1. Рейки укладаються на підошву в штабель пірамідальної форми висотою не більше 2 м.

Кожний верхній ряд штабеля за кількістю рейок повинен бути менше нижнього ряду на дві рейки (на одну від кожного краю).

Між рядами рейок укладаються прокладки.

Ширина штабеля має забезпечувати вертикальне захоплення рейок кранами без підтягування.

 1. Розвантажувати та навантажувати металеві деталі скріплень, що поставляються без тари, необхідно із застосуванням магнітної плити.
  1. У разі тривалого зберігання накладки та підкладки укладаються в штабелі висотою не більше 1,5 м, інші скріплення (болти, шайби та ін.) мають міститися в спеціальній тарі.

Деталі рейкових скріплень з текстоліту, поліетилену, гуми та гумокорду мають міститися в приміщеннях або під навісом.

 1. Для підіймання на штабель та спускання з нього застосовуються драбини.
  1. Навантажувати, розвантажувати та складувати ланки рейко-шпальної решітки необхідно двома козловими кранами, колієукладальним краном (УК) або знімними кранами на залізничних платформах.
   1. Ланки рейко-шпальної решітки укладаються в штабелі, висота яких залежить від місця розташування складу.

У разі розміщення штабелів у підкрановому просторі висота їх допускається для залізобетонних шпал - 15 ланок, для дерев’яних шпал - 16 ланок.

У разі розміщення штабелів поза підкрановим простором висота їх не повинна перевищувати 10-12 ланок для можливості застосування колієукладального або навантажувального кранів.

Між штабелями ланок мають бути розриви не менше 2 м.

 1. Вимоги безпеки під час розбирання знятих з колії ланок і збирання нових ланок рейко-шпальної решітки
  1. До робіт на ланкоскладальних та ланкорозбиральних лініях, не зв’язаних з керуванням механізмами ліній, допускаються монтери колії, що пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці на даній лінії.
   1. Перед початком роботи необхідно перевірити роботу механізмів ланкоскладальної або ланкозбиральної лінії без навантаження, правильність дії кнопок керування, магнітних пускачів.
   2. У разі аварії або поломки механізмів лінії необхідно негайно зупинити лінію.
   3. На лініях мають бути засоби пожежогасіння, аптечка, випробувані діелектричні захисні засоби: гумові килимки відповідно до вимог ГОСТ 4997-75, діелектричні рукавички.
   4. Устаткування та місця складування матеріалів розташовуються безпечно для переміщення працівників, щоб уникнути в процесі роботи їх зустрічні рухи, а також зустрічні рухи матеріалів, машин, механізмів, транспорту та ін.; відповідають технологічній послідовності виконання робіт і забезпечують поточний метод.

Агрегати та механізми стаціонарних поточних ліній мають бути надійно закріплені.

 1. Перед укладанням ланки рейко-шпальної решітки на стійки транспортного візка ланкорозбиральної лінії протиугони з рейок знімаються.

Не дозволяється виконувати роботи під піднятим перевантажувачем, перебувати на візках, що переміщуються, розвантажувати скріплення з піддонів транспортного візка під час руху.

 1. Під час розбирання решітки на розшивній машині ланки рейко- шпальної решітки розкладаються так, щоб підошви рейок не лежали на ребордах опори.

Під час проходу розшивної машини на наступну ланку необхідно переконатися в збігу рейкових стиків.

 1. Розкладка старих ланок для розбирання вручну здійснюється на висоту не більше чотирьох ярусів.

Розібрані рейки знімаються краном.

 1. Старі скріплення з піддонів транспортного візка ланкорозбиральної лінії періодично розвантажують на площадку складування та сортування.

Скріплення після закінчення розбирання на розшивній машині або ручного розбирання збирають, транспортують на площадку складування або навантажують на рухомий склад краном з магнітною плитою.

 1. Скріплення на фронті роботи із зборки ланок мають міститися в ємностях, розташованих у розривах стендової колії або вздовж колії.

Не дозволяється розміщення скріплень поза ємностями складальної стендової колії.

 1. Під час опускання рейок дозволяється утримувати їх тільки за головку.

Не дозволяється утримувати рейки за підошву.

 1. Підвішування шпал під час монтажу рейок виконується за допомогою спеціальних пристроїв ланкозбиральної лінії.
  1. Під час антисептування отворів, розсвердлених у дерев’яних шпалах, і забивання костилів монтери колії повинні працювати в захисних окулярах і спецодязі відповідно до вимог НПАОП 60.1-3.01-04.
   1. Не дозволяється перебувати та встановлювати протиугони на ланці, що пересувається на візках.
   2. Сортування та пакетування шпал на ланкорозбиральній лінії здійснюється на сортувальнику шпал.

