Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 21 січня 2004 року N 12

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 лютого 2004 р. за N 169/8768

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 5 грудня 2007 року N 289

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 року N 535 "Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази" НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 05.12.2007 р. N 289)

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ ввести в дію з 1 квітня 2004 року.

3. Відділу організації державного нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку (Гранкін В. Л.) подати Норми на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Норм.

5. Управлінню політики охорони праці (Нефедченко Л. А.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

6. Взяти до уваги, що видання Норм у необхідному накладі та їх розповсюдження буде здійснене за рахунок Укрзалізниці (за згодою) у термін до 15.03.2004.

7. З введенням у дію цих Норм вважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим магистральных железных дорог Министерства путей сообщения", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 20.02.80 N 43/П-2, та "Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на эксплуатации магистральных железных дорог", затверджені наказом МШС СРСР від 18.09.90 N 25-Ц.

8. ДП "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О. К.) забезпечити вивчення Норм посадовими особами Міністерства транспорту України, Укрзалізниці та державними інспекторами, передбачивши це у відповідних навчальних програмах.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Мостового В. М.

 

Голова Комітету 

С. Сторчак  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 21 січня 2004 р. N 12

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 лютого 2004 р. за N 169/8768 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

1 Загальні положення

1.1 Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці",  постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 року N 535 "Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 05.12.2007 р. N 289)

1.2 Ці Норми встановлені для всіх підприємств та організацій залізничного транспорту, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію об'єктів залізничного транспорту: залізничної колії; штучних споруд; рухомого складу; пристроїв електропостачання, сигналізації, централізації, блокування; засобів зв'язку тощо незалежно від підпорядкування та форми власності.

1.3 Ці Норми визначають види і строки використання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, необхідних для виконання виробничого процесу працівниками залізничного транспорту (далі - ЗІЗ).

1.4 Згідно з Нормами безплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту працівникам підприємств та організацій залізничного транспорту, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію об'єктів залізничного транспорту, незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.5 Норми містять в собі згідно з Класифікатором професій, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375, перелік професій (посад) працівників підприємств і організацій залізничного транспорту, перелік робіт, перелік ЗІЗ та терміни його використання, а також класифікацію за захисними властивостями відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 05.12.2007 р. N 289)

1.6 Крім цих Норм, у відповідності до робіт, що виконуються на підприємствах та в організаціях залізничного транспорту, працівники повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. N 47/П-2, доповненими та зміненими постановами від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8 та від 6 листопада 1986 р. N 476/П-12, а також Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту працівникам інших галузей економіки, виробництва і видів робіт на залізничному транспорті:

1.6.1 машинобудівні і металообробні виробництва;

1.6.2 будівельні, будівельно-монтажні і ремонтно-будівельні роботи;

1.6.3 деревообробні виробництва;

1.6.4 лісозаготівельні, лісосплавні, лісоперевалочні, лісогосподарські виробництва;

1.6.5 електроенергетичне виробництво;

1.6.6 паросилове і енергетичне господарство (крім виробництва електричної енергії);

1.6.7 житлово-комунальне господарство;

1.6.8 харчове, м'ясне і молочне виробництво;

1.6.9 виробництва легкої промисловості;

1.6.10 торговельні роботи;

1.6.11 геологічні, топографо-геодезичні, розвідувальні і землевпоряджувальні роботи;

1.6.12 електротехнічні виробництва;

1.6.13 автомобільний транспорт і шосейні дороги;

1.6.14 поліграфічні виробництва і книжкова торгівля;

1.6.15 будівництво метрополітенів, тунелів і інших підземних споруд спеціального призначення;

1.6.16 гідрометеорологічна служба;

1.6.17 сільське і водне господарство;

1.6.18 вищі навчальні заклади;

1.6.19 організації зв'язку;

1.6.20 річковий транспорт;

1.6.21 медичні заклади;

1.6.22 промисловість будівельних матеріалів;

1.6.23 виробництво виробів з пластмаси і скловолокнистих матеріалів.

Нормативно-правові акти, які викладені в пункті 1.6 цих Норм, застосовуються у межах, що не суперечать чинному законодавству України.

1.7 Власник або вповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних актів, згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.8 Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки, служби охорони праці підприємств.

1.9 Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві уповноважена найманими працівниками особа.

1.10 При постійній роботі в населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до чинного законодавства України, термін носіння зимового спецодягу та спецвзуття зменшується на 12 місяців.

