ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
16.12.2002 N 97

Про комісію з контролю за виконанням галузевої
Угоди на 2003-2005 рр.

З метою здійснення систематичного контролю за виконанням
галузевої Угоди на 2003-2005 рр. Державним комітетом України з
будівництва та архітектури, Українською державною будівельною
корпорацією "Укрбуд", Українською державною корпорацією
промисловості будівельних матеріалів "Укрбудматеріали",
Українською державною корпорацією по виконанню монтажних і
спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд", Українським
державним концерном по виробництву цементу і азбестоцементних
виробів "Укрцемент" та Центральним комітетом профспілки
працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів
України Н А К А З У Ю:
Затвердити комісію від представників власників у складі:
Гречок Віталій Олександрович - Заступник Голови Держбуду
України (співголова комісії)
Петров Григорій Іванович - Віце-президент корпорації "Укрбуд"
(за згодою)
Захарченко Петро Володимирович - Заступник Голови корпорації
"Укрбудматеріали" (за згодою)
Адріанов Володимир Павлович - В.о. віце-президента корпорації
"Укрмонтажспецбуд" (за згодою)
Брацлавський Річард Річардович - Заступник Голови Ради
концерну "Укрцемент" (за згодою)

Голова Комітету В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 12, 2002 р.