Шпали, що розібрані на розшивній машині або у разі ручного розбирання, сортують і збирають у пакети вручну.

Пакети шпал укладають рядами в стрічковий штабель.

Придатні та непридатні шпали складуються окремо.

Придатні шпали укладаються в штабель висотою не більше 5,0 м.

 1. Для збирання нових ланок рейки, шпали, бункери або контейнери із скріпленнями подають кранами з дотриманням заходів безпеки відповідно до вимог розділу 7 цих Правил.
  1. Зібрані ланки, шпали, перевідні бруси складуються в штабелі відповідно до вимог нормативно-технічних актів з пожежної безпеки на залізничному транспорті.
   1. Пакети ланок на платформах колієукладального поїзда закріплюються відповідно до вимог нормативно-технічних актів.
   2. Не дозволяється під час розбирання та збирання ланок рейко- шпальної решітки на ланкозбиральних та ланкорозбиральних лініях:

перебувати під піднятою ланкою рейко-шпальної решітки;

перебувати ближче 10 м від троса під час затягування пакета або ланки на робочу позицію;

підходити до піднятої ланки з боку ближче 5 м;

підходити ближче 3 м до торця піднятої ланки, яка подається на розбірний вузол.

 1. Вимоги безпеки під час складування баластових матеріалів
  1. Колійний розвиток складу та довжина розвантажувальної колії мають відповідати обсягові складованого баласту.

Висота насипу розвантаженого баласту допускається до 6 м з ухилом на відводі до стрілочного переводу не крутіше 40 %о.

 1. На розвантаження хопер-дозатори подаються локомотивом вагонами вперед.

Кількість вагонів, що подаються одночасно на розвантаження, залежить від довжини розвантажувальної колії та потужності локомотива, здатного рухати й утримувати поїзд на ухилі відводу.

У разі подачі вагонів для розвантаження та зворотного руху до стрілочного переводу включення автогальм обов’язкове.

 1. Розвантажувальна колія має бути тупиковою.

Наприкінці колії повинен стояти металевий упор, який у міру накопичення баласту піднімається разом з колійною решіткою.

 1. Швидкість подачі вагонів під розвантаження в тупику має бути не більше 15 км/год.
  1. Розвантажується баласт з хопер-дозаторів на кінцях шпал та по всій ширині з установкою дозувальних пристроїв на відмітку +15.

Швидкість руху поїзда під час розвантаження - 3-5 км/год.

 1. До подачі під розвантаження чергової партії хопер-дозаторів кінці шпал мають бути звільнені від вивантаженого раніше баласту і розвантажувальна колія піднята.

Колія має бути приведена у стан, що забезпечує безпечний проїзд хопер- дозаторів.

 1. Розвантаження слід виконувати по черзі по одному хопер-дозатору.
  1. Склад баластових матеріалів повинен мати достатнє освітлення відповідно до вимог, що встановлені нормативно-технічними документами, для безперебійного розвантаження у темний час доби, а також приміщення для обігріву працівників і приймання їжі.
   1. У всіх випадках відстою вагонів на коліях складу баласту під них укладаються гальмові башмаки.

Не дозволяється залишати вагони на ухилі відводу, а також замість гальмових башмаків підкладати дошки, каміння та інші предмети.

 1. Не дозволяється застосування автогальмової повітряної магістралі одночасно в єдиній системі з робочою магістраллю хопер-дозаторів.
 2. УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВИРОБНИЧИХ БАЗ КМС ТА ДИСТАНЦІЙ КОЛІЇ (ПЧ)
  1. Виробничі будівлі і споруди баз КМС та ПЧ у процесі експлуатації, а також у період її тимчасового припинення мають перебувати під систематичним спостереженням інженерно-технічних працівників, відповідальних за збереження цих об'єктів.

Дахи, карнизи будівель та споруд систематично очищуються від снігу, льоду та інших забруднень.

 1. Приміщення, які розташовані в міжколійя, зовні повинні мати попереджувальне пофарбування відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76.
  1. У всіх місцях виходу працівників з воріт і дверей у зону руху залізничного та автомобільного транспорту має бути встановлене запобіжне огородження, вивішені попереджувальні сигнали та знаки безпеки.
  2. На території виробничих баз КМС і ПЧ мають бути встановлені маршрути проходу працівників до місця роботи і назад.

Маршрути руху транспорту та людей мають бути ізольовані один від одного та позначені знаками.