2 Загальні норми спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ

N
п/п 

Код згідно з класифікатором професій
(ДК 003:2005) 

Професійна назва роботи 

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ 

Строк носіння (місяців) 

Локомотивне господарство 

8151.2 

Апаратник приготування хімічних розчинів 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням 

К20 

12 

Черевики шкіряні 

См 

12 

Фартух прогумований 

К20 

12 

Рукавички гумові 

К20 

чергові 

8152.3 

Емульсовар 

Чоботи гумові 

К20 

18 

Рукавиці комбіновані 

Ми, Вн 

Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 

7233.2 

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту 

Костюм бавовняний з маслонафтозахисним просоченням 

Нм 

12 

Напівчоботи юхтові 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Мп 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

7214.2 

Котельник, який працює в депо 

На періодичному огляді електрорухомого складу, тепловозів, дизель-поїздів і при ремонті електрообладнання локомотивів додатково: 

  

  

7233.2 

Слюсар з ремонту рухомого складу, зайнятий на роботах в депо 

Калоші діелектричні 

Эв 

чергові 

Рукавички діелектричні 

  

чергові 

Килимки діелектричні 

Эн 

чергові 

7241.2 

Слюсар-електрик з ремонту електрообладнання, зайнятий на пунктах технічного обслуговування 

При ремонті тягових двигунів, дизелів, газогенераторів та наливної апаратури тепловозів і дизель-поїздів додатково: 

  

  

Нарукавники із маслостійкого матеріалу 

Нм 

7233.1 

Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 

Котельнику при роботі в котельні: 

  

  

Рукавиці брезентові замість рукавиць комбінованих 

Мп 

Слюсарю пунктів технічного огляду на зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Слюсарю з ремонту секцій холодильників додатково: 

  

  

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням 

К20 

12 

Чоботи кирзові 

К20 

12 

Фартух прогумований 

К20 

Слюсарю, зайнятому на роботах з консервації паровозів додатково: 

  

  

Костюм прогумований 

Вн 

черговий 

Чоботи гумові 

Вн 

чергові 

Слюсарю, зайнятому обдуванням електрообладнання додатково: 

  

  

Респіратор протипиловий 

Пульс-М 

до зносу 

Замість: 

  

  

Костюма бавовняного з маслонафтозахисним просоченням - костюм бавовняний із пилонепроникної тканини 

Пс 

12 

Слюсарю з ремонту рухомого складу на роботі з розбирання, промивання і просочення паливних, масляних і повітряних фільтрів локомотивів і вагонів: 

  

  

Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з маслонафтозахисним просоченням 

Нм 

12 

Фартух прогумований 

Нл 

12 

Чоботи гумові 

Нм 

12 

Нарукавники прогумовані 

Нл 

чергові 

Рукавиці брезентові 

  

Рукавички гумові 

Нл 

чергові 

Окуляри 

закриті 

до зносу 

Слюсарю з ремонту рухомого складу на роботі з гідравлічного випробування котлів, труб, елементів пароперегрівачів, радіаторів, секцій холодильників і повітряних резервуарів: 

  

  

Костюм бавовняний 

Ву 

12 

Фартух прогумований 

Вн 

18 

Чоботи гумові 

Вн 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ву 

На зовнішніх роботах і в приміщеннях з температурою не вище +5° взимку для ТО-2 і ТО-3: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Додатково всім: 

  

  

Каска з підшоломником 

  

до зносу 

9151 

Викликач локомотивних та поїзних бригад 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Черевики шкіряні 

  

12 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

7221.2 

Коваль ручного кування 

Костюм брезентовий 

То 

12 

Черевики шкіряні 

Мун50 

Фартух брезентовий 

Тр 

Окуляри 

Зн 

до зносу 

Рукавиці брезентові 

Мв 

Навушники протишумні 

  

до зносу 

8311.2 

Машиніст локомотива 

Костюм бавовняний 

Нм 

24 

(Машиністу та помічнику машиніста при роботі одного - костюм бавовняний) 

Нм 

12 

8311.2 

Машиніст електро- та дизель-поїзда 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

8311.2 

Помічник машиніста локомотива 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

8311.2 

Помічник машиніста електро- та дизель-поїзда 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн20 

48 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

24 

8324.2 

Машиніст автомотриси, зайнятий перевезенням пасажирів 

На тунельних дільницях додатково: 

  

  

Протигаз 

типу ПМГ 

до зносу 

8324.2 

Помічник машиніста автомотриси, зайнятий перевезенням пасажирів 

На кожен локомотив додатково: 

  

  

Дві пари діелектричних рукавичок 

Эв 

чергові 

Два діелектричних килимки 

Эн 

чергові 

Два жилети сигнальні із світловідбивальними накладками 

Со 

чергові 

8311.2 

Машиніст-інструктор локомотивних бригад 

  

