Про затвердження Вимог до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами


Наказ Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 15 травня 2006 року N 294


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 травня 2006 р. за N 620/12494


Відповідно до статті 18 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" та з метою забезпечення безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами промислового призначення НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами, що додаються.

2. Управлінню правового забезпечення (Сухар А. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Саварин М. В.) уключити зазначений наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Держпромгірнагляду Саварина М. В.


Міністр 

В. І. Балога 


ПОГОДЖЕНО: 


 


Заступник Міністра праці

та соціальної політики України 

В. Тьоткін 


Заступник Голови Федерації

профспілок України 

С. Я. Українець 


Заступник Міністра

внутрішніх справ України 

П. В. Коляда 


Міністр оборони України 

А. С. Гриценко 


Заступник Міністра

промислової політики України 

В. К. Грановський 


Міністр вугільної

промисловості України 

В. С. Тополов 


Перший заступник Міністра

освіти і науки України 

А. М. Гуржій 


Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва 

А. В. Дашкевич 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

від 15 травня 2006 р. N 294


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 травня 2006 р. за N 620/12494 


Вимоги

до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами


Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами, розроблені відповідно до положень статті 18 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення".

Під керівництвом вибуховими роботами вважається безпосереднє управління технологічними процесами з підготовки й проведення вибухових робіт.

До керівництва вибуховими роботами допускаються працівники, які відповідно до законодавства не мають протипоказань щодо стану їх здоров'я, одержали згоду органів внутрішніх справ та мають необхідний освітній рівень.

Керівниками вибухових робіт можуть призначатися особи, які мають базову або повну вищу освіту (з освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр, спеціаліст, бакалавр) за спеціальностями, пов'язаними з проведенням вибухових робіт.

Керівниками вибухових робіт також можуть призначатись особи, які мають базову або повну вищу освіту (з освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр, спеціаліст, бакалавр) та закінчили відповідні спеціальні курси за навчальними програмами, затвердженими в установленому законодавством порядку.

Керівники вибухових робіт зобов'язані у разі призначення на відповідну посаду і надалі не рідше ніж один раз на 3 роки проходити в установленому законодавством порядку перевірку знань вимог нормативно-правових актів з безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами промислового призначення.

У разі отримання позитивних результатів перевірки знань керівникам вибухових робіт видається посвідчення за зразком, що додається.

Керівництво вибуховими роботами на вугільних шахтах і підземних рудниках, кар'єрах та при проведенні спеціальних вибухових робіт здійснюватимуть особи зі стажем роботи на відповідних виробництвах не менше ніж два роки.

До керівництва вибуховими роботами на вугільних шахтах, небезпечних за раптовими викидами, а також таких, що розробляють пласти, схильні до гірничих ударів, допускаються особи, які мають стаж керівництва підземними гірничими роботами не менше ніж 5 років.


Голова Державного департаменту

промислової безпеки, охорони праці та

гірничого нагляду МНС України 

М. В. Саварин 


Додаток

до Вимог до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами 


Зразок посвідчення керівника вибухових робіт


Лицевий бік


ПОСВІДЧЕННЯ

КЕРІВНИКА ВИБУХОВИХ РОБІТ


 Зворотний бік

1 сторінка 

2 сторінка __________________________________________

(назва закладу, де проводились навчання та атестація)


ПОСВІДЧЕННЯ


Видане ____________________________________,

посада ____________________________________,

місце роботи _______________________________

__________________________________________,

про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання нормативно-правових актів при виконанні вибухових робіт

____________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________,

(вид вибухових робіт)

і йому надається право керівництва вибуховими роботами

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________


Фото Підстава:

3 х 4 протокол від ___ __________.200_ N _______


Голова комісії   ___________ ____________

М. П. (підпис) (прізвище)


3 сторінка 

4 сторінка Відомості про періодичну перевірку знань


Посада _____________________________________

___________________________________________

виявив потрібні знання нормативно-правових актів при виконанні вибухових робіт ________________

____________________________________________

____________________________________________

(вид вибухових робіт)


Підстава:

протокол від ________________ 200_ N _________


Голова комісії      ___________     _______________

(підпис) (прізвище)


Відомості про періодичну перевірку знань


Посада _________________________________________

_______________________________________________

виявив потрібні знання нормативно-правових актів при виконанні вибухових робіт ________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

(вид вибухових робіт)


Підстава:

протокол від _________________ 200_ N ____________


Голова комісії ___________ ________________

(підпис) (прізвище) 


Примітка. Розмір посвідчення (у розгорнутому вигляді): висота - 82 мм; ширина - 260 мм.


Голова Державного департаменту

промислової безпеки, охорони праці та

гірничого нагляду МНС України 

М. В. Саварин