Схеми маршрутів вивішуються на видних місцях.

 1. На території виробничих баз КМС і ПЧ проходи, проїзди, площадки складування матеріалів верхньої будови колії та готової продукції, збиральні та розбиральні стенди та лінії, площадки та під’їзди до адміністративно-виробничих будівель постійно тримаються в чистоті, а взимку очищуються від снігу і льоду та посипаються піском.

У місцях перетину пішохідних переходів із залізничними коліями влаштовуються настили на рівні головок рейок.

Маршрути проходу територією баз позначаються вказівними знаками “Службовий прохід”.

 1. Території баз повинні мати під’їзди, які забезпечують безпечне транспортування вантажів, зручний ввід-вивід рухомого складу.
  1. На території баз КМС та ПЧ усі люки, які забезпечують доступ до підземних комунікацій, мають бути закриті, а траншеї та канави надійно огороджені та обладнані перехідними містками з перилами заввишки не менше 1м.
  2. Готова рейко-шпальна решітка повинна розміщуватися на відведених площадках і складуватися так, щоб її завантаження на рухомий склад було зручним і безпечним.

Складування виконується у встановленому порядку відповідно до нормативно-технічних документів.

 1. Відвід поверхневих вод з території бази слід здійснювати за допомогою справних, перекритих у місцях проходу або проїзду водовідвідних пристроїв.

Відвід виробничих вод слід здійснювати через водоочисні споруди.

Місця випуску стічних вод, а також необхідність і ступінь їхнього попереднього очищення встановлюються на місцях за узгодженням із санітарно- епідеміологічною службою МОЗ України на залізничному транспорті.

 1. Природне та штучне освітлення територій, виробничих і допоміжних приміщень має відповідати нормативним вимогам.

У приміщеннях баз КМС та ПЧ має бути передбачене аварійне освітлення.

 1. Утримання приміщень для зберігання балонів із стисненими та зрідженими газами має відповідати вимогам нормативно-технічних актів.
  1. Утримання територій та площадок для зберігання автомобілів має відповідати вимогам чинного законодавства.
  2. Територія баз має бути забезпечена засобами пожежогасіння відповідно до НАПБ А.01.001-2004.
 2. Вимоги безпеки під час маневрових робіт на коліях баз КМС і дистанцій колії (ПЧ)
  1. Маневрова робота на коліях виробничої бази КМС і ПЧ здійснюється в порядку, установленому чинним законодавством.
  2. Маневрова робота на коліях виробничої бази здійснюється з дозволу керівника робіт або майстра шляхового бази.
  3. Керівником маневрових робіт може бути призначений головний кондуктор або працівник бази, який виконує обов’язки головного кондуктора та ознайомлений з місцевими умовами.
  4. Керівник маневрових робіт і машиніст маневрового локомотива повинні дотримуватись інструкції з маневрової роботи на виробничій базі.
  5. Перед початком маневрових робіт головний кондуктор або працівник бази, який виконує обов’язки головного кондуктора, зобов’язаний:

ознайомити машиніста локомотива з планом майбутніх маневрових робіт і порядком їх виконання;

перевірити, чи немає перешкод для руху.

 1. Під час виконання маневрових робіт вихідна стрілка бази має бути встановлена за напрямком уловлювального тупика та замкнена на замок.
  1. Виїзд маневрового поїзда на головну або станційну колію дозволяється черговим по станції.
  2. Роботою маневрового локомотива має керувати одна особа - працівник бази, який виконує обов’язки головного кондуктора.
  3. Переведення стрілочних переводів під час маневрових робіт здійснюється працівником, який виконує обов’язки головного кондуктора, а також одним з працівників локомотивної бригади (водієм дрезини).
  4. Під час виконання маневрових робіт працівник бази, який виконує обов’язки головного кондуктора, зобов’язаний:

не дозволяти пересувань маневрових составів, не переконавшись у тому, що всі вагони зчеплені між собою і з локомотивом;

перебувати в такому місці, звідки найкраща видимість маневрового состава, а машиністові або його помічникові видно сигнали, які він подає;

перед зчепленням вагонів перевіряти правильність положення рукояток розчіпних важелів в обох вагонах, а після розчеплення опускати ці рукоятки у вертикальне положення;

уживати додаткових заходів для забезпечення безпеки - подавати звукові сигнали і за наявності використовувати гучномовний зв’язок і радіозв’язок з машиністом;

закріплювати вагони башмаками.

 1. Головний кондуктор або працівник бази, який виконує обов’язки головного кондуктора, стежить за: