ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 179 від 12.09.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2001 р.
за N 844/6035


Про затвердження Переліку об'єктів,
затвердження проектів будівництва
яких у межах законодавства України
не потребує висновку комплексної
державної експертизи

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури
N 187 ( z1129-03 ) від 12.11.2003 )Відповідно до статті 7 Закону України від 20.05.99 N 687-XIV
( 687-14 ) "Про архітектурну діяльність" та з урахуванням
практичного досвіду Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік об'єктів, затвердження проектів
будівництва яких у межах законодавства України не потребують
висновку комплексної державної експертизи (далі - Перелік), що
додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Перелік об'єктів,
затвердження проектів яких у межах законодавства не потребує
висновку комплексної державної експертизи, затверджений наказом
Держбуду України від 18.08.99 N 197 ( z0639-99 ) та зареєстрований
Міністерством юстиції України 22.09.99 за N 639/3732.

3. Встановити, що належність конкретного об'єкта або виду
робіт до перелічених у даному Переліку встановлюється замовником
разом з головним інженером (головним архітектором) проекту за
підтвердженням довідкою служби Укрінвестекспертизи. У разі
виникнення розбіжностей з цього питання, письмове рішення
приймається в десятиденний термін Держбудом України.

4. Визначити, що відносно об'єктів, наведених у Переліку, є
обов'язковим:
дотримання при прийнятті проектних рішень та розробці
проектів будівництва чинних стандартів, державних будівельних норм
і правил та технічних умов на проектування об'єктів
(відповідальність несе розробник документації);
виконання окремих державних експертиз щодо:
- інвестиційної (лише з питань кошторисної вартості) - у разі
використання коштів Державного бюджету України, республіканського
бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, коштів
державних і комунальних підприємств, установ та організацій - по
всьому Переліку (стаття 15 Закону України "Про інвестиційну
діяльність" ( 1560-12 );
- з пожежної безпеки, екологічної, санітарно-гігієнічної, з
питань охорони праці та енергозбереження - у випадках,
передбачених чинним законодавством.

5. Начальнику Управління реформування ціноутворення,
методології експертизи та контролю вартості будівництва (Губень
П.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та доведення зазначеного Переліку до
зацікавлених організацій.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету А.В.Беркуту.

Голова Комітету В.І.Череп

Згідно з оригіналом:
Заст. начальника Управління апарату А.І.Гусак

( Перелік об'єктів, затвердження проектів будівництва
яких у межах законодавства України не потребують
висновку комплексної державної експертизи втратив
чинність на підставі Наказу Держбудівництва та
архітектури N 187 ( z1129-03 ) від 12.11.2003 )