  

  

3119 

Черговий по локомотивному депо 

  

  

  

3119.13 

Помічник чергового локомотивного депо 

  

  

  

8311.2 

Кочегар паровоза 

  

  

  

8311.2 

Кочегар паровоза в депо 

  

  

  

8311 

Машиніст-інструктор локомотивних бригад 

  

  

  

8163.2 

Машиніст насосних установок 

При роботі на складах палива і мастильного господарства: 

  

  

Костюм бавовняний 

Нл 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нл 

При виконанні роботи кочегара на твердому паливі додатково: 

  

  

Черевики шкіряні 

Мут 3 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нл 

36 

8290.2 

Машиніст піскодавальної установки 

Костюм бавовняний 

Пм 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

Рукавиці комбіновані 

Пк 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Респіратор протипиловий 

Пульс-М 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

8333.3 

Моторист поворотного круга 

Костюм бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

8153.3 

Моторист теплої промивки котлів паровозів 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

8162.2 

Моторист шлакоприбиральної установки 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

8163.3 

Моторист електродвигунів, зайнятий на естакадах і на складах палива 

Мотористу поворотного круга додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Жилет сигнальний 

Со 

Мотористу теплої промивки котлів паровозів додатково: 

  

  

Рукавички гумові 

Щ20 

чергові 

Мотористу шлакоприбиральної установки додатково: 

  

  

Нарукавники прогумовані 

Нв 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

7122.2 

Вогнетривник 

При виконанні роботи з ремонту арок і топок паровозів: 

  

  

Костюм сукняний з налокотниками і наколінниками 

Тп100 

12 

Рукавиці сукняні 

Тп100 

Валянки 

  

24 

Калоші на валянки 

Тп100 

24 

Шолом сукняний 

  

черговий 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

10 

9322 

Підсобний (транспортний) робітник, зайнятий вивантаженням палива із вагона 

Напівплащ із брезенту 

Ву 

36 

Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини 

Пс 

12 

Чоботи юхтові 

Нл 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 

8333.1 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий подачею палива на паровози 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

11 

9322 

Пробивальник-продувальник труб 

Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини 

Пс 

12 

Черевики шкіряні 

Мун5 

12 

Рукавиці сукняні 

Тн 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Респіратор протипиловий 

Пульс-М 

до зносу 

При очищенні труб гідравлічним способом: 

  

  

Костюм брезентовий замість костюма бавовняного із пилонепроникної тканини 

Ву 

12 


12 

5112 

Провідник із супроводження локомотивів і пасажирських вагонів у неробочому стані 

Кожушок 

Тн 

черговий 


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

чергова 


Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

чергові 


Валянки 

  

чергові 


Калоші на валянки 

  

чергові 


Рукавиці комбіновані 

Тхп 


13 

9322 

Промивальник котлів паровозів 

Костюм брезентовий 

Ву 

12 


Чоботи гумові 

  

12 


Рукавиці брезентові 

Ву 


Шолом бавовняний 

Вн 

черговий 


Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 


При роботі з їдкими розчинами додатково: 

  

  


Рукавички гумові 

Щ20 

чергові 


14 

7233.2 

Слюсар з ремонту перевантажувальних машин, зайнятий ремонтом кранів на залізничному ходу 

Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з маслонафтозахисним просоченням 

Нл 

12 


Черевики шкіряні 

Нм 


Рукавиці комбіновані 

Мп, Нм 


Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 


На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  


7233.2 

Слюсар-ремонтник, зайнятий на ремонті екіпірувального облаштування 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нл 

36 


Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Нл 

36 


Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 


15 

8290.2 

Зливальник-розливальник, зайнятий на зливанні-розливанні нафтопродуктів, мастил і інших їдких речовин 

Костюм брезентовий 

Нл 

18 


Черевики шкіряні 

Нл 


Рукавиці брезентові 

Нм 


Фартух прогумований 

Нл 

12 


Плащ із плащ-намету або із прогумованої тканини 

Вн 

36 


На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нл 

36 


Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Нл 

36 


Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 


При зачистці цистерн додатково: 

  

  


Чоботи юхтові вибухобезпечні 

Нм 

чергові 


Протигаз шланговий 

ПШ-2 

черговий 


Запобіжний пояс 

ПЛ-2 

черговий 


16 

3119 

Технік 

При роботі із замірювання бандажів і деталей рухомого складу: 

  

  


Халат бавовняний 

Нм 

12 


Черевики шкіряні 

Нм, Мп 

12 


Рукавиці комбіновані 

Нм 


Взимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 


17 

8211.2 

Токар 

На роботі з обточування бандажів колісних пар без викатки колісних пар з-під рухомого складу: 

