О принятии Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.3-10-2003 "Споруди транспорта. Ограждает дорожное парапетного типа. Общие технические умови"


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 30.06.2009 N 256 Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови" З метою удосконалення нормативної бази у будівельномукомплексі України та на підставі рішення науково-технічної радиМінрегіонбуду від 18 червня 2009 року N 74 ( vr074661-09 )Н А К А З У Ю: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2010 року Зміну N 1ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Споруди транспорту. Огородження дорожнєпарапетного типу. Загальні технічні умови", розроблену Українськимдержавним виробничо-технологічним підприємством"Укрдортехнологія". 2. Надати ДСТУ Б В.2.3-10-2003 зі Зміною N 1 статусрегламентних технічних умов відповідно до постанови КабінетуМіністрів України від 20.12.2006 N 1764 ( 1764-2006-п ) "Прозатвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівельта споруд". 3. Управлінню технічного регулювання у будівництві(Барзилович Д.В.): 3.1. Забезпечити включення ДСТУ Б В.2.3-10-2003 "Спорудитранспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальнітехнічні умови" зі Зміною N 1 до Переліку регламентних технічнихумов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить провідповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів,будівель та споруд ( 1764-2006-п ). 3.2. Передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувачасформовану справу зазначеної "Зміни" відповідно до Положення профонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництвата промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказомДержбуду від 25.02.2005 N 41 ( z0305-05 ) та зареєстрованого вМіністерстві юстиції України 16.03.2005 за N 305/10585. 4. ДП "Укрархбудінформ" (Загородня О.В.): 4.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеної "Зміни" утермін, визначений ДСТУ 1.6:2004. 4.2. Забезпечити опублікування Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003"Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу.Загальні технічні умови" в офіційному виданні "Інформаційнийбюлетень Мінрегіонбуду". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першогозаступника Міністра А.В.Беркуту. Міністр В.Куйбіда