ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Примірна інструкція з охорони праці для землекопа

і

м.Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці лист № 65 від 26,02.02

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального

господарства від 25.12.02 №91

ПІ 9.0.20-227-2003 Примірна інструкція з охорони праці для землекопа

м. Київ

1. Загальні вимоги

1.1. Ця інструкція призначена для всіх працюючих, за професією землекоп.

1.2. До самостійної роботи землекопом допускаються особи, які досягли 18 років (допускаються підлітки з 17 років до роботи І і II розрядів, крім робіт у виїмках глибиною понад 2 м), що пройшли медичне обстеження первинний інструктаж та оволоділи практичними навичками безпечного проведення робіт під час стажування протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи).

Працювати з пневматичним і електрифікованим інструментом має право землекоп, який пройшов спеціальне навчання, має посвідчення і оволодів практичними навичками безпечного проведення робіт.

1.3. Землекоп зобов'язаний:

- додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співпрацювати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю, або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму;

- уміти надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків;

- користуватися засобами індивідуального захисту;

- не вживати спиртних напоїв та наркотичних речовин;

- виконувати тільки ту роботу, з якої проінструктований і до виконання якої допущений.

1.4. Землекоп має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

1.5. Під час виконання робіт на землекопа можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

15.1. Фізичні небезпечні та шкідливі чинники:

- підвищена запиленість повітря робочої зони;

- підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

- гірські породи, які обвалюються;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- відсутність або недостатність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищений рівень ультрафіолетового випромінювання;

- гострі краї, задирки й жорсткість поверхонь конструкції, інструменту й обладнання;

- розміщення робочого місця на значній щодо поверхні землі глибині,

1.5.2. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- фізичні перевантаження (статичні, динамічні);

-нервово-психічні перевантаження (монотонність праці, емоційні перевантаження). Конкретні небезпечні та шкідливі виробничі чинники визначаються під час атестації робочих місць.

1.6. Для виконання земляних робіт у траншеях, котлованах і ямах глибиною понад 2 м, а також у зонах розташування підземних комунікацій (електрокабелі, газопроводи тощо) слід мати письмовий дозвіл (наряд-допуск) керівника робіт із переліком у ньому необхідних у конкретному випадку заходів з безпеки.

1.7. Місця копання котлованів, траншей або ям повинні бути огороджені (а в нічний час, за можливості обладнані сигнальним освітленням).

1.8. Котловани й траншеї, які копають на вулицях, проїздах, у дворах населених пунктів, а також у місцях, де відбувається рух людей або транспорту, повинні мати захисне огородження з попереджувальними написами й знаками, а в нічний час - сигнальне освітлення. Місця переходу людей через траншеї повинні бути обладнані перехідними містками, які освітлюються у нічний час.

1.9. Землекоп повинен користуватися виданим йому спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту:

- костюм брезентовий;

- чоботи гумові;

- у у КсШНЦІ і)іЛііспіуі)і,

- костюм бавовняний;

- рукавиці комбіновані:

- черевики шкіряні

±±а рооотах з мокрим грунтом додатково:

- штани брезентові.

На зовнішніх роботах додатково:

- куртка бавовняна на утепленій підкладці;

- штани бавовняні на утепленій підкладці;

- валянки.

У місцях можливої появи газу - промисловий фільтруючий протигаз. Колективним договором може бути передбачено забезпечення спецодягом і сисцвзуттям понад встановлені норми.

1.10. Землекоп зобов'язаний виконувати такі правила особистої гігієни:

- залишати всі особисті речі та одяг в облаштованих для цього місцях;

- утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані;

- приймати їжу тільки у спеціально відведених для цього місцях;

- перед кожним прийманням їжі мити руки з милом;

- дотримуватися питного режиму з врахуванням особливостей умов праці.

1.11. Протягом зміни необхідно слідкувати за самопочуттям. Відчувши сонливість, раптові болі, температуру чи інші симптоми захворювання, припинити роботу, скористатися медичними препаратами з аптечки та звернутися за допомогою.

1.12. За порушення вимог цієї інструкції землекоп притягається до дисциплінарної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1 Перевірити справність спецодягу, епепвзуття, засобів індивідуального захисту, одягти їх.

2.2. Перевірити справність інструментів і пристосувань.

Забороняється застосувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, задирки і гострі ребра в місцях затискування рукою, тріщини і сколи затилкової частини.

2.3. Оглянути робоче місце і проходи до нього.

Перевірити чи нема на робочому місці підкопу грунту (поки підкоп не буде ліквідовано, спуск до забою траншеї чи котлована заборонено)

2.4. Траншеї (котловани) на вулицях, у проїздах, дворах населених пунктів, де відбувається рух людей і транспорту, повинні бути огороджені до початку їхньої розробки, на огорожі встановлені застережні написи, знаки.

Місце встановлення огорожі вказує майстер (виконроб)

ііімлмгн рОисігі ииЦіііпЗу аалхіяямілліі» іа. ладь утн.и,а Доошілс іві.л еір^т_?Дг» ь«

лише після проходження цільового інструктажу з дозволу майстра (виконроба)

зобов'язаний отримати від майстра (відповідно до проекту) поперечні профілі виїмки з розбивкою їх на місцевості.

2.6. У разі виявлення несправностей в огородженнях, кріпленнях, фунту, обвалу, тріщин в грунті та інших недоліках в організації робочого місця необхідно негайно сповістити керівника робіт та не приступати до роботи до їх усунення.

2.7. При виконанні робіт на земляних спорудах зі схилами більше 30° землекоп повинен забезпечуватись запобіжним поясом із закріпленою мотузкою довжиною не менше 3 м, другий кінець якої повинен тримати інший робітник.

2.8. Для переносного освітлення землекоп повинен користуватись тільки світильником не вище 12 В.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3,1. Під час виконання робіт слід:

- перебуваючи на будівельному майданчику, користуватися захисною каскою;

- не допускати присутності на робочому місці сторонніх осіб;

- протягом усього робочого дня утримувати в порядку робоче місце, не допускати загромадження його різноманітними предметами;

- спускатися в траншеї (котловани) за допомогою інвентарних чи приставних драбин. Забороняється спускатися по розпірках кріплення;

- переходити через рови і траншеї лише у встановлених місцях перехідними містками;

- у разі проведення робіт ланкою (бригадою) розташовуватись так, щоб відстань між працівниками була не менше 2 м.

Забороняється:

- виконувати земляні роботи в неосвітлених чи затемнених робочих місцях:

- розробляти грунт методом підкопу.

3.2, Риття котлованів (траншей) з вертикальними стінками без кріплення дозволяється в грунтах природної вологості за відсутності ґрунтових вод на глибину не більше: 1 м-у насипних, піщаних і гравелистих грунтах; 1,25 м - у супісках; 1,5 м- у суглинистих грунтах і глинах.

3.3. При великій глибині виїмок розробка фунту повинна вестись з влаштуванням кріплення чи укосів.

У разі відсутності інвентарних щитів і типових деталей кріплення котлованів (траншей) глибиною до 3 м у фунтах природної вологості проводити дошками товщиною не менше 40 мм, а в фунтах піщаних і підвищеної вологості - не менше 50 мм.

При встановленні щитів (дощок) верхні бортові дошки кріплень повинні виступати над брівками виїмок не менше ніж на 15 см.

Кріплення траншей (котлованів) слід нарощувати через кожні 055 м в міру заглиблення в фунт.

Розбирання кріплень котлованів (траншей) повинно проводитись знизу догори, в міру зворотного засипання фунту чи спорудження фундаменту, під керівництвом майстра (виконроба).

Кількість дощок, що знімаються одночасно, по висоті не повинна перевищувати трьох, а в сипучих і нестійких фунтах - однієї. При видаленні дощок одночасно переставляти розпірки, причому діючі розпірки виймати лише після установки нових,

3.4. Розробку грунту в безпосередній близькості від діючих комунікацій (газопроводів, електрокабелів, кабелів зв'язку) проводити лише лопатами під наглядом майстра (виконроба) і представника організації, що експлуатує ці пристрої Користуватися ударним інструментом (ломом, кайлом, клинцями, пневмоінструментом) забороняється.

