ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
11.12.2002 N 96

Про внесення змін до деяких наказів Держбуду
з питань ліцензування будівельної діяльності

У зв'язку з перерозподілом обов'язків між керівництвом
Комітету Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наступних наказів Держбуду:
- від 01.11.2002 N 69 ( va069509-02 ) "Про видачу ліцензій на
будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для
будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій,
будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)":
Пункт 4 викласти у такій редакції:
"Контроль за виконанням цього наказу та повноваження з
підпису ліцензій на будівельну діяльність покласти на заступника
Голови Комітету Гречка В.О.";
- від 01.11.2002 N 70 "Про списання зіпсованих та пошкоджених
бланків ліцензій єдиного зразка":
Додаток викласти у такій редакції:
"Склад комісії щодо визнання бланків ліцензій зіпсованими при
оформленні або пошкодженими при зберіганні:

1. Гречок - Заступник Голови Комітету, голова
Віталій Олександрович Комісії

2. Нижник - Заступник начальника Управління
Валентина Іванівна фінансування, бухгалтерського обліку
та звітності, член комісії

3. Лісничук - Начальник Відділу ліцензування та
Віктор Антонович атестації будівельної діяльності,
член комісії

4. Марченко - Провідний спеціаліст Управління
Тетяна Володимирівна організаційного забезпечення апарату,
член комісії

5. Нагієвич - Провідний спеціаліст Відділу
Людмила Петрівна ліцензування та атестації будівельної
діяльності, член комісії
- від 18.11.2002 N 77 ( va077509-02 ) "Про створення
ліцензійної комісії Держбуду з визначення спроможності суб'єктів
господарювання виконувати ліцензійні умови у будівельній галузі":
Додаток викласти у такій редакції:

СКЛАД
ліцензійної комісії з визначення спроможності
суб'єктів господарювання виконувати
ліцензійні умови

Гречок В.О. - Заступник Голови Комітету, голова Комісії
Лісничук В.А. - Начальник Відділу ліцензування та атестації
будівельної діяльності Держбуду України, заступник голови комісії
Нагієвич Л.П. - Провідний спеціаліст Відділу ліцензування та
атестації будівельної діяльності Держбуду України, секретар
комісії
Члени комісії
Папка В.В. - Начальник Держархбудінспекції України
Іськов В.Л. - Заступник начальника Управління
містобудівної політики - начальник
відділу Держбуду України
Гроховський С.Г. - Заступник начальника Управління економіки
та стратегії розвитку будівельного
комплексу Держбуду України
Авдієнко О.П. - В.о. начальника Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення Держбуду
України
Груздо С.М. - Головний спеціаліст Управління реставрації
та реконструкції історичної забудови
Держбуду України
Барзилович Д.В. - Заступник начальника Управління
науково-технічної політики у будівництві
Держбуду України
Губень П.І. - Начальник Управління цінової політики,
експертизи та контролю вартості у
будівництві Держбуду України
Петренко С.В. - Заступник начальника Управління
ліцензування - начальник відділу
забезпечення ліцензування
Держпідприємництва України (за згодою)
Ковтун В.В. - Начальник виробничо-технічного Управління
Української державної будівельної
корпорації "Укрбуд" (за згодою)
Брусан А.А. - Головний інженер, заступник директора з
питань якості ВАТ "КиївЗНДІЕП" (за згодою)
Тюшка М.М. - Директор ЗАТ Технічний комітет
"Спецмонтаж" (за згодою)
Крупка П.В. - Директор Державного підприємства
"Укрінвестліцензія"
Якимчук В.П. - Головний інженер Державного підприємства
"Укрінвестліцензія"
Сатановський Ю.Е. - Начальник відділу Державного підприємства
"Укрінвестліцензія"
Осіпенков В.С. - Начальник Донецького обласного центру з
ліцензування спеціальних видів робіт у
проектуванні та будівництві (за згодою)
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комітету В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 12, 2002 р.