Міністерство транспорту України

Державна адміністрація залізничного транспорту України

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для прийомоздавальника вантажу і багажу

Київ

УЗГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці

лист від 23.06.2003 р. №08-153062

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укрзалізниці від 27.06.2003 р.

№ 228-ЦЗ

УЗГОДЖЕНО

ННДІОП

лист від 26.05.2003 р.

№324

ПІ 5.1.11- 230-03

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для прийомоздавальника вантажу і багажу

Київ

Зміст

Вступ 4

1 .Загальні положення 4

2.Вимоги безпеки перед початком роботи 9

3.Вимоги безпеки під час виконання роботи 10

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи 17

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 17

Вступ.

Примірна інструкція містить обов'язкові вимоги з охорони праці прийомоздавальника (старшого прийомоздавальника) вантажу і багажу багажного відділення залізничної станції ( далі - прийомоздавальник), який виконує операції з приймання до перевезення , навантажування, розвантажування, зберіганн та видачі вантажу і багажу.

Інструкція не розповсюджується на прийомоздавальників вантажу і багажу в поїздах.

1. Загальні положення.

1.1. До самостійної роботи прийомоздавальника допускаються особи, які:

- досягли 18 річного віку і мають відповідну кваліфікацію за професією;

- пройшли медичний огляд у встановленому порядку та не мають медичних протипоказань;

- пройшли спеціальне навчання, вступний і первинний інструктаж на робочому місці, стажування і перевірку знань з питань охорони праці.

1.2. Прийомоздавальник повинний знати:

- умови праці та наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я;

- вимоги виробничої санітарії, електробезпеки і пожежної безпеки;

- місця розташування аптечок.

1.3. Допущений до самостійної роботи прийомоздавальник зобов'язаний:

- виконувати тільки роботу, яка входить в його обов'язки або доручену старшим прийомоздавальником - начальником зміни (далі - керівник робіт) роботу;

- використовувати вимоги цієї Інструкції;

- здійснювати контроль дотримання вимог безпеки робітниками, які зайняті навантаженням, розвантаженням вантажу і багажу;

- керувати роботою з навантажування, розвантажування, зважування вантажу і багажу, забезпечуючи безпечне застосув ання навантажувально-розвантажувальних машин і механізмів;

- слідкувати за дотриманням габарит під час навантажувально-розвантажувальних робіт;

- забезпечувати правильне розміщення та укладання вантажу і багажу в складських приміщеннях із врахуванням їх виду, розмірів і форм;

- утримувати в справному стані і чистоті ваги, необхідний інвентар і матеріали для маркування вантажу і багажу і пломбування вагонів, а також засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ);

- виконувати вимоги забороняючих, попереджуючих, вказівних і розпорядчих знаків, записів і сигналів, які подаються складачами поїздів, водіями транспортних засобів;

- проходити по території залізничної станції по встановлених маршрутах, пішохідних доріжках, тунелях, проходах і переходах;

- дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;

- вміти надати першу долікарняну допомогу потерпілому;

- дотримуватися вимог пожежної безпеки.

1.4. Під час роботи на прийомоздавальника можуть впливати наступні основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- предмети, що падають із висоти під час неправильного складування вантажу і багажу;

- транспортні засоби, механізми, рухомий склад, що рухаються;

- недостатня освітленість робочої зони в темний час доби;

- підвищена або понижена температура;

- підвищена вологість і рухомість повітря робочої зони;

- фізичні перевантаження під час переміщенн вантажу вручну;

- підвищене значення напруги в електричному колі, замкнення якого може пройти через тіло людини.

1.5. Згідно з Галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій прийомоздавальник повинний забезпечуватися наступними ЗІЗ:

- костюм бавовняний;

- плащ із плащ - намету або прогумованої тканини (під час виконання вантажних операцій на відкритому повітрі);

- черевики шкіряні або напівчеревики жіночі;

- рукавиці комбіновані.

На зовнішніх роботах взимку додатково:

- теплозахисний костюм;

- валянки;

- калоші на валянки.

Колективним договором можуть встановлюватися додаткові ЗІЗ - це сигнальний жилет, комплект сигнальних прапорців, а в нічний час доби - ручний сигнальний ліхтар.

1.6. Прийомоздавальник у приміщеннях багажного відділення повинен дотримуватися наступних вимог пожежної безпеки:

- палити тільки у відведених і пристосованих для цього місцях;

- знати і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;

- перед закриттям комор впевнитися, що умови до загоряння в них виключені (зачинені двері, вимкнені електроприлади, вимкнено внутрішнє освітлення, ввімкнена в робочий стан пожежна сигналізація, електрокари, авто - і електронавантажувачі встановлені на зберігання в спеціально відведене місце);

- зберігати ключі від комор і інших приміщень тільки у матеріально відповідальних осіб.

Про всі несправності електроприладів і електрообладнання негайно повідомляти керівнику робіт або особі, яка відповідає за їх утримання.

1.7.3 метою попередження пожеж, забезпечення умов для їх гасіння і евакуації людей, матеріальних цінностей в коморах і інших приміщеннях багажного відділення прийомоздавальнику не дозволяється:

- зберігати вибухонебезпечні речовини, легкозаймисті і горючі рідини;

- загороджувати протипожежні проходи, проїзди, під'їзди до пожежних гідрантів;

- користуватися електронагрівальними приладами (електрочайниками, електроплитами, електронагрівачами тощо) в місцях, які не визначені і не обладнані для цих цілей;

- користуватися тимчасовою або несправною електропроводкою, електрообладнанням і електромеханізмами, проводити переобладнання електромережі;

- палити тару і розводити вогнища.

1.8. Особистий одяг і спецодяг необхідно зберігати окремо в шафах гардеробної, які необхідно утримувати в чистоті і порядку.

1.9. Прийомоздавальник зобов'язаний слідкувати за справністю спецодягу, своєчасно здаючи його для прання і ремонту.

1.10. Приймати їжу слід тільки в їдальнях, буфетах або спеціально відведених для цього кімнатах, які мають відповідне обладнання. Перед вживанням їжі необхідно ретельно вимити руки водою з милом.

1.11. Під час знаходження на залізничних коліях прийомоздавальник зобов'язаний дотримуватися наступних вимог:

- до місця роботи та із роботи проходити тільки спеціально встановленими маршрутами, позначеними покажчиками "Службовий прохід";

- проходити вздовж колії тільки по узбіччю або посередині міжколійя, звертаючи увагу на вагони і локомотиви, що рухаються по суміжних коліях;

- переходити колії тільки під прямим кутом, попередньо переконавшись, що в цьому місці немає локомотива або вагонів, що рухаються на небезпечній відстані;

- переходити колію, яка зайнята рухомим складом, користуючись тільки перехідними площадками вагонів;

- під час сходу з вагона триматися за поручні і розташовуватись обличчям до вагона, попередньо оглянувши місце сходу і переконавшись в справності

поручнів і підніжок, а також у відсутності локомотива і вагонів, що рухаються по суміжній колії;

- обходити групи вагонів або локомотивів, які стоять на колії, на відстані не менше 5 м від автозчепу;

- проходити між розчіпленими вагонами, якщо відстань між автозчепами цих вагонів не менша 10 м;

- звертати увагу на показання обгороджуючих світлофорів, звукових сигналів і попереджувальних знаків;

- не переходити і не перебігати залізничні колії перед рухомим складом;

- не підлазити під вагони;

- не ставати і не сідати на рейку;

- не сідати на підніжки вагонів або локомотивів і не сходити з них під час

руху;

- не знаходитися між коліями під час руху поїздів по суміжних коліях ; - не переходити стрілки, які обладнані електричною централізацією, в

місцях розміщення гостряків і поперечних скріплень стрілочних переводів, не ставати між гостряком і рамною рейкою або в жолоби на стрілочних переводах і на кінці залізобетонних шпал;

- не наступати на електричні проводи і кабелі;

- не торкатися обірваних проводів і інших легко доступних струмоведучих частин;

- не підніматись на дах вагона, що знаходиться під контактною мережею;

- не наближатися на відстань менше 2 м до струмоведучих частин контактної мережі і повітряної лінії електропередачі, які знаходяться під напругою, а до обірваного проводу, що лежить на землі, на відстань меншу за 8 м;

- не знаходитися на території і в приміщеннях багажного відділення в місцях, відмічених знаком "Обережно! Негабаритне місце", а також біля цих місць під час проходження рухомого складу.