  

  


Костюм бавовняний 

Нм 

12 


Черевики шкіряні 

Мп 


Рукавиці комбіновані 

Мп 


Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 


Каска з підшоломником 

  

до зносу 


Взимку додатково: 

  

  


Теплозахисний костюм 

Нм 

36 


Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 


18 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

На роботі з прибирання оглядових канав у локомотивних депо: 

  

  


Костюм бавовняний 

Нм 

12 


Черевики шкіряні 

Нм 

12 


Рукавиці комбіновані 

Нм 


На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 


Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 


Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 


19 

8121.2 

Шлакувальник 

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням 

Ти 

12 


Черевики шкіряні 

Тр 

12 


Рукавиці брезентові 

То 


Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 


Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 


При виконанні робіт з очищення топок і піддувал паровозів: 

  

  


Костюм брезентовий замість костюма бавовняного 

То 

12 


Взимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 


Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 


Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 


20 

9322 

Екіпірувальник 

При виконанні роботи із заправки мастилом локомотивів: 

  

  


Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з маслонафтозахисним просоченням 

Нм 

12 


Черевики шкіряні 

Нм 


Рукавиці брезентові 

Нм 


Фартух прогумований з нагрудником 

Нм 

12 


При виконанні роботи із сушіння і подачі піску на локомотиви: 

  

  


Костюм бавовняний 

Пс 

12 


Черевики шкіряні 

Мн 


Рукавиці комбіновані 

Мн 


Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 


Респіратор протипиловий 

Пульс-М 

до зносу 


Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 


При виконанні робіт із заповнення охолоджувальною водою дизелів тепловозів і дизель-поїздів, а також заливання антинакипіну: 

  

  


Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням 

К20 

12 


Черевики шкіряні 

К20, Ми 

12 


Фартух прогумований 

К20 

12 


Рукавички гумові 

К20 

чергові 


Чоботи гумові 

К20 

12 


Рукавиці комбіновані 

Вн 


Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 


Екіпірувальнику, зайнятому подаванням палива на паровози: 

  

  


Напівплащ із брезенту 

Ву 

36 


Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини 

Пс 

12 


Чоботи юхтові з укороченими халявами і пряжкою 

Нм 

12 


Рукавиці комбіновані 

Ми 


Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 


Екіпірувальнику, зайнятому подачею рідкого палива на локомотив: 

  

  


Костюм брезентовий 

Нл 

18 


Черевики шкіряні 

Нм 


Рукавиці брезентові 

Нм 


Фартух прогумований 

Нм 

12 


Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Нм 

36 


Взимку всім додатково: 

  

  


Теплозахисний костюм 

Нл 

36 


Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 


21 

3119 

Працівники хіміко-технологічних лабораторій 

Халат бавовняний 

К50 

12 


Рукавиці кислотозахисні КР 

Кк 


Напівчеревики жіночі 

Нм 

12 


Черевики шкіряні (для чоловіків) 

Нм 

12 


8290 

Пробовідбірник 

При відборі проб взимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20 

чергова 


Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

чергові 


22 

8229.3 

Працівники цехів з виготовлення консистентних мастил і хімічного піногасника 

Костюм бавовняний 

Нм 

12 


Фартух прогумований 

Нм 

12 


Чоботи гумові литі 

Нм 

12 


Нарукавники прогумовані 

Нм 

чергові 


Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 


При роботі в цеху з виготовлення мастил: 

  

  


Черевики шкіряні замість чобіт гумових литих 

Нм 


Рукавиці КР 

Кк 


При роботі в цеху виготовлення піногасника додатково: 

  

  


Рукавички гумові 

Нл 

чергові 


Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 


Електрослюсарю додатково: 

  

  


Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 


Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 


На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 


Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 


Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 


23 

1226.2 

Майстер і старший майстер, зайняті на планових видах ремонту локомотивів 

Костюм бавовняний 

З 

12 


Плащ із плащ-намету або брезенту 

Ву 

36 


Взимку додатково: 

  

  


Теплозахисний костюм 

Тн 

36 


4133 

Працівники з приймання локомотивів (приймальники) 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 


24 

1226.2 

Майстер локомотивного депо на реостатних випробуваннях тепловозів 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 


Костюм бавовняний 

Нм 

12 


Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 


Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 


Навушники протишумові 

Н-2А 

чергові 


Рукавиці комбіновані 

Ми 


Взимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 


Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 


25 

2145.2 

Інженер-технолог, головний технолог, зайняті на поточному ремонті і технічному обслуговуванні локомотивів;
працівники динамометричних вагонів 

