16

0,11

0,07

0,04

Комбiнацiя СКI-3:СКД (50:50)

1,5⋅1012

3,5

0,95

0,48

0,21

0,18

0,09

0,08

0,05

0,03

Фторкаучук СКФ-26

6,4⋅1010

1,86

0,40

0,16

0,06

0,03

0,02

0,02

-

-

Хлоропреновий наiрит

3,9⋅106

4,5⋅104

10,4

1,5

0,50

0,23

0,16

0,10

0,06

0,04


Примітки:

1. Електричний опiр ( Ом⋅м) гум з ρv > 104 вимiрювався заГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71; при ρv < 104 вимiрювання виконувалось потенцiометричним засобом (методика МIТХТ iм. М.В.Ломоносова).

2. Питомий об’ємний електричний опiр гум з техвуглецем ПМЕ-80В має величину у 5-10 разiв бiльшу у порiвняннi з гумами, наповненими ацетиленовим техвуглецем.


Додаток 13


Питомий об’ємний електричний опiр рiзних покриттiв пiдлоги


Матерiал покриття пiдлоги

Стан пiдлоги

Вiдносна воло­гiсть повiтря, %

Питомий об’ємний електричний опiр покриття пiдлоги, ρv, Ом⋅м

середній

границi

Бетонне

Суха

50-65

6,3⋅105

(0,5-1,0)106

Волога

65-75

7,8⋅104

(0,6-1,7)105

Мокра

75-100

1,8⋅104

(1,6-2,8)104

Березовий

паркет

Суха

50-65

6,4⋅105

(5,2-7,6)105

Волога

65-75

2,3⋅105

(1,8-3,0)105

Мокра

75-100

1,7⋅104

(1,6-2,7)105

З клінкерної цегли

Суха

50-65

1,2⋅107

(1,1-1,4)107

Волога

-

-

-

Мокра

75-100

1,8⋅106

(1,5-2,0)106

Керамiчнi

плитки

Суха

50-65

8,8⋅105

(8,0-9,6)105

Волога

65-75

1,7⋅105

(1,0-2,2)105

Мокра

75-100

2,7⋅104

(2,2-3,8)104

Ксилолітове

Суха

50-65

6,3⋅105

(5,1-7,8)105

Волога

65-75

8,0⋅101

(6,0-9,0)102

Мокра

75-100

2,7⋅104

(2,2-3,8)104

Цементно-пiсчане

Суха

50-65

2,2⋅105

-

Волога

65-75

1,5⋅104

(0,8-1,8)104

Мокра

75-100

9,0⋅102

(0,8-1,5)103


Перелік організацій, з якими узгоджено проект
“Правил захисту від статичної електрики”


1. Міністерство промисловості України 18.01.96 р.


2. Національний науково-дослідний інститут охорони праці 06.02.96 р.


3. Управління Державної пожежної охорони МВС України 28.03.96 р.


4. Міністерство охорони здоров’я 11.07.96 р.