3.5, У зимовий час розробляти фунт (за винятком сухого піщаного) на глибину промерзання дозволяється без кріплень, а при подальшому заглибленні слід встановити кріплення. За станом виїмки необхідно вести постійне с постереже н ня.

3 6 При механічному руйнуванні мерзлого фунту забороняється перебувати в радіусі 50 м від місця робіт екскаватора (бульдозера), обладнаного розпушувачем,

3.7. У випадку застосування електропрогріву фунту землекопові слід затитаити зону профіву Приступити до розробки фунту в цій зоні можна тільки після знаття напруги за вказівкою майстра (виконроба).

3.8. При ручному відриванні та при доробці (зачистці) котлованів (траншей) слід стежити за станом укосів і кріплень, перевіряючи їх у процесі роботи і після обідньої перерви, особливо в насипних і перезволожених фунтах.

Якщо фунт перезволожився і в укосах з'явилися ознаки зсуву, погрібно негайно вийти з небезпечної зони і до ліквідації небезпеки роботи не проводити. При цьому перевірити (за участю майстра) стан грунту, обвалити грунт, в якому утворились навіси і тріщини.

3.9. Грунт, вийнятий з траншеї чи котлована, розміщувати відповідно до вказівок майстра (виконроба), але у всіх випадках відстань між підошвою укосу вийнятого грунту і брівкою котловану повинна бути не менше 0,5 м.

3.10. Укоси і брівки виїмок (траншей) очищати від каміння, а в зимовий час — від грудок мерзлої землі.

3.11. Зачистку траншей (котлованів) слідом за ходом екскаватора проводити за межами небезпечної зони (максимальний радіус обертання стріли плюс 5 м).

3.12. При підйомі розробленого фунту вантажопідйомними механізмами із розкріплених траншей потрібно влаштувати захисні навіси-козирки для укриття.

3.13. Перед засипанням траншеї переконатися у відсутності в ній робітників.

3.14. Засипання траншей, пазух між фундаментами і стінками траншей проводити з дозволу майстра і під його наглядом.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Оглянути стан укосів (стінок) траншей і вжити заходів до додаткового кріплення небезпечних місць для попередження обвалів і зсувів фунту. 4 2. Очистити траншею (котлован) від розробленого фунту і сміття Переконатися у відсутності на укосах траншей (котлованів) фудок грунту, особливо в зимовий час, у разі їх виявлення очистити укоси

4.3. Огородити чи закрити траншеї (котловани), колодязі.

4.4. Використаний ручний інструмент очистити і прибрати.

4.5. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту очистити від пилу та інших забруднень.

Про всі несправності під час роботи повідомити керівника робіт (виконроба).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши у процесі відривання траншей (котловану) підземні комунікації, не передбачені проектом, а також вибухонебезпечні матеріали, боєприпаси, негайно припинити роботу, вийти з небезпечної зони і повідомити про це майстра

5.2. Про всі випадки обриву дротів несправності заземлюючи пристроїв та інших пошкоджень електрообладнання негайно повідомити майстра (виконроба), електрослюсаря.

5.3. Щоб уникнути уражень електричним струмом, не слід торкатися до відкритих частин електрообладнання, оголених дротів, не проводити самовільних випробувань чи підключень електромережі.

5.4. Виявивши сліди поховань людей чи тварин та звалищ припинити роботу і повідомити майстра (виконроба).

5.5. У разі нещасного випадку негайно припинити роботу, вивільнити потерпілого від подальшої дії на нього травмую чого чинника (вантажу, що притиснув його, електричного струму тощо), повідомити майстра, викликати швидку медичну допомогу, надати першу долі карську допомогу.

5.6. Зберегти до розслідування обстановку на робочому місці та стан обладнання таким, якими вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю робітників і не призведе до аварії.