Костюм бавовняний 

Нм 

12 


Черевики шкіряні 

Нм 

12 


Рукавиці комбіновані 

Нм 


Взимку додатково: 

  

  


Теплозахисний костюм 

Тн 

36 


Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 


Господарства: перевезень, пасажирське, сигналізації і зв'язку, обчислювальної техніки 


26 

4133 

Черговий по парках 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

черговий 


Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками 

Со 


Рукавиці комбіновані 

  


Чоботи юхтові на поліуретановій підошві 

Мп 

24 


Черевики юхтові на поліуретановій підошві чоловічі 

Мп 

24 


Черевики полегшені жіночі 

Мп 

24 


Взимку додатково: 

  

  


Теплозахисний костюм 

Тн 

36 


Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 


Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 


27 

3119 

Черговий по станції (при виконанні обов'язків чергового стрілочного поста або сигналіста) 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

черговий 


Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками 

Со 


Рукавиці комбіновані 

Нм 


Чоботи юхтові на поліуретановій підошві 

Ми 

24 


Черевики юхтові на поліуретановій підошві (чоловічі) 

Ми 

24 


Черевики полегшені (жіночі) 

Ми 

24 


Взимку додатково: 

  

  


Теплозахисний костюм 

Тн 

36 


Чоботи утеплені 

Тн20 

36 


Рукавиці ватяні 

Тн 

12 


28 

8312.2 

Черговий стрілочного поста;
старший черговий стрілочного поста 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 


Костюм бавовняний 

Ми 

12 


Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками 

Со 


Літній головний убір 

  

12 


Рукавиці комбіновані 

Нм 


Чоботи юхтові 

Ми 

24 


8312.2 

Оператор поста централізації 

Черевики юхтові (чоловічі) 

Ми 

24 


Черевики полегшені (жіночі) 

Ми 

24 


8312.2 

Сигналіст 

Взимку додатково: 

  

  


Теплозахисний костюм 

Тн 

36 


У високогірних районах додатково: 

  

  


Кожушок замість теплозахисного костюма 

Тн 

60 


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Ми 

21 


Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Ми 

24 


На сортувальних станціях: 

  

  


Кожушок 

Тн 

60 


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Ми 

24 


Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Ми 

24 


Всім взимку додатково: 

  

  


Чоботи утеплені 

Тн20 

36 


Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 


Рукавиці ватяні 

Тн 

12 


При роботі в морських і річкових портах, на пристанях і прикордонних станціях: 

  

  


Замість теплозахисного костюма видається теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 


29 

9151 

Постачальник поїзних документів 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 


Костюм бавовняний 

Ми 

12 


Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками 

Со 


Рукавиці комбіновані 

Ми 


Чоботи юхтові на поліуретановій підошві 

Ми 

24 


Черевики юхтові (чоловічі) 

Ми 

24 


Черевики полегшені (жіночі) 

Ми 

24 


Взимку додатково: 

  

  


Теплозахисний костюм 

Тн 

36 


Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Тн, Вн 

36 


Чоботи утеплені 

Тн20 

36 


30 

4133 

Оператор на станції;
старший оператор станційного технологічного центру обробки поїзної інформації і перевізних документів 

Халат бавовняний 

Ми 

12 


Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

черговий 


Рукавиці комбіновані 

Ми 


Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

чергова 


4133 

Оператор станційного технологічного центру 

  

  

  


31 

4133 

Оператор на станції при роботі на коліях станції 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 


Костюм бавовняний 

З 

12 


Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 


Літній головний убір 

  

12 


Рукавиці комбіновані 

Ми 


Черевики юхтові (чоловічі) 

Ми 

12 


Черевики полегшені (жіночі) 

Ми 

12 


Чоботи гумові 

  

24 


Взимку додатково: 

  

  


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 


Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 


Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

12 


Чоботи утеплені 

Тн20 

36 


32 

8312.2 

Регулювальник швидкості руху вагонів;
старший регулювальник швидкості руху вагонів 

Комплект водозахисного спецодягу для працівників сортувальних станцій 

Вн 

36 


Костюм бавовняний 

Ми 

12 


Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 


Літній головний убір 

  

12 


Рукавиці комбіновані 

Ми 


8312.2 

Складач поїздів;
помічник складача поїздів 

Чоботи юхтові 

Мун15 

12 


Черевики юхтові 

Мун15 

12 


Кондуктору додатково: 

  

  


Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 


5112 

Кондуктор вантажних поїздів 

На станціях навантаження (вивантаження) нафтопродуктів додатково: 

  

  


Чоботи гумові