Міністерство України

з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державна воєнізована гірничорятувальна (аварійно-рятувальна) служба

Головний штаб

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час ведення аварійно-рятувальних робіт

в печерах

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

20 серпня 2003 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного штабу ДВГРС

МНС України

21.08.2003

№116

ПІ 9.1.60- 231-03

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час ведення аварійно-рятувальних робіт

в печерах

м.Київ

1. Загальні положення

1.1. Примірна інструкція з охорони праці під час ведення аварійно-рятувальних робіт в печерах (далі - Інструкція) розроблена згідно Закону України "Про охорону праці" та відповідно до "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Мін'юсті 07.04.98 за № 226/2666.

1.2. Інструкція визначає основні вимоги до безпечного ведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт в печерах - підземних порожнинах природного походження - (далі - аварійно-рятувальні роботи), де виникає необхідність застосування спеціальних технічних прийомів та спорядження, крім робіт, які проводяться із застосуванням водолазного оснащення.

1.3. Вимоги цієї Інструкції поширюються на весь особовий склад підрозділів Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів (далі - ДСАРСТ) Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (далі - ДВГРС) МНС України, який допущений до виконання зазначених аварійно-рятувальних робіт.

1.4. На основі цієї Інструкції в підрозділах ДСАРСТ ДВГРС МНС України повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, які враховують конкретні умови і методи, що застосовують вказані підрозділи при веденні аварійно-рятувальних робіт в печерах у зонах їх відповідальності.

1.5. За невиконання вимог цієї Інструкції, залежно від характеру порушень, винні особи притягаються до дисциплінарної та кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства.

1.6. До аварійно-рятувальних робіт допускаються особи, які пройшли: медичний огляд і не мають протипоказань до роботи в аварійно-рятувальній службі, а саме - протипоказань до роботи на висоті та в замкненому просторі;

відповідну підготовку за "Програмою підготовки та перепідготовки оперативного складу ДСАРСТ МНС України", затвердженою наказом Головного штабу ДВГРС від 13.03.01 № 46, і атестовані на право ведення зазначених аварійно-рятувальних робіт;

навчання та відповідні інструктажі з питань охорони праці:

вступний інструктаж;

первинний інструктаж на робочому місці;

позаплановий інструктаж при зміні умов роботи;

цільовий інструктаж перед початком аварійно-рятувальних робіт.

1.7. Фактори, які можуть призвести до травм, погіршення здоров'я, зниження працездатності рятувальників під час виконання аварійно-рятувальних робіт:

роботи на значній глибині відносно поверхні землі, на значній висоті відносно безпечної горизонтальної поверхні, у завужених ходах печер, інших важкодоступних місцях;

наявність елементів рельєфу або конструкцій, що здатні до руйнування, зсуву, обвалу тощо;

наявність підземних озер, річок, провалин;

несприятливі для роботи умови мікроклімату печер (низька

температура, підвищена вологість), можливість швидкого підтоплення;

темрява, ефект замкнутого простору;

нервово-психічні перевантаження (стреси) та підвищені фізичні навантаження в несприятливих умовах.

1.8. Для виконання аварійно-рятувальних робіт необхідно використовувати спеціальне аварійно-рятувальне обладнання та спорядження, засоби індивідуального захисту та зв'язку (далі - спорядження) відповідно до "Тимчасового табеля оснащення особового складу ДСАРСТ для ведення аварійно-рятувальних робіт", затвердженого наказом Головного штабу ДВГРС від 03.05.01 №81.

Спорядження необхідно зберігати у стані готовності до застосування згідно "Інструкції щодо порядку та умов зберігання спеціального оснащення, яке використовується підрозділами ДСАРСТ для ведення аварійно-рятувальних робіт", затвердженої наказом Головного штабу ДВГРС від 26.06.03 № 93.

2. Вимоги безпеки перед початком аварійно-рятувальних робіт

Перед початком виконання аварійно-рятувальних робіт кожен рятувальник зобов'язаний:

самостійно перевірити наявність та стан індивідуального спорядження;

отримати і, при необхідності, уточнити своє завдання під час ведення аварійно-рятувальних робіт;

домовитися про сигнали зв'язку.

3. Вимоги безпеки під час ведення аварійно-рятувальних робіт.

3.1. Аварійно-рятувальні роботи повинні виконуватись групою рятувальників не менше чотирьох осіб, один із яких виконує обов'язки керівника аварійно-рятувальної групи.

3.2. Керівник аварійно-рятувальної групи призначає відповідального, який залишається біля входу в печеру.

3.3. Відповідальний забезпечує зв'язок з аварійно-рятувальною групою і аварійно-рятувальним пунктом.

3.4. Під час виконання аварійно-рятувальних робіт в усіх видах печер рятувальники повинні:

працювати в захисних касках;

мати запасні джерела незалежного освітлення;

використовувати джерела освітлення, які не створюють задимленості;

працювати із засобами радіозв'язку або використовувати заздалегідь

обумовлені сигнали зв'язку.

3.5. Під час виконання аварійно-рятувальних робіт в печерах лабіринтного типу дозволяється працювати при наявності карти (схеми) та компаса. У випадку відсутності топографічного забезпечення пройдений шлях необхідно маркувати пронумерованими картками чи ниткою.

3.6. Під час виконання аварійно-рятувальних робіт необхідно обстежувати потолочину з метою запобігання обрушення порід.