1.12. Виходячи на колію із приміщень або будівель, де погіршується відсутності рухомого складу.

1.13. У випадку отримання травми або захворювання прийомоздавальник повинен припинити роботу, повідомити керівника робіт і звернутись за допомогою в медпункт або найближчий медичний заклад.

Під час травмування інших робітників, а також під час виявлення порушень цієї Інструкції або несправностей обладнання, механізмів, інвентаря, засобів індивідуального захисту і пожежогасіння прийомоздавальник зобов'язаний зразу повідомити про це керівника робіт або начальник станції (вокзалу).

1.14. Прийомоздавальник, винний в порушенні вимог цієї Інструкції, притягається до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Під час приймання чергування прийомоздавальник повинен:

- приймати та здавати зміну, дотримуючись вимог Правил внутрішнього розпорядку;

- одержати від прийомоздавальника, який здає зміну, відомості про стан роботи устаткування до моменту приймання чергування;

- перевірити наявність вантажу і багажу, який знаходиться в складському приміщенні, і перевізні документи на них, звернувши особливу увагу на стан упаковки і правильність складування;

- перевірити і прийняти інструмент, матеріали, засоби захисту, інструкції;

- оформити прийняття зміни записом у книзі встановленої форми власним підписом та підписом працівника, який її здає.

2.2. Перед початком роботи прийомоздавальник зобов'язаний:

- отримати від керівника робіт необхідні вказівки і розпорядження, оглянути всі приміщення і комори;

- установити послідовність виконання операцій;

- оглянути своє робоче місце і привести його в беспечний стан;

- перевірити справність ваг і наявність приладдя до них, наявність і стан пристроїв і інвентаря;

- перевірити наявність протипожежних засобів;

- перевірити справність трапів, містків, забезпечити їх надійне встановлення;

- переконатися в достатній освітленості на робочих місцях.

2.3. Перед початком роботи прийомоздавальник повинен одягти належний йому спецодяг і спецвзуття. Спецодяг повинен бути справним, щільно застебнутий та не стісняти рух, а через головне вбрання звукові сигнали повинні добре чутися.

2.4. Якщо виявлені несправності і недоліки, то про це необхідно повідомити керівника робіт. До роботи приступати тільки після їх усунення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Вимоги безпеки під час зберігання вантажу і багажу.

3.1.1. На протязі зміни прийомоздавальник повинен керувати правильним сортуванням і укладанням вантажу і багажу, слідкувати за станом упаковки, наявністю проходів між штабелями, а також навантаженням і розміщенням вантажу і багажу у вагоні.

3.1.2. Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт прийомоздавальник на своїй дільниці повинен забезпечувати дотримання вимог безпеки вантажниками, водіями навантажувально-розвантажувальних механізмів і іншими працівниками, які пов'язані із навантаженням, розвантаженням, сортуванням і видачею вантажу і багажу у відповідності з нормами і правилами, які забезпечують безпечні умови праці працюючих.

3.1.3. У випадку надходження вантажу або багажу, який перевищує встановлену вагу або габарити, прийомоздавальник повинен негайно повідомити про це керівника робіт.

3.1.4. Прийомоздавальник повинен слідкувати за:

- утриманням в чистоті робочого місця;

- своєчасним очищенням від снігу території, яка прилягає до приміщень багажного відділення, а також посипанням її під час ожеледиці піском або дрібною жужелицею;

- відсутністю сторонніх предметів в коморах і інших приміщеннях багажного відділення, а також на території, що прилягає до них;

- освітленням всіх об'єктів багажного відділення, де виконуються навантажувально-розвантажувальні роботи;

- правильним розміщенням, укладанням і закріпленням вивантаженого або підготовленого до навантаження вантажу і багажу.

Під час виявлення невідповідності повідомляти про це керівнику робіт для усунення помічених недоліків.

3.1.5. В коморах і інших приміщеннях багажного відділення, а також на території, що прилягає до них, не дозволяється проводити роботи, які пов'язані із застосуванням відкритого вогню.