У разі виявлення заколів і шматків породи, які можуть відірватися від потолочини, при можливості - обминати або швидко проходити вказані місця.

3.7. Під час ведення аварійно-рятувальних робіт в обводнених печерах рятувальники повинні:

починати роботу після уточнення гідрометеорологічного прогнозу і плану евакуації в незатоплювані місця;

працювати у гідрокостюмах при роботі безпосередньо у воді;

перебувати у воді не більше 2-х годин при температурі води від 0 до 6 градусів;

перебувати у воді не більше 4-х годин при температурі води від 7 до 12 градусів;

пересуватись із плавзасобами при глибині підземних водойм більше 1,5м. При цьому необхідно забезпечувати відповідну страховку та промір глибини.

3.8. Під час ведення аварійно-рятувальних робіт обов'язково повинна бути забезпечена страховка (самостраховка) рятувальників та потерпілих відповідним способом.

3.8.1. В залежності від характеру робіт, що виконуються, страховка (самостраховка) забезпечується одним із нижченаведених способів:

верхня ненавантажена страховка, яка забезпечується основною вірьовкою, що надходить зверху та утримується іншим рятувальником;

верхня жорстко закріплена ненавантажена страховка, яка забезпечується прикріпленням рятувальника до основної вірьовки за допомогою схоплюючого пристрою (використання механічних затискачів без застосування страховочної петлі зі схоплюючим вузлом допускається лише у випадках застосування затискачів, які мають в сертифікаті вказівку на можливість застосування їх для страховки, та повністю виключивши можливість вільного падіння);

нижня динамічна страховка, яка забезпечується основною вірьовкою, що надходить знизу та утримується іншим рятувальником (обов'язкове використання динамічної вірьовки та амортизаторів ривка);

самостраховка, яка забезпечується шляхом приєднання за допомогою "вусів" (петель самостраховки) до елементів рельєфу, штучних точок страховки (гаків, закладних елементів), горизонтальних перил з основної вірьовки.

3.8.2. При організації страховки рятувальник, який забезпечує страховку, зобов'язаний перевірити надійність точок закріплення навантажувальних та страховочних вірьовок, точок страховки, гальмівних пристроїв, поліспастів, лебідок.

3.8.3. Всі вузли, які використовуються при забезпеченні страховки, повинні бути правильно зав'язані та використовуватись за призначенням.

Забороняється використання вузлів для з'єднання металевих тросів.

3.8.4. В місцях, де є загроза перетирання вірьовок на гострих елементах рельєфу, необхідно застосовувати відповідні засоби захисту (оббивання гострих країв, використання протекторів, відведення вірьовок від стін тощо).

Необхідно забезпечувати таке положення навантажувальних та

страховочних вірьовок, яке б виключало їх тертя одна одною.

3.8.5. Під час ведення робіт необхідно розміщувати "станції" (місця організації страховки та розміщення засобів підйому/спуску потерпілого) таким чином, щоб уникнути скидання каміння та інших предметів (далі - каменепади) на рятувальників та потерпілих, які знаходяться нижче, та уникнути каменепадів від осіб, які знаходяться вище.

3.8.6. При забезпеченні страховки усі рятувальники зобов'язані виконувати також наступні вимоги охорони праці:

забезпечувати відстань до 3м між проміжними гаками при русі з нижньою страховкою;

користуватись відтяжками для запобігання надмірного тертя вірьовки в карабінах проміжних точок страховки при русі з нижньою страховкою;

мати достатній запас вірьовки для гасіння ривка при нижній страховці;

забезпечити відсутність провисання чи надмірного натягування страхової вірьовки при страховці партнера чи потерпілого;

забезпечити відсутність провисання вірьовки при підйомі зі схоплюючим пристроєм;

спускатись по вірьовці (спускати партнера, потерпілого) без ривків, зі швидкістю не більше 1,5 м/сек;

забезпечити відсутність перевантаження елементів страховочної системи, наприклад: прикріплення більше однієї особи до незблокованого гака (закладного елемента), відрізка перил між двома точками закріплення тощо;

при страховці осіб, що рухаються у воді, забезпечити відсутність "глухого" (такого, що не дає змоги миттєвого послаблення) закріплення вірьовок;

використовувати спорядження тільки за призначенням;

при виявленні пошкодженого спорядження необхідно негайно вилучати його із страховочної системи та замінити справним;

пошкоджені ділянки навантажувальних та страховочних вірьовок необхідно вилучати шляхом зав'язування відповідного вузла.

4. Вимоги безпеки після завершення аварійно-рятувальних робіт

Після повернення на місце дислокації рятувальники на чолі з керівником аварійно-рятувальної групи приводять у відповідний стан та здають на склад спорядження, що використовувалось, згідно "Інструкції щодо порядку та умов зберігання спеціального оснащення, яке використовується підрозділами ДСАРСТ для ведення аварійно-рятувальних робіт", затвердженої наказом Головного штабу ДВГРС від 26.06.03 №93.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У випадку травмування або погіршення самопочуття рятувальник зобов'язаний:

повідомити про це керівника аварійно-рятувальної групи або інших рятувальників по радіозв'язку чи заздалегідь обумовленим сигналом зв'язку;

покинути небезпечне місце;

вийти при можливості у безпечне місце;

надати при можливості собі долікарняну допомогу;

у разі зміни свого місцезнаходження повідомити про це керівника аварійно-рятувальної групи або інших